41 пожари за първото полугодие на територията на СЗДП

Четиредесет и един низови пожари са регистрирани от началото на 2024 година на територията на Северозападно държавно предприятие- Враца. Няма нито един върхов пожар. Общата засегната площ е над 5 400 дка. В района на дейност на ДГС Лесидрен са възникнали най-много пожари – 8 на брой, като опожарената площ е  2 250 дка. Следват пожарите, възникнали на територията на ДГС Плевен, където за потушени 6 на брой, разпрострели се на 750 дка площ държавни територии. В горите в обхвата на ДГС Враца огнената стихия е унищожила 403 дка.

Опожарената растителност през изминалото полугодие е преобладаващо широколистна – 4 183 дка, на 650 дка са изгорелите треви, незалесени площи и мъртва горска постилка, а пострадалите иглолистни видове са на обща площ 550 дка. В 19 от случаите причините  са небрежност, също толкова са неизвестни, а три пожара са възникнали, вследствие на умишлен палеж.