Двадесет деца участваха в открит урок на тема „Да опазим нашата гора от пожари“ в село Паволче, община Враца


Двадесет деца от лятната занималня към Народно читалище „ Фар – 1930“ в с. Паволче участваха в открит урок по методите на горската педагогика на тема „Да опазим нашата гора от пожари“. Инициативата е част от националната информационно-образователна кампания на Министерство на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите за опазване на горите от пожари сред деца и подрастващи. Открития урок започна с кратък разказ от служителите на Държавно горско стопанство Враца за правилата за безопасност в гората, основните причини за възникване на горски пожари и поведение по време на пожар. Най-атрактивната част беше демонстрацията на специализирано облекло и оборудване за гасене на горски пожари: тупалки, пръскачки, предпазни каски и дрехи. Проведена бе дискусия защо и как човека трябва да пази гората от пожари и какво поведение трябва да има, за да не се допускат, както и какви животински и растителни видове най-често стават жертви на природното бедствие.
Подрастващите се включиха с голямо желание в горски занимания, организирани от служителите на Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ и Северозападно Държавно предприятие Враца. Те трябваше да спечелят своето горско съкровище, като отговорят правилно на 8 въпроса свързани с горските пожари. След това от най-малките до най-големите демонстрираха своята точност и трябваше да угасят пламъците на горския пожар с шишарки. В края на мероприятието децата получиха специални информационни материали, осигурени от Района служба Пожарна безопасност и защита на населението гр. Врац