Започва вътрешният одит в стопанствата на СЗДП за сертифициране по стандартите на PEFC за устойчиво управление на горите

Откриваща среща във връзка със стартиране на 5-годишен одит на територията на Северозападно държавно предприятие относно придобиване на сертификати PEFC за устойчиво управление на горите, се състоя днес в сградата на Централното управление на предприятието.

Вътрешният одит започва в пет държавни горски стопанства – ДГС Враца, ДГС Мездра, ДГС Плевен, ДГС Ловеч и ДГС Лесидрен. Той ще се осъществи от 22 януари до 1-ви февруари 2024г. Следващата година одитът продължава в други пет териториални поделения. За 5-годишния одитен период ще се проверят 18 стопанства и Централно управление. Одитирането ще включва проверки на документи и на верификтора на терен, като те ще се правят на базата представителна извадка.

Директорът на СЗДП, инж. Веселин Нинов, изрази надежда, че резултатите от одита ще бъдат такива, че да позволят сертифициране по стандартите и изискавията на PEFC. Според него поддържането на такъв стандарт в работата на горските стопанства ще гарантира спазването на всички нормативни правила и ще бъде показател, че  горите се стопанисват  устойчиво и правилно. „Сертифицирането ще бъде един плюс и едно надграждане в работата ни, както и гарант за нашата работа и самочувствие като хора, които стопанисват горските територии. Апелирам към отговорност и старание от всички вас колеги“, призова инж. Нинов присъстващите директори на стопанствата, в които стартира одитът.

Одиторите ще проверяват работещи терени на сечища и площи с насаждения, в които е извършена биологична борба с вредители, горски територии със строителство на пътища, гори с висока консервационна стойност и др. Обектите, които ще се проверяват за придобиване на сертификат, ще се определят съвместно между Централно управление и сертифициращия орган.

СЗДП е първото държавно предприятие в България, което има от една година придобит PEFC сертификат за устойчиво управление на горите, подчерта в края на срещата инж. Пенчо Дерменджиев от фирма „М Джи Глобал “ООД, която ще извърши одитите в горските стопанства.