Monthly Archives: ноември 2023

Държавните горски и ловни стопанства на територията на СЗДП оказаха помощ на местната власт и институциите за премахване на щетите от обилния снеговалеж

Служители на Държавнитe горски и ловни стопанства на територията на Северозападно държавно предприятие бяха в готовност за оказване на съдействие и помощ за премахване на щетите в Северозападна България в резултат от обилния снеговалеж, паднал в нощта на 25  срещу 26 ноември 2023г. В община Троян бе ограничен достъпът към почти всички села и в части от града, те бяха без електроподаване и без достъп до мрежите на мобилните оператори. Най-критично бе положението в м. „Беклемето“ – прохода Троян-Кърнаре, където имаше

Над 420 проверки в горите на територията на СЗДП за седмица

423 проверки в държавни горски територии са извършени през изминалата седмица на територията на СЗДП. Проверени са 70 обекта за добив на дървесина, 107 превозни средства, 179 ловци и 70 други физически лица, пребиваващи в държавни горски територии. Проверяващите са съставили шест констативни протоколи и 29 Акта за установяване на административно нарушение по Закона за горите. Горските служители  са задържали близо 20 пространствени кубически метра дървесина и са конфискували един брой законно притежавано оръжие.

ДГС-Белоградчик участва в обучение на горски работници по проект „Шанс за зелена и екологична заетост“

Практическо обучение по професия „Работник в горското стопанство“, специалност „Лесокултурна дейност“, се осъществява със съдействието на Държавно горско стопанство-Белоградчик по проект „Шанс за зелена и екологична заетост“. Обучаващата институция е Център за професионално обучение към КНСБ, а организатор е Община Белоградчик. Практиката се провежда от лесничей Валентина Цветкова в Държавен горски разсадник „Селище“ и държавни горски територии. Общо 15 човека, на възраст от 22 до 66- годишна възраст, се обучаваха от началото на месец октомври да различават дървесните видове, да

Държавните горски предприятия от системата на Министерство на земеделието и храните се включват в снегопочистването

По разпореждане на министър-председателя акад. Николай Денков и министъра на земеделието и храните Кирил Вътев е създадена организация шестте Държавни горски предприятия да се включат активно с горска техника в почистването на снега и  отстраняването на щетите. Ще се почистват на терен паднали дървета и ще се направи необходимото за отстраняване на последствията от падналия обилен снеговалеж. Директорите на предприятията синхронизират действията си по места с кметовете на общини и населени места, координирано с областните управители.

Служители от ДГС-Годеч проведоха урок под наслов:„Да пазим гората чиста“

На 23 ноември служители от Държавно горско стопанство Годеч проведоха занимания по Горска педагогика.       Директорката на ДГ „Юрий Гагарин” гр. Годеч Зорка Александрова, представи горските педагози инж. Силвия Стоилова и инж. Мила Георгиева на своите учителки и на малчуганите от І- ва, ІІ- ра, ІІІ-та група. Целта на провеждането на уроците бе запознаване на децата с професията лесовъд, както и предаване на нови знанията за гората. Урокът мина под наслов: „ Да пазим гората чиста“. Малките дечица споделиха свои преживени

Подписан бе Меморандум между България и Румъния за съвместно устойчиво стопанисване и опазване на горите

България и Румъния ще работят съвместно за постигане на заложените на европейско и национално ниво политики за устойчивото стопанисване и опазване на горите. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните Георги Тошев при подписването на Меморандум за разбирателство между двете страни, което се състоя на територията Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“. Меморандумът за разбирателство между българските и румънските горски власти бе подписан от директора на „Северозападно държавно предприятие“ гр. Враца инж. Веселин Нинов, директора на „Северноцентрално държавно предприятие“ гр. Габрово

Горски служители от ДГС-Ловеч помогнаха за издигане на свети кръст над манастира в града

В чест на големия празник „Въведение Богородично“ на 22 ноември бе издигнат 5-метров кръст над манастира „Света Богородица-Ястреб“ до гр. Ловеч. Необходимата помощ за поставянето му оказаха горски служители от Държавно горско стопанство-Ловеч. Директорът на горското стопанство, инж. Младен Миков, и още петима горски служители съдействаха инициативата на игумена на манастира, Отец Вениамин Павлов, да стане факт. Те извършиха прочистване на пътя до местността, където кръстът бе издигнат, направиха бетонна площадка, превозиха бетонното съоръжение, изправиха го и го монтираха, прокараха

50 фиданки от червен дъб дари Горското стопанство във Враца по повод 20-та краеведска конфреренция на Регионална библиотека „Хр. Ботев“

Петдесет фиданки от червен дъб дари директорът на Държавно горско стопанство-Враца, инж. Крум Николов, на участниците в Двадесетата юбилейна краеведска конференция „Хубава си моя горо…“, която се проведе днес във Враца. Организатори  на форума са Регионална библиотека „Христо Ботев“-Враца, съвместно с Регионално управление на образованието. Сред официалните гости на събитието бяха кметът на Враца – Калин Каменов, зам. областният управител Николай Николов и инж. Крум Николов. Присъстваха ученици от клуб „Родолюбие“ на училище „Козма Тричков“. Краеведската конференция откри Силвия Павлова –

Започна есенното зaлесяване на тополови култури в ДГС-Никопол

Държавно горско стопанство – Никопол започна от днес есенното залесяване на тополови фиданки върху обща площ 1 100 дка и попълване на 200 дка. За целта от 13 ноември стопанството стартира тяхното изваждане. Фиданките ще се засаждат в изпълнение на проект BG16M1OP002-3.035-0003-C03 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Северозападно държавно предприятие“. При проведената инвентаризация в базовия разсадник в град Гулянци се установи,

Държавно ловно стопанство „Витиня“ отчита добри резултати с лесовъдски мероприятия срещу ерозията

С цел обогатяване на хранителната база на дивеча в ТП ДЛС „Витиня“ бе засадена  горскоплодна дървесна растителност през изминалата седмица. Служители на ловното стопанство залесиха дървесните видове джанка, дива круша и др. Преди това, през май 2023 година на територията на стопанството се извърши залесяване на 23 дка, с цел защита от ерозия на критичен участък от горската си територия. Бяха насадени 9 200 бр. контейнерни фиданки от черен бор. Чрез това лесомелиоративно мероприятие ДЛС „Витиня“ успя да овладее действащата площна