Номер и дата на публикуване-ДГС/ДЛС:

4154-08.02.2021г.-АРХИВ - Закупуване на гори

4153-24.01.2017г.-ДГС"Белоградчик"и т-не в Об17607_дата на_______10.02.2017г._ПроведенаДокументи от 02.03.2017г.

4152-23.01.2017г.-ДГС"Борима"Об1707_____ __дата на провеждане _ 16.02.2017г._ПроведенаДокументи от 28.02.2017г.

4151-02.02.2017г.-ДГС"Никопол"_З-не в Об2___дата на провеждане _ 21.02.2017г._ПроведенаДокументи от 28.02.2017г.

4150-02.02.2017г.-ДГС"Никопол"Р-во п-во в Об1дата на провеждане _ 21.02.2017г._ПроведенаДокументи от 28.02.2017г.

4149-24.01.2017г.-ДГС"Белоградчик"Об17608__ дата на провеждане _ 10.02.2017г._ПроведенаДокументи от27.02.2017г.

4148-01.02.2017г.-ДГС"Годеч"О-не в_Об17-02__дата на провеждане _ 17.02.2017г._ПроведенаДокументи от 27.02.2017г.

4147-01.02.2017г.-ДГС"Годеч"З-не,П-не вОб17-01дата на провеждане 17.02.2017г._ПроведенаДокументи от 27.02.2017г.

4146-20.12.2016г.-ДГС"Миджур"Об17805пк-1 дата на провеждане _05.01.2017г_ПроведенаДокументи от 7от11.01.2017г.

4145-20.12.2016г.-ДГС"Миджур"Об17805_ __дата на провеждане ____05.01.2017г._ПроведенаЗаповед 6от11.01.2017г.

4144-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17705 ___ ___ _____ _п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед573от14.12.2016г.

4143-03.10.2016г.-ДГС"Видин"Об16726__ _ __ _____ __п17.10.2016г. в21.10.2016г._ПроведенаЗаповед446от21.10.2016г.

4142-13.09.2016г.-ДГС"Видин"Об16722__ ___ОГТ___ __п27.09.2016г. в03.10.2016г._ПроведенаЗаповед339от29.0.2016г.

4141-13.09.2016г.-ДГС"Видин"Об16717__ ____ __ __ __п27.09.2016г. в03.10.2016г._ПроведенаЗаповед338от29.08.2016г.

4140-13.09.2016г.-ДГС"Видин"Об16722__ _ _ _____ ___п27.09.2016г. в03.10.2016г._ПроведенаЗаповед335от29.08.2016г.

4139-13.09.2016г.-ДГС"Видин"Об16717__ _ _ _ _______п27.09.2016г. в03.10.2016г._ПроведенаЗаповед333от29.08.2016г.

4138-28.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1703-3_ ____ _ _ __п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед114от09.12.2016г.

4137-28.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1703-2___ м-ци ___п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед113от09.12.2016г.

4136-25.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1703_____м-ци____п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед108от09.12.2016г.

4135-14.12.2016г.-ДГС"Лом" Об17302__пк-2 _дата на провеждане __ _ 30.12.2016г._ПроведенаЗаповед 3от03.01.2017г.

4134-24.11.2016г.-ДГС"Миджур"Об17804_ _ ___ ____ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед296от12.12.2016г.

4133-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17118__ _ ___ ___п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед234от13.12.2016г.

4132-14.11.2016г.-ДГС"Оряхово"п-ка__Об3 ____ ____ _п29.11.2016г. в05.12.2016г._ПроведенаЗаповед 43 от29.11.2016г.

4131-15.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16627_ __ __ __п29.11.2016г. в05.12.2016г._ПроведенаЗаповед239от29.11.2016г.

4130-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1706_ __ _м-ци__ _ п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед171от23.12.2016г.

4129-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1707п_ _ ___ _ ___ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед494от16.12.2017г.

4128-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1701п_ _ ____ _ __ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед493от16.12.2016г.

4127-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17113_ ____________п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед633от21.12.2017г.

4126-18.01.2017г.-ДГС"Чипровци"Об17517_ дата на провеждане _ _ _10.02.2017г._ПроведенаДокументи от 10.02.2017г.

4125-18.01.2017г.-ДГС"Чипровци"Об17516_ дата на провеждане _ _ _10.02.2017г._ПроведенаДокументи от 10.02.2017г.

4124-18.01.2017г.-ДГС"Чипровци"Об17515_ дата на провеждане _ _ _10.02.2017г._ПроведенаДокументи от 10.02.2017г.

4123-18.01.2017г.-ДГС"Чипровци"Об17510_ дата на провеждане _ __ 10.02.2017г._ПроведенаДокументи от 10.02.2017г.

4122-18.01.2017г.-ДГС"Чипровци"Об17506 _дата на провеждане _ _ _10.02.2017г._ПроведенаДокументи от 10.02.2017г.

4121-18.01.2017г.-ДГС"Чипровци"Об17505 _дата на провеждане _ _ _10.02.2017г._ПроведенаДокументи от 10.02.2017г.

4120-18.01.2017г.-ДГС"Чипровци"Об17504_ дата на провеждане ____10.02.2017г._ПроведенаДокументи от 10.02.2017г.

4119-18.01.2017г.-ДГС"Чипровци"Об17503_ дата на провеждане ____10.02.2017г._ПроведенаДокументи от 10.02.2017г.

4118-08.01.2017г.-ДГС"Чипровци"Об17503_ дата на провеждане ____10.02.2017г._ПроведенаДокументи от 10.02.2017г.

4117-16.02.2017г.-ДГС"Видин"Об1771_ОГТ _дата на провеждане ____07.03.2017г._ПрекратенаЗаповед 46от17.02.2017г.

4116-05.01.2017г.-ДГС"Лесидрен"Об1705_ _дата на провеждане ___ 24.01.2017г._ПроведенаДокументи от 25.01.2017г.

4115-28.12.2016г.-ДГС"Берковица"П-з и т-не позиция 1_ _дата__ _ _ 16.01.2017г._ПроведенаДокументи от 09.02.2017г.

4114-29.12.2016г.-ДГС"Годеч"Об1706п____ дата на провеждане _ __18.01.2017г._ПроведенаДокументи от 02.02.2017г.

4113-29.12.2016г.-ДГС"Годеч"Об1706______дата на провеждане ___18.01.2017г._ПроведенаДокументи от 02.02.2017г.

4112-09.01.2017г.-ДГС"Ботевград"Об17311_дата на провеждане ___27.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 39от30.01.2017г.

4111-09.01.2017г.-ДГС"Ботевград"Об17310_дата на провеждане ___27.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 38от30.01.2017г.

4110-09.01.2017г.-ДГС"Ботевград"Об17309_дата на провеждане ___27.01.2017г._ПрекратенаЗаповед37от30.01.2017г.

4109-09.01.2017г.-ДГС"Ботевград"Об17308_дата на провеждане ___27.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 36от30.01.2017г.

4108-09.01.2017г.-ДГС"Ботевград"Об17307_дата на провеждане ___27.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 35от30.01.2017г.

4107-09.01.2017г.-ДГС"Ботевград"Об17306_дата на провеждане ___27.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 34от30.01.2017г.

4106-09.01.2017г.-ДГС"Ботевград"Об17305_дата на провеждане ___27.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 33от30.01.2017г.

4105-09.01.2017г.-ДГС"Ботевград"Об17304_дата на провеждане ___27.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 32от30.01.2017г.

4104-09.01.2017г.-ДГС"Ботевград"Об17303_дата на провеждане ___27.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 31 от 30.01.2017г.

4103-09.01.2017г.-ДГС"Ботевград"Об17302_дата на провеждане ___27.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 30от30.01.2017г.

4102-09.01.2017г.-ДГС"Ботевград"Об17301дата на провеждане ____27.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 29от30.01.2017г.

4101-29.12.2016г.-ДГС"Годеч"Об1703п_ __ дата на провеждане ____18.01.2017г._ПроведенаЗаповед 23от18.01.2017г.

4100-29.12.2016г.-ДГС"Годеч"Об1705п__ _ дата на провеждане ____18.01.2017г._ПроведенаЗаповед 24от18.01.2017г.

4099-21.10.2016г.-ДГС"Монтана"п-не, р-не вр-к М-во п02.11.2016г. в07.11.2016г._ПроведенаЗаповед113от08.11.2016г.

4098-28.11.2016г.-ДГС"Монтана"Об17404__ ___ ___п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед134от27.12.2016г.

4097-28.11.2016г.-ДГС"Монтана"Об17403___ ___ __п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед133от20.12.2016г.

4096-28.11.2016г.-ДГС"Монтана"Об17402__ ___ ___п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед130-2/16.12.2016г.

4095-28.11.2016г.-ДГС"Монтана"Об17401__________п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед130от16.12.2016г.

4094-05.01.2017г.-ДГС"Лесидрен"Об1702_ _дата на провеждане ___ 24.01.2017г._ДокументиЗаповед 27от15.01.2017г.

4093-14.12.2016г.-ДГС"Лом" _ _ ___ _ _ _ Обект 16307___ ____ __ _дата на провеждане ______ 30.12.2016г._Документи

4092-14.12.2016г.-ДГС"Лом"_ __ _ _ _ _ _ Обект 17302__пк-2 __ ___дата на провеждане __ ___ 30.12.2016г._Документи

4091-29.12.2016г.-ДГС"Годеч"Об1709п___дата на провеждане ____18.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 21 от18.01.2017г.

4090-29.12.2016г.-ДГС"Годеч"Об1704п_ _ дата на провеждане ____18.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 20от18.01.2017г.

4089-29.12.2016г.-ДГС"Годеч"Об1702п_ _ дата на провеждане ____18.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 19 от 18.01.2017г.

4088-29.12.2016г.-ДГС"Годеч"Об1709____дата на провеждане ____18.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 18 от 18.01.2017г.

4087-29.12.2016г.-ДГС"Годеч"Об1704____дата на провеждане ____18.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 17 от 18.01.2017г.

4086-29.12.2016г.-ДГС"Годеч"Об1702____дата на провеждане ____18.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 16 от 18.01.2017г.

4085-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17212____ __ _п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед398от15.12.2016г.

4084-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17111________п13.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед411от20.12.2016г.

4083-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17110________п13.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед410от20.12.2016г.

4082-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17109________п13.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед409от20.12.2016г.

4081-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17108________п13.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед408от20.12.2016г.

4080-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17107________п13.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед407от20.12.2016г.

4079-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17106________п13.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед406от20.12.2016г.

4078-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17105________п13.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед405от20.12.2016г.

4077-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17104________п13.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед404от20.12.2016г.

4076-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17103________п13.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед403от20.12.2016г.

4075-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17102________п13.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед402от20.12.2016г.

4074-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17101________п13.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед400от20.12.2016г.

4073-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17111п_ _ _ ___п28.12.2016г. в04.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 13 от05.01.2017г.

4072-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17110п_ _ _ ___п28.12.2016г. в04.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 12от05.01.2017г.

4071-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17109п_ _ _ _ __п28.12.2016г. в04.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 11от05.01.2017г.

4070-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17108п_ _ _ _ __п28.12.2016г. в04.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 10 от 05.01.2017г.

4069-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17106п_ _ _ _ __п28.12.2016г. в04.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 8 от 05.01.2017г.

4068-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17105п_ _ _ _ __п28.12.2016г. в04.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 7 от 05.01.2017г.

4067-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17104п_ _ _ _ __п28.12.2016г. в04.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 6 от05.01.2017г.

4066-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17103п_ _ _ ___п28.12.2016г. в04.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 5 от 05.01.2017г.

4065-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17102п_ _ _ _ __п28.12.2016г. в04.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 4 от05.01.2017г.

4064-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17101п_ _ _ __ _п28.12.2016г. в04.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 3от05.01.2017г.

4063-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1711_ _ ____ _ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед172от23.12.2016г.

4062-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1706_ _ _ ____ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед171от23.12.2016г.

4061-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1701_ _ _____ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед170от23.12.2016г.

4060-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1705_ _ _м-ци__ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед169от23.12.2016г.

4059-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1715_ ___ _ __ _ _п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед168от22.12.2016г.

4058-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1711_ _ ___ __ _ _п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед167от22.12.2016г.

4057-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1706_ _ ___ __ _ _п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед166от22.12.2016г.

4056-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1703_ _ ___ __ _ _п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед165от22.12.206г.

4055-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1701_ __ ___ _ _ _п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед164от22.12.2016г.

4054-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17125с_ _ _ ___п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед236от13.12.2016г.

4053-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17124 _ м-ци __п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед241от13.12.2016г.

4052-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17123 _ __ _ ___п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед251от13.12.2016г.

4051-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17123-2 _ _ _ __п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед229от13.12.2016г.

4050-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17123-1 _ _ __ _п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед228от13.12.2016г.

4049-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17122__ _ _ _ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед239от13.12.2016г.

4048-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17121 _ __ _ ___п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед252от13.12.2016г.

4047-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17119 _ м-ци ___п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед240от13.12.2016г.

4046-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17118__ _ __ ___п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед234от13.12.2016г.

4045-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17117__ _ __ ___п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед237от13.12.2016г.

4044-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17116 _ _ _ _ ___п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед253от13.12.2016г.

4043-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17116-2 _ _ _ ___п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед226от13.12.2016г.

4042-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17116-1 _ _ _ ___п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед225от13.12.2016г.

4041-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17115 _ __ _ _ __п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед250от13.12.2016г.

4040-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17115-1 _ _ _ ___п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед224от13.12.2016г.

4039-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17114 _ __ _ ___ п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед247от13.12.2016г.

4038-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17114-1 _ _ _ ___п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед227от13.12.2016г.

4037-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17112 _ __ _ ____п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед246от13.12.2016г.

4036-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17111 _ _ м-ци __п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед245от13.12.2016г.

4035-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17110 _ _ м-ци __п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед249от13.12.2016г.

4034-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17109 _ _ м-ци__п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед230от13.12.2016г.

4033-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17108 _ ___ _ ___п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед254от13.12.2016г.

4032-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17108-2 _ _ _ ___п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед223от13.12.2016г.

4031-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17108-1 _ _ _ ___п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед222от13.12.2016г.

4030-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17107п_ _ _ _ ___п28.12.2016г. в04.01.2017г._ПроведенаЗаповед235от13.12.2016г.

4029-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17106 _ м-ци ___п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед244от13.12.2016г.

4028-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17106-1 _ _ _ ___п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед221от13.12.2016г.

4027-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17105 _ м-ци ___п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед248от13.12.2016г.

4026-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17104__ _ ___ _ _п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед233от13.12.2016г.

4025-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17103с _м-ци___п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед243от13.12.2016г.

4024-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17102с_ _ _ _ ___п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед232от13.12.2016г.

4023-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17101 _ __ _ ____п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед242от13.12.2016г.

4022-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17514_ __ ___ _ __п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед585от19.12.2016г.

4021-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17513_ __ ___ _ __п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед573от14.12.2016г.

4020-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17512_ __ ___ _ __п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед572от14.12.2016г.

4019-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17511_ __ ___ _ __п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед571от14.12.2016г.

4018-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17510_ __ ___ _ __п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед570от14.12.2016г.

4017-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17509_ __ ___ __ _п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед569от14.12.2016г.

4016-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17508_ __ ___ ___п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед599от21.12.2016г.

4015-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17507_ _ _ __ _ __п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед598от21.12.2016г.

4014-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17506_ __ ____ __п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед597от21.12.2016г.

4013-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17505_ __ __ _ _ _п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед596от21.12.2016г.

4012-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17504_ _ _ __ _ __п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед594от21.12.2016г.

4011-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17503_ ___ _ _ __ п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед593от21.12.2016г.

4010-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17502__ _ _ _ _ __п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед568от14.12.2016г.

4009-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17501_ __ _ _ _ __п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед567от14.12.2016г.

4008-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17503_ __ _ _ _ __п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед595от21.12.2016г.

4007-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17114_ __ _______ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед632от21.12.2016г.

4006-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17115_ __ _______ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед631от21.12.2016г.

4005-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17113с_ м-ци___п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПрекратенаЗаповед633от21.12.2016г.

4004-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17110_ __ _______ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед634от21.12.2016г.

4003-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17106_ __ _______ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед635от21.12.2016г.

4002-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17105_ __ м-ци___ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед636от21.12.2016г.

4001-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17104_ __ м-ци___ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед63721.12.2016г.

4000-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17707 ___________ _п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПрекратенаЗаповед614от21.12.2016г.

3999-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17707 ___ ___ ____ __п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПрекратенаЗаповед613от21.12.2016г.

3998-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17701 __ _ __ ___ _ __п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПрекратенаЗаповед612от21.12.2016г.

3997-25.11.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1706_ ______ __п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед239от22.12.2016г.

3996-25.11.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1705_ ____ ____п15.12.2016г. в22.12.2016г_ПрекратенаЗаповед240от22.12.2016г.

3995-25.11.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1704_ __м-ци__ п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед238от21.12.2016г.

3994-25.11.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1703_ __м-ци_ _п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед237от21.12.2016г.

3993-25.11.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1702_ ______ __п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед236от21.12.2016г.

3992-25.11.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1701_ ______ __п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед235от21.12.2016г.

3991-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1709п_ _ _ _ __ ___ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г_ПрекратенаЗаповед508от22.12.2016г.

3990-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1706п_ _ _ ___ _____ _п15.12.2016г. в22.12.2016г_ПрекратенаЗаповед507от22.12.2016г.

3989-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1705п_ _ _____ ___ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г_ПрекратенаЗаповед506от22.12.2016г.

3988-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1704п_ _____ _ ___ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г_ПрекратенаЗаповед505от22.12.2016г.

3987-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1703п_ _ _ _______ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г_ПрекратенаЗаповед504от22.12.2016г.

3986-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1702п_ _ _ _______ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г_ПрекратенаЗаповед503от22.12.2016г.

3985-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1709_ __ _ __ ___ _ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г_ПрекратенаЗаповед502от22.12.2016г.

3984-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1706_ _ _ _ _____ _ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г_ПрекратенаЗаповед501от22.12.2016г.

3983-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1704_ __ _ ____ _ _ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г_ПрекратенаЗаповед500от22.12.2016г.

3982-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1702_ __ _ ____ _ _ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г_ПрекратенаЗаповед499от22.12.2016г.

3981-28.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об17606с _ _ _ _ _п12.12.2016г. в16.12.2017г_ПрекратенаЗаповед256от20.12.2016г.

3980-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17107_ _ ______ _____п15.12.2016г. в21.12.2016г_ПрекратенаЗаповед638от21.12.2016г.

3979-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1709_ _ _______ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед162от16.12.2016г.

3978-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1708_ _ _______ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._Проведеназаповед161от16.12.2016г.

3977-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1704_ _ _______ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед160от16.12.2016г.

3976-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1707_ _ _______ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед159от16.12.2016г.

3975-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1702_ _ _______ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед158от16.12.2016г.

3974-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1710_ _ _______ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед163от16.12.2016г.

3973-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1714_ _ _м-ци__ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед156от16.12.2016г.

3972-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1713_ _ _м-ци__ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед155от16.12.2016г.

3971-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1712_ _ _м-ци__ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед154от16.12.2016г.

3970-28.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об17605с _ _ _ _ _п12.12.2016г. в16.12.2017г_ПрекратенаЗаповед255от20.12.2016г.

3969-28.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об17606с_ ____ _ п12.12.2016г. в16.12.2017г_ПрекратенаЗаповед254от20.12.2016г.

3968-28.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об17605с_ _ _ ___п12.12.2016г. в16.12.2017г_ПрекратенаЗаповед253от20.12.2016г.

3967-25.11.2016г.-ДЛС"Витиня"Об17103____ м-ци_ ___п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед443от16.12.2016г.

3966-25.11.2016г.-ДЛС"Витиня"Об17102____ м-ци_ ___п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед442от16.12.2016г.

3965-25.11.2016г.-ДЛС"Витиня"Об17101____ м-ци___ _п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед441о16.12.2016г.

3964-25.11.2016г.-ДЛС"Витиня"Об17111_ _п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед449от16.12.2016г._Документи

3963-25.11.2016г.-ДЛС"Витиня"Об17110__ _________ _п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед439от16.12.2016г.

3962-25.11.2016г.-ДЛС"Витиня"Об17109__ _________ _п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед438от16.12.2016г.

3961-25.11.2016г.-ДЛС"Витиня"Об17108__ _________ _п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед437от16.12.2016г.

3960-25.11.2016г.-ДЛС"Витиня"Об17107__ _________ _п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед436от16.12.2016г.

3959-25.11.2016г.-ДЛС"Витиня"Об17104__ _________ _п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед433от16.12.2016г.

3958-25.11.2016г.-ДЛС"Витиня"Об17106__ ___ _____ _п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед435от16.12.2016г.

3957-25.11.2016г.-ДЛС"Витиня"Об17105__ _____ ___ _п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед434от16.12.2016г.

3956-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17708 _______ ___ __п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед598от15.12.2016г.

3955-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17706 ________ __ __п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед597от15.12.2016г.

3954-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17705 ________ __ __п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед596от15.12.2016г.

3953-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17704 _______ ___ __п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед595от15.12.2016г.

3952-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17703 ______ ____ __п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед594от15.12.2016г.

3951-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17702 ___м-ци__ _ __п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед593от15.12.2016г.

3950-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17708 ___ _______ __п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед592от15.12.2016г.

3949-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17706 ___ _______ __п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед591от15.12.2016г.

3948-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17704 ___м-ци ___ __п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед589от15.12.2016г.

3947-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17703 ___ _______ __п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед588от15.12.2016г.

3946-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17702 ___ _______ __п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед587от15.12.2016г.

3945-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17126_ __ м-ци___ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед622от19.12.2016г.

3944-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17120_ __ м-ци___ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед621от19.12.2016г.

3943-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17119_ __ _______ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед620от19.12.2016г.

3942-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17118_ __ _______ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед619от19.12.2016г.

3941-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17117_ __ _______ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед618от19.12.2016г.

3940-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17116_ __ _______ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед617от19.12.2016г.

3939-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17112_ __ _______ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед616от19.12.2016г.

3938-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17111_ __ _______ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед615от19.12.2016г.

3937-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17109_ __ _______ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед623от19.12.2016г.

3936-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17108_ __ _______ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед623от19.12.2016г.

3935-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17103_ __ м-ци___ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед624от19.12.2016г.

3934-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17102_ __ м-ци___ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед625от19.12.2016г.

3933-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17101_ __ м-ци___ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед626от19.12.2016г.

3932-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17125_ _ м-ци_______п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед612от19.12.2016г.

3931-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17124_ ______ ______п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед627от19.12.2016г.

3930-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17123_ _ ___________п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед613от19.12.2016г.

3929-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17122_ _ ___________п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед611от19.12.2016г.

