Предотвратиха бракониерска сеч на територията на две горски стопанства

Петима бракониери бяха задържани на 8 септември от мобилен екип на СЗДП в местността ,,Копяновец“ при добиване на дърва за огрев от видовете дъб и цер. Дървата са били сечени без позволително за сеч и контролна горска марка. След сигнал на тел.112 пристигат и служители на РУ Ботевград. Задържан е автомобила джип „Исузо“, с натоварената в него дървесина  – 0.50 пр.куб. м. Съставен е Констативен протокол  и Акт за установяване на административно нарушение на 43-годишен жител на с. Новачене.

Отново нарушение в държавни горски територии установиха на следващия ден стражарите на територията на ДГС Белоградчик. Нарушителят е заловен в момент на незаконна сеч, който добил един пр. куб. м дървесина, без позволително за сеч и без контролна горска марка. Отделно в  автомобил Голф 3 била натоварена 0,5 дървесина. Конфискувани са Бензиномотирен трион „Райдер“ , лекият автомобил и добитата дървесина. Съставени са 2 бр. Констативен протокол  и Акт за установяване на административно нарушение. Вещите са предадени на ДГС Белоградчик за отговорно пазене.