СЗДП-Враца отчита ръст в директните продажби на дърва за огрев за физически лица

Към момента Северозападно държавно предприятие – Враца е реализирало над 12 000 пр.куб.м повече от календарната 2021 година.

С 5 000 простравнствени куб.м дървесина за огрев на физически лица повече от планираното е реализирало СЗДП-Враца до момента. Това показва справка на предприятието към 14 ноември 2022г. Отчетените количества дърва за огрев чрез директни продажби на физически лица по списъци от кметствата са общо 48 965 пространствени куб.м, като традиционно преобладават продажбите от временен склад. Първоначално планираните количества дърва за огрев за директни продажби  през 2022 г са били 43  965 пр.куб.м. В отговор на нарасналото търсене, както и в изпълнение на указанията на Министерство на земеделието са осигурени допълнителни количества над плануваните, в стремеж за овладяване задълбочаващата се енергийна криза и осигуряване отоплението за зимата на местното население.

По сведения на СЗДП-Враца директните продажби са удовлетворили нуждите на 8 146 домакинства, с 1 500 повече от 2021 година, когато са били 6 553. Най-много реализирани количества  дърва за огрев отчитат ДЛС Витиня (близо 16 хил.пр.куб.) и ДГС Берковица (15 264 пр. куб.м). Стопанствата и фирмите, добиващи дървесина, разполагат с налични дърва и при необходимост ще задоволят търсенето до края на годината.