3928-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17121_ _ ___________п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед610от19.12.2016г.

3927-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1711ст__ _ __ __ _ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед497от16.12.2016г.

3926-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1710ст__ _ __ __ _ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед496от16.12.2016г.

3925-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1708п_ _ ___ _ ___ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед495от16.12.2016г.

3924-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1708_ __ _ _____ _ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед492от16.12.2016г.

3923-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1707_ __ _ _____ _ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед491от16.12.2016г.

3922-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1705_ __ _ _____ _ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед490от16.12.2016г.

3921-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1703_ __ ____ __ _ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед489от16.12.2016г.

3920-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1701_ __ _ _____ _ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед488от16.12.2016г.

3919-25.11.2016г.-ДГС"Троян"Об1705_ __ _ _______ __п08.12.2016г. в15.12.2016г._ПрекратенаЗаповед204от16.12.2016г.

3918-28.11.2016г.-ДГС"Говежда"Об17208_ _ _ _ _ _ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед497от15.12.2016г.

3917-28.11.2016г.-ДГС"Говежда"Об17207_ _ ____ _ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед496от15.12.2016г.

3916-28.11.2016г.-ДГС"Говежда"Об17206_ _ _ ____ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед495от15.12.2016г.

3915-28.11.2016г.-ДГС"Говежда"Об17205_ _ _ ___ __ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед494от15.12.2016г.

3914-28.11.2016г.-ДГС"Говежда"Об17204_ _ _ __ __ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед493от15.12.2016г.

3913-28.11.2016г.-ДГС"Говежда"Об17203_ _ _ _ ____ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед492от15.12.2016г.

3912-28.11.2016г.-ДГС"Говежда"Об17202_ _ _ ____ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед491от15.12.2016г.

3911-28.11.2016г.-ДГС"Говежда"Об17201_ __ ___ _ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед490от16.12.2016г.

3910-25.11.2016г.-ДЛС"Витиня" парт 1701-1706______п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед432от16.12.2016г.

3909-25.11.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1707_ __м-ци____п07.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед335от12.12.2016г.

3908-24.11.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1707 _____ _____ _ _п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПрекратенаЗаповед438от15.12.2016г.

3907-24.11.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1706 _____ м-ци _ _ _п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПрекретенаЗаповед437от15.12.2016г.

3906-24.11.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1705 ____ ____ __ _ _п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПрекратенаЗаповед436от15.12.2016г.

3905-24.11.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1704 ____ _ м-ци __ _п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПрекратенаЗаповед435от15.12.2016г.

3904-24.11.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1703 ___ __ м-ци _ __п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед434от15.12.2016г.

3903-25.11.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1705_ ____ ___ __п07.12.2016г. в13.12.2016г._ПрекратенаЗаповед347от15.12.2016г.

3902-25.11.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1703_ ____ ___ __п07.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед346от15.12.2016г.

3901-25.11.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1702_ _ ______ __п07.12.2016г. в13.12.2016г._ПрекратенаЗаповед345от15.12.2016г.

3900-25.11.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1701_ _м-ци_____п07.12.2016г. в13.12.2016г._ПрекратенаЗаповед344от15.12.2016г.

3899-25.11.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1706_ _м-ци___ __п07.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед338от15.12.2016г.

3898-24.11.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1702 _____ м-ци__ __ п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед432от14.12.2016г.

3897-24.11.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1701 __ _ ____ _ _ ___п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед431от14.12.2016г.

3896-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1710_ _ _______ _ _п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед139от14.12.2016г.

3895-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1709_ _ _______ _ _п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед138от14.12.2016г.

3894-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1708_ _ _______ _ _п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед137от14.12.2016г.

3893-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1707_ _ _______ _ _п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед136от14.12.2016г.

3892-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1704_ _ _______ _ _п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед135от14.12.2016г.

3891-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1702_ _ _______ _ _п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед134от14.12.2016г.

3890-25.11.2016г.-ДГС"Плевен"Об1707 ___________ __п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед162от13.12.2016г.

3889-25.11.2016г.-ДГС"Плевен"Об1706 ___________ __п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед161от13.12.2016г.

3888-25.11.2016г.-ДГС"Плевен"Об1705 ___________ __п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед160от13.12.2016г.

3887-25.11.2016г.-ДГС"Плевен"Об1704 ___________ __п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед159от13.12.2016г.

3886-25.11.2016г.-ДГС"Плевен"Об1703 ____м-ци___ __п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед158от13.12.2016г.

3885-25.11.2016г.-ДГС"Плевен"Об1702 ____м-ци___ __п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед157от13.12.2016г.

3884-25.11.2016г.-ДГС"Плевен"Об1701 ____м-ци___ __п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед156от13.12.2016г.

3883-24.11.2016г.-ДГС"Миджур"Об17801_ _ __ ___ ___п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПрекратенаЗаповед300от14.12.2016г.

3882-28.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об17604с_ _ _ ___п09.12.2016г. в15.12.2017г._ПроведенаЗаповед250от12.12.2016г.

3881-28.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об17603с_ _ ____п09.12.2016г. в15.12.2017г._ПроведенаЗаповед249от12.12.2016г.

3880-28.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об17602с_ _ _ ___п09.12.2016г. в15.12.2017г._ПроведенаЗаповед248от12.12.2016г.

3879-28.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об17601с_ _ ____п09.12.2016г. в15.12.2017г._ПроведенаЗаповед297от12.12.2016г.

3878-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17909_ __ ________ _п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПрекратенаЗаповед182от14.12.2016г.

3877-25.11.2016г.-ДГС"Троян"Об1711_____пк-1____ __п08.12.2016г. в15.12.2016г._ПроведенаЗаповед196от12.12.2016г.

3876-25.11.2016г.-ДГС"Троян" Об1710__ __пк-1_ ____ _п08.12.2016г. в15.12.2016г._ПроведенаЗаповед195от12.12.2016г.

3875-25.11.2016г.-ДГС"Троян"Об1709_____пк-1____ __п08.12.2016г. в15.12.2016г._ПроведенаЗаповед194от12.12.2016г.

3874-25.11.2016г.-ДГС"Троян"Об1708_ __ _ ____ ___ __п08.12.2016г. в15.12.2016г._ПроведенаЗаповед193от12.12.2016г.

3873-25.11.2016г.-ДГС"Троян"Об1707_ __ _ _____ __ __п08.12.2016г. в15.12.2016г._ПроведенаЗаповед192от12.12.2016г.

3872-25.11.2016г.-ДГС"Троян"Об1706_ __ _ _____ __ __п08.12.2016г. в15.12.2016г._ПроведенаЗаповед191от12.12.2016г.

3871-25.11.2016г.-ДГС"Троян"Об1704_ __ _ _____ __ __п08.12.2016г. в15.12.2016г._ПроведенаЗаповед190от12.12.2016г.

3870-25.11.2016г.-ДГС"Троян"Об1703_ __ _ __ _____ __п08.12.2016г. в15.12.2016г._ПроведенаЗаповед189от12.12.2016г.

3869-25.11.2016г.-ДГС"Троян"Об1702_ __ _ _ ______ __п08.12.2016г. в15.12.2016г._ПроведенаЗаповед188от12.12.2016г.

3868-25.11.2016г.-ДГС"Троян"Об1701_ __ _ ___ ____ __п08.12.2016г. в15.12.2016г._ПроведенаЗаповед187от12.12.2016г.

3867-25.11.2016г.-ДГС"Троян"Об1711_ __ ____ _ ___ __п08.12.2016г. в15.12.2016г._ПроведенаЗаповед199от12.12.2016г.

3866-25.11.2016г.-ДГС"Троян"Об1710_ __ _ ____ ___ __п08.12.2016г. в15.12.2016г._ПроведенаЗаповед198от12.12.2016г.

3865-25.11.2016г.-ДГС"Троян"Об1709_ __ _ ______ _ __п08.12.2016г. в15.12.2016г._ПроведенаЗаповед197от12.12.2016г.

3864-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171012 _ _ _____ ___п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед191от12.12.2016г.

3863-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171012 _ ________ _ п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед190от12.12.2016г

3862-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171002_ _ __ ___ ___п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед189от08.12.2016г.

3861-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171004 _ _ __ __ ___п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед188от08.12.2016г.

3860-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Подвоз_ Об171006 _ __п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед187от08.12.2016г.

3859-24.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171001_ _ __ _ _ ___п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед185от08.12.2016г.

3858-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171003_ _ __ ______п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед184от08.12.2016г.

3857-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171014 _ _ ____ _ __п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед183от08.12.2016г.

3856-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171013 _ _ м-ци____п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед181от08.12.2016г.

3855-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171009 _ _ м-ци____п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед177от08.12.2016г.

3854-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171006 _ ______ ___п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед186от08.12.2016г.

3853-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171010 _ _ м-ци____п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед179от08.12.2016г.

3852-23.11.2016г.-ДГС"Мездра" Об171008 чл.193 от ЗГп08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед176от08.12.2016г.

3851-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171007 _ _ м-ци____п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед172от08.12.2016г.

3850-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171005 _ _ м-ци ___ п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед170от08.12.2016г.

3849-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171013 ___ м-ци _ _ п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед182от08.12.2016г.

3849-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171011 _ _ м-ци____п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед174от08.12.2016г.

3848-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171010 ___ м-ци _ _ п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед180от08.12.2016г.

3847-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171009 ___ м-ци _ _ п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед178от08.12.2016г.

3846-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171011__ _ м-ци _ _ п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед175от08.12.2016г.

3845-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171007 ___ м-ци _ _ п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед173от08.12.2016г.

3844-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171005 ___ м-ци _ _ п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед171от08.12.2016г.

3843-28.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1701_ ___ ____ ___п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед125от13.12.2016г.

3842-25.11.2016г.-ДГС"Лом"Об17302_ _ ____________п07.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед180от12.12.2016г.

3841-25.11.2016г.-ДГС"Лом"Об17301 _____м-ци__ _ __п07.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед179от12.12.2016г.

3840-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17910_ ______ ___ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед181от12.12.2016г.

3839-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17908_ __ _______ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед180от12.12.2016г.

3838-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17907_ __ _______ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед179от12.12.2016г.

3837-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17906_ ______ ___ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед178от12.12.2016г.

3836-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17905_ __ _______ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед177от12.12.2016г.

3835-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17904_ __ _______ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед176от12.12.2016г.

3834-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17908_ __ _______ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед175от12.12.2016г.

3833-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17907_ __ _______ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед174от12.12.2016г.

3832-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17906_ __ _____ __ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед173от12.12.2016г.

3831-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17905_ __ _______ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед172от12.12.2016г.

3830-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17904_ ______ ___ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед171от12.12.2016г.

3829-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17903_ __ _______ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед170от12.12.2016г.

3828-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17902_ __ _______ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед169от12.12.2016г.

3827-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17901_ __ _______ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед168от12.12.2016г.

3826-25.11.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1708_ ____ __ ___п07.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед340от12.12.2016г.

3825-25.11.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1711_ _______ ___п07.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед342от12.12.2016г.

3824-25.11.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1709_ _ _____ ___п07.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед341от12.12.2016г.

3823-25.11.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1711_ __________п07.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед339от12.12.2016г.

3822-25.11.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1710_ __________п07.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед338от12.12.2016г.

3821-25.11.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1709_ __________п07.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед337от12.12.2016г.

3820-25.11.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1708_ __________п07.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед336от12.12.2016г.

3819-25.11.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1704_ __ _____ __п07.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед334от12.12.2016г.

3818-28.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1704_ ___пк-1_ ___п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед121от09.12.2016г.

3817-28.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1703_ ___пк-1_ ___п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед120от09.12.2016г.

3816-28.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1707_ ___ __ __ ___п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед19от09.12.2016г.

3815-28.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1706_ __ _ ____ ___п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед118от09.12.2016г.

3814-28.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1705_ ___ ___ _ ___п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед117от09.12.2016г.

3813-28.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1704-3_ __ _ ___ __п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед116от09.12.2016г.

3812-28.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1704-2_ ____ _ _ __п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед115от09.12.2016г.

3811-28.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1702-3_ __м-ци ___п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед112от09.12.2016г.

3810-28.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1702-2___ м-ци_ __п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед111от09.12.2016г.

3809-28.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1702-1___ м-ци ___п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед110от09.12.2016г.

3808-25.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1704_____м-ци____п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед109от09.12.2016г.

3807-25.11.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1707_ __ _ ___ _п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед108от09.12.2016г.

3806-25.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1702_____м-ци____п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед107от09.12.2016г.

3805-25.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1701_____м-ци____п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед106от09.12.2016г.

3804-24.11.2016г.-ДГС"Миджур"Об17802_ _ __ ___ _ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед297от12.12.2016г.

3803-24.11.2016г.-ДГС"Миджур"Об17803_ _ __ ___ _ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед295от12.12.2016г.

3802-25.11.2016г.-ДГС"Оряхово"Об171103 _ _ _ ___ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед 49 от09.12.2016г.

3801-25.11.2016г.-ДГС"Оряхово"Об171102 _ _ _ ___ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед 48 от09.12.2016г.

3800-25.11.2016г.-ДГС"Оряхово"Об171101 _ _ _ ___ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед47от 09.12.2016г.

3799-21.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1637ст__ _ _____ __ _п06.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед468от06.12.2016г.

3798-21.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1634ст__ __ ____ __ _п06.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед467от06.12.2016г.

3797-18.11.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16651 _ м-ци______ п30.11.2016г. в07.12.2016г._ПроведенаЗаповед411от01.12.2016г.

3796-18.11.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16650 _ м-ци______ п30.11.2016г. в07.12.2016г._ПроведенаЗаповед410от01.12.2016г.

3795-11.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16949п_ _ _ _ ___п28.11.2016г. в02.12.2016г._ПроведенаЗаповед388от29.11.2016г.

3794-11.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16847п_ _ _ _ ___п28.11.2016г. в02.12.2016г._ПроведенаЗаповед387от29.11.2016г.

3793-17.11.2016г.-ДГС"Борима"Об1706_ _ ____ _ __ _ _п28.11.2016г. в02.12.2016г._ПроведенаЗаповед200от29.11.2016г.

3792-17.11.2016г.-ДГС"Борима"Об1705_ _ _ _ _____ _ _п28.11.2016г. в02.12.2016г._ПроведенаЗаповед199от29.11.2016г.

3791-17.11.2016г.-ДГС"Борима"Об1704_ _ ____ _ __ _ _п28.11.2016г. в02.12.2016г._ПроведенаЗаповед198от29.11.2016г.

3790-17.11.2016г.-ДГС"Борима"Об1703_ _ ____ _ __ _ _п28.11.2016г. в02.12.2016г._ПроведенаЗаповед197от29.11.2016г.

3789-17.11.2016г.-ДГС"Борима"Об1706_ _ _____ _ _ _ _п28.11.2016г. в02.12.2016г._ПроведенаЗаповед196от29.11.2016г.

3788-17.11.2016г.-ДГС"Борима"Об1705_ _ _____ _ _ _ _п28.11.2016г. в02.12.2016г._ПроведенаЗаповед195от29.11.2016г.

3787-17.11.2016г.-ДГС"Борима"Об1704_ _ _ ____ __ _ _п28.11.2016г. в02.12.2016г._ПроведенаЗаповед194от29.11.2016г.

3786-17.11.2016г.-ДГС"Борима"Об1703_ _ _ _____ _ _ _п28.11.2016г. в02.12.2016г._ПроведенаЗаповед193от29.11.2016г.

3785-17.11.2016г.-ДГС"Борима"Об1702__ _м-ци_ _ _ __п28.11.2016г. в02.12.2016г._ПроведенаЗаповед192от29.11.2016г.

3784-17.11.2016г.-ДГС"Борима"Об1701__ _м-ци_ _ _ __п28.11.2016г. в02.12.2016г. _ПроведенаЗаповед191от29.11.2016г.

3783-09.11.2016г.-ДГС"Видин"Об16729__ _ ____ __ _ __п22.11.2016г. в28.11.2016г._ПроведенаЗаповед541от29.11.2016г.

3782-14.11.2016г.-ДГС"Видин"_п-ка__Об3 ____ _____ _п28.11.2016г. в02.12.2016г._ПроведенаЗаповед540от29.11.2016г.

3781-15.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16637с _ ___ __п25.11.2016г. в30.11.2016г._ПроведенаЗаповед236от21.11.2016г.

3780-09.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16636с_ __ _ __п21.11.2016г. в25.11.2016г._ПроведенаЗаповед235от21.11.2016г.

3779-09.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16635с_ _ __ __п21.11.2016г. в25.11.2016г._ПроведенаЗаповед221от21.11.2016г.

3778-09.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16634с_ _ __ __п21.11.2016г. в25.11.2016г._ПроведенаЗаповед220от21.11.2016г.

3777-09.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16633с_ __ _ __п21.11.2016г. в25.11.2016г._ПроведенаЗаповед219от21.11.2016г.

3776-09.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16632с_ _ __ __п21.11.2016г. в25.11.2016г._ПроведенаЗаповед218от21.11.2016г.

3775-09.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16631с_ _ __ __п21.11.2016г. в25.11.2016г._ПроведенаЗаповед217от21.11.2016г.

3774-09.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16628с_ ______п21.11.2016г. в25.11.2016г._ПроведенаЗаповед216от21.11.2016г.

3773-10.11.2016г.-ДГС"Плевен"п-ка, з-не в_Об7 _____ п24.11.2016г. в30.11.2016г._ПроведенаЗаповед137от24.11.2016г.

3772-15.06.2016г.-ДГС"Миджур"Об16822__ _ __ ___ __п29.06.2016г. в05.07.2016г._ПрекратенаЗаповед163от05.07.2016г.

3771-09.11.2016г.-ДГС"Видин"ОГТОб16728__ _ _____ __п22.11.2016г. в28.11.2016г._ПроведенаЗаповед509от22.11.2016г.

3770-07.11.2016г.-ДГС"Никопол"п-ка в_Об21_______ _ п18.11.2016г. в24.11.2016г._ПроведенаЗаповед79от18.11.2016г.

3769-26.05.2016г.-ДГС"Миджур"Об16820__ _ _ __ _ _ __п08.06.2016г. в15.06.2016г._ПроведенаЗаповед138от09.06.2016г.

3768-13.09.2016г.-ДГС"Видин"Об16723__ _ ____ _ _ ___п27.09.2016г. в03.10.2016г._ПроведенаЗаповед469от01.11.2016г.

3767-19.10.2016г.-ДГС"Видин"Об16723__ _ ____ _ __ __п01.11.2016г. в04.11.2016г._ПроведенаЗаповед468от01.11.2016г.

3766-29.09.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16848__ _ _ _ _ __п11.10.2016г. в17.10.2016г._ПроведенаЗаповед344от12.10.2016г.

3765-01.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16949__ _ _ _ _ __п16.11.2016г. в22.11.2016г._ПроведенаЗаповед361от17.11.2016г.

3764-24.04.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16532-п_ _ ___ __п11.07.2016г. в15.07.2016г._ПроведенаЗаповед292от13.07.2016г.

3763-24.04.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16531-п_ _ ___ __п11.07.2016г. в15.07.2016г._ПроведенаЗаповед291от13.07.2016г.

3762-26.10.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1622__ _ _ ___ _ _ п08.11.2016г. в14.11.2016г._ПроведенаЗаповед291от09.11.2016г.

3761-31.10.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16544_ ____ _ _ __п14.11.2016г. в18.11.2016г._ПроведенаЗаповед493от17.11.2016г.

3760-31.10.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16543_ ____ _ _ __п14.11.2016г. в18.11.2016г._ПроведенаЗаповед492от17.11.2016г.

3759-31.10.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16542_ ____ __ __ п14.11.2016г. в18.11.2016г._ПроведенаЗаповед491от17.11.2016г.

3758-31.10.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16541_ ____ _____п14.11.2016г. в18.11.2016г._ПроведенаЗаповед490от17.11.2016г.

3757-31.10.2016г.-ДГС"Плевен"_п-не__Об6 ____ _____п31.10.2016г. в22.11.2016г._ПроведенаЗаповед135от15.11.2016г.

3756-27.10.2016г.-ДГС"Ботевград" п-не, з-не в_Об1 __ п10.11.2016г. в14.11.2016г. _ПроведенаЗаповед359от14.11.2016г.

3755-26.10.2016г.-ДГС"Лом" д-не, з-не в_Об3, 4______ п08.11.2016г. в15.11.2016г._ПроведенаЗаповеди от 09.11.2016г.

3754-20.10.2016г.-ДГС"Лом"Об16307__ _ __ __ _ __ __п02.11.2016г. в08.11.2016г._ПрекратенаЗаповед157от09.11.2016г.

3753-27.10.2016г.-ДГС"Берковица"Об16151__ _____ __ п09.11.2016г. в14.11.2016г._ПроведенаЗаповед182от09.11.2016г.

3752-27.10.2016г.-ДГС"Берковица"Об16150 ______ ___ п09.11.2016г. в14.11.2016г._ПроведенаЗаповед183от09.11.2016г.

3751-21.10.2016г.-ДГС"Ловеч"п-не, п-ка, з-не в_ Об5 _ п07.11.2016г. в11.11.2016г._ПроведенаЗаповед377от07.10.2016г.

3750-19.10.2016г.-ДГС"Враца"Об16934__ _ _____ _ _ __п03.11.2016г. в08.11.2016г._ПроведенаЗаповед134от04.11.2016г.

3749-19.10.2016г.-ДГС"Враца"Подвоз__Об16931__ _ __п03.11.2016г. в08.11.2016г._ПроведенаЗаповед135от04.11.2016г.

3748-19.10.2016г.-ДГС"Враца"Об16933__ _ ______ _ __п03.11.2016г. в08.11.2016г._ПроведенаЗаповед133от04.11.2016г.

3747-19.10.2016г.-ДГС"Враца"Об16932__ _____ _ __ __п03.11.2016г. в08.11.2016г._ПроведенаЗаповед132от04.11.2016г.

3746-19.10.2016г.-ДГС"Враца"Об16934__ _____ _ __ __п03.11.2016г. в08.11.2016г._ПроведенаЗаповед131от04.11.2016г.

3745-19.10.2016г.-ДГС"Враца"Об16933__ _ ______ _ __п03.11.2016г. в08.11.2016г._ПроведенаЗаповед130от04.11.2016г.

3744-19.10.2016г.-ДГС"Враца"Об16932__ _ _____ __ __п03.11.2016г. в08.11.2016г._ПроведенаЗаповед129от04.11.2016г.

3743-19.10.2016г.-ДГС"Враца"Об16931__ _ ______ _ __п03.11.2016г. в08.11.2016г._ПроведенаЗаповед128от04.11.2016г.

3742-19.10.2016г.-ДГС"Враца"Об16930__ ____ __ __ __п03.11.2016г. в08.11.2016г._ПроведенаЗаповед127от04.11.2016г.

