Управителен съвет

инж. Веселин Нинов

Директор

Павел Дичев

Председател

Даниел Глоговски

Член на управителен съвет