Трето издание на „Фестивал на къдроглавия пеликан“ 

Намиращата се на територията на Държавно горско стопанство-Никопол Дирекция на Природен парк „Персина“ в град Белене, организира провеждането на третото издание на „Фестивал на къдроглавия пеликан“. Събитието ще се проведе тази година на 26 и 27 май, пред Посетителския център на Природен парк „Персина“.

Форматът на фестивала ще бъде информационно – образователен с природозащитна насоченост. Идеята е да се популяризира необходимостта от съхранение на местата за почивка и гнездене на тази световно застрашен вид птица – къдроглав пеликан (Pelecanus crispus).

По време на фестивалните дни се споделят опит и знания в сферата на опазването на видовете, въвлича се широка аудитория от хора в проблемите свързани с биоразнообразието и значението на защитените територии. Провеждат се занимания с деца,  чрез които те се възпитават в любов и грижа към природата и по-детайлно, за пеликаните. Има фиксирани часове с интересни активности, ателиета, беседи, празнична програма. Специални гости тази година, ще са представители на Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани“.