3741-19.10.2016г.-ДГС"Видин"Об16727__ _ _ ____ __ __п01.11.2016г. в04.11.2016г._ПроведенаЗаповед470от01.11.2016г.

3740-19.10.2016г.-ДГС"Видин"Об16723__ _ ________ __п01.11.2016г. в04.11.2016г._ПроведенаЗаповед469от01.11.2016г.

3739-13.09.2016г.-ДГС"Видин"Об16723________ _ __ __п27.09.2016г. в03.10.2016г._ПроведенаЗаповед468от01.11.2016г.

3738-17.10.2016г.-ДГС"Плевен"1 _п-не на ф-ки_Об5 _ _п28.10.2016г. в03.11.2016г._ПроведенаЗаповед125от28.10.2016г.

3737-17.10.2016г.-ДГС"Берковица"Об16149с__ пк-2 __ п28.10.2016г. в02.11.2016г._ПроведенаЗаповед178от28.10.2016г.

3736-17.10.2016г.-ДГС"Берковица"Об16149с__ пк-1 __ п28.10.2016г. в02.11.2016г._ПроведенаЗаповед177от28.10.2016г.

3735-12.09.2016г.-ДГС"Монтана"Об16423-1_ ___ ___ __п28.09.2016г. в04.10.2016г._ПроведенаЗаповед104от29.09.2016г.

3734-29.09.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16847__ _ _ _ _ __ п11.10.2016г. в17.10.2016г._ПроведенаЗаповед343от12.10.2016г.

3733-03.10.2016г.-ДГС"Видин"Об16725__ _______ __ __п17.10.2016г. в21.10.2016г._ПроведенаЗаповед445от21.10.2016г.

3732-07.10.2016г.-ДГС"Никопол"и-не на ф-ки, оранОб19п20.10.2016г. в24.10.2016г._ПроведенаЗаповед68от21.10.2016г.

3731-07.10.2016г.-ДГС"Никопол"з-не, п-не_Об18, 20 __ п20.10.2016г. в24.10.2016г._ПроведенаЗаповед 67от21.10.2016г.

3730-07.10.2016г.-ДГС"Никопол"_з-не_Об12, 15, 16, 17_п20.10.2016г. в24.10.2016г._ПроведенаЗаповед 66от21.10.2016г.

3729-04.10.2016г.-ДГС"Берковица"Об16145___ _ _ __ __п19.10.2016г. в24.10.2016г_ПроведенаЗаповед171от19.10.2016г.

3728-04.10.2016г.-ДГС"Берковица" Об16144___ ___ _ __п19.10.2016г. в24.10.2016г_ПроведенаЗаповед170от19.10.2016г.

3727-04.10.2016г.-ДГС"Годеч"Об1635_ _ __ _____ _ _ __п18.10.2016г. в25.10.2016г_ПроведенаЗаповед403от19.10.2016г.

3726-04.10.2016г.-ДГС"Годеч"Об1634_ _ __ _____ _ _ __п18.10.2016г. в25.10.2016г_ПроведенаЗаповед402от19.10.2016г.

3725-04.10.2016г.-ДГС"Годеч"Об1633_ _ __ _____ _ _ __п18.10.2016г. в25.10.2016г_ПроведенаЗаповед401от19.10.2016г.

3724-04.10.2016г.-ДГС"Годеч"Об1632_ _ __ _____ _ _ __п18.10.2016г. в25.10.2016г_ПроведенаЗаповед400от19.10.2016г.

3723-26.09.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16630с _ _ _ _ _ п07.10.2016г. в14.10.2016г._ПроведенаЗаповед185от17.10.2016г.

3722-03.10.2016г.-ДГС"Видин"Об16724__ ______ _ __ __п17.10.2016г. в21.10.2016г_ПроведенаЗаповед436от17.10.2016г.

3721-03.10.2016г.-ДГС"Видин"Об16724_______ _ _ __ __п17.10.2016г. в21.10.2016г_ПроведенаЗаповед435от17.10.2016г.

3720-03.10.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1616____ ____ _ __п14.10.2016г. в19.10.2016г._ПроведенаЗаповед268от17.10.2016г.

3719-19.09.2016г.-ДГС"Своге"Об16677 _ __________ __п05.10.2016г. в11.10.2016г_ПрекратенаЗаповед489от11.10.2016г.

3718-19.09.2016г.-ДГС"Своге"Об16678 _ __________ __п05.10.2016г. в11.10.2016г._ПроведенаЗаповед490от12.10.2016г.

3717-27.09.2016г.-ДГС"Плевен"_____з-не _Об4 _____ _п11.10.2016г. в17.10.2016г._ПроведенаЗаповед115от11.10.2016г.

3716-24.03.2016г.-ДЛС"Витиня"_Партиди 1622-1651 ___п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповеди от 14.04.2016г.

3715-28.09.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16549 _ __________ _п11.10.2016г. в18.10.2016г._ПроведенаЗаповед369от12.10.2016г.

3714-16.09.2016г.-ДГС"Враца"Об16923 _ ________ _ __п05.10.2016г. в11.10.2016г_ПрекратенаЗаповед106от11.10.2016г.

3713-19.09.2016г.-ДГС"Своге"Об16680 _ __м-ци____ __п05.10.2016г. в11.10.2016г._ПроведенаЗаповед481от05.10.2016г.

3712-19.09.2016г.-ДГС"Своге"Об16679 _ __м-ци____ __п05.10.2016г. в11.10.2016г._ПроведенаЗаповед482от05.10.2016г.

3711-19.09.2016г.-ДГС"Своге"Об16681 _ __м-ци__ ____п05.10.2016г. в11.10.2016г._ПроведенаЗаповед483от05.10.2016г.

3710-14.09.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16629_ _ __ ___п27.09.2016г. в03.10.2016г._ПроведенаЗаповед175от28.09.2016г.

3709-14.09.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16628_ _ __ __п27.09.2016г. в03.10.2016г._ПрекратенаЗаповед180от04.10.2016г.

3708-16.09.2016г.-ДГС"Враца"Об16922 _ ____ _____ __п05.10.2016г. в11.10.2016г._ПроведенаЗаповед104от05.10.2016г.

3707-16.09.2016г.-ДГС"Враца"Об16924 _ ___ ______ __п05.10.2016г. в11.10.2016г._ПроведенаЗаповед105от05.10.2016г.

3706-15.09.2016г.-ДГС"Видин"__п-ка Об2 ____ ____ _ _п03.10.2016г. в07.10.2016г._ПроведенаЗаповед408от03.10.2016г.

3705-16.09.2016г.-ДГС"Троян"Об1631_ _ _______ __ __п29.09.2016г. в04.10.2016г._ПроведенаЗаповед125от03.10.2016г.

3704-16.09.2016г.-ДГС"Троян"Об1626_ _ _______ __ __п29.09.2016г. в04.10.2016г._ПроведенаЗаповед120от03.10.2016г.

3703-16.09.2016г.-ДГС"Троян"Об1627_ _ _______ __ __п29.09.2016г. в04.10.2016г._ПроведенаЗаповед121от03.10.2016г.

3702-16.09.2016г.-ДГС"Троян"Об1628_ _ _______ __ __п29.09.2016г. в04.10.2016г._ПроведенаЗаповед122от03.10.2016г.

3701-16.09.2016г.-ДГС"Троян"Об1629_ _ _______ __ __п29.09.2016г. в04.10.2016г._ПроведенаЗаповед123от03.10.2016г.

3700-16.09.2016г.-ДГС"Троян"Об1630_ _ _____ ____ __п29.09.2016г. в04.10.2016г._ПроведенаЗаповед124от03.10.2016г.

3699-16.09.2016г.-ДГС"Троян"Об1632_ _ _______ ___ _п29.09.2016г. в04.10.2016г._ПроведенаЗаповед12603.10.2016г.

3698-16.09.2016г.-ДГС"Троян"Об1633_ _ ______ ___ __п29.09.2016г. в04.10.2016г._ПроведенаЗаповед127от03.10.2016г.

3697-16.09.2016г.-ДГС"Троян"Об1632_ _ _ _________ _п29.09.2016г. в04.10.2016г._ПроведенаЗаповед128от03.10.2016г.

3696-16.09.2016г.-ДГС"Троян"Об1633_ _ _ _________ _п29.09.2016г. в04.10.2016г._ПроведенаЗаповед129от03.10.2016г.

3695-26.09.2016г.-ДГС"Говежда"Об16220__ _ __ _ _ __п30.09.2016г. в06.10.2016г._ПроведенаЗаповед375от03.10.2016г.

3694-26.05.2016г.-ДГС"Говежда"Об16221__ __ _ _ _ __п30.09.2016г. в06.10.2016г._ПроведенаЗаповед376от03.10.2016г.

3693-09.19.2016г.-ДГС"Своге"п-не, с-не,тр-сп.Об16102п30.09.2016г. в06.10.2016г._ПроведенаЗаповед476от03.10.2016г.

3692-16.09.2016г.-ДГС"Мездра"Об161028 _ _______ __п29.09.2016г. в05.10.2016г._ПроведенаЗаповед115от29.09.2016г.

3691-13.09.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1620_ __ __ __ _п28.09.2016г. в03.10.2016г._ПроведенаЗаповед174от29.09.2016г.

3690-13.09.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1619_ __ ___ _ _п28.09.2016г. в03.10.2016г._ПроведенаЗаповед173от29.09.2016г.

3689-13.09.2016г.-ДГС"Видин"Об16721__ _ _____ _ ___п27.09.2016г. в03.10.2016г._ПроведенаЗаповед394от27.09.2016г.

3688-13.09.2016г.-ДГС"Видин"Об16721__ _ _____ __ __п27.09.2016г. в03.10.2016г._ПроведенаЗаповед393от27.09.2016г.

3687-13.09.2016г.-ДГС"Видин"Об16720__ _ ____ ___ __п27.09.2016г. в03.10.2016г._ПроведенаЗаповед392от 27.09.2016г.

3686-13.09.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16627___Договаряне ___дата 19.09.2016г._ПрекратенаЗаповед169от20.09.2016г.

3685-16.06.2016г.-ДГС"Монтана"Об16417_ _ ______ __п30.06.2016г. в04.07.2016г._ПроведенаЗаповед 74от07.07.2016г.

3684-26.08.2016г.-ДГС"Русалка"Об1618_ __ _______ _п08.09.2016г. в14.09.2016г._ПроведенаЗаповед 71от 08.09.2016г.

3683-01.09.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1616_ __ ______ _п13.09.2016г. в20.09.2016г._ПрекратенаЗаповед259от20.09.2016г.

3682-01.09.2016г.-ДГС"Враца"Об16920__ _ _______ __п20.09.2016г. в27.09.2016г._ПроведенаЗаповед 97 от 20.09.2016г.

3681-04.07.2016г.-ДГС"Монтана"Об16418_ ____ ___ __п15.07.2016г. в21.07.2016г._ПроведенаЗаповед 82 от 18.05.2016г.

3680-28.04.2016г.-ДГС"Монтана"Об16413_ _ ______ __п12.05.2016г. в17.05.2016г._ПроведенаЗаповед 51 от 18.05.2016г.

3679-06.04.2016г.-ДГС"Монтана"Об16412_ _ ______ __п20.04.2016г. в25.04.2016г._ПроведенаЗаповед 44 от 21.04.2016г.

3678-06.04.2016г.-ДГС"Монтана"Об16411_ _ ______ __п20.04.2016г. в25.04.2016г._ПроведенаЗаповед 43 от 21.04.2016г.

3677-02.09.2016г.-ДГС"Белоградчик"т-не, злс.-не Об1 п13.09.2016г. в19.09.2016г._ПроведенаЗаповед167 от 15.09.2016г.

3676-01.09.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1619_ __ __ __ _ _п13.09.2016г. в20.09.2016г._ПроведенаЗаповед241от14.09.2016г.

3675-31.08.2016г.-ДГС"Своге"П-з и т-не_Об16115 _ __п13.09.2016г. в17.09.2016г._ПроведенаЗаповед459от15.09.2016г.

3674-31.08.2016г.-ДГС"Своге"П-з и т-не_Об16113 _ __п13.09.2016г. в17.09.2016г._ПроведенаЗаповед458от15.09.2016г.

3673-26.08.2016г.-ДГС"Годеч"о-не н н-я вОб2016-1 __п13.09.2016г. в20.09.2016г._ПроведенаЗаповед364от13.09.2016г.

3672-29.08.2016г.-ДГС"Борима"О1623_ ____ _ ____ __п12.09.2016г. в16.09.2016г._ПроведенаЗаповед153от12.09.2016г.

3671-16.08.2016г.-ДГС"Монтана"Об16423_ _ ___ __ __п30.08.2016г. в05.09.2016г._ПрекратенаЗаповед95 от 07.06.2016г.

3670-10.08.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16742 _ ____ _ _ п24.08.2016г. в30.08.2016г._ПрекратенаЗаповед327от30.08.2016г.

3669-02.08.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16627_ __ __ _п16.08.2016г. в22.08.2016г._ПрекратенаЗаповед155от26.08.2016г.

3668-22.08.2016г.-ДГС"Оряхово" почво.-ка _ _ Об2_ _ п07.09.2016г. в14.09.2016г._ПроведенаЗаповед 26 от 07.09.2016г.

3667-16.08.2016г.-ДГС"Миджур"Об16833 __ _ _ _ __ __п30.08.2016г. в07.09.2016г._ПрекратенаЗаповед233от07.09.2016г.

3668-16.08.2016г.-ДГС"Миджур"Об16829 __ _ _ _ __ __п30.08.2016г. в07.09.2016г._ПрекратенаЗаповед231от07.09.2016г.

3667-16.08.2016г.-ДГС"Миджур"Об16831 __ _ _ _ __ __п30.08.2016г. в07.09.2016г._ПрекратенаЗаповед232от07.09.2016г.

3666-16.08.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1622_ ____ _ ____ __п31.08.2016г. в07.09.2016г._ПроведенаЗаповед311от31.08.2016г.

3665-16.08.2016г.-ДГС"Миджур"Об16832 __ _ _ _ __ __п30.08.2016г. в07.09.2016г._ПроведенаЗаповед224от31.08.2016г.

3664-16.08.2016г.-ДГС"Миджур"Об16834 _п-з, претов.п30.08.2016г. в07.09.2016г._ПроведенаЗаповед225от31.08.2016г.

3663-16.08.2016г.-ДГС"Миджур"Об16835 _п-з, претов. п30.08.2016г. в07.09.2016г._ПроведенаЗаповед226от31.08.2016г.

3662-16.08.2016г.-ДГС"Миджур"Об16835 __ пк-1___ __п30.08.2016г. в07.09.2016г._ПроведенаЗаповед227от31.08.2016г.

3661-16.08.2016г.-ДГС"Говежда"Об16218_ _ ______ __п31.08.2016г. в08.09.2016г._ПроведенаЗаповед339от31.08.2016г.

3660-16.08.2016г.-ДГС"Говежда"Об16219_ _ ______ __п31.08.2016г. в08.09.2016г._ПроведенаЗаповед340от31.08.2016г.

3659-10.08.2016г.-ДГС"Видин"Об16717_ _ _______ _ __п23.08.2016г. в29.08.2016г._ПрекратенаЗаповед338от29.08.2016г.

3658-10.08.2016г.-ДГС"Видин"Об16721_ _ _______ _ __п23.08.2016г. в29.08.2016г._ПрекратенаЗаповед334от29.08.2016г.

3657-10.08.2016г.-ДГС"Видин"Об16722_ ___ ОГТ ___ __п23.08.2016г. в29.08.2016г._ПрекратенаЗаповед335от29.08.2016г.

3656-10.08.2016г.-ДГС"Видин"Об16721_ _ __ _____ _ __п23.08.2016г. в29.08.2016г_ПрекратенаЗаповед336от29.08.2016г.

3655-10.08.2016г.-ДГС"Видин"Об16720_ _ __ _____ _ __п23.08.2016г. в29.08.2016г_ПрекратенаЗаповед337от29.08.2016г.

3654-10.08.2016г.-ДГС"Видин"Об16717_ _ ______ _ _ __п23.08.2016г. в29.08.2016г_ПрекратенаЗаповед338от29.08.2016г.

3653-10.08.2016г.-ДГС"Видин"Об16722_ ___ ОГТ_ _ ___ п23.08.2016г. в29.08.2016г._ПрекратенаЗаповед89 от29.08.2016г.

3652-10.08.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16746 _ ____ _ _ _ п24.08.2016г. в30.08.2016г._ПроведенаЗаповед324от25.08.2016г.

3651-10.08.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16745 _ ____ _ _ _ п24.08.2016г. в30.08.2016г._ПроведенаЗаповед323от25.08.2016г.

3650-10.08.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16744 _ ____ _ _ _ п24.08.2016г. в30.08.2016г._ПроведенаЗаповед322от25.08.2016г.

3649-10.08.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16743 _ __ __ _ _ _ п24.08.2016г. в30.08.2016г_ПроведенаЗаповед321от25.08.2016г.

3648-10.08.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16741 _ _ ___ _ _ _ п24.08.2016г. в30.08.2016г_ПроведенаЗаповед320от25.08.2016г.

3647-10.08.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16740 _ ___ _ _ _ _ п24.08.2016г. в30.08.2016г_ПроведенаЗаповед319от25.08.2016г.

3646-08.08.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16535с___ _____ __п22.08.2016г. в26.08.2016г_ПроведенаЗаповед349от25.08.2016г.

3645-08.08.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16530с____ _ _ _ __п22.08.2016г. в26.08.2016г_ПроведенаЗаповед350от25.08.2016г.

3644-08.08.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16531с__ __ _ __ __п22.08.2016г. в26.08.2016г_ПроведенаЗаповед351от25.08.2016г.

3643-08.08.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16532с____ _ _ _ __п22.08.2016г. в26.08.2016г_ПроведенаЗаповед352от25.08.2016г.

3642-08.08.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16533с__ __ _ __ __п22.08.2016г. в26.08.2016г_ПроведенаЗаповед353от25.08.2016г.

3641-08.08.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16534с___ __ _ _ __п22.08.2016г. в26.08.2016г_ПроведенаЗаповед354от25.08.2016г.

3640-08.08.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16525с___ __ _ _ __п22.08.2016г. в26.08.2016г_ПроведенаЗаповед361от26.08.2016г.

3639-08.08.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16539с______ __ __п22.08.2016г. в26.08.2016г_ПроведенаЗаповед362от26.08.2016г.

3638-08.08.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16538с___ _____ __п22.08.2016г. в26.08.2016г_ПроведенаЗаповед363от26.08.2016г.

3637-08.08.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16537с___ _____ __п22.08.2016г. в26.08.2016г_ПроведенаЗаповед364от26.08.2016г.

3636-08.08.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16536с______ __ __п22.08.2016г. в26.08.2016г_ПроведенаЗаповед356от26.08.2016г.

3635-10.08.2016г.-ДГС"Видин"Об16718_ _ ________ _ __п23.08.2016г. в29.08.2016г_ПроведенаЗаповед319от23.08.2016г.

3634-10.08.2016г.-ДГС"Видин"Об16719_ _ __ _ ________п23.08.2016г. в29.08.2016г_ПроведенаЗаповед320от23.08.2016г.

3633-10.08.2016г.-ДГС"Видин"Об16718_ _ ___ ______ __п23.08.2016г. в29.08.2016г_ПроведенаЗаповед323от23.08.2016г.

3632-10.08.2016г.-ДГС"Видин"Об16719_ _ ___ _ _______п23.08.2016г. в29.08.2016г_ПроведенаЗаповед324от23.08.2016г.

3631-02.08.2016г.-ДГС"Годеч"____ _ о-не_ _Об1_ _ _ _ _п15.08.2016г. в19.08.2016_ПрекратенаЗаповед347от22.08.2016г.

3630-29.07.2016г.-ДГС"Борима"Об1605_ ____ ____ _ _ __п16.08.2016г. в22.08.2016_ПроведенаЗаповед147от22.08.2016г.

3629-05.08.2016г.-ДГС"Своге"Об16576_ _ _________ _ _ п18.08.2016г. в24.08.2016_ПроведенаЗаповед426от19.08.2016г.

3628-05.08.2016г.-ДГС"Своге"Об16575_ _ м-ци_____ _ _ п18.08.2016г. в24.08.2016г_ПроведенаЗаповед427от19.08.2016г.

3627-05.08.2016г.-ДГС"Своге"Об16574_ _ ___ __ _ _ ___ п18.08.2016г. в24.08.2016г_ПроведенаЗаповед425от19.08.2016г.

3626-26.07.2016г.-ДГС"Берковица"Об16143с_ _м-ци _ _ п09.08.2016г. в15.08.2016г_ПроведенаЗаповед135от09.08.2016г.

3625-26.07.2016г.-ДГС"Берковица"Об16142с_ _____ _ _ п09.08.2016г. в15.08.2016г_ПроведенаЗаповед132от09.08.2016г.

3624-26.07.2016г.-ДГС"Берковица"Об16141с_ _ _____ _ п09.08.2016г. в15.08.2016г_ПроведенаЗаповед137от09.08.2016г.

3623-26.07.2016г.-ДГС"Берковица"Об16140с_ _ _____ _ п09.08.2016г. в15.08.2016г_Проведеназаповед136от09.08.2016г.

3622-26.07.2016г.-ДГС"Берковица"Об16139с_ _ _____ _ п09.08.2016г. в15.08.2016г_ПроведенаЗаповед139от09.08.2016г.

3621-26.07.2016г.-ДГС"Берковица"Об16138с_ _ _____ _ п09.08.2016г. в15.08.2016г_ПроведенаЗаповед138от09.08.2016г.

3620-26.07.2016г.-ДГС"Берковица"Об16137с_ м-ци ____п09.08.2016г. в15.08.2016г_ПроведенаЗаповед134от09.08.2016г.

3619-26.07.2016г.-ДГС"Берковица"Об16136с_ ______ __п09.08.2016г. в15.08.2016г_ПроведенаЗаповед133от09.08.2016г.

3618-26.07.2016г.-ДГС"Берковица" Об16137с_ пк-1__ __п09.08.2016г. в15.08.2016г_ПроведенаЗаповед140от09.08.2016г.

3617-29.07.2016г.-ДГС"Борима"Об1622_ ____ ___ _ __ __п16.08.2016г. в22.08.2016_ПроведенаЗаповед146от16.08.2016г.

3616-29.07.2016г.-ДГС"Борима"Об1621_ _____ __ _ __ __п16.08.2016г. в22.08.2016_ПроведенаЗаповед145от16.08.2016г.

3615-29.07.2016г.-ДГС"Борима"Об1620_ _____ __ _ __ __п16.08.2016г. в22.08.2016_ПроведенаЗаповед144от16.08.2016г.

3614-29.07.2016г.-ДГС"Борима"Об1619_ ____ _ __ ___ __п16.08.2016г. в22.08.2016_ПроведенаЗаповед143от16.08.2016г.

3613-29.07.2016г.-ДГС"Борима"Об1618_ ____ _ ___ __ __п16.08.2016г. в22.08.2016_ПроведенаЗаповед142от16.08.2016г.

