Предстои обединение на Държавните горски стопанства Лом с Монтана, Белоградчик и Миджур

Обединение на Териториалните поделения Държавно горско стопанство – Лом с Държавно горско стопанство – Монтана  и на държавните горски стопанства в Белоградчик с Миджур, предстои да бъде извършено от Северозападното държавно предприятие-Враца. Мотивите на ръководството на държавното предприятие пред министъра на земеделието, са малкият лесфонд, ниските приходи от реализиране на дървесина и  високите разходи за издръжка на администрацията. Промените влизат в сила от 1-ви октомври 2023г. Целта на реформата е оптимизиране на разходите за административно управление и отделянето на повече средства за охрана на горските територии, за създаване и отглеждане на нови гори. При обединението няма да бъдат съкращавани служители и работници от тези стопанства, като намерението на ръководството е всички да запазят работните си места. Ще продължат да работят офисите и административните им сгради, така че всички граждани и ловци, които са ползвали административни услуги, в т.ч. заверка на ловни билети, ще могат да го правят там, където предпочитат – в Лом или Монтана, в Белоградчик или Чупрене.