Анекси ел.търгове до 30.09.2022г.

ДГС Мезра ел.търг221016 анекс №55 от 30.10.23г. за временно спиране работата на обектаанекс №54 от 26.10.23г. за удължаване срока на договора до 09.05.24г.

анекс №69 от 27.03.24г. за възобновяване и удължаване срока на договора до 09.10.24г

ДГС Враца ел.тътг2212      

ДГС Враца ел.търг 2212 прекратяване

ДГС Враца ел.тътг2214

ДГС Оряхово ел.търг.221111

ДГС Оряхово ел.търг 221101

ДГС Оряхово ел.търг 221106

ДГС Оряхово ел.търг 221109

ДГС Оряхово ел.търг 221110 Анекс 2 обект 221110Споразум. за прекратяв. на договор № 26 от 21.09.2022г. обект 221110

ДГС Оряхово ел.търг 221108  ДС-обект-221108 -05.05.2023

ДГС Троян ел.търг 2202  допълнително споразумение 2202

ДГС Троян ел.търг 2222

ДГС Черни Осъм ел.търг 2219ДС – Черни Осъм ел.търг.2219

ДГС Оряхово ел.търг 221109

ДГС Троян ел.търг 2222

ДГС Своге ел.търг.22425

ДГС Черни Осъм ел.търг.2221

ДГС Черни Осъм ел.търг. 2306

ДГС Черни Осъм ел.търг. 2215

 ДГС Черни Осъм ел.търг. 2215 – 2

ДГС Черни Осъм ел.търг. 2214

ДГС Черни Осъм ел.търг. 2308

ДГС Своге ел.търг 22101

ДГС Ловеч ел.търг 2219

ДГС Ловеч ел.търг.2220

ДГС Ловеч ел.търг 2214

ДГС Троян – елт.търг 2202

ДГС Черни Осъм ел.търг 2211

ДГС Годеч ел.търг 2204ст

ДГС Годеч ел.търг 2217ст

ДГС Годеч ел.търг 2219ст

ДГС Годеч ел.търг2214ст

ДГС Ботевград ел.търг 22755п

ДГС Лесидрен  Заповед прекратяване 2024 об.2102 ел.търг 5520-4277