Над 3 хиляди декара нови гори са предвидени да бъдат залесени през 2022г. на територията на СЗДП-Враца

След като през пролетта на 2022г. бяха създадени 406 дка нови гори, през есента Северозападно държавно предприятие – Враца извършва основната част от залесяването в държавните горски територии, с още около 3 хиляди декара.  Общият брой  на фиданките е  около половин милион. Най-много нови гори, предимно с фиданки от тополи,  са предвидени да бъдат залесени  в Придунавските райони – Видин, Лом, Оряхово, Никопол, както и по поречията на Плевен, Монтана,  Мездра и Враца. На територията на Държавните горски стопанства в Годеч, Говежда, Берковица и Своге пък приоритетно се залесява с дървесните видове цер и смърч, в Чипровци, Говежда и Годеч с бук  и черен бор, в Белоградчик с акация, цер и черен бор. В началото на месец ноември половината от държавните горски стопанства отчитат, че почвоподготовката е приключила.

Най-много нови гори се очаква да се появят на територията на ДГС Никопол – 892 дка. Следват ДГС Видин с 678 дка и  ДГС Оряхово с 635 дка. Горските служители от ДГС Лом са заложили 340 декара за залесяване, а в ДГС Плевен – 286 декара. За сравнение през миналата 2021година са залесени над 2 500 декара нови гори – традиционно най-много от ДГС Никопол и ДГС Лом.

Горските територии, предвидени за попълване през есенния сезон на 2022 г., са с обща площ 991 дка. Над 14 хил. декара е площта на културите за отглеждане, които за залесени на територията на СЗДП-Враца  в предходните години. За подпомагане на естественото възобновяване на горите ще бъдат обхванати 3 106 дка.  Лесничеите не пропускат и грижата за младите насаждения, които са разположени на близо 2 хил.дка.