Уроци по Горска педагогика проведоха служители на четири Държавни горски стопанства на територията на СЗДП

Уроците по Горска педагогика вървят активно на територията на Северозападно държавно предприятие – Враца. Служители от Държавните горски стопанства в Берковица, Своге, Троян и Априлци проведоха през седмицата занимания с деца от детските градини и ученици в начален етап.  Целта на провеждането на уроците бе въвеждане на подрастващите в професията на лесовъда и надграждане на знанията им, получени в ранната детска възраст. Горските педагози поставиха акцент в изработването на медальони и картички от природни материали – запазена марка на заниманията по Горска педагогика.

В градския парк на Берковица горските служители Габриела Гогова от ДГС-Берковица и Димитър Стефанов от ДГС-Говежда на 14 ноември провериха знанията на децата за дивите горски животни – тяхното местообитание и начин на хранене, и как да определят годините на едно дърво по броя на пръстените. Радост и веселие предизвика у тях игрите „Стоножки“ и „Познай кое животно съм“. В началото на занятието директорът на ДГС-Берковица, инж. Александър Драгиев, обърна внимание на подрастващите за ролята на лесовъдите в грижата за гората. Включиха се още Даниел Доцов и Велислава Иванова – горски служители от ДГС-Берковица.

Надграждане на знанията за полезните и вредните предмети в природата, какво е необходимо на сърничката, за да се спаси от вълка, как се нарича мъжкият индивид на сърничката,  как да различаваме иглолистни от широколистни растения, засаждане на американски дъб и бреза, изработване на картички от разнообразни природни материали. На всичко това се посвети инж. Станислава Багарова от ДГС-Троян в урока с децата в ОДЗ“ Буковец“. Много красиви есенни листа, билки, треви, цветя бе събрала за тях, за да могат да изработят красиви картички за спомен.

Ходили ли сте в гората? С този въпрос започнаха заниманията горските служители Веселка Антонова (ДГС Черни Осъм) и Иван Иванов (ДЛС Априлци) с  децата в ЦДГ „Априлче“. Те научиха малчуганите кои дървета са иглолистни и кои са широколистни, кога падат листата и кога пак порастват на дърветата, кои животни са полезни и кои са вредни, къде живеят и  с какво се хранят. Истинско въодушевление обзе децата, виждайки рога на благороден елен. Те имаха възможност да се докоснат до него и да задават своите въпроси. В края на урока те получиха  подаръци и книжки, като върнаха жеста към горските служители с авторски рисунки на гората и есенна картина-апликация.

На 14 ноември занимания по Горска педагогика проведе и инж. Анита Янева с ученици във втори клас от СУ „Иван Вазов“ гр. Своге. Урокът мина под наслов: „Не на агресията чрез заниманията по Горска педагогика“. Представени бяха повечето горски животни, обитаващи българските гори и по-специално благородният елен. Децата видяха на живо негов рог и разказаха интересни преживени случки в гората. Основна тема на заниманията бе „Не на убиването на диви животни“. По време на заниманията учениците наблюдаваха засаждането на зимен дъб и получиха повече информация за неговото месторастене, характерни белези, размножаване и ползите му за животните и хората. С много желание децата участваха в щафетна игра, която тренира уменията им да разпознават природните материали – листа, клонки, мъхове, билки и т.н.