3612-29.07.2016г.-ДГС"Борима" _Об1617_ ______ _ __ __п16.08.2016г. в22.08.2016_ПроведенаЗаповед141от16.08.2016г.

3611-29.07.2016г.-ДГС"Никопол" п-вка, о-не_ _Об14 _ __п16.08.2016г. в22.08.2016г._ПроведенаЗаповед53от16.08.2016г.

3610-29.07.2016г.-ДГС"Никопол"_ п-вка_ _Об13 _ ___ __п16.08.2016г. в22.08.2016г._ПроведенаЗаповед52от16.08.2016г.

3609-29.07.2016г.-ДГС"Никопол"Об1613_ _ __ ______ __п16.08.2016г. в22.08.2016г._ПроведенаЗаповед 51от16.08.2016г.

3608-27.07.2016г.-ДГС"Ловеч"поч.на площи, с., в Об4__п15.08.2016г. в19.08.2016г_ПроведенаЗаповед294от15.08.2016г.

3607-22.07.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1614_ _____ ___ __п05.08.2016г. в12.08.2016г._ПроведенаЗаповед210от15.08.2016г.

3606-18.07.2016г.-ДГС"Миджур"Об16829-с_ _ ______ __п04.08.2016г. в09.08.2016_ПрекратенаЗаповед198от09.08.2016г.

3605-22.07.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1616_ _____ __ __п05.08.2016г. в12.08.2016г._ПрекратенаЗаповед211от15.08.2016г.

3604-22.07.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1619_ _____ __ __п05.08.2016г. в12.08.2016г._ПрекратенаЗаповед212от15.08.2016г.

3603-22.07.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1620_ _ _______ __п05.08.2016г. в12.08.2016г._ПроведенаЗаповед203от08.08.2016г.

3602-20.07.2016г.-ДГС"Чипровци"Подвоз Об1 __ __ ___п02.08.2016г. в08.08.2016г._ПроведенаЗаповед307от08.08.2016г.

3601-22.07.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1618_ ______ __ __п05.08.2016г. в12.08.2016г._ПроведенаЗаповед202от08.08.2016г.

3600-22.07.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1617_ ______ __ __п05.08.2016г. в12.08.2016г._ПроведенаЗаповед201от08.08.2016г.

3599-22.07.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1615_ __ _ __ __ __п05.08.2016г. в12.08.2016г._ПроведенаЗаповед200от08.08.2016г.

3598-18.07.2016г.-ДГС"Миджур"Об16828-с_ _ _ ____ __п04.08.2016г. в09.08.2016г._ПроведенаЗаповед195от05.08.2016г.

3597-18.07.2016г.-ДГС"Миджур"Об16827-с_ _ __ ____ _п04.08.2016г. в09.08.2016г._ПроведенаЗаповед194от05.08.2016г.

3596-07.07.2016г.-ДГС"Годеч"Об1630ст_ __ _______ __п19.07.2016г. в26.07.2016г_ПрекратенаЗаповед342от02.08.2016г.

3595-07.07.2016г.-ДГС"Годеч"Об1629ст_ __ ___ ______п19.07.2016г. в26.07.2016г._ПроведенаЗаповед341от02.08.2016г.

3594-08.07.2016г.-ДГС"Лом"Об16306_ __ _______ __ __п20.07.2016г. в27.07.2016г._ПроведенаЗаповед100от01.08.2016г.

3593-08.07.2016г.-ДГС"Лом"Об16305_чл.193_________п20.07.2016г. в27.07.2016г._ПроведенаЗаповед101от01.08.2016г.

3592-18.07.2016г.-ДГС"Мездра"Об161027_ _ ___ _____п01.08.2016г. в05.08.2016г._ПроведенаЗаповеди01.08.2016г._2_3

3591-18.07.2016г.-ДГС"Мездра"Об161026_ _ _____ ___п01.08.2016г. в05.08.2016г._ПроведенаЗаповеди01.08.2016г._2_3

3590-18.07.2016г.-ДГС"Мездра"Об161025_ _ _____ ___п01.08.2016г. в05.08.2016г._ПроведенаЗаповед100от01.08.2016г.

3589-08.07.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16626с_ __ ___п20.07.2016г. в25.07.2016г._ПроведенаЗаповед143от25.07.2016г.

3588-14.07.2016г.-ДГС"Своге"Об16460__ _ ______ _ __п28.07.2016г. в03.08.2016г._ПроведенаЗаповед397от29.07.2016г.

3588-14.07.2016г.-ДГС"Своге"Об16459__ _ ______ _ __п28.07.2016г. в03.08.2016г._ПроведенаЗаповед398от29.07.2016г.

3587-14.07.2016г.-ДГС"Своге"Об16457__ _ ______ _ __п28.07.2016г. в03.08.2016г._ПроведенаЗаповед396от29.07.2016г.

3586-14.07.2016г.-ДГС"Своге"Об16455__ _ ______ _ __п28.07.2016г. в03.08.2016г._ПроведенаЗаповед395от29.07.2016г.

3584-15.07.2016г.-ДГС"Чипровци"поч.16с,64з,87л,96з_п28.07.2016г. в03.08.2016г. _ПроведенаЗаповед286от28.07.2016г.

3583-14.07.2016г.-ДЛС"Витиня"_Партиди 1652-1667 _ _п26.07.2016г. в02.08.2016г._ПроведенаЗаповеди от 26.07.2016г.

3582-14.07.2016г.-ДГС"Плевен"Об162_ _ОГТ_ _____ __п26.07.2016г. в01.08.2016г._ПроведенаЗаповед107от26.07.2016г.

3581-14.07.2016г.-ДГС"Плевен"Об161_ _м-ци___ __ _ _ п26.07.2016г. в01.08.2016г._ПроведенаЗаповед106от26.07.2016г.

3580-08.07.2016г.-ДГС"Лом"Об16304_ __ _______ __ __п20.07.2016г. в27.07.2016г._ПроведенаЗаповед 85 от21.07.2016г.

3579-21.06.2016г.-ДГС"Враца"Об16918 ОГТ_ _____ _ __п21.07.2016г. в26.07.2016г._ПроведенаЗаповед 86 от22.07.2016г.

3578-07.07.2016г.-ДГС"Годеч"Об1628ст_ __ _______ __п19.07.2016г. в26.07.2016г._ПроведенаЗаповед332от19.07.2016г.

3577-07.07.2016г.-ДГС"Годеч"Об1631_ _ _ _ _______ __п19.07.2016г. в26.07.2016г._ПроведенаЗаповед333от19.07.2016г.

3576-04.07.2016г.-ДГС"Монтана"Об16419_ __ ____ _ __п15.07.2016г. в21.07.2016г._ПроведенаЗаповед332от19.07.2016г.

3575-04.07.2016г.-ДГС"Годеч"Об1517п__ _ ___ ___ _ __п19.07.2016г. в26.07.2016г._ПроведенаЗаповед331от19.07.2016г.

3574-04.07.2016г.-ДГС"Годеч"Об1516п__ _ ____ __ _ __п19.07.2016г. в26.07.2016г._ПроведенаЗаповед330от19.07.2016г.

3573-04.07.2016г.-ДГС"Говежда"Об16217___ _ __ _ ___п18.07.2016г. в22.07.2016г._ПроведенаЗаповед287от18.07.2016г.

3572-20.06.2016г.-ДГС"Лом"_ п-ка в об2 ___________ _п01.07.2016г. в13.07.2016г. _ПроведенаЗаповед81 от 18.07.2016г.

3571-04.07.2016г.-ДГС"Оряхово"Об161107 _ ____ __ __п15.07.2016г. в21.07.2016г._ПроведенаЗаповед 19 от 15.07.2016г.

3570-16.06.2016г.-ДГС"Монтана"Об16416_ _ _____ _ __п30.06.2016г. в04.07.2016г._ПрекратенаЗаповед 72от05.07.2016г.

3569-16.06.2016г.-ДГС"Монтана"Об16415_ __ __ ___ __п30.06.2016г. в04.07.2016г._ПрекратенаЗаповед 71от05.07.2016г.

3568-16.06.2016г.-ДГС"Монтана"Об16414_ _ ___ ___ __п30.06.2016г. в04.07.2016г._ПрекратенаЗаповед70от05.07.2016г.

3567-21.06.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16618с_ _ __ __п04.07.2016г. в08.07.2016г._ПроведенаЗаповед137от05.07.2016г.

3566-21.06.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16625с_ _ __ __п04.07.2016г. в08.07.2016г._ПроведенаЗаповед136от12.07.2016г.

3565-21.06.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16624с_ _ ____п04.07.2016г. в08.07.2016г._ПроведенаЗаповед130от05.07.2016г.

3564-21.06.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16623с_ _ ____п04.07.2016г. в08.07.2016г._ПроведенаЗаповед129от05.07.2016г.

3563-21.06.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16622с_ __ ___п04.07.2016г. в08.07.2016г._ПроведенаЗаповед128от05.07.2016г.

3562-21.06.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16621с_ _ ____п04.07.2016г. в08.07.2016г._ПроведенаЗаповед135от12.07.2016г.

3561-24.06.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1618__ _ __ ___п11.07.2016г. в15.07.2016г._ПроведенаЗаповед124от12.07.2016г.

3560-24.06.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1616__ _ __ ___п11.07.2016г. в15.07.2016г._ПроведенаЗаповед122 от12.07.2016г.

3559-24.06.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1615__ _ __ ___п11.07.2016г. в15.07.2016г._ПроведенаЗаповед121от12.07.2016г.

3558-24.06.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1614__ _ __ ___п11.07.2016г. в15.07.2016г._ПроведенаЗаповед120от12.07.2016г.

3557-24.06.2016г.-ДГС"Черни Осъм" Об1617__ __ ____п11.07.2016г. в15.07.2016г._ПроведенаЗаповед123от12.07.2016г.

3556-24.06.2016г.-ДГС"Годеч"__з-е в об5 _______ ___п08.07.2016г. в15.07.2016г. _ПроведенаЗаповед315от08.07.2016г.

3555-09.06.2016г.-ДГС"Враца"Об16912__ _ ___ __ ___п30.06.2016г. в05.07.2016г._ПрекратенаЗаповед 79 от 05.07.2016г.

3554-09.06.2016г.-ДГС"Враца"Об16912__ подвоз____ п30.06.2016г. в05.07.2016г._ПрекратенаЗаповед 78 от 05.07.2016г.

3553-09.06.2016г.-ДГС"Враца"Об16912__ ____ _ _ ___п30.06.2016г. в05.07.2016г._ПрекратенаЗаповед 77 от 05.07.2016г.

3552-15.06.2016г.-ДГС"Миджур"Об16824__ ___ __ ___п29.06.2016г. в05.07.2016г._ПрекратенаЗаповед164от05.07.2016г.

3551-15.06.2016г.-ДГС"Миджур"Об16826__ ____ __ __п29.06.2016г. в05.07.2016г._ПроведенаЗаповед162от04.07.2016г.

3550-15.06.2016г.-ДГС"Миджур"Об16825_____ _ __ __п29.06.2016г. в05.07.2016г._ПроведенаЗаповед161от04.07.2016г.

3549-15.06.2016г.-ДГС"Миджур"Об16821__ _ ____ ___п29.06.2016г. в05.07.2016г._ПроведенаЗаповед159от04.07.2016г.

3548-15.06.2016г.-ДГС"Миджур"Об16823__ _ __ _____п29.06.2016г. в05.07.2016г._ПроведенаЗаповед160от04.07.2016г.

3547-21.06.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1621_ _ _ __ ___ _ __п04.07.2016г. в08.07.2016г._ПроведенаЗаповед234 от 04.07.2016г.

3546-20.06.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1620_ _ _ __ ___ _ __п04.07.2016г. в08.07.2016г._ПроведенаЗаповед233 от 04.07.2016г.

3545-20.06.2016г.-ДГС"Плевен"Об1604-1 м-ци_ __ __ п04.07.2016г. в08.07.2016г._ПроведенаЗаповед 95 от 04.07.2016г.

3544-20.06.2016г.-ДГС"Плевен"Об1601_ _м-ци___ __ п04.07.2016г. в08.07.2016г._ПроведенаЗаповед 94 от 04.07.2016г.

3543-27.05.2016г.-ДГС"Борима"Об1605__ _ ______ __п09.06.2016г. в15.06.2016г._ПрекратенаЗаповед123от15.06.2016г.

3542-09.06.2016г.-ДГС"Враца"Об16917__ ___ ___ ___п30.06.2016г. в05.07.2016г._ПроведенаЗаповед 76 от 01.07.2016г.

3541-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16472_ _ _ ______ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПрекратенаЗаповед349от27.06.2016г.

3540-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16459_ _ _ ______ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед345от27.06.2016г.

3539-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16470_ _ _ ______ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед346от27.06.2016г.

3538-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16473_ _ _____ __ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед347от27.06.2016г.

3537-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16463_ _ _____ __ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПрекратенаЗаповед348от27.06.2016г.

3536-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16471_ _ _ ______ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПрекратенаЗаповед350от27.06.2016г.

3535-15.06.2016г.-ДГС"Мездра"Об161024_ _ ___ ____п28.06.2016г. в04.07.2016г._ПроведенаЗаповед87 от 28.06.2016г.

3534-06.06.2016г.-ДГС"Говежда"Об16216изг.-не път_п20.06.2016г. в24.06.2016г._ПрекратенаЗаповед256от24.06.2016г.

3533-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16469_ _ _ ______ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед331от23.06.2016г.

3532-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16455_ _ _ ______ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед332от23.06.2016г.

3531-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16456_ _ _ __ ______п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед333от23.06.2016г.

3530-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16457_ _ _____ __ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед334от23.06.2016г.

3529-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16458_ _ _ ______ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед335от23.06.2016г.

3528-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16460_ _ _ ______ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед336от23.06.2016г.

3527-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16461_ _ _ ______ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед324от23.06.2016г.

3526-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16462_ _____ _ __ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед325от23.06.2016г.

3525-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16465_ _ _ ______ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед327от23.06.2016г.

3524-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16464_ _ _ ______ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед327от23.06.2016г.

3523-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16466_ _ _ __ ______п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед328от23.06.2016г.

3522-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16467_ _ _ ______ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед329от23.06.2016г.

3521-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16468_ _ _ ______ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед330 от 23.06.2016г.

3520-26.05.2016г.-ДГС"Видин"Об16717__ _ ____ _ ___п15.06.2016г. в22.06.2016г._ПрекратенаЗаповед230 от 22.06.2016г.

3519-26.05.2016г.-ДГС"Видин"Об16717_____ ____ ___п15.06.2016г. в22.06.2016г._ПрекратенаЗаповед229 от 22.06.2016г.

3518-30.05.2016г.-ДГС"Мездра"Об161022_ __ _ _____п10.06.2016г. в16.06.2016г._ПроведенаЗаповед 82 от 16.06.2016г.

3517-06.06.2016г.-ДГС"Говежда"Об16215_ _ __ __ _ _п20.06.2016г. в24.06.2016г._ПроведенаЗаповед247 от 20.06.2016г.

3516-26.05.2016г.-ДГС"Лом"о-не, к-не , из.-не в об1 _п14.06.2016г. в20.06.2016г. _ПроведенаЗаповед 59 от 20.06.2016г.

3515-03.06.2016г.-ДГС"Плевен"______ п-вка в об3 _ _п16.06.2016г. в22.06.2016г. _ПроведенаЗаповед 86 от 17.06.2016г.

3514-26.05.2016г.-ДЛС"Витиня"парт.161001 до 161034п07.06.2016г. в14.06.2016г._ПроведенаЗаповеди от 08.06.2016г.

3513-01.06.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1617__ _____ __ ____п15.06.2016г. в20.06.2016г._ПроведенаЗаповед205от15.06.2016г.

3512-01.06.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1618___ ____ _ _____п15.06.2016г. в20.06.2016г._ПроведенаЗаповед206от15.06.2016г.

3511-01.06.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1619___ _ _ ________п15.06.2016г. в20.06.2016г._ПроведенаЗаповед207от15.06.2016г.

3510-01.06.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1619__ _ _____ _____п15.06.2016г. в20.06.2016г._ПроведенаЗаповед209от15.06.2016г.

3509-01.06.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1618__ _ _____ _____п15.06.2016г. в20.06.2016г._ПроведенаЗаповед208от15.06.2016г.

3509-26.05.2016г.-ДГС"Видин"Об16716__ _ __________п15.06.2016г. в22.06.2016г._ПроведенаЗаповед217от15.06.2016г.

3508-26.05.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1617 _ __ _ __ _ _ _п08.06.2016г. в13.06.2016г._ПроведенаЗаповед 55 от 08.06.2016г.

3507-26.05.2016г.-ДГС"Видин"Об16715__ ____ ___ ___п15.06.2016г. в22.06.2016г._ПроведенаЗаповед215 от 15.06.2016г.

3506-30.05.2016г.-ДГС"Мездра"Об161023_ _ ________п10.06.2016г. в16.06.2016г._ПроведенаЗаповед 80 от 10.06.2016г.

3505-01.06.2016г.-ДГС"Оряхово"Об161107_ _ _______п15.06.2016г. в20.06.2016г._ПрекратенаЗаповед15 от 14.06.2016г.

3504-21.01.2016г.-Маркиране на насаждения и дървета за сеч и изготвяне на ведомост, карнет-опис, сортиментна ведомост и технологичен план в об. № 1, № 2 и № 3, ДГС Ботевград, първа 08.06.2016г.втора 15.06.2016г.________________________________________________________________________ПроведенаЗаповеди от 09.06.2016г.

3503-16.05.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16532_ _ _____ __п31.05.2016г. в07.06.2016г._ПроведенаЗаповед267от08.06.2016г.

3502-16.05.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16531_ __ ____ __п31.05.2016г. в07.06.2016г._ПроведенаЗаповед254от02.06.2016г.

3501-16.05.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16639_ _ ___ ____п01.06.2016г. в08.06.2016г._ПроведенаЗаповед262от03.06.2016г.

3500-16.05.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16638_ _ _____ __п01.06.2016г. в08.06.2016г._ПроведенаЗаповед261от03.06.2016г.

3499-16.05.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16637_ _ ___ ____п01.06.2016г. в08.06.2016г._ПроведенаЗаповед260от03.06.2016г.

3498-16.05.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16636_ _ ____ _ _п01.06.2016г. в08.06.2016г._ПроведенаЗаповед259от03.06.2016г.

3497-16.05.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16635_ _ _____ __п01.06.2016г. в08.06.2016г._ПроведенаЗаповед258от03.06.2016г.

3496-16.05.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16634_ _ _____ __п01.06.2016г. в08.06.2016г._ПроведенаЗаповед257от03.06.2016г.

3495-16.05.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16633_ _ _ __ _ __п01.06.2016г. в08.06.2016г._ПроведенаЗаповед256от 03.06.2016г.

3494-27.05.2016г.-ДГС"Борима"Об1616__ _ ____ ____ _п09.06.2016г. в15.06.2016г._ПроведенаЗаповед119от 10.06.2016г.

3493-27.05.2016г.-ДГС"Борима"Обект 1615__ _ _ _____п09.06.2016г. в15.06.2016г._ПроведенаЗаповед118от 10.06.2016г.

3493-27.05.2016г.-ДГС"Борима"Обект 1614__ _ ___ ___п09.06.2016г. в15.06.2016г._ПроведенаЗаповед117от 10.06.2016г.

3492-27.05.2016г.-ДГС"Борима"Обект 1613___чл.193 _ п09.06.2016г. в15.06.2016г._ПроведенаЗаповед120от 10.06.2016г.

3491-06.01.2016г.-Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за 10г. на 4бр. недвижими имоти в горски територии/разсадници/ в СЗДП ДГС"Миджур"________п09.02.2016г._в25.02.2016г._ПроведенаЗаповед 7 от 09.02.2016г.

3490-10.03.2016г.-СЗДП обявява търг с тайно наддаване за отдаване на 4бр. поземлени имоти в горски територии, в ДГС"Враца" по реда на чл.43а от ЗГ за срок от 5 г.____п12.04.2016г. в28.04.2016г._ПрекратенаЗаповед 31 от 03.05.2016г.

3489-26.05.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16342__ ______ ___п07.06.2016г. в14.06.2016г._ПроведенаЗаповед240 от 08.06.2016г.

3488-26.05.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16341__ ______ ___п07.06.2016г. в14.06.2016г._ПроведенаЗаповед239 от 08.06.2016г.

3487-26.05.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16340__ ___ ______п07.06.2016г. в14.06.2016г._ПроведенаЗаповед238 от 08.06.2016г.

3486-26.05.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16339__ ______ ___п07.06.2016г. в14.06.2016г._ПроведенаЗаповед237 от 08.06.2016г.

3485-26.05.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16338__ ___ ______п07.06.2016г. в14.06.2016г._ПроведенаЗаповед236 от 08.06.2016г.

3484-26.05.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16337__ ______ ___п07.06.2016г. в14.06.2016г._ПроведенаЗаповед235 от 08.06.2016г.

3483-26.05.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16336__ ______ ___п07.06.2016г. в14.06.2016г._ПроведенаЗаповед234 от 08.06.2016г.

3482-26.05.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16335__ ______ ___п07.06.2016г. в14.06.2016г._ПроведенаЗаповед233 от 08.06.2016г.

3481-26.05.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16334__ _ _ ___ ___п07.06.2016г. в14.06.2016г._ПроведенаЗаповед232 от 08.06.2016г.

3480-26.05.2016г.-ДГС"Миджур"Об16820_ _пк-1 _ ___п08.06.2016г. в15.06.2016г._ПроведенаЗаповед138 от 09.06.2016г.

3479-26.05.2016г.-ДГС"Миджур"Об16819__ _ __ _ _ __п08.06.2016г. в15.06.2016г._ПроведенаЗаповед137 от 09.06.2016г.

3478-26.05.2016г.-ДГС"Миджур"Об16818__ _ _ _ __ __п08.06.2016г. в15.06.2016г._ПроведенаЗаповед136 от 09.06.2016г.

3477-26.05.2016г.-ДГС"Миджур"Об16817__ _ __ _ _ __п08.06.2016г. в15.06.2016г._ПроведенаЗаповед135 от 09.06.2016г.

3476-26.05.2016г.-ДГС"Миджур"Об16816__ _ _ _ ___ _п08.06.2016г. в15.06.2016г._ПроведенаЗаповед134 от 09.06.2016г.

3475-26.05.2016г.-ДГС"Миджур"Об16815 __ _ _ ___ __п08.06.2016г. в15.06.2016г._ПроведенаЗаповед133 от 09.06.2016г.

3474-26.05.2016г.-ДГС"Миджур"Об16814__ _ __ _ _ __п08.06.2016г. в15.06.2016г._ПроведенаЗаповед132 от 09.06.2016г.

3473-26.05.2016г.-ДГС"Никопол"п-вка в об1612 _____п07.06.2016г. в14.06.2016г. _ПроведенаЗаповед 37 от 07.06.2016г.

