ДГС-Ловеч обявява конкурс за рисунка на тема „Аз обичам българската гора“

Държавно горско стопанство-Ловеч обявява за втора поредна година конкурс за рисунка на тема „Аз обичам българската гора“. Проявата е по повод честването на „Седмицата на гората 2024г.“ (от 1-ви до 7-ми  Април 2024г.).

Конкурсът има за цел да даде възможност на учениците от началните и основните училища да представят своята визия за красотата на българската гора, грижата за нея и нейните обитатели.

Регламент на конкурса:

В конкурса могат да участват ученици от 1-ви до 8-ми клас от началните и основните училища, които попадат в териториалния обхват на Държавно горско стопанство Ловеч (училища от общините Ловеч и Летница).

Конкурсът се провежда в четири категории, по възрастови групи, както следва:

I група – ученици от 1-ви до 2-ри клас, включително,

II група – ученици от 3-ти до 4-ти клас, включително,

III група – ученици от 5-ти до 6-ти клас, включително,

IV група – ученици от 7-ми до 8-ми клас, включително.

Критерии:

– рисунките да отговарят на темата на конкурса,

– креативност и оригинална идея,

– формат на рисунките – А4,

– всеки участник има право да участва само с една творба.

Техника: В конкурса няма ограничение за използваните материали и техника.

Участниците могат да изпратят рисунките си по пощата или да ги предоставят лично в  ТП „ДГС Ловеч“, на адрес: гр. Ловеч, ПК 5500, ул. „Търговска“ № 56, ет. 4.

Всяка творба трябва да бъде придружена с трите имена на автора, класа и училището, в което учи, както и телефон за връзка.  Крайният срок за приемане на рисунките е до 27-ми март 2024 година.

Компетентно жури ще  класира най-добрите творби, а техните автори ще бъдат отличени с предметни награди. Награждаването ще се осъществи в периода от 1-ви до 7-ми  април 2024г.