Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица обявява прием на ученици за VIII клас

Лесотехническата професионална гимназия – гр. Берковица обявява прием на ученици за VIII клас по следните СПЕЦИАЛНОСТИ:

1. “ Мебелно производство“ – дуална форма на обучение – 26 ученици

2. „Специализирано обучение и селекционно развъждане на кучета“ – 13 ученици с разширено изучаване на английски език и водач на МПС категория „В“.

3. „Механизация на горското стопанство “ – 13 ученици- водач на МПС категория „В“ и „Ткт“.

4. “ Горско и ловно стопанство“ -26 ученици – разширено изучаване на английски език.

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ :

1. Подаване на документи за участие в приема – 8 – 10.07.2024

2. Обявяване на резултатите от първи етап на класиране- до 12.07.2024

3. Записване на учениците, приети на първи етап на класиране- 15-17.07.2024

4. Обявяване на резултатите от втори етап на класиране- до 19.07.2024

5. Записване на учениците, приети на втори етап на класиране- 22-24.07.2024

6.Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране- до 25.07.2024

7.Подаване на документи за участие в трети етап на класиране- 26 и 29.07.2024

8. Записване на учениците, приети след трети етап на класиране-31.07. и 3.08.2024

9. Обявяване на незаети места след трети етап на класиране- до 2.08.2024

10. Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране- 5-6.08.2024

11. Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране- до 7.08.2024

12. За исване на учениците, приети след четвърти етап на класиране- 8-9.08.2024

13. Обявяване на незаети места след четвърти етап на класиране- до 12.08.2024г.

14. Попълване на незаети места след четвърти етап – до 11.09.2024г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Заявление

2.Свидетелство за основно образование

3.Медицинско свидетелство със заключение, че професиите, за които кандидатства ученикът, не са му противопоказани.

В ЛПГ подготвяме водачи за категориите „В“ и „Ткт“, а също и за „моторист на моторен трион и храсторез“.