3472-11.05.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16529с _ _ __ _ _ п26.05.2016г. в01.06.2016г._ПроведенаЗаповед197 от 30.05.2016г.

3471-11.05.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16528с __ _ _ _ _ п26.05.2016г. в01.06.2016г._ПроведенаЗаповед193 от 30.05.2016г.

3470-11.05.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16527с __ _ _ _ _ п26.05.2016г. в01.06.2016г._ПроведенаЗаповед196 от 30.05.2016г.

3469-11.05.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16526с __ _ _ _ _ п26.05.2016г. в01.06.2016г._ПроведенаЗаповед195 от 30.05.2016г.

3468-11.05.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16525с _ _ _ _ _ _п26.05.2016г. в01.06.2016г._ПроведенаЗаповед211 от 01.06.2016г.

3467-11.05.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16524с __ _ _ _ _ п26.05.2016г. в01.06.2016г._ПроведенаЗаповед194 от 30.05.2016г.

3466-11.05.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16523с _ _ _ _ _ _п26.05.2016г. в01.06.2016г._ПроведенаЗаповед191 от 30.05.2016г.

3465-11.05.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16522с _ _ _ _ _ _п26.05.2016г. в01.06.2016г._ПроведенаЗаповед198 от 30.05.2016г.

3464-11.05.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16521с _ _ _ _ _ _п26.05.2016г. в01.06.2016г._ПроведенаЗаповед210 от 01.06.2016г.

3463-11.05.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16520с _ __ _ _ _ п26.05.2016г. в01.06.2016г._ПроведенаЗаповед192 от 30.05.2016г.

3462-11.05.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16519 _ _ _ _ _ __п26.05.2016г. в01.06.2016г._ПроведенаЗаповед190 от 30.05.2016г.

3461-11.05.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16511 _ _ _ _ _ __п26.05.2016г. в01.06.2016г._ПроведенаЗаповед189 от 30.05.2016г.

3460-19.05.2016г.-ДГС"Видин""Товарене, подвоз и разтоварване на добити прогнозни количества дърва по БДС"____първа 01.06.2016г. втора 07.06.2016г._________________________________ПроведенаЗаповед183 от 01.06.2016г.

3459-11.05.2016г.-ДГС"Видин"Об16714 __ _ __ ______п30.05.2016г. в03.06.2016г._ПроведенаЗаповед177 от 30.05.2016г.

3458-19.05.2016г.-ДГС"Никопол"почво.-ка обект1612 п02.06.2016г. в08.06.2016г. _ПрекратенаЗаповед 34 от 25.05.2016г.

3457-28.04.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16233_ ___ ______ п12.05.2016г. в19.05.2016г._ПроведенаЗаповед199 от 20.05.2016г.

3456-27.04.2016г.-ДГС"Годеч"Об1617ст _ ______ __ _п11.05.2016г. в18.05.2016г._ПрекратенаЗаповед263 от 18.05.2016г.

3455-27.04.2016г.-ДГС"Годеч"Об1517п__ ___ ___ ___п11.05.2016г. в18.05.2016г._ПрекратенаЗаповед261 от 18.05.2016г.

3454-27.04.2016г.-ДГС"Годеч"Об1516п-2 ______ _ __п11.05.2016г. в18.05.2016г._ПрекратенаЗаповед260 от 18.05.2016г.

3453-27.04.2016г.-ДГС"Годеч"Об1629п__ ___ __ _ ___п11.05.2016г. в18.05.2016г._ПрекратенаЗаповед259 от 18.05.2016г.

3452-27.04.2016г.-ДГС"Годеч"Об1628п__ ___ __ _ ___п11.05.2016г. в18.05.2016г._ПрекратенаЗаповед258 от 18.05.2016г.

3451-27.04.2016г.-ДГС"Годеч"Об1629_ _ ___________п11.05.2016г. в18.05.2016г._ПрекратенаЗаповед257 от 18.05.2016г.

3450-27.04.2016г.-ДГС"Годеч"Об1628_ _ _____ _ ____п11.05.2016г. в18.05.2016г._ПрекратенаЗаповед256 от 18.05.2016г.

3449-27.04.2016г.-ДГС"Годеч"Об1615ст ______ _ __ _п11.05.2016г. в18.05.2016г._ПрекратенаЗаповед262 от 18.05.2016г.

3448-27.04.2016г.-ДГС"Годеч"Об1618ст _ _ _ ____ _ _п11.05.2016г. в18.05.2016г._ПроведенаЗаповед255 от 18.05.2016г.

3447-27.04.2016г.-ДГС"Троян"Об1625_ __ _ ________п14.05.2016г. в18.05.2016г._ПроведенаЗаповед 75 от 17.05.2016г.

3446-27.04.2016г.-ДГС"Троян"Об1625_ _ ______ ____п14.05.2016г. в18.05.2016г._ПроведенаЗаповед 74 от 17.05.2016г.

3445-27.04.2016г.-ДГС"Троян"Об1624_ _ ____ ______п14.05.2016г. в18.05.2016г._ПроведенаЗаповед 73 от 17.05.2016г.

3444-27.04.2016г.-ДГС"Троян"Об1623_ _____ _ _____п14.05.2016г. в18.05.2016г._ПроведенаЗаповед 72 от 17.05.2016г.

3443-27.04.2016г.-ДГС"Троян"Об1622_ _____ __ ____п14.05.2016г. в18.05.2016г._ПроведенаЗаповед 71 от 17.05.2016г.

3442-27.04.2016г.-ДГС"Троян"Об1621_ _ ______ ____п14.05.2016г. в18.05.2016г._ПроведенаЗаповед 70 от 17.05.2016г.

3441-27.04.2016г.-ДГС"Троян"Об1615_ _ _____ _____п14.05.2016г. в18.05.2016г._ПроведенаЗаповед 69 от 17.05.2016г.

3440-05.05.2016г.-ДГС"Мездра"Об161020_п-з и т-не_п17.05.2016г. в25.05.2016г._ПроведенаЗаповед 71 от 17.05.2016г.

3439-05.05.2016г.-ДГС"Мездра"Об161021 _чл.193___п17.05.2016г. в25.05.2016г._ПроведенаЗаповед 70 от 17.05.2016г.

3438-05.05.2016г.-ДГС"Мездра"Об161020_ ___ _____п17.05.2016г. в25.05.2016г._ПроведенаЗаповед 69 от 17.05.2016г.

3437-05.05.2016г.-ДГС"Мездра"Об161017 _ м-ци____п17.05.2016г. в25.05.2016г._ПроведенаЗаповед 68 от 17.05.2016г.

3436-05.05.2016г.-ДГС"Мездра"Об161018_____ __ __п17.05.2016г. в25.05.2016г._ПроведенаЗаповед 67 от 17.05.2016г.

3435-05.05.2016г.-ДГС"Мездра"Об161017__ м-ци_ __п17.05.2016г. в25.05.2016г._ПроведенаЗаповед 66 от 17.05.2016г.

3424-26.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16352-п_ __ __ _ _ _ п11.05.2016г. в16.05.2016г._ПрекратенаЗаповед266 от 16.05.2016г.

3423-26.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16351-п_ ___ _ _ _ _ п11.05.2016г. в16.05.2016г._ПрекратенаЗаповед267 от 16.05.2016г.

3422-26.04.2016г.-ДГС"Своге"Об15458-п_ _ ___ _ _ _ п11.05.2016г. в16.05.2016г._ПроведенаЗаповед265 от 16.05.2016г.

3421-27.04.2016г.-ДГС"Ловеч"о-не на г-ри_Об3___ _ п16.05.2016г. в25.05.2016г._ПроведенаЗаповед171 от 16.05.2016г.

3420-27.04.2016г.-ДГС"Ловеч"о-не на млади н-я Об2 п16.05.2016г. в25.05.2016г._ПроведенаЗаповед170 от 16.05.2016г.

3419-27.04.2016г.-ДГС"Ловеч"м.и-ци, л-ни п-ди Об1 _п16.05.2016г. в25.05.2016г._ПроведенаЗаповед169 от 16.05.2016г.

3418-28.04.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16232_ _________ п12.05.2016г. в19.05.2016г._ПроведенаЗаповед192 от 13.05.2016г.

3417-28.04.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16231_ _________ п12.05.2016г. в19.05.2016г._ПроведенаЗаповед191 от 13.05.2016г.

3416-28.04.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16230_ _________ п12.05.2016г. в19.05.2016г._ПроведенаЗаповед190 от 13.05.2016г.

3415-28.04.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16229_ _________ п12.05.2016г. в19.05.2016г._ПроведенаЗаповед189 от 13.05.2016г.

3414-28.04.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16228_ _________ п12.05.2016г. в19.05.2016г._ПроведенаЗаповед188 от 13.05.2016г.

3413-28.04.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16227_ _________ п12.05.2016г. в19.05.2016г._ПроведенаЗаповед187 от 13.05.2016г.

3412-28.04.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16225____ м-ци__ п12.05.2016г. в19.05.2016г._ПроведенаЗаповед186 от 13.05.2016г.

3411-05.05.2016г.-ДГС"Мездра"Об161019_____ __ __п17.05.2016г. в25.05.2016г._ПрекратенаЗаповед 59 от 14.05.2016г.

3410-28.04.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16224____ м-ци_ _ п12.05.2016г. в19.05.2016г._ПроведенаЗаповед185 от 13.05.2016г.

3409-28.04.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16226_ ___м-ци __ п12.05.2016г. в19.05.2016г._ПроведенаЗаповед184 от 13.05.2016г.

3408-28.04.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16223____ м-ци_ _ п12.05.2016г. в19.05.2016г._ПроведенаЗаповед183 от 13.05.2016г.

3407-28.04.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16222____ м-ци_ _ п12.05.2016г. в19.05.2016г._ПроведенаЗаповед182 от 13.05.2016г.

3406-26.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16353-п_ __ __ _ _ _ п11.05.2016г. в16.05.2016г._ПроведенаЗаповед258 от 11.05.2016г.

3405-26.04.2016г.-ДГС"Своге"Об15350-п_ __ __ _ _ _ п11.05.2016г. в16.05.2016г._ПроведенаЗаповед260 от 11.05.2016г.

3404-26.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16349-п_ __ м-ци _ _п11.05.2016г. в16.05.2016г._ПроведенаЗаповед257 от 11.05.2016г.

3403-26.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16350-п_ ___ _ _ _ _ п11.05.2016г. в16.05.2016г._ПроведенаЗаповед259 от 11.05.2016г.

3402-20.04.2016г.-ДГС"Берковица"Об16129 _ пк-2_ _ п09.05.2016г. в13.05.2016г._ПроведенаЗаповед106 от 09.05.2016г.

3401-20.04.2016г.-ДГС"Берковица"Об16129 _ пк-1 _ _п09.05.2016г. в13.05.2016г._ПроведенаЗаповед107 от 09.05.2016г.

3400-20.04.2016г.-ДГС"Берковица"Об16135 _ м-ци_ _п09.05.2016г. в13.05.2016г._ПроведенаЗаповед104 от 09.05.2016г.

3399-20.04.2016г.-ДГС"Берковица"Об16134 _ м-ци_ _п09.05.2016г. в13.05.2016г._ПроведенаЗаповед105 от 09.05.2016г.

3398-27.04.2016г.-ДГС"Оряхово"Об161106 __ _ _ _ __п11.05.2016г. в18.05.2016г._ПроведенаЗаповед 13 от 11.05.2016г.

3397-25.04.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1616-1 _ _ _____ _ _п11.05.2016г. в16.05.2016г._ПрекратенаЗаповед160 от 11.05.2016г.

3396-27.04.2016г.-ДГС"Годеч"Об1626п__ ___ _ _____п11.05.2016г. в18.05.2016г._ПроведенаЗаповед244 от 11.05.2016г.

3395-27.04.2016г.-ДГС"Годеч"Об1627п__ ___ _ _____п11.05.2016г. в18.05.2016г._ПроведенаЗаповед245 от 11.05.2016г.

3394-27.04.2016г.-ДГС"Годеч"Об1626_ _ _______ ___п11.05.2016г. в18.05.2016г._ПроведенаЗаповед246 от 11.05.2016г.

3393-27.04.2016г.-ДГС"Годеч"Об1627_ _ _ ___ _ ____п11.05.2016г. в18.05.2016г._ПроведенаЗаповед247 от 11.05.2016г.

3392-25.04.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16623с_ _ __ п05.05.2016г. в10.05.2016г._ПрекратенаЗаповед104 от 11.05.2016г.

3391-25.04.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16622с_ _ _ _п05.05.2016г. в10.05.2016г._ПрекратенаЗаповед103 от 11.05.2016г.

3390-25.04.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16621с_ _ _ _п05.05.2016г. в10.05.2016г._ПрекратенаЗаповед102 от 11.05.2016г.

3389-25.04.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16614с _ _ __п05.05.2016г. в10.05.2016г._ПроведенаЗаповед101 от 11.05.2016г

3388-25.04.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16618с_ _ _ _п05.05.2016г. в10.05.2016г._ПрекратенаЗаповед100 от 11.05.2016г.

3387-25.04.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16620с_ _ _ _п05.05.2016г. в10.05.2016г._ПроведенаЗаповед 98 от 09.05.2016г.

3386-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16353тов.тр-сп,р-в.п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПроведенаЗаповед243 от 09.05.2016г.

3385-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16352 тов.,р-в. _ _ _п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПрекратенаЗаповед244 от 09.05.2016г.

3384-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16351 тов.,______ . п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПрекратенаЗаповед245 от 09.05.2016г.

3383-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16340_ _________ _п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПрекратенаЗаповед246 от 09.05.2016г.

3382-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16339_____ _____ _п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПрекратенаЗаповед247 от 09.05.2016г.

3381-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16344_ _________ _п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПрекратенаЗаповед248 от 09.05.2016г.

3380-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16354_ _______ __ _п03.05.2016г. в09.05.2016г. _ПрекратенаЗаповед249 от 09.05.2016г.

3379-28.04.2016г.-ДГС"Боримао-не на г. к-ри__ Об1_ п10.05.2016г. в16.05.2016г._ПроведенаЗаповед102 от 10.05.2016г.

3378-19.04.2016г.-ДЛС"Русалка"Обект 1616_ _ __ _ _п04.05.2016г. в10.05.2016г._ПроведенаЗаповед 46 от 05.05.2016г.

3377-19.04.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1616 _ _ ____ _ __п04.05.2016г. в10.05.2016г._ПроведенаЗаповед47 от 05.05.2016г.

3376-19.04.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1614_ _ __ __ _ __п04.05.2016г. в10.05.2016г._ПроведенаЗаповед 45 от 05.05.2016г.

3375-19.04.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1615 _ _м-ци__ __п04.05.2016г. в10.05.2016г._ПроведенаЗаповед 44 от 05.05.2016г.

3374-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16350 тов.,тр-сп.,рв.п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПроведенаЗаповед231 от 05.05.2016г.

3373-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16349 тов., -I Iм-ци _п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПроведенаЗаповед232 от 05.05.2016г.

3372-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16348_ __________ _п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПроведенаЗаповед233 от 05.05.2016г.

3371-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16347______ _____ _п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПроведенаЗаповед234 от 05.05.2016г.

3370-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16346_ __________ _п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПроведенаЗаповед235 от 05.05.2016г.

3369-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16345_ __________ _п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПроведенаЗаповед230 от 05.05.2016г.

3368-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16343_ __________ _п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПроведенаЗаповед236 от 05.05.2016г.

3367-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16342_ __________ _п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПроведенаЗаповед237 от 05.05.2016г.

3366-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16341_ __________ _п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПроведенаЗаповед238 от 05.05.2016г.

3365-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16338____ м-ци___ _п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПроведенаЗаповед239 от 05.05.2016г.

3364-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16337______ _____ _п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПроведенаЗаповед218 от 15.04.2016г.

3363-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об15106п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПрекратенаЗаповед218 от15.04.2016г.

3362-15.04.2016г.-ДГС"Миджур"Об16805_ _ ___ _ _ __п27.04.2016г. в04.05.2016г._ПрекратенаЗаповед 90 от 04.05.2016г.

3361-15.04.2016г.-ДГС"Миджур"Об16806 и прет. _ _ _ п27.04.2016г. в04.05.2016г._ПрекратенаЗаповед 91 от 04.05.2016г.

3360-15.04.2016г.-ДГС"Плевен"отгл.,кастр.,изор.,об2п28.04.2016г. в09.05.2016г._ПроведенаЗаповед 72 от 28.04.2016г.

3359-15.04.2016г.-ДГС"Миджур"Об16812 __ __ __ _ _ п27.04.2016г. в04.05.2016г._ПроведенаЗаповед 88 от 28.04.2016г.

3358-15.04.2016г.-ДГС"Миджур"Об16811_ _ ____ _ __п27.04.2016г. в04.05.2016г._ПроведенаЗаповед 84 от 28.04.2016г.

3357-15.04.2016г.-ДГС"Миджур"Об16810 ___ __ _ _ _ п27.04.2016г. в04.05.2016г._ПроведенаЗаповед 86 от 28.04.2016г.

3356-15.04.2016г.-ДГС"Миджур"Об16810 и прет. __ _ п27.04.2016г. в04.05.2016г._ПроведенаЗаповед 85 от 28.04.2015г.

3355-15.04.2016г.-ДГС"Миджур"Об16804с ____ _ _ __п27.04.2016г. в04.05.2016г._ПроведенаЗаповед 84 от 28.04.2016г.

3354-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16133с _ _ _ _ _п12.03.2016г. в16.03.2016г._ПроведенаЗаповед 66 от 14.03.2016г.

3353-22.02.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16601_ _ _ _ _п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПрекратенаЗаповед 80 от 13.04.2016г.

3352-29.02.2016г.-ДГС"Враца"_ о-не___ Об1_______ п18.03.2016г. в25.03.2016г._ПроведенаЗаповед 34 от 22.03.2016г.

3351-12.04.2016г.-ДГС"Говежда"Об16214 _ ______ __п26.04.2016г. в03.05.2016г._ПроведенаЗаповед189 от 27.04.2016г.

3350-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16322п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед211 от 06.04.2016г.

3349-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16321п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед210 от 06.04.2016г.

3348-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16320п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед209 от 06.04.2016г.

3347-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16319п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед208 от 06.04.2016г.

3346-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16318п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед207 от 06.04.2016г.

3345-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16317п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед206 от 06.04.2016г.

3344-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16316п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед205 от 06.04.2016г.

3343-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16315п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед204 от 06.04.2016г.

3342-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16314п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед203 от 06.04.2016г.

3341-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16313п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед202 от 06.04.2016г.

3340-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16312п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед201 от 06.04.2016г.

3339-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16311п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед200 от 06.04.2016г.

3338-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16310п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед199 от 06.04.2016г.

3337-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16309п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед198 от 06.04.2016г.

3336-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16308п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед197 от 06.04.2016г.

3335-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16307п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед196 от 06.04.2016г.

3334-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16306п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед195 от 06.04.2016г.

3333-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16305п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед194 от 06.04.2016г.

3332-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16304п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед193 от 06.04.2016г.

3331-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16303п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед192 от 06.04.2016г.

3330-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16302п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед191 от 06.04.2016г.

3329-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16301п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед190 от 06.04.2016г.

3328-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об15113п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед213 от 06.04.2016г.

3327-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об15109п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед212 от 06.04.2016г.

3326-05.04.2016г.-ДГС"Чипровци"з-не,о-не, мин.и-ци.п22.04.2016г. в27.04.2016г._ПроведенаЗаповед140 от 22.04.2016г.

3325-21.04.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1616_ _ _____ ___ _п09.05.2016г. в13.05.2016г._ПрекратенаЗаповед134 от 22.04.2016г.

3324-01.04.2016г.-ДГС"Видин"Об16713 _ ___ _ ___ __п12.04.2016г. в19.04.2016г._ПроведенаЗаповед119 от 19.04.2016г.

3323-01.04.2016г.-ДГС"Видин"Об16713 _ ________ __п12.04.2016г. в19.04.2016г._ПроведенаЗаповед118 от 19.04.2016г.

3322-31.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1611-п__ ___ ___ __п12.04.2016г. в19.04.2016г._ПроведенаЗаповед209 от 19.04.2016г.

3321-31.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1517-п__ ____ __ __п12.04.2016г. в19.04.2016г._ПрекратенаЗаповед208 от 19.04.2016г.

3320-31.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1516-п2_ ____ ____ п12.04.2016г. в19.04.2016г._ПрекратенаЗаповед207 от 19.04.2016г.

3319-23.03.2016г.-ДГС"Монтана"о-не, м.и-ци.Об1, 2, 3п06.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 40 от 08.04.2016г.

3318-23.03.2016г.-ДГС"Троян"Об1615 __ _ ___ ___ _ _п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПрекратенаЗаповед 52 от 12.04.2016г.

3317-23.03.2016г.-ДГС"Троян"Об1620 ___ __пк-1 _ _ _п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 51 от 11.04.2016г.

3316-23.03.2016г.-ДГС"Троян"Об1619_ __ __пк-1 _ _ _п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 50 от 11.04.2016г.

3315-23.03.2016г.-ДГС"Троян"Об1618 _____ пк-1 _ _ _п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 49 от 11.04.2016г.

3314-23.03.2016г.-ДГС"Троян"Об1619 _ _____ _ _ _ _ _п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 48 от 11.04.2016г.

3313-23.03.2016г.-ДГС"Троян"Об1618 _ _ _____ _ _ _ _п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 47 от 11.04.2016г.

3312-23.03.2016г.-ДГС"Троян"Об1617 ________ _ _ _ _п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 46 от 11.04.2016г.

3311-23.03.2016г.-ДЛС"Витиня"Парт: 1622-1651 _ _ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповеди от 06.04.2016г.

3310-23.03.2016г.-ДГС"Троян"Об1616 __ _______ _ _ _п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 45 от 11.04.2016г.

3309-23.03.2016г.-ДГС"Троян"Об1614 __ _______ _ _ _п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 44 от 11.04.2016г.

3308-28.03.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16618с_ _ _ __п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПрекратенаЗаповед 83 от 13.04.2016г.

3307-28.03.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16614с_ _ _ __п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПрекратенаЗаповед 82 от 13.04.2016г.

3306-28.03.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16604с_ _ _ __п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПрекратенаЗаповед 81 от 13.04.2016г.

3305-28.03.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16601с_ _ _ __п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 80 от 13.04.2016г.

3304-28.03.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16603с_ _ _ __п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 79 от 13.04.2016г.

3303-28.03.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16619с_ _ _ __п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 77 от 08.04.2016г.

3302-28.03.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16617с_ _ _ __п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 76 от 08.04.2016г.

3301-28.03.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16616с_ _ _ __п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 75 от 08.04.2016г.

3300-28.03.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16615с_ _ _ __п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 74 от 08.04.2016г.

3299-28.03.2016г.-ДГС"Оряхово"_отглеждане__ Об1_ п13.04.2016г. в18.04.2016г._ПроведенаЗаповед 10 от 14.04.2016г.

