Черните лешояди загнездиха във Врачански Балкан за първи път от близо 100 години

Черните лешояди загнездиха във Врачански Балкан за първи път от близо 100 години. Двойката картали Патева и Бараба гнезди в естествено гнездо на територията на Природен парк “Врачански Балкан”.

Фактът съобщават екипа на Дружеството за защита на хищните птици, Фонда за дивата флора и фауна и Фондация Екообщност. Тази значима за региона новина е резултат от с системната работа на тези организации, Зелени Балкани и Дирекцията на природен парк “Врачански Балкан” довела до завръщането на вида в Западна Стара Планина. 

Както съобщихме по-рано в района са се сформирали вече 7 двойки, като това е първото гнездо на територията на природния парк и голям успех за парковата дирекция и организациите, работещи за завръщането на вида в страната.

Припомняме, че черния лешояд се завърна в страната, в резултат на дългосрочна консервационна програма, инициирана от Дружеството за защита на хищните птици, Фонда за дивата флора и фауна и Зелени Балкани, и подкрепена от Фондацията за опазване на лешоядите и редица международни партньори. Програмата е с финансиране от страна на  ЕК, редица европейски зоопаркове и донори, както и десетки дарители от страната и чужбина.

Птиците Патева и Бараба са дарени на България от Испания – регионалното правителство на  Екстрамадура, за да се завърне вида и у нас. На страната се даряват рехабилитирани птици, които са паднали от гнезда или са имали други проблеми и са възстановени, и способни на живот в дивата природа.Птиците Патева и Бараба са кръстени – Патева – на големия български орнитолог Павел Патев, а Бараба…  – на самия себе си (Речник на Българския език – Бараба – Работник, който троши камъни за настилка на шосета. 2. Разг. Пренебр. Бездомен, с лош външен вид човек). Изглежда, че съюзът между птица с името на научен работник и на общ работник е успешен и се надяваме те да ни зарадват с поколение.
 

Птиците Патева и Бараба са дарени на България от Испания – регионалното правителство на  Екстрамадура, за да се завърне вида и у нас. На страната се даряват рехабилитирани птици, които са паднали от гнезда или са имали други проблеми и са възстановени, и способни на живот в дивата природа.

Патева е излюпена през май 2020г. Първоначално е приета в  спасителен център Los Hronos от Finca Los Badillos. Преминава курс по рехабилитация в спасителния център на организацията AMUS.  През март 2021 пристига  в България и е настанена във адаптационна волиера във Врачански Балкан.  

Бараба е излюпен през 2018г. Постъпила е в центъра CRFS Los Hornos  през септември 2018, като дезориентиран и изтощен. През 2019 е изпратен в България, адаптиран във волиера и пуснат на територията на  Врачански Балкан през май 2020.

Северозападно държавно предприятие -Враца е  партньор по проекта „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE), който обединява усилията на 8 партньора от 3 европейски страни. Kоординираща организация: Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора“ и партньори – Фонд за дивата флора и фауна, Фондация ЕкоОбщност, EVN – Електроразпределение Юг ЕАД, Северозападно държавно предприятие – Враца, Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ от България, Фондация за опазване на лешоядите (VCF) от Нидерландия и Milvus group от Румъния.