Пролетно разселване на пъстърва в река Бебреш

Три хиляди броя пъстърва бяха разселени през почивните дни във водите на река Бебреш в с.Боженица, община Ботевград.

Зарибителният материал е осигурен от любители-риболовци в Боженица. Доброволческото мероприятие се осъществи след периода на поройните дъждове, когато водата е чиста и спокойна, едно от условията за зарибяване.

Рибките са от 0.3 –до 0.5 грамови, като се очаква, че най-лесно ще се приспособят към дивата среда и способностите им да оцелеят са най-големи.

Балканска пъстърва е най-ценният и най-бързо изчезващ вид в нашите реки. Осъзнавайки тази тъжна реалност, в последните години много риболовни клубове и самостоятелни риболовци зарибяват за собствена сметка избрани от тях реки.