Управителен съвет

инж. Веселин Нинов

Директор

Славей Тоширов

Председател

Иван Ташков

Член на управителен съвет