3298-21.03.2016г.-ДГС"Миджур"Об16804 _ ____ _ _ _ _п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПрекратенаЗаповед 62 от 12.04.2016г.

3297-21.03.2016г.-ДГС"Миджур"Об16805 _ _ _ _ _ __ _ п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПрекратенаЗаповед 61 от 12.04.2016г.

3296-21.03.2016г.-ДГС"Миджур"Об16806_ _ ______ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 60 от 12.04.2016г.

3295-31.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1516.пк-1_ ________п12.04.2016г. в19.04.2016г._ПроведенаЗаповед197 от 12.04.2016г.

3294-31.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1530-п__ ____ ___ __п12.04.2016г. в19.04.2016г._ПроведенаЗаповед196 от 12.04.2016г.

3293-31.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1602-п__ ___ ____ __п12.04.2016г. в19.04.2016г._ПроведенаЗаповед195 от 12.04.2016г.

3292-21.03.2016г.-ДГС"Миджур"Об16808_ _ ______ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 58 от 11.04.2016г.

3291-21.03.2016г.-ДГС"Миджур"Об16807 _ _ _ _ __ _ _п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 57 от 11.04.2016г.

3290-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1619_ _ _ _ ____ _ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед190 от 11.04.2016г.

3289-23.03.2016г.-ДГС"Борима"Об1612 _ _ _ _ ___ __ п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 90 от 06.04.2016г.

3288-23.03.2016г.-ДГС"Борима"Об1611 _ _ _ _____ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 89 от 06.04.2016г.

3287-23.03.2016г.-ДГС"Борима"Об1610 _ _ _ _____ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 88 от 06.04.2016г.

3286-23.03.2016г.-ДГС"Борима"Об1609 _ _ ___ ___ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 87 от 06.04.2016г.

3285-23.03.2016г.-ДГС"Борима"Об1608 _ _ ___ ___ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 86 от 06.04.2016г.

3284-23.03.2016г.-ДГС"Борима"Об1607 _ _ ___ ___ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 85 от 06.04.2016г.

3283-23.03.2016г.-ДГС"Борима"Об1606 _ _ ___ ___ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 84 от 06.04.2016г.

3282-29.01.2016г.-Търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на чл.43а от ЗГ за срок от 5 г. на 16 бр. недвижими имоти на територията на ДГС Годеч, п29.02.2016г. в15.03.2016г._ПрекратенаЗаповеди_________ 06.04.2016г.

3281-23.03.2016г.-ДГС"Борима"Об1612_ _ _ ____ _ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 83 от 06.04.2016г.

3280-23.03.2016г.-ДГС"Борима"Об1611_ _ _ ___ __ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 82 от 06.04.2016г.

3279-23.03.2016г.-ДГС"Борима"Об1610_ _ _ ___ __ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 81 от 06.04.2016г.

3278-23.03.2016г.-ДГС"Борима"Об1609_ _ _ ____ _ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 80 от 06.04.2016г.

3277-23.03.2016г.-ДГС"Борима"Об1608_ _ _ ___ ___ _п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 79 от 06.04.2016г.

3276-23.03.2016г.-ДГС"Борима"Об1607_ _ _ ___ __ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 78 от 06.04.2016г.

3275-23.03.2016г.-ДГС"Борима"Об1606_ _ _ ___ __ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 77 от 06.04.2016г.

3274-18.03.2016г.-ДГС"Враца" _п-з_в_Об16911_ _ __п01.04.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗаповед 65 от 04.04.2016г.

3273-18.03.2016г.-ДГС"Враца"_п-з_в_Об16910 _ _ __п01.04.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗаповед 64 от 04.04.2016г.

3272-18.03.2016г.-ДГС"Враца"Об16916_ м-ци_____ _п01.04.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗаповед 63 от 04.04.2016г.

3271-18.03.2016г.-ДГС"Враца"Об16915_ м-ци_____ _п01.04.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗаповед 62 от 04.04.2016г.

3270-18.03.2016г.-ДГС"Враца"Об16914_ м-ци_____ _п01.04.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗаповед 61 от 04.04.2016г.

3269-18.03.2016г.-ДГС"Враца"Об16913_ _ ____ __ __п01.04.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗаповед 60 от 04.04.2016г.

3268-18.03.2016г.-ДГС"Враца"Об16912_ _ _____ _ __п01.04.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗаповед 59 от 04.04.2016г.

3267-18.03.2016г.-ДГС"Враца"Об16904__ _ пк-2 _ _ _п01.04.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗаповед 58 от 04.04.2016г.

3266-18.03.2016г.-ДГС"Враца"Об16902__ _ пк-1 _ _ _п01.04.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗаповед 57 от 04.04.2016г.

3265-18.03.2016г.-ДГС"Враца"Об16911__ _ пк-2 _ _ _п01.04.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗаповед 56 от 04.04.2016г.

3264-18.03.2016г.-ДГС"Враца"Об16911__ _ пк-1 _ _ _п01.04.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗаповед 55 от 04.04.2016г.

3263-18.03.2016г.-ДГС"Враца"Об16911_ _ ___ ___ __п01.04.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗАповед 54 от 04.04.2016г.

3262-18.03.2016г.-ДГС"Враца"Об16910_ _ _____ _ __п01.04.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗаповед 53 от 04.04.2016г.

3261-18.03.2016г.-ДГС"Враца"Об16909_ __ _чл.193_ п01.04.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗаповед 52 от 04.04.2016г.

3260-21.03.2016г.-ДГС"Говежда"Об16202 _ пк-4 _ _ _п04.04.2016г. в08.04.2016г._ПроведенаЗаповед137 от 05.04.2016г.

3259-21.03.2016г.-ДГС"Говежда"Об16202 _ пк-3 _ _ _п04.04.2016г. в08.04.2016г._ПроведенаЗаповед139 от 05.04.2016г.

3258-21.03.2016г.-ДГС"Говежда"Об16202 _ пк-2 _ _ _п04.04.2016г. в08.04.2016г._ПроведенаЗаповед136 от 05.04.2016г.

3257-21.03.2016г.-ДГС"Говежда"Об16202 _ пк-1 _ _ _п04.04.2016г. в08.04.2016г._ПроведенаЗаповед135 от 05.04.2016г.

3256-21.03.2016г.-ДГС"Говежда"Об15223 _ пк-1 _ _ _п04.04.2016г. в08.04.2016г._ПроведенаЗаповед138 от 05.04.2016г.

3255-21.03.2016г.-ДГС"Говежда"Об16213 ____ _ __ _п04.04.2016г. в08.04.2016г._ПроведенаЗаповед144 от 05.04.2016г.

3254-21.03.2016г.-ДГС"Говежда"Об16203 _ пк-3 _ _ _п04.04.2016г. в08.04.2016г._ПроведенаЗаповед141 от 05.04.2016г.

3253-21.03.2016г.-ДГС"Говежда"Об16203 _ пк-2 _ _ _п04.04.2016г. в08.04.2016г._ПроведенаЗаповед143 от 05.04.2016г.

3252-21.03.2016г.-ДГС"Говежда"Об16203 _ пк-1 _ _ _п04.04.2016г. в08.04.2016г._ПроведенаЗаповед142 от 05.04.2016г.

3251-21.03.2016г.-ДГС"Говежда"Об16202 _пк-5 _ _ _ п04.04.2016г. в08.04.2016г._ПроведенаЗаповед140 от 05.04.2016г.

3250-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1623_ _ ________ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПрекратенаЗаповед186 от 01.04.2016г.

3249-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1624_ _ ________ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПрекратенаЗаповед187 от 01.04.2016г.

3248-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1623п _ ________ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПрекратенаЗаповед188 от 01.04.2016г.

3247-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1624п _ _____ _____п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПрекратенаЗаповед189 от 01.04.2016г.

3246-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1615_ _ _____ _ _ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПрекратенаЗаповед182 от 01.04.2016г.

3245-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1617_ _ ____ __ _ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПрекратенаЗаповед183 от 01.04.2016г.

3244-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1618_ ___ __ __ _ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПрекратенаЗаповед184 от 01.04.2016г.

3243-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1620_ ____ _ __ _ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПрекратенаЗаповед185 от 01.04.2016г.

3242-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16430_ _ _ _ _ _п30.03.2016г. в06.04.2016г._ПроведенаЗаповед187 от 31.03.2016г.

3241-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16429_ _ _ _ _ _п30.03.2016г. в06.04.2016г._ПроведенаЗаповед186 от 31.03.2016г.

3240-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16428_ _ _ _ _ _п30.03.2016г. в06.04.2016г._ПроведенаЗаповед185 от 31.03.2016г.

3239-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16427_ _ _ _ _ _п30.03.2016г. в06.04.2016г._ПроведенаЗаповед184 от 31.03.2016г.

3238-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16426_ _ _ _ _ _п30.03.2016г. в06.04.2016г._ПроведенаЗаповед183 от 31.03.2016г.

3237-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16425_ _ _ _ _ _п30.03.2016г. в06.04.2016г._ПроведенаЗаповед182 от 31.03.2016г.

3236-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16423_ _ _ _ _ _п30.03.2016г. в06.04.2016г._ПроведенаЗаповед180 от 31.03.2016г.

3235-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16424_ _ _ _ _ _п30.03.2016г. в06.04.2016г._ПроведенаЗаповед181 от 31.03.2016г.

3234-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16322 _ _ __ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед179 от 30.03.2016г.

3233-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16321 _ __ _ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед178 от 30.03,2016г.

3232-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16320 _ _ __ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед177 от 30.03.2016г.

3231-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16319 _ _ __ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед176 от 30.03.2016г.

3230-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16318 __ _ _ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед175 от 30.03.2016г.

3229-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16317 _ _ __ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед174 от 30.03.2016г.

3228-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16316 _ __ _ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед173 от 30.03.2016г.

3227-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16315 _ __ _ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед172 от 30.03.2016г.

3226-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16314 _ _ __ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед171 от 30.03.2016г.

3225-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16313 _ _ _ _ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед170 от 30.03.2016г.

3224-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16312 _ _ __ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед169 от 30.03.2016г.

3223-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16311 _ _ __ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед168 от 30.03.2016г.

3222-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16310 _ _ __ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед167 от 30.03.2016г.

3221-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16309_ _ _ _ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед166 от 30.03.2016г.

3220-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16308 _ __ _ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед165 от 30.03.2016г.

3219-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16307_ _ _ _ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед164 от 30.03.2016г.

3218-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16306_ _ _ _ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед163 от 30.03.2016г.

3217-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16305_ _ _ _ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед162 от 30.03.2016г.

3216-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16304_ _ _ _ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед161 от 30.03.2016г.

3215-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16303_ _ _ _ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед160 от 30.03.2016г.

3214-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16302_ _ _ _ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед159 от 30.03.2016г.

3213-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16301_ _ _ _ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед158 от 30.03.2016г.

3212-17.03.2016г.-ДГС"Своге"д-ки,о-не, п-л.Об16101п30.03.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗаповед167 от 31.03.2016г.

3211-14.03.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16612с _ _ _ _п25.03.2016г. в30.03.2016г._ПроведенаЗаповед 65 от 30.03.2016г.

3210-14.03.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16612с _ _ _ _п25.03.2016г. в30.03.2016г._ПроведенаЗаповед 64 от 30.03.2016г.

3209-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1625п _ ________ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед163 от 30.03.2016г.

3208-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1622п _ ________ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед162 от 30.03.2016г.

3207-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1621п _ ________ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед161 от 30.03.2016г.

3206-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1601п _ ________ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед160 от 30.03.2016г.

3205-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1625_ _ ________ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед159 от 30.03.2016г.

3204-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1622_ _ ________ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед158 от 30.03.2016г.

3203-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1621_ _ ________ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед157 от 30.03.2016г.

3202-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1601_ _ ________ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед156 от 30.03.2016г.

3201-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1616_ _ _____ _ _ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед155 от 30.03.2016г.

3200-25.02.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1613_ __ __ __п21.03.2016г. в25.03.2016г._Прекратеназаповед 49 от 28.03.2016г.

3199-25.02.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1612___ _ __ _п21.03.2016г. в25.03.2016г._ПрекратенаЗаповед 48 от 28.03.2016г.

3198-25.02.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1606_ __ __ __п21.03.2016г. в25.03.2016г._ПроведенаЗаповед т 47 от 28.03.2016г.

3197-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16129_ __ ____п12.03.2016г. в16.03.2016г._ПроведенаЗаповед 71 от 14.03.2016г.

3196-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16127_ ___ ___п12.03.2016г. в16.03.2016г._ПроведенаЗаповед 69 от 14.03.2016г.

3195-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16120__м-ци__п12.03.2016г. в16.03.2016г._ПроведенаЗаповед 72 от 14.03.2016г.

3194-02.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1530п____ ___ __ _ п15.03.2016г. в22.03.2016г._ПрекратенаЗаповед133 от 22.03.2016г.

3193-02.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1525п_______ ____ п15.03.2016г. в22.03.2016г._ПрекратенаЗаповед132 от 22.03.2016г.

3192-02.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1517п___ ___ ___ _ п15.03.2016г. в22.03.2016г._ПрекратенаЗаповед131 от 22.03.2016г.

3191-02.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1516п_____ _ ___ _ п15.03.2016г. в22.03.2016г._ПрекратенаЗаповед130 от 22.03.2016г.

3190-02.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1611__ _____ ___ _ п15.03.2016г. в22.03.2016г._ПрекратенаЗаповед129 от 22.03.2016г.

3189-02.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1602_____ __ ___ _ п15.03.2016г. в22.03.2016г._ПрекратенаЗаповед128 от 22.03.2016г.

3188-02.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1413п____ ______ _ п15.03.2016г. в22.03.2016г._ПроведенаЗаповед135 от 22.03.2016г.

3187-25.02.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1611_ __ ____п21.03.2016г. в25.03.2016г._ПроведенаЗаповед 45 от 22.03.2016г.

3186-25.02.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1610_ __ ____п21.03.2016г. в25.03.2016г._ПроведенаЗаповед 44 от 22.03.2016г.

3185-25.02.2016г.-ДГС"Черни Осъм"3Об1609_ __ ___п21.03.2016г. в25.03.2016г._ПроведенаЗаповед 43 от 22.03.2016г.

3184-25.02.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1608_ _ _ __ _п21.03.2016г. в25.03.2016г._Проведеназаповед 42 от 22.03.2016г.

3183-25.02.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1607 _ м-ци _ п21.03.2016г. в25.03.2016г._ПроведенаЗаповед 41 от 22.03.2016г.

3182-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16133_ _ __ __п11.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед 66 от 14.03.2016г.

3181-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16131_ _ __ __п11.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед 68 от 14.03.2016г.

3180-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16130_ _ __ __п11.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед 65 от 14.03.2016г.

3179-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16128_ _ __ __п11.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед 63 от 14.03.2016г.

3178-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16126_ _ __ __п12.03.2016г. в16.03.2016г._ПроведенаЗаповед 61 от 14.03.2016г.

3177-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16125_ _ __ __п11.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед 67 от 14.03.2016г.

3176-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16124с _м-ци_п12.03.2016г. в16.03.2016г._ПроведенаЗаповед 57 от 14.03.2016г.

3175-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16123с _ __ __п11.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед 62 от 14.03.2016г.

3174-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16122с _ __ __п12.03.2016г. в16.03.2016г._ПроведенаЗаповед 58 от 14.03.2016г.

3173-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16121с _ __ __п11.03.2016г. в15.03.2016г._Проведеназаповед 59 от 14.03.2016г.

3172-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16118с _ __ __п11.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед 60 от 14.03.2016г.

3171-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16119с_м-ци _п12.03.2016г. в16.03.2016г._ПроведенаЗаповед 64 от 14.03.2016г.

3170-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16118с _ __ __п11.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед 60 от 14.03.2016г.

3169-01.03.2016г.-ДГС"Лесидрен" о-л., п-л_ОбI иII_п16.03.2016г. в22.03.2016г._ПроведенаЗаповед 71 от 21.03.2016г.

3168-01.03.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1611_________п16.03.2016г. в22.03.2016г._Проведеназаповед 58 от 17.03.2016г.

3167-01.03.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1610___ __ ___п16.03.2016г. в22.03.2016г._ПроведенаЗаповед 57 от 17.03.2016г.

3166-01.03.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1609___ __ ___п16.03.2016г. в22.03.2016г._ПроведенаЗаповед 56 от 17.03.2016г.

3165-29.02.2016г.-ДГС"Говежда"Об16212___ ___ __п12.03.2016г. в17.03.2016г._ПрекратенаЗаповед108 от 17.03.2016г.

3164-29.02.2016г.-ДГС"Говежда"Об16211_тов., пз _п12.03.2016г. в17.03.2016г._ПрекратенаЗаповед107 от 17.03.2016г.

3163-26.02.2016г.-ДГС"Никопол"о-л.,мин.Об 4,11 __п09.03.2016г. в16.03.2016г._ПроведенаЗаповед 23 от 10.03.2016г.

3162-24.02.2016г.-ДГС"Своге"Об16112-п__ _ ____ _п09.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед152 от 15.03.2016г.

3161-24.02.2016г.-ДГС"Своге"Об15350-п__ _ ____ _п09.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед153 от 15.03.2016г.

3160-24.02.2016г.-ДГС"Своге"Об16115-п_ __ ____ _п09.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед155 от 15.03.2016г.

3159-24.02.2016г.-ДГС"Своге"Об15454-п__ _ ____ _п09.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед154 от 15.03.2016г.

3158-22.02.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16614_ _ _ _п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПрекратенаЗаповед 47 от 15.03.2015г.

3157-22.02.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16613_ _ __ п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПрекратенаЗаповед 45 от 15.03.2016г.

3156-22.02.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16603 _ _ __п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПрекратенаЗаповед 44 от 15.03.2016г.

3155-18.01.2016г.-ДГС"Монтана"Об16408_ __ _ _ __п29.01.2016г. в03.02.2016г._ПроведенаЗаповед 43 от 15.03.2016г.

3154-22.02.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16611 _ _ __п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПроведенаЗаповед 42 от 15.03.2016г.

3153-01.03.2016г.-ДГС"Чипровци"П-з от в-н склад _п15.03.2016г. в21.03.2016г._ПроведенаЗаповед 82 от 15.03.2016г.

3152-23.02.2016г.-ДГС"Мездра" п-о., з-с., п-л.Об2_ п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПроведенаЗаповед 47 от 10.03.2016г.

3151-23.02.2016г.-ДГС"Мездра"з-с., о-л., п-л., Об1 п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПроведенаЗаповед 46 от 10.03.2016г.

3150-22.02.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1612_______ ___ _п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПроведенаЗаповед 97 от 14.03.2016г.

3149-24.02.2016г.-ДГС"Своге"Об16228-п___ ___ _ _п09.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед144 от 10.03.2016г.

3148-24.02.2016г.-ДГС"Своге"Об16227-п __м-ци __ п09.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед143 от 10.03.2016г.

3147-24.02.2016г.-ДГС"Своге"Об16226-п_ _м-ци_ _ п09.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед143 от 10.03.2016г.

3146-24.02.2016г.-ДГС"Своге"Об16117-п__ ____ _ _п09.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед144 от 10.03.2016г.

3145-24.02.2016г.-ДГС"Своге"Об16113-п__ ___ __ _п09.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед145 от 10.03.2016г.

3144-24.02.2016г.-ДГС"Своге"Об15352-п ___ ____ _п09.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед146 от 10.03.2016г.

3143-24.02.2016г.-ДГС"Своге"Об15347-п__ _ ____ _п09.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед147 от 10.03.2016г.

3142-24.02.2016г.-ДГС"Своге"Об16224-п__ ___ __ _п09.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед148 от 10.03.2016г.

3141-22.02.2016г.-ДГС"Плевен"_п-не, д-не_Об1___ п08.03.2016г. в12.03.2016г._ПроведенаЗаповед 59 от 12.03.2016г.

3140-22.02.2016г.-ДГС"Плевен"Об1613______ ___ _п08.03.2016г. в12.03.2016г._ПроведенаЗаповед 58 от 12.03.2016г.

3139-22.02.2016г.-ДГС"Плевен"Об1612____ _____ _п08.03.2016г. в12.03.2016г._ПроведенаЗаповед 57 от 13.03.2016г.

3138-22.02.2016г.-ДГС"Плевен"Об1610_ _м-ци_ ___п08.03.2016г. в12.03.2016г._ПроведенаЗаповед 55 от 12.03.2016г.

3137-22.02.2016г.-ДГС"Плевен"Об1611_ _м-ци_ ___п08.03.2016г. в12.03.2016г._ПроведенаЗаповед 56 от 12.03.2016г.

3136-24.02.2016г.-ДГС"Лом"Об16303 ____м-ци __ _ п10.03.2016г. в17.03.2016г._ПроведенаЗаповед 20 от 11.03.2016г.

3135-23.02.2016г.-ДГС"Видин"Об16712_____ ____ _п08.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед 76 от 08.03.2016г.

3134-23.02.2016г.-ДГС"Видин"Об16711______ ___ _п08.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед 75 от 08.03.2016г.

3133-23.02.2016г.-ДГС"Видин"Об16711_____ ____ _п08.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед 76 от 08.03.2016г.

3132-23.02.2016г.-ДГС"Видин"Об16712___ ______ _п08.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед 74 от 08.03.2016г.

3131-23.02.2016г.-ДГС"Видин"Об16710____ _____ _п08.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед 72 от 08.03.2016г.

3130-23.02.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1615__________ _п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПроведенаЗаповед 91 от 09.03.2016г.

3129-23.02.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1615__________ _п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПроведенаЗаповед 93 от 09.03.2016г.

3128-22.02.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1614__________ _п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПроведенаЗаповед 90 от 09.03.2016г.

3127-22.02.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1613__________ _п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПроведенаЗаповед 89 от 09.03.2016г.

3126-23.02.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1611__________ _п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПроведенаЗаповед 88 от 09.03.2016г.

3125-23.02.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1611__________ _п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПроведенаЗаповед 92 от 09.03.2016г.

3124-22.02.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1610__________ _п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПроведенаЗаповед 87 от 09.03.2016г.

3123-22.02.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1609__________ _п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПроведенаЗаповед 86 от 09.03.2016г.

3122-12.02.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16612 _ _ _ п29.02.2016г. в07.03.2016г._ПрекратенаЗаповед 37 от 07.03.2016г.

3121-12.02.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16612 _ _ __п29.02.2016г. в07.03.2016г._ПрекратенаЗаповед 36 от 07.03.2016г.

3120-19.02.2016г.-ДГС"Никопол"Об1611_ __ __ _ __п01.03.2016г. в08.03.2016г._ПроведенаЗаповед 21 от 21.01.2016г.

3119-19.02.2016г.-ДГС"Никопол"Об1610_ ___ _ _ __п01.03.2016г. в08.03.2016г._ПрекратенаЗаповед 20 от 01.03.2016г.

