В Своге: Горски служители и ученици засадиха фиданки и монтираха къщички за птици

 

Служители на Държавно горско стопанство – Своге проведоха образователна инициатива с  ученици от СУ “Иван Вазов“-град Своге по залесяване и монтиране на  къщички за птици и хранилки за катерички, в местността „Могилата“ над град Своге. Събитието се състоя по повод участието на учебното заведение в Национална програма за превенция срещу насилието сред подрастващите. Целта е децата да преодолеят желанието за агресия в училище и обединени сред природата, в грижа за животните, да проявят съпричастност към добрите дела.

Старт на мероприятието  даде инж. Георги Младенов, зам.директор на ДГС-Своге, с лекция за птиците – за техния начин на живот, местообитание и ползата им за природата.

„В природата всичко има логика и тя е подчинена на вечен кръговрат. Ние живеем в една страна, където биологичните видове са изключително разнообразни и точно в нашия край имаме най-много животни и  птици“, с тези думи инж. Младенов въведе децата в образователния урок и подчерта, че в България се срещат над 400 вида птици, част от които са мигриращи. Зам.директорът на стопанството  проведе увлекателна беседа, в която подробно обясни за  специфичните индивидуални белези и поведение на птици като кълвач, патица, глухар и кукувица. Инж. Младенов сподели интересни факти и за дивечовъдните видове сърна и заек. Лесничеят обърна внимание на смисъла от работата на лесовъдите, а именно залесяването и като пример даде смесената  гора в местността „Джиджовица“ , създадена изкуствено, с идеята да се пречиства въздуха, да се спрат ерозионните процеси и най-вече да се запази водата в почвата, с която да бъде подсигурено населението на Своге.

В последвалата втора част от образователния изнесен урок учениците  засадиха  фиданки от дървовидна ружа, кедър, туя, обикновена ела и липа. Жив интерес проявиха децата в изпълнение на следващата задача – предизвикателството сами да изработят  къщички за птички, напътствани от  горските служители. Монтирането на  хранилки с орехи за катерички достави истинска радост у децата.  За целите на образователното мероприятие ДГС-Своге подсигури предварително готови къщички и храна за дивите животни.

В края на мероприятието  психологическият съветник Юлия Такева отправи благодарност към горските служители за емоционалния ефект и положителния отзвук на проявата у децата.