Държавно ловно стопанство „Витиня“ подготвя запасите от фураж за дивеча през зимата

През летните месеци служителите на ТП ДЛС „Витиня“ усилено се подготвят за предстоящите зимни дни. Предвид променливото време през изминалите години, ловните стопани подсигуряват храната за дивеча още в края на летния сезон. На 2-ри юли беше прибран и грубият фураж за нуждите на видовете благороден елен, елен лопатар, муфлон, дива свиня и тибетски як.

Подхранване на територията на ТП ДЛС „Витиня“ се извършва целогодишно, което допринася за устойчивото управление и стопанисване на дивеча и екосистемите, като подпомага здравето, популацията и биологичното разнообразие. От ловностопанските мероприятия на територията на ТП ДЛС „Витиня“ с най-голям обем и важност е подхранването на дивеча. Рационалното му извършване води до по-малко отчетени зимни загуби и по-здрави популации, не податливи на болести.