СЗДП стартира първото по рода си обучение в страната за устойчиво управление и сертификация на горите

Двудневно обучение на одитори по устойчиво управление на горите, съгласно Българската схема за горска сертификация /PEFC-SFM/,  бе организирано за служителите от Държавните горски стопанствата на територията на Северозападно държавно предприятие /СЗДП/. Лектори бяха Антоний Стефанов от Съвета за устойчиво управление и сертификация на горите в България и Мирослав Георгиев от  NQA сертифицираща организация за Източна България. Този вид обучение се осъществява за първи път в СЗДП и е във връзка с намерението на ръководството на държавното предприятие да въведе модификация за групова (регионална) сертификация, както и да обучи горските служители във функцията на вътрешни одитори. Нагледно бяха разгледани изискванията за прилагане на стандартите и каква документация трябва да се съставя и да притежават стопанствата за поддържане на системата по стандартизация. Лекторите разясниха как горските служители сами трябва да извършват мониторинг на своята собствена въведена система и на индикаторите за устойчиво управление на горите. Процесът ще стартира с проверката на едно стопанство до края на 2022г.и ще продължи през следващата година, с проверки в териториалните поделения на ДП СЗДП.

По време на обучението, което се проведе на 29 и 30 ноември в конферентната зала на х-л „Хемус“ във Враца,  бяха обсъдени предимствата на системата за сертификация, защо е необходимо да се поддържа и как тя би оказала положително влияние за подобряване работата на самите териториални поделения.

Съветът за устойчиво управление и сертификация на горите в България е създаден през 2010г, като подновява дейността си през 2017г., когато става член на Международната организация по сертифициране на горите. Впоследствие Съветът разработва собствена схема за сертифициране на горите, която е одобрена през 2019г. В България вече функционира акредитирана фирма ( „NG Global”), извършваща оценка на съответствието с изискванията за PEFC-SFM стандарта и на продуктовия стандарт на веригата за проследимост на продукцията. Акредитацията се прилага съобразно правилата на Международната организация за стандартизация  ISO 17021 за горския стандарт и ISO 17065 за оценка на съответствието.