Продажба на дървесина

ЦЕНОРАЗПИС 25.03.2024 СЗДП ( ОТ СКЛАД )

ЦЕНОРАЗПИС 25.03.2024 СЗДП ( НА КОРЕН )

Ценоразпис дърва за огрев по реда на чл. 111 на корен

Ценоразпис дърва за огрев по реда на чл. 111 от склад

ТП ДГС Своге – обявление

ТП ДГС Своге –  обявление 22638

ТП ДЛС Русалка – обявление

СЗДП Количества дървесина по чл. 111 ал.2, т. 2 ЗГ за 2024 година

Физическите лица могат да заплащат дървесина по чл.111 от Закона за горите по банкова сметка след заявяване на e-mail. В отговор ще получат  информация за заплащане по банков път.

ДГС Белоградчик – dgs-belogradchik@szdp.bg

ДГС Берковица – dgs-berkovitsa@szdp.bg

ДГС Борима – dgs-borima@szdp.bg

ДГС Ботевград – dgs-botevgrad@szdp.bg

ДГС Враца – dgs-vratsa@szdp.bg

ДГС Говежда – dgs-govezhda@szdp.bg

ДГС Годеч – dgs-godech@szdp.bg

ДГС Лесидрен – dgs-lesidren@szdp.bg

ДГС Ловеч – dgs-lovech@szdp.bg

ДГС Лом – dgs-lom@szdp.bg

ДГС Мездра – dgs-mezdra@szdp.bg

ДГС Миджур – dgs-midzhur@szdp.bg

ДГС Монтана – dgs-montana@szdp.bg

ДГС Никопол – dgs-nikopol@szdp.bg

ДГС Оряхово – dgs-oryahovo@szdp.bg

ДГС Плевен – dgs-pleven@szdp.bg

ДГС Своге – dgs-svoge@szdp.bg

ДГС Троян – dgs-troyan@szdp.bg

ДГС Черни осъм – dgs-cherni-osam@szdp.bg

ДГС Чипровци – dgs-chiprovtsi@szdp.bg

ДЛС Витиня – dls-vitinya@szdp.bg

ДЛС Русалка – dls-rusalka-apriltsi@szdp.bg