70 години Лесотехнически университет

Тържествено събрание по случай 70-годишния юбилей на Лесотехнически университет – София, като самостоятелно висше училище, се проведе вчера – 12 януари 2023г.

Събитието се състоя в зала 3 на НДК. На него присъстваха министърът на земеделието, г-н Явор Гечев, директорът на „Северозападно държавно предприятие“- инж. Веселин Нинов и др. Тържествено слово произнесoха чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев, ректор на Лесотехнически университет и министър Гечев.

Лесотехническият университет в София е с 6 факултета и 30 катедри. Той е водещ учебен и научен център в областта на управлението и устойчивото ползване на природните ресурси и е единственият университет в България, в който се обучават специалисти в областта на горското стопанство.