Елен лопатар бе разселен в ДЛС „Русалка“-Априлци

Осемнадесет броя елен лопатар бяха разселени в държавни ловностопански райони, стопанисвани от ДЛС „Русалка“-Априлци. Елените са закупени от дивечовъдните участъци „Правец-Брусен“ и „Студен кладенец“, както и от Държавно ловно стопанство „Витиня“. Мярката цели да увеличи числеността, обогати генофонда и подобри екстериорните и трофейни качества на вида на територията на ДЛС „Руслака“. От дивечовъден участък „Правец-Брусен“ са закупени 7 броя елен лопатар, от които две женски кошути  и пет броя приплода. От ДЛС „Витиня“ са закупени общо пет броя, от които две женски кошути  и три броя приплода. От дивечовъден участък  „Студен кладенец“ пък са закупени общо шест броя елен лопатар, от които три женски кошути и три броя мъжки приплода. Дивечът е в добро здравословно състояние, съобщават от ДЛС „Русалка“. Животните са разселени в рамките на два дни – 29 и 30 ноември. Дивечът е намерил своето местообитание в район, където горските служители са позиционирали хранилки. Към лопатарите лесовъдите са подходили изключително хуманно и за тях са положени необходимите грижи да бъдат транспортирани до новото местообитание живи и здрави.