Проведени бяха разяснителни срещи за сливането на ДГС Лом с ДГС Монтана

Информационни срещи с местното население на град Лом проведе директорът на  Северозападното държавно предприятие, инж. Веселин Нинов. Те бяха организирани по инициатива на кмета на град Лом, Георги Григоров, и народният представител Ванина Вецина. Целта на срещите бе разясняване на гражданите, че предстоящите реформи на структурно ниво  в предприятието по никакъв начин няма да доведат до закриване на административната сграда на Държавно горско стопанство-Лом и съкращаване на служители и  работници.

Обяснено бе на хората, че обединението на ДГС-Лом с ДГС-Монтана ще подобри значително тяхната организация на работа. На срещите жителите и кмета на Лом настояха седалището и административният адрес на обединеното стопанство да бъдат в град Лом. Предстои Управителният съвет на СЗДП да разгледа въпроса и да отправи предложение до министъра на земеделието и храните, Кирил Вътев, за евентуално изменение на заповедта.

През 2024 г е планирано да бъдат извършени ремонти на двете административни сгради – в гр. Лом на старата сграда и в гр. Монтана. В тях предстои да бъдат обособени образователни центрове за обучение на деца и ученици по Горска педагогика със зали, подходящо оборудване и музейна сбирка.