Указания за ловуване по време на коледните и новогодишни празници

Във връзка с ловуването по време на коледните и новогодишни празници Северозападно държавно предприятие-град Враца информира, че съгласно писмо от Изпълнителна агенция по горите и изискванията на чл.68, ал.2 и чл.69, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, груповото ловуване на дива свиня и на дребен дивеч се утвърждават за дните 24,25,26 и 31 декември 2022г и 1 януари 2023г.

Според изискванията на чл. 54, ал. 5, т. 4 от Закона за лова и опазване на дивеча и Заповед № РД 48-47/23.09.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите, груповото ловуване на дива свиня, включително и по линията на организирания ловен туризъм се извършва в не повече от два дни, включително събота и неделя, от седем последователни дни за един ловностопански район, като ловуването се извършва по график, утвърден от директора на съответното ДГС/ДЛС.

Допълнително ограничение е въведено с чл. 70, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, съобразно който е забранено провеждането на групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч през два последователни дни в едно и също ловище.