Управителен съвет

  Председател: Диана Иванчева

  Членове: инж. Цветко Цветков, Деян Бенински

 

Централно управление

  Директор - инж. Цветко Цветков

  зам.Директор - инж. Атанас Златков

  Главен счетоводител - Иванка Пехливанова

  зам.Главен счетоводител - Мария Николова

  счетоводител - Светлана Христова

  Началник отдел "Стопанисване и ползване" -

  Началник отдел "Маркетинг" - инж. Иван Иванов

  Вътрешен одитор - Красимира Маринова

  Юрисконсулт - Тошко Брайков

  Юрисконсулт - Петрана Петрова

  Юрисконсулт - Светлана Монова

  Началник отдел "Лесокултурни дейности, ловностопански дейности и защита от пожари" - инж. Томислав Колов

  Експерт ловна дейност - инж. Стоян Джевелеков

  Експерт стопанска дейност - инж. Александрина Джевелекова

  Експерт стопанска дейност- инж. Иван Михайлов

  Експерт стопанска дейност- инж. Кристина Комитска

  Касиер - Красимира Тодорова

  Служител човешки ресурси - Лилия Илиева

  Технически сътрудник - Искра Ангелова

  Шофьор - Стоян Генчев

  Водач машини - Иван Томов

  Водач машини - Мирослав Стефанов

  Хигиенист- Антоанета Цекова