3118-19.02.2016г.-ДГС"Никопол"Об1604_ ___ _ _ __п01.03.2016г. в08.03.2016г._ПроведенаЗаповед 19 от 01.03.2016г.

3117-19.02.2016г.-ДГС"Никопол"Об1603 _ __ _ _ _ _п01.03.2016г. в08.03.2016г._ПроведенаЗаповед 18 от 01.03.2016г.

3116-08.02.2016г.-ДГС"Годеч"Об1615п _ _ _ _ _ ___п23.02.2016г. в01.03.2016г._ПрекратенаЗаповед 95 от 02.03.2016г.

3115-08.02.2016г.-ДГС"Годеч"Об1601п _ _ _ _ _ ___п23.02.2016г. в01.03.2016г._ПрекратенаЗаповед 93 от 02.03.2016г.

3114-08.02.2016г.-ДГС"Годеч"Об1615_ _ _ _ _ _ ___п23.02.2016г. в01.03.2016г._ПрекратенаЗаповед 92 от 02.03.2016г.

3113-08.02.2016г.-ДГС"Годеч"Об1601_ _ _ _ _ _ ___п23.02.2016г. в01.03.2016г._ПрекратенаЗаповед 91 от 02.03.2016г.

3112-08.02.2016г.-ДГС"Годеч"Об1611п _ _ _ _ _ ___п23.02.2016г. в01.03.2016г._ПрекратенаЗаповед 81 от 01.03.2016г.

3111-08.02.2016г.-ДГС"Годеч"Об1614_ _ _ _ _ _ ___п23.02.2016г. в01.03.2016г._ПроведенаЗаповед 90 от 01.03.2016г.

3110-08.02.2016г.-ДГС"Годеч"Об1613_ _ _ _ _ _ ___п23.02.2016г. в01.03.2016г._ПроведенаЗаповед 89 от 02.03.2016г.

3109-08.02.2016г.-ДГС"Годеч"Об1604п _ _ _ _ _ ___п23.02.2016г. в01.03.2016г._ПроведенаЗаповед 88 от 02.03.2016г.

3108-08.02.2016г.-ДГС"Годеч"Об1604_ _ _ _ _ _ ___п23.02.2016г. в01.03.2016г._ПроведенаЗаповед 87 от 02.03.2016г.

3107-16.02.2016г.-ДГС"Троян"_п-не, о-не_ Об1___ п29.02.2016г. в02.03.2016г._ПроведенаЗаповед 12 от 01.03.2016г._2

3106-15.02.2016г.-ДЛС"Русалка"п-т,п-о,з-с.,огл.Об1п29.02.2016г. в07.03.2016г.ПроведенаЗаповед 22 от 01.03.2016г.

3105-11.02.2016г.-ДЛС"Витиня"п-о, з-с., отгл.Об1_п24.02.2016г. в01.03.2016г._ПроведенаЗаповед 77 от 25.02.2016г.

3104-12.02.2016г.-ДГС"Годеч"с-е ф-ки , о-не_Об4_п24.02.2016г. в02.03.2016г._ПроведенаЗаповед 70 от 24.02.2016г.

3103-12.02.2016г.-ДГС"Годеч"1з-не на ф-ки , Об1_п24.02.2016г. в02.03.2016г._ПроведенаЗаповед 69 от 24.02.2016г.

3102-08.02.2016г.-ДГС"Годеч"Об1614п _ _ __ _ ___п23.02.2016г. в01.03.2016г._ПроведенаЗаповед 66 от 24.02.2016г.

3101-08.02.2016г.-ДГС"Годеч"Об1613п _ _ _ _ ____п23.02.2016г. в01.03.2016г._ПроведенаЗаповед 65 от 24.02.2016г.

3100-08.02.2016г.-ДГС"Годеч"Об1612п _ _ __ _ ___п23.02.2016г. в01.03.2016г._ПроведенаЗаповед 64 от 24.02.2016г.

3099-08.02.2016г.-ДГС"Годеч"Об1612_ _ _ _ _ ____п23.02.2016г. в01.03.2016г._ПроведенаЗаповед 63 от 24.02.2016г.

3098-08.02.2016г.-ДГС"Годеч"Об1611_ _ _ _ _ _ _ _п23.02.2016г. в01.03.2016г._ПроведенаЗаповед 62 от 24.02.2016г.

3097-03.02.2016г.-ДГС"Говежда"Об16210_ до ТИР_п17.02.2016г. в23.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 83 от 23.02.2016г.

3096-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16236 _ ___ _ _ __п11.02.2016г. в18.02.2016г._ПрекратенаЗаповед104 от 19.02.2016г.

3095-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16229_ _____ __ _п12.02.2016г. в19.02.2016г._ПрекратенаЗаповед103от 19.02.2016г.

3094-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16219 _ _ ___ _ __п11.02.2016г. в18.02.2016г._ПрекратенаЗаповед106 19.02.2016г.

3093-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16235_ _ __ _ _ __п11.02.2016г. в18.02.2016г._ПроведенаЗаповед 92 от 16.02.2016г.

3092-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16221_ _ _ _ ___ _п11.02.2016г. в18.02.2016г._ПроведенаЗаповед100 от 18.02.2016г.

3091-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16220 _ _ _ ___ __п11.02.2016г. в18.02.2016г._ПроведенаЗаповед 99 от 18.02.2016г.

3090-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16222_ __ _ _ _ __п11.02.2016г. в18.02.2016г._ПроведенаЗаповед92 от 16.02.2016г.

3089-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16234_ __ _ _ _ __п11.02.2016г. в18.02.2016г._ПроведенаЗаповед 91 от 16.02.2016г.

3088-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16233_ _ _ _ ___ _п11.02.2016г. в18.02.2016г._ПроведенаЗаповед 90 от 16.02.2016г.

3087-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16232 ___ _м-ци _п12.02.2016г. в19.02.2016г._ПроведенаЗаповед 89 от 16.02.2016г.

3086-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16231 ___ _м-ци _п12.02.2016г. в19.02.2016г._ПроведенаЗаповед 88 от 16.02.2016г.

3085-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16230_ ___ м-ци _п12.02.2016г. в19.02.2016г._ПроведенаЗаповед 87 от 16.02.2016г.

3084-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16228_ _____ __ _п12.02.2016г. в19.02.2016г._ПроведенаЗаповед 93 от 16.02.2016г.

3083-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16227 ___ _м-ци _п12.02.2016г. в19.02.2016г._ПроведенаЗаповед 94 от 16.02.2016г.

3082-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16226_ __ _м-ци _п12.02.2016г. в19.02.2016г._ПроведенаЗаповед 93 от 16.02.2016г.

3081-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16225 ___ _м-ци _п12.02.2016г. в19.02.2016г._ПроведенаЗаповед 86 от 16.02.2016г.

3080-29.01.2016г.-ДГС"Никопол"почво,Об1, 2, 3__ п16.02.2016г. в23.02.2016г._ПроведенаЗаповед 15 от 16.02.2016г.

3079-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16224 _ _ ___ _ __п11.02.2016г. в18.02.2016г._ПроведенаЗаповед 85 от 16.02.2016г.

3078-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16223 _ _м-ци__ _п12.02.2016г. в19.02.2016г._ПроведенаЗаповед 84 от 16.02.2016г.

3077-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16218 _ _м-ци__ _п12.02.2016г. в19.02.2016г._ПроведенаЗаповед 84 от 16.02.2016г.

3076-01.02.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16118 ____ _ _ _п16.02.2016г. в23.02.2016г._ПроведенаЗаповед 71 от 17.02.2016г.

3075-01.02.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16117 ___ __ _ _п16.02.2016г. в23.02.2016г._ПроведенаЗаповед 70 от 17.02.2016г.

3074-01.02.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16116 _ ____ _ _п16.02.2016г. в23.02.2016г._Проведеназаповед 69 от 17.02.2016г.

3073-01.02.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16115 ___ __ _ _п16.02.2016г. в23.02.2016г._ПроведенаЗаповед 68 от 17.02.2016г.

3072-01.02.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16110-1 __ _ _ _п16.02.2016г. в23.02.2016г._ПроведенаЗаповед 67 от 17.02.2016г.

3071-01.02.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16109-1 _____ _п16.02.2016г. в23.02.2016г._ПроведенаЗаповед 66 от 17.02.2016г.

3070-01.02.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16108-1 __ _ _ _п16.02.2016г. в23.02.2016г._ПроведенаЗаповед 65 от 17.02.2016г.

3069-01.02.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16107-1 _____ _п16.02.2016г. в23.02.2016г._ПроведенаЗаповед 64 от 17.02.2016г.

3068-01.02.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16106-1 _____ _п16.02.2016г. в23.02.2016г._ПроведенаЗаповед 72 от 17.02.2016г.

3067-21.01.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16611тов.тир п03.02.2016г. в10.02.2016гПрекратенаЗаповед 21 от 12.02.2016г.

3066-01.02.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16120с _ _ _ _ _ п15.02.2016г. в22.02.2016г._ПроведенаЗаповед 61 от 16.02.2016г.

3065-01.02.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16119с _ ___ _ _п15.02.2016г. в22.02.2016г._ПроведенаЗаповед 60 от 16.02.2016г.

3064-01.02.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16105-1 _____ _п15.02.2016г. в22.02.2016г._ПроведенаЗаповед 59 от 16.02.2016г.

3063-01.02.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16121с _ _ _ _ _ п15.02.2016г. в22.02.2016г._ПроведенаЗаповед 62 от 16.02.2016г.

3062-01.02.2016г.-ДГС"Видин"_м-на_почво._Об1_ п15.02.2016г. в19.02.2016г._ПроведенаЗаповед 43 от 15.02.2016г.

3061-28.01.2016г.-ДЛС"Витиня"1__ почво., залесяване, oтглеждане __Обект 1_ _първа 15.02.2016г. втора 22.02.2016г.

3060-16.10.2015г.-ДГС"Монтана"1___изваждане на тополови фиданки_Обект 1__ първа 27.10.2015г. втора 03.11.2015г.

3059-09.09.2015г.-ДГС"Лесидрен"1____ _____oтглеждане __Обект 2_ ___ ____ _ първа 24.09.2015г. втора 29.09.2015г.

3058-20.01.2016г.-ДГС"Годеч"т-п.,с-н.,з-с.,о-неОб4_п04.02.2016г. в11.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 46 от 11.02.2016г.

3057-20.01.2016г.-ДГС"Годеч"съхран., залес.,Об1__ п04.02.2016г. в11.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 45 от 11.02.2016г.

3056-22.01.2016г.-ДГС"Борима"Об1605 _ ____ _ _ _ _п05.02.2016г. в10.02.2016г._ПрекратенаЗааповед 39 от 11.02.2016г.

3055-22.01.2016г.-ДГС"Борима"Об1605_ _ _ _ _ _ ___п05.02.2016г. в10.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 38 от 11.02.2016г.

3054-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16227_ _ _ _ __п28.01.2016г. в04.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 80 от 08.02.2016г.

3053-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16226_ __ _ _ _п28.01.2016г. в04.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 79 от 08.02.2016г.

3052-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16225_ _ _ _ __п28.01.2016г. в04.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 78 от 08.02.2016г.

3051-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16224_ __ _ _ _п28.01.2016г. в04.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 77 от 08.02.2016г.

3050-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16223_ _ _ _ __п28.01.2016г. в04.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 76 от 08.02.2016г.

3049-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16222_ _ _ _ __п28.01.2016г. в04.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 75 от 08.02.2016г.

3048-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16221_ _ _ _ __п28.01.2016г. в04.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 74 от 08.02.2016г.

3047-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16120_ __ _ _ _п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 73 от 08.02.2016г.

3046-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16119_ _ _ _ __п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 72 от 08.02.2016г.

3045-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16118_ ____ __п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 71 от 08.02.2016г.

3044-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16117_ ____ __п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 70 от 08.02.2016г.

3043-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16116_ _ _ _ __п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 69 от 08.02.2016г.

3042-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16114_ __ ____п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 67 от 08.02.2016г.

3041-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16113_ __ ____п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 65 от 08.02.2016г.

3040-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16112_ __ ____п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 64 от 08.02.2016г.

3039-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16111_ __ ____п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 63 от 08.02.2016г.

3038-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16110_ __ _ __ п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 62 от 08.02.2016г.

3037-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16109_ _ _ _ __п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 61 от 08.02.2016г.

3036-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16108_ _ _ ___ п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 60 от 08.02.2016г.

3035-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16107_ __ ____п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 59 от 08.02.2016г.

3034-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16106_ __ ____п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 58 от 08.02.2016г.

3033-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16105_ _ _ _ __п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 57 от 08.02.2016г.

3032-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16104_ __ ____п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 56 от 08.02.2016г.

3031-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16103_ __ ____п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 55 от 08.02.2016г.

3030-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16102_ __ ____п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 54 от 08.02.2016г.

3029-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16101_ __ ____п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 53 от 08.02.2016г.

3028-28.01.2016г.-ДЛС"Витиня"парт:163001-163007п16.02.2016г. в23.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 39 от 09.02.2016г.

3027-22.01.2016г.-ДГС"Борима"Об1604 _ _ __ _ _ _ _п05.02.2016г. в10.02.2016г._ПроведенаЗаповед 36 от 08.02.2016г.

3026-22.01.2016г.-ДГС"Борима"Об1603 _ _ _ _ _ __ _п05.02.2016г. в10.02.2016г._ПроведенаЗаповед 35 от 08.02.2016г.

3025-22.01.2016г.-ДГС"Борима"Об1602_ __ _ _ _ ___п05.02.2016г. в10.02.2016г._ПроведенаЗаповед 34 от 08.02.2016г.

3024-22.01.2016г.-ДГС"Борима"Об1601_ __ _ _ __ __п05.02.2016г. в10.02.2016г._ПроведенаЗаповед 33 от 08.02.2016г.

3023-22.01.2016г.-ДГС"Борима"Об1604_ __ _ _ _ ___п05.02.2016г. в10.02.2016г._ПроведенаЗаповед 32 от 08.02.2016г.

3022-22.01.2016г.-ДГС"Борима"Об1603_ __ _ _ _ ___п05.02.2016г. в10.02.2016г._ПроведенаЗаповед 31 от 08.02.2016г.

3021-22.01.2016г.-ДГС"Борима"Об1602_ __ _ _ _ ___п05.02.2016г. в10.02.2016г._ПроведенаЗаповед 30 от 08.02.2016г.

3020-22.01.2016г.-ДГС"Борима"Об1601_ __ _ _ _ ___п05.02.2016г. в10.02.2016г._ПроведенаЗаповед 29 от 08.02.2016г.

3019-21.01.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16606с _ ___п03.02.2016г. в10.02.2016г._ПроведенаЗаповед 14 от 03.02.2016г.

3018-21.01.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16609с _ _ _ п03.02.2016г. в10.02.2016г._ПроведенаЗаповед 15 от 03.02.2016г.

3017-21.01.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16610с _ ___п03.02.2016г. в10.02.2016г._ПроведенаЗаповед 16 от 03.02.2016г.

3016-21.01.2016г.-ДГС"Мездра"Об161016_ м-ци_ _ _п03.02.2016г. в09.02.2016г._ПроведенаЗаповед 32 от 03.02.2016г.

3015-21.01.2016г.-ДГС"Мездра"Об161015_ м-ци_ _ _п03.02.2016г. в09.02.2016г._ПроведенаЗаповед 31 от 03.02.2016г.

3014-21.01.2016г.-ДГС"Мездра"Об161014_ м-ци_ _ _п03.02.2016г. в09.02.2016г._ПроведенаЗаповед 30 от 03.02.2016г.

3013-21.01.2016г.-ДГС"Мездра"Об161016_ м-ци____п03.02.2016г. в09.02.2016г._ПроведенаЗаповед 29 от 03.02.2016г.

3012-21.01.2016г.-ДГС"Мездра"Об161015_ м-ци____п03.02.2016г. в09.02.2016г._ПроведенаЗаповед 28 от 03.02.2016г.

3011-21.01.2016г.-ДГС"Мездра"Об161014_ м-ци____п03.02.2016г. в09.02.2016г._ПроведенаЗаповед 27 от 03.02.16г.

3010-21.01.2016г.-ДГС"Мездра"Об161013_ ____ __ _п03.02.2016г. в09.02.2016г._ПроведенаЗаповед 26 от 03.02.2016г.

3009-21.01.2016г.-ДГС"Мездра"Об161012_ ____ __ _п03.02.2016г. в09.02.2016г._ПроведенаЗаповед 25 от 03.02.2016г.

3008-21.01.2016г.-ДГС"Мездра"Об161011_ ____ __ _п03.02.2016г. в09.02.2016г._ПроведенаЗаповед 24 от 03.02.2016г.

3007-18.01.2016г.-ДГС"Монтана"Об16409_ __ ___ __п29.01.2016г. в03.02.2016г._ПроведенаЗаповед 21 от 01.02.2016г.

3006-18.01.2016г.-ДГС"Монтана"Об16407_ __ ___ __п29.01.2016г. в03.02.2016г._ПроведенаЗаповед 20 от 01.02.2016г.

3005-11.12.2015г.-СЗДП обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем не недвижим имот -частна държавна собственост, собственост на ТП ДГС Миджур______________________________ПрекратенаЗаповед 5 от 01.02.2016г.

3004-14.01.2016г.-ДГС"Враца"_П-з_ Об16904 _ _ __ п27.01.2016г. в01.02.2016г._ПроведенаЗаповед 13 от 27.01.2016г.

3003-12.01.2016г.-ДГС"Плевен"Об1609_ _ ___ _ _ __п25.01.2016г. в29.01.2016г._ПроведенаЗаповед 35 от 27.01.2016г.

3002-12.01.2016г.-ДГС"Плевен"Об1608_ _ ___ _ _ __п25.01.2016г. в29.01.2016г._ПроведенаЗаповед 34 от 27.01.2016г.

3001-12.01.2016г.-ДГС"Плевен"Об1607_ __ __ _ _ __п25.01.2016г. в29.01.2016г._ПроведенаЗаповед 33 от 27.01.2016г.

3000-08.01.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1601 __ _ __ _ _п22.01.2016г. в27.01.2016г._ПроведенаЗаповед 15 от 26.01.2016г.

2999-11.12.2015г.-ДГС"Монтана"Об16404_ м-ци ___ п23.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед128 от 28.12.2015г.

2998-11.12.2015г.-ДГС"Монтана"Об16406_ ________п23.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед129 от 28.12.2015г.

2997-11.12.2015г.-ДГС"Монтана"Об16403_ ________п23.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед127 от 28.12.2015г.

2996-03.12.2015г.-ДГС"Монтана"Об16405______ ___п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПрекратенаЗаповед134 от 30.12.2015г.

2995-03.12.2015г.-ДГС"Монтана"Об16402______ ___п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПрекратенаЗаповед133 от 30.12.2015г.

2994-03.12.2015г.-ДГС"Монтана"Об16401____ _____п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПрекратенаЗаповед132 от 30.12.2015г.

2993-13.01.2016г.-ДЛС"Русалка"Подвоз_Об1611_ __п25.01.2016г. в01.02.2016г._ПроведенаЗаповед 13 от 25.01.2016г.

2992-13.01.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1611_ __ __ ____п25.01.2016г. в01.02.2016г._ПроведенаЗаповед 12 от 25.01.2016г.

2991-13.01.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1613с _ _м-ци_ _п25.01.2016г. в01.02.2016г._ПроведенаЗаповед 11 от 25.01.2016г.

2990-13.01.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1612с _ _м-ци __п25.01.2016г. в01.02.2016г._ПроведенаЗаповед 10 от 25.01.2016г.

2989-21.12.2015г.-ДГС"Миджур"Об16801_ _ _ __ _ _ п12.01.2015г. в18.01.2015г._ПроведенаЗаповед 10 от 19.01.2016г.

2988-21.12.2015г.-ДГС"Миджур"Об16803_ _ _ _ _ __ п12.01.2015г. в18.01.2015г._ПроведенаЗаповед 8 от 13.01.2016г.

2987-21.12.2015г.-ДГС"Миджур"Об16802 _ _ _ _ ___ п12.01.2015г. в18.01.2015г._ПроведенаЗаповед 7 от 13.01.2016г.

2986-09.12.2015г.-ДЛС"Витиня"__161001 - 161009_ п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповеди от 30.12.2015г.

2985-10.12.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об16608с_ _ _ п22.12.2015г. в30.12.2015г._ПроведенаЗаповед258 от 23.12.2015г.

2984-10.12.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об16607с _ _ _п22.12.2015г. в30.12.2015г._ПроведенаЗаповед257 от 23.12.2015г.

2983-10.12.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об16606с_ _ _ п22.12.2015г. в30.12.2015г._ПроведенаЗаповед264 от 30.12.2015г.

2982-10.12.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об16605с_ _ _ п22.12.2015г. в30.12.2015г._ПроведенаЗаповед256 от 23.12.2015г.

2981-10.12.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об16604с_ _ _ п22.12.2015г. в30.12.2015г._ПрекратенаЗаповед263 от 30.12.2015г.

2980-10.12.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об16603с_ _ _ п22.12.2015г. в30.12.2015г._ПрекратенаЗаповед262 от 30.12.2015г.

2979-10.12.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об16602с _ _ _п22.12.2015г. в30.12.2015г._ПрекратенаЗаповед261 от 30.12.2015г.

2978-10.12.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об16601с_ _ _ п22.12.2015г. в30.12.2015г._ПрекратенаЗаповед260 от 30.12.2015г.

2977-28.12.2015г.-ДГС"Берковица"п-з , т-не п-я 1__п08.01.2016г. в15.01.2016г._ПроведенаЗаповед 1 от 08.01.2015г.

2976-23.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1606-1__ м-ци __ _п07.01.2016г. в11.01.2016г._ПроведенаЗаповед 14 от 07.01.2016г.

2975-23.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1605-1__ м-ци ___ п07.01.2016г. в11.01.2016г._ПроведенаЗаповед 13 от 07.01.2016г.

2974-23.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1604-1__ м-ци ___ п07.01.2016г. в11.01.2016г._Проведеназаповед 12 от 07.01.2016г.

2973-23.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1603-1_ _м-ци __ _п07.01.2016г. в11.01.2016г._ПроведенаЗаповед 11 от 07.01.2016г.

2972-23.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1601-1_ _м-ци_ _ _п07.01.2016г. в11.01.2016г._ПроведенаЗаповед 10 от 07.01.2016г.

2971-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16115-2 _ _ __п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед309 от 16.12.2015г.

2970-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16109-1 __ _ _п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед312 от 16.12.2015г.

2969-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16107-2 __ _ _п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед308 от 16.12.2015г.

2968-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16107-1 _ _ __п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед311 от 16.12.2015г.

2967-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16106-2 _ _ __п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед307 от 16.12.2015г.

2966-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16106-1 _ _ __п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед310 от 16.12.2015г.

2965-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16115__ _ _ __п17.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед328 от 22.12.2015г.

2964-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16117__ __ _ _п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед326 от 17.12.2015г.

2963-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16114с_ __ _ _п17.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед325 от 17.12.2015г.

