Демонстрация на машини за добив на дървесина от тип „Harvester“ и ”Forwarder” бе извършена в Троянския балкан

Демонстрация на работата на компактни и високо маневрени машини за добив на дървесина от тип „Harvester“ бе извършена в горски терен в района на дейност на Държавно горско стопанство -Троян, в местността „Беклемето“. На нея присъстваха директорът на Северозападно държавно предприятие, инж. Веселин Нинов, директорите на  Държавните горски стопанства в Ловеч, Троян, Черни Осъм, Лесидрен, Борима и  Държавно ловно стопанство-Априлци, служители на предприятието и горските стопанства, и представители на дърводобивни фирми. Демонстрацията се осъществи по инициатива на директора на ДГС-Троян – инж. Милко Станчев.

Събитието протече на два етапа – презентационна част и демонстрация на горската техника от компактинг клас VIMEK 404 SE  в комбинация с машина тип ”Forwarder”  610 SE, подходяща за извеждане на отгледни сечи. Техниката е производство на шведската фирма VIMEK. Машините се използват за пробирки, прореждания и за гори с висока гъстота, като в някои случаи няма нужда от просеки. Те могат да работят върху  терени от 35 градуса наклон, оборудвани със съответните приспособления – тракове и лебедки.

Техниката презентираха  Валентин и Росен Новакови от водеща дърводобивна фирма „Гора Инвест“ град Русе, представител на VIMEK в България.

„Производителността на комплекта машини с двама оператори се равнява на работата на комплексна бригада от 10 човека при изпълнение на сечите по досегашната технология. Tя е важен елемент в период на недостиг на работна ръка в сектора. На територията на ДГС Троян имаме фирма , която работи с „Harvester“  и ”Hoverder” и ние нямаме по-почистени сечища от тези, през които е преминала тази техника“, заяви домакинът на събитието – инж. Станчев и изрази мнение, че планинските горски стопанства нямат никакъв шанс без този вид машини.