Природолюбители наблюдаваха белоглави и черни лешояди в Природен парк „Врачански Балкан“

На Международния ден на лешоядите 2 септември 33 души на възраст от под 6 до над 60 години се включиха в разходка и организирано наблюдение на белоглави и черни лешояди в района на с. Долно Озирово в Природен парк „Врачански Балкан“. Участниците видяха 20 белоглави и един черен лешояд, няколко обикновени мишелова, както и една шипоопашата костенурка, което е интересна и рядка среща за този район.

Благодарим на всички за интереса и споделеното преживяване! Специална благодарност и на Росен Попов от Козлодуй и на Георги Стоянов за предоставените снимки.

Събитието е организирано от Фондация „ЕкоОбщност“ в партньорство със Северозападно държавно предприятие и ДПП „Врачански Балкан“ в рамките на проект „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE), който се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA).

Всички реакции:

2323