СЗДП е първото държавно предприятие, което защити групов сертификат PEFC  BG 1002 за устойчиво управление на горите

СЗДП ДП с териториални поделения: ТП ДГС-Белоградчик, ТП ДГС-Борима, ТП ДГС-Ботевград, ТП ДГС-Видин, ТП ДГС-Враца, ТП ДГС-Годеч, ТП ДГС-Лесидрен, ТП ДГС-Ловеч, ТП ДГС-Мездра, ТП ДГС-Монтана, ТП ДГС-Никопол, ТП ДГС-Оряхово, ТП ДГС-Плевен, ТП ДЛС“Русалка“-гр.Априлци, ТП ДГС-Своге, ТП ДГС-Троян, ТП ДГС-Черни Осъм и ТП ДГС-Чипровци  е първото държавно горско предприятие в България, което успешно защити своя групов сертификат по стандарт PEFC  BG 1002 за устойчиво управление на горите пред „ЕМ ДЖИ ГЛОБАЛ“ ООД.

PEFC(Programme for the Endorsement of Forest Certification)е международна система за сертифициране на гори, която удостоверява, че дървесината е добита от отговорно управлявани горски стопанства.

PEFC е най-голямата в света система за сертифициране на гори. PEFC е независима организация с нестопанска цел, насърчаваща устойчивото управление на горите чрез сертифициране на горите и продуктите, които идват от тях. Нейните надеждни стандарти имат за цел да се промени и подобри начинът, по който се управляват горите.

PEFC е единствената световна система за сертифициране, която подкрепя прилагането на правителствени споразумения чрез доброволни, пазарно ориентирани механизми, следва световно признати ISO насоки за сертификация и акредитация и провежда редовни прегледи на националните схеми за сертифициране.