Над 5 хиляди домакинства са си закупили дърва за огрев от складовете на горските стопанства в обхвата на СЗДП през 2023г

Повече от 31 хиляди пространствени кубически метра дърва за огрев за директни продажби на физически лица са предоставили през 2023 г стопанствата от системата на Северозападно държавно предприятие-Враца. 5 184 е броят на домакинствата, които са се включили в списъци, определени от кметовете на населените места. Най-много дърва за огрев са осигурили на хората от Държавно ловно стопанство Витиня – 1576 домакинства са си закупили директно от склада на стопанството дървесина, като отчетените количества са 9 822 кубика. Следва Държавното горско стопанство в Берковица, което е подсигурило 9 423 пр.куб.м дърва за огрев на 1 488 домакинства. Във Враца 419 домакинства са се възползвали от наличните в склада на горското стопанство дърва, което е продало над 2 300 кубика. Следват отчетените продадени количества от ДГС-Годеч – 1 921 кубика, които са си закупили 292 домакинства. Горското в Лесидрен е продало 1 757 пр.куб.м дърва за огрев на 195 семейства. Да се отопляват на дърва тази зима са избрали 401 семейства в  Никопол, които са си  закупили близо 1460 кубика от склада на  горското стопанство. В Ботевград Държавното горско стопанство е подсигурило над 230 домакинства с  1232 пр.куб.м дърва за огрев. В Своге 184 семейства са си набавили дърва за отоплителния сезон, като закупените количества възлизат на 923 кубика. ДГС -Белоградчик е подсигурило 806 пр.куб.м за 134 домакинства, заявили дърва при кмета. 136 домакинства в Чипровци са избрали да си купят дърва за огрев от горското стопанство, като потреблението  възлиза на 738 пр.куб.метра. По 354 кубика дърва са осигурили Държавните горски стопанства в Монтана и Мездра съответно на 71 и 46 семейства.

Възможностите на населението да се подсигури с дърва още са чрез добив в общински частни гори и от гори на физически лица.