2962-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16111_м-ци_ _п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед319 от 16.12.2015г.

2961-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16108_м-ци__ п17.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед322 от 17.12.2015г.

2960-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16109__ __ __ п17.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед324 от 17.12.2015г.

2959-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16107_ _ __ __п17.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед327 от 22.12.2015г.

2958-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16106_м-ци_ _п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед320 от 16.12.2015г.

2957-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16103__ __ __ п17.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед323 от 17.12.2015г.

2956-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16102_м-ци_ _п17.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед321 от 17.12.2015г.

2955-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16116____ ___п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед315 от 16.12.2015г.

2954-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16113____ ___п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед314 от 16.12.2015г.

2953-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16112____ ___п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед317 16.12.2015г.

2952-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16110____ ___п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед305 от 16.12.2015г.

2951-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16105_м-ци_ _п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед318 16.12.2015г.

2950-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16104с___ ___п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед316 от 16.12.2015г.

2949-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"1Об16101____ __п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед313 от 16.12.2015г.

2948-14.12.2015г.-ДГС"Говежда"Об16209_ м-ци _ __п29.12.2015г. в05.01.2016г._ПроведенаЗаповед 7 от 04.01.2016г.

2947-14.12.2015г.-ДГС"Говежда"Об16208_ __ _ ____п29.12.2015г. в05.01.2016г._ПроведенаЗаповед 6 от 04.01.2016г.

2946-14.12.2015г.-ДГС"Говежда"Об16207_ м-ци ___ п29.12.2015г. в05.01.2016г._ПроведенаЗаповед 5 от 04.01.2016г.

2945-14.12.2015г.-ДГС"Говежда"Об16206_ м-ци _ __п29.12.2015г. в05.01.2016г._ПроведенаЗаповед 4 от 04.01.2016г.

2944-14.12.2015г.-ДГС"Говежда"Об16205_ __ _ ____п29.12.2015г. в05.01.2016г._ПроведенаЗаповед 3 от 04.01.2015г.

2943-14.12.2015г.-ДГС"Говежда"Об16204_ __ ___ __п29.12.2015г. в05.01.2016г._ПроведенаЗаповед 2 от 04.01.2016г.

2942-14.12.2015г.-ДГС"Говежда"Об16203_ ________п29.12.2015г. в05.01.2016г._ПроведенаЗаповед 9 от 04.01.2015г.

2941-14.12.2015г.-ДГС"Говежда"Об16202_ ________п29.12.2015г. в05.01.2016г._ПроведенаЗаповед 8 от 04.01.2016г.

2940-14.12.2015г.-ДГС"Говежда"Об16201_ __ __ ___п29.12.2015г. в05.01.2016г._ПроведенаЗаповед 1 от 04.01.2016г.

2939-16.12.2015г.-ДЛС"Витиня"162001 - 161003 _ __п29.12.2015г. в06.01.2016г._ПроведенаЗаповед353 от 30.12.2015г.

2938-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16120 __ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед236 от 28.12.2015г.

2937-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16119 __ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед235 от 28.12.2015г.

2936-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16118 __ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед234 от 28.12.2015г.

2935-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16117 __ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед233 от 28.12.2015г.

2934-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16116 __ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед232 от 28.12.2015г.

2933-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16115 _ _ _ _ _ п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед231 от 28.12.2015г.

2932-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16114 __ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед230 от 28.12.2015г.

2931-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16113 __ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед229 от 28.12.2015г.

2930-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16112 __ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед228 от 28.12.2015г.

2929-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16111 __ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед227 от 28.12.2015г.

2928-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16110 __ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед226 от 28.12.2015г.

2927-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16109_ _ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед225 от 28.12.2015г.

2926-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16108_ _ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед224 от 28.12.2015г.

2925-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16107_ _ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед223 от 28.12.2015г.

2924-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16106 __ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед222 от 28.12.2015г.

2923-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16105_ _ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед221 от 28.12.2105г.

2922-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16104_ _ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед220 от 28.12.2015г.

2921-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16103_ _ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед219 от 28.12.2015г.

2920-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16102__ _ _ _ _п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед218 от 28.12.2015г.

2919-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16101_ _ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед217 от 28.12.2015г.

2918-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16227_ _ _ _ __п21.12.2015г. в29.12.2015г._ПрекратенаЗаповед244 от 29.12.2015г.

2917-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16226__ _ _ _ _п21.12.2015г. в29.12.2015г._ПрекратенаЗаповед243 от 29.12.2015г.

2916-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16225_ _ _ _ __п21.12.2015г. в29.12.2015г._ПрекратенаЗаповед242 от 29.12.2015г.

2915-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16224_ _ _ _ __п21.12.2015г. в29.12.2015г._ПрекратенаЗаповед241 от 29.12.2015г.

2914-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16223__ _ _ _ _п21.12.2015г. в29.12.2015г._ПрекратенаЗаповед240 от 29.12.2015г.

2913-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16222__ _ _ _ _п21.12.2015г. в29.12.2015г._ПрекратенаЗаповед239 от 29.12.2015г.

2912-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16221_ _ _ _ __п21.12.2015г. в29.12.2015г._ПрекратенаЗаповед238 от 29.12.2015г.

2911-08.12.2015г.-ДЛС"Витиня"Партиди_ 1601-1621 п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповеди _от _23.12.2015г.

2910-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16116__ _ ______ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПрекратенаЗаповед761 от 28.12.2015г.

2909-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16108__ _ ______ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПрекратенаЗаповед761 от 28.12.2015г.

2908-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16103______ _ __ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПрекратенаЗаповед760 от 28.12.2015г.

2907-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16101__ _____ __ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПрекратенаЗаповед758 от 28.12.2015г.

2906-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16113__ _ ______ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПроведенаЗаповед755 от 28.12.2015г.

2905-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16112__ _____ __ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПроведенаЗаповед754 от 28.12.2015г.

2904-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16107__ _____ __ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПроведенаЗаповед757 от 28.12.2015г.

2903-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16105__ _ ______ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПроведенаЗаповед756 от 28.12.2015г.

2902-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16705__________ _п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед434 от 23.12.2015г.

2901-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16709__ м-ци ___ _п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед432 от 23.12.2015г.

2900-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16704__________ _п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед435 от 23.12.2015г.

2899-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16703__________ _п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед436 от 23.12.2015г.

2898-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16702__________ _п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед437 от 23.12.2015г.

2897-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16706__________ _п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед433 от 23.12.2015г.

2896-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16708___ ____ __ _п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед431 от 23.12.2015г.

2895-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16707___ ____ __ _п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед430 от 23.12.2015г.

2894-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16701____ ___ __ _п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед438 от 23.12.2015г.

2893-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16709_ __ м-ци ___п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед429 от 23.12.2015г.

2892-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16708_товарене_ _п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед422 от 23.12.2015г.

2891-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16707_товарене_ _п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед421 от 23.12.2015г.

2890-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16706_товарене __п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед423 от 23.12.2015г.

2889-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16705_товарене __п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед424 от 23.12.2015г.

2888-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16704_товарене __п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед425 от 23.12.2015г.

2887-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16703_товарене _ п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед426 от 23.12.2015г.

2886-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16702_товарене __п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед427 от 23.12.2015г.

2885-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16701_товарене __п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед428 от 23.12.2015г.

2884-01.12.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1611 ____ _ _ __п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПрекратенаЗаповед186 от 28.12.2015г.

2883-07.12.2015г.-ДГС"Лом" Обект 16301 _ _ _ _ _ _ п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед169 от 23.12.2015г.

2882-07.12.2015г.-ДГС"Лом"Об16302 _ м-ци____ _ _п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед168 от 23.12.2015г.

2881-02.12.2015г.-ДЛС"Витиня"Об16112 _ ___ __ __п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПрекратенаЗаповед325 от 22.12.2015г.

2880-02.12.2015г.-ДЛС"Витиня"Об16111 _ _____ _ _п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПрекратенаЗаповед324 от 22.12.2015г.

2879-02.12.2015г.-ДЛС"Витиня"Об16110 _ _____ _ _п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПрекратенаЗаповед323 от 22.12.2015г.

2878-02.12.2015г.-ДЛС"Витиня"Об16109 _ ___ __ __п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПрекратенаЗаповед322 от 22.12.2015г.

2877-02.12.2015г.-ДЛС"Витиня"Об16108 _ ___ ___ _п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПрекратенаЗаповед321 от 22.12.2015г.

2876-02.12.2015г.-ДЛС"Витиня"Об16107 _ _____ _ _п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПрекратенаЗаповед320 от 22.12.2015г.

2875-02.12.2015г.-ДЛС"Витиня"Об16106 _ _ ____ __п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПрекратенаЗаповед319 от 22.12.2015г.

2874-02.12.2015г.-ДЛС"Витиня"Об16105 _ ___ ___ _п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПрекратенаЗаповед318 от 22.12.2015г.

2873-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16114__ _ ___ _ _ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПрекратенаЗаповед743 от 22.12.2015г.

2872-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16111__ _ __ __ _ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПрекратенаЗаповед742 от 22.12.2015г.

2871-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16110__ _ _ __ __ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПрекратенаЗаповед741 от 22.12.2015г.

2870-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16117__ _ _ __ __ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПроведенаЗаповед745 от 22.12.2015г.

2869-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16115_ _ ___ _ __ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПроведенаЗаповед744 от 22.12.2015г.

2868-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16109__ _ _ __ __ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПроведенаЗаповед740 от 22.12.2015г.

2867-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16106__ _____ __ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПроведенаЗаповед739 от 22.12.2015г.

2866-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16104__ _ __ _ __ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПроведенаЗаповед737 от 22.12.2015г.

2865-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16102__ _ _ _ ___ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПроведенаЗаповед738 от 22.12.2015г.

2864-07.12.2015г.-ДГС"Мездра"Об161010_ _ ____ _ п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед230 от 22.12.2015г.

2863-07.12.2015г.-ДГС"Мездра"Об161008___ м-ци _п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед235 от 22.12.2015г.

2862-07.12.2015г.-ДГС"Мездра"Об161007___ м-ци _п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед233 от 22.12.2015г.

2861-07.12.2015г.-ДГС"Мездра"Об161009 п-з и тов. п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед231 от 22.12.2015г.

2860-07.12.2015г.-ДГС"Мездра"Об161008 __ м-ци _ п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед234 от 22.12.2015г.

2859-07.12.2015г.-ДГС"Мездра"Об161007 __ м-ци _ п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед232 от 22.12.2015г.

2858-07.12.2015г.-ДГС"Мездра"Об161006_ ___ __ _ п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед229 от 22.12.2015г.

2857-07.12.2015г.-ДГС"Мездра"Об161005_ _ ____ _ п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед228 от 22.12.2015г.

2856-07.12.2015г.-ДГС"Мездра"Об161004_ _ __ ___ п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед 227 от 22.12.2015г.

2855-07.12.2015г.-ДГС"Мездра"Об161003_ _ ____ _ п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед226 от 22.12.2015г.

2854-07.12.2015г.-ДГС"Мездра"Об161002_ _ ____ _ п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед225 от 22.12.2015г.

2853-07.12.2015г.-ДГС"Мездра"Об161001_ ___ __ _ п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед224 от 22.12.2015г.

2852-09.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1608-1 _________ п22.12.2015г. в28.12.2015г._ПроведенаЗаповед404 от 22.12.2015г.

2851-09.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1607-1 ___ м-ци _ п22.12.2015г. в28.12.2015г._ПроведенаЗаповед403 от 22.12.2015г.

2850-09.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1602-1__ _ м-ци _ п22.12.2015г. в28.12.2015г._ПроведенаЗаповед402 от 22.12.2015г.

2849-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1613 ___ ____ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед275 от 18.12.2015г.

2848-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1612-2__ _______ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед274 от 18.12.2015г.

2847-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1611-1______ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед273 от 18.12.2015г.

2846-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1610-1______ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед272 от 18.12.2015г.

2845-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1609-1__ ___ __ _ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед271 от 18.12.2015г.

2844-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1608 ______ _ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед270 от 18.12.2015г.

2843-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1613 _____ __ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед269 от 18.12.2015г.

2842-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1612 _____ __ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед268 от 18.12.2015г.

2841-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1611 ______ _ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед267 от 18.12.2015г.

2840-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1610 ____ ___ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед266 от 18.12.2015г.

2839-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1609 __ _____ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед265 от 18.12.2015г.

2838-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1608 ___ ____ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед264 от 18.12.2015г.

2837-04.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1606 ____м-ци___п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед401 от 22.12.2015г.

2836-04.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1605 ____ ______ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед400 от 22.12.2015г.

2835-04.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1604 ____м-ци___п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед399 от 22.12.2015г.

2834-04.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1603___ _м-ци___п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед398 от 22.12.2015г.

2833-04.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1601 ___ _ __ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед397 от 22.12.2015г.

2832-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1612п_________ _п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед659 от 21.12.2015г.

2831-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1611п_________ _п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед658 от 21.12.2015г.

2830-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1607п_________ _п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед657 от 21.12.2015г.

2829-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1604п______ ____п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед656 от 21.12.2015г.

2828-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1602п_________ _п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед655 от 21.12.2015г.

2827-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1601п_________ _п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед654 от 21.12.2015г.

2826-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1612 ___________п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед653 от 21.12.2015г.

2825-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1611 ___________п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед652 от 21.12.2015г.

2824-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1604 ___________п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед651 от 21.12.2015г.

2823-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1601 ___________п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед650 от 21.12.2015г.

2822-03.12.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1607 м-ци ___ п14.12.2015г. в18.12.2015г._ПрекратенаЗаповед368 от 17.12.2015г.

2821-01.12.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1606 __м-ци_ _п14.12.2015г. в18.12.2015г._ПроведенаЗаповед367 от 17.12.2015г.

2820-01.12.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1605 __м-ци_ _п14.12.2015г. в18.12.2015г._ПроведенаЗаповед366 от 17.12.2015г.

2819-01.12.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1604 п14.12.2015г. в18.12.2015г._ПровЗап365 от17.12.2015г._Гр369от 21.12.2015г.

2818-01.12.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1603 __м-ци_ _п14.12.2015г. в18.12.2015г._ПроведенаЗаповед364 от 17.12.2015г.

2817-01.12.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1602 ____ ____п14.12.2015г. в18.12.2015г._ПроведенаЗаповед363 от 17.12.2015г.

2816-01.12.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1601 ____ ____п14.12.2015г. в18.12.2015г._Прекратеназаповеде362от 17.12.2015г.

2815-01.12.2015г.-ДГС"Плевен"Об1605 __ ____ _ __п14.12.2015г. в18.12.2015г._ПроведенаЗаповед147 от 16.12.2015г.

2814-01.12.2015г.-ДГС"Плевен"Об1606 __ __ ___ __п14.12.2015г. в18.12.2015г._ПроведенаЗаповед147 от 16.12.2015г.

2813-01.12.2015г.-ДГС"Плевен"Об1603 ____м-ци __п14.12.2015г. в18.12.2015г._ПроведенаЗаповед144 от 16.12.2015г.

2812-01.12.2015г.-ДГС"Плевен"Об1601 ____м-ци __п14.12.2015г. в18.12.2015г._ПроведенаЗаповед142 от 16.12.2015г.

2811-01.12.2015г.-ДГС"Плевен"Об1602 ____м-ци __п14.12.2015г. в18.12.2015г._ПроведенаЗаповед143 от 16.12.2015г.

2810-01.12.2015г.-ДГС"Плевен"Об1604 ____ __ _ __п14.12.2015г. в18.12.2015г._ПроведенаЗаповед145 от 16.12.2015г.

2809-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1607 ________ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед263 от 18.12.2015г.

2808-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1606 ____ _______ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед279 от 18.12.2015г.

2807-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1605 ________ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед262 от 18.12.2015г.

2806-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1604 ________ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед261 от 18.12.2015г.

2805-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1603 ____ _______ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед260 от 18.12.2015г.

2804-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1602 ____ _______ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед259 от 18.12.2015г.

2803-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1601 _ _____ _ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед258 от 18.12.2015г.

2802-04.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1608 _____ __ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед390 от 17.12.2015г.

2801-04.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1607 _____м-ци__ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед389 от 17.12.2015г.

2800-04.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1602___ __м-ци__ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед388 от 17.12.2015г.

2799-01.12.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1610 ___ __ _ __п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед183 от 17.12.2015г.

2798-01.12.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1609 __ __ __ __п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед182 от 17.12.2015г.

2797-01.12.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1608 __ __ __ __п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед181 от 17.12.2015г.

2796-01.12.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1607 ___ _ __ __п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед180 от 17.12.2015г.

2795-01.12.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1606 ___ _ __ __п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед179 от 17.12.2015г.

2794-01.12.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1605 ___ __ _ __п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед178 от 17.12.2015г.

2793-01.12.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1604 ___ _ __ __п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед177 от 17.12.2015г.

2792-01.12.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1603 ___ _ __ __п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед176 от 17.12.2015г.

2791-01.12.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1602 ___ _ __ __п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед175 от 17.12.2015г.

2790-01.12.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1601 _ __ ___ __п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед174 от 17.12.2015г.

2789-02.12.2015г.-ДЛС"Витиня"Об16103 _ __ м-ци _п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед307 от 17.12.2015г.

2788-02.12.2015г.-ДЛС"Витиня"Об16101 __ _ м-ци _п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед306 от 17.12.2015г.

2787-02.12.2015г.-ДЛС"Витиня"Об16114 _ ____ __ _п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед311 от 17.12.2015г.

2786-02.12.2015г.-ДЛС"ВитиняОб16113 _ ____ ___ _п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед310 от 17.12.2015г.

2785-02.12.2015г.-ДЛС"Витиня"Об16104 _ м-ци___ _п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед309 от 17.12.2015г.

2784-02.12.2015г.-ДЛС"Витиня"Об16102 _ м-ци _ _ _п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед307 от 17.12.2015г.

2783-02.12.2015г.-ДГС"Враца"Об16901_ _ ___ __ __п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед172 от 16.12.2015г.

2782-02.12.2015г.-ДГС"Враца"Об16904_ _ _ ____ __п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед171 от 16.12.2015г.

2781-02.12.2015г.-ДГС"Враца"Об16905_ _ ____ _ __п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед170 от 16.12.2015г.

2780-02.12.2015г.-ДГС"Враца"Об16904.1 ___ _ ____п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед169 от 16.12.2015г.

2779-02.12.2015г.-ДГС"Враца"Об16901_ _ __ ___ __п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед168 от 16.12.2015г.

2778-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16518_ __ ____п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед669 от 11.12.2015г.

2777-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16517_ _ _____п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед663 от 11.12.2015г.

2776-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16516_ __ ____п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед662 от 11.12.2015г.

2775-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16515_ _____ _п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед675 от 14.12.2015г.

2774-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16514_ ___ ___п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед661 от 11.12.2015г.

2773-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16513_ __ ____п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед660 от 11.12.2015г.

2772-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16512_ __ ____п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед668 от 11.12.2015г.

2771-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16511с __ ____п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПрекратенаЗаповед676 от 14.12.2015г.

2770-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16510с _ _____п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед667 от 11.12.2015г.

2769-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16509с _____ _п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед666 от 11.12.2015г.

2768-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16508с ____ __п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед665 от 11.12.2015г.

2767-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16507с ___ ___п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед664 от 11.1.2015г.

2766-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16506с ___ ___п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед659 от 11.12.2015г.

2765-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16505с __ ____п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед658 от 11.12.2015г.

2764-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16504с ____ __п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед657 от 11.12.2015г.

2763-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16503с _____ _п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПрекратенаЗаповед674 от 14.12.2015г.

2762-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16502с ___ ___п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед656 от 11.12.20215г.

2761-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16501с ___ ___п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед655 от 11.12.2015г.

2760-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1610п________ _ _п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед645 от 16.12.2015г.

2759-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1609п___ ______ _п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед644 от 16.1.2015г.

2758-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1608п_______ __ _п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед643 от 16.12.2015г.

2757-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1606п______ ___ _п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед642 от 16.12.2015г.

2756-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1605п______ ___ _п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед641 от 16.12.2015г.

2755-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1603п_____ ____ _п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед640 от 16.12.2015г.

2754-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1610 ___ ________п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед639 от 1612.2015г.

2753-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1609 ______ _____п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед638 от 16.12.2015г.

2752-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1608 _________ __п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед637 от 16.12.2015г.

2751-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1607 _____ ______п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед636 от 16.12.2015г.

2750-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1606 _____ ______п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед635 от 16.12.2015г.

2749-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1605 _________ __п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед634 от 16.12.2015г.

2748-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1603 _________ __п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед633 от 16.12.2015г.

2747-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1602 ____ _______п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед632 от 16.12.2015г.

2746-25.11.2015г.-ДГС"Черни Осъм"Об1605_ ___ __п10.12.2015г. в14.12.2015г._ПрекратенаЗаповед218 от 14.12.2015г.

2745-20.11.2015г.-ДГС"Годеч"_п-ка_ _Об4___ _ _ _ п02.12.2015г. в09.12.2015г._ПроведенаЗаповед616 от 14.12.2015г.

2744-26.11.2015г.-ДГС"Оряхово"Об161105 _______п09.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед 76 от 11.12.2015г.

2743-26.11.2015г.-ДГС"Оряхово"Об161104 _______п09.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед 75 от 11.12.2015г.

2742-26.11.2015г.-ДГС"Оряхово"Об161105 _______п09.12.2015г. в14.12.2015г. _ПроведенаЗаповед 74 от 11.12.2015г.

2741-26.11.2015г.-ДГС"Оряхово"Об161104 _______п09.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед 73 от 11.12.2015г.

2740-26.11.2015г.-ДГС"Оряхово"Об161103 ___ __ _п09.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед 72 от 11.12.2015г.

2739-26.11.2015г.-ДГС"Оряхово"Об161102 __ _ ___п09.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед 71 от 11.12.2015г.

2738-26.11.2015г.-ДГС"Оряхово"Об161101 _ _ ____п09.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед 70 от 11.12.2015г.

2737-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Обект 1608-1 _ _ _п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед155 от 09.12.2015г.

2736-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Обект 1606-2 __ _ п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед154 от 09.12.2015г.

2735-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Обект 1606-1 _ _ _п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед153 от 09.12.2015г.

2734-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Обект 1605-2 __ _ п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед152 от 09.12.2015г.

2733-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Обект 1605-1 _ _ _п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед151 от 09.12.2015г.

2732-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Об1608-3 _м-ци_ _п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед150 от 09.12.2015г.

2731-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Об1608-2 _м-ци_ _п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед149 от 09.12.2015г.

2730-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Об1607-2 _м-ци_ _п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед148 от 09.12.2015г.

2729-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Об1607-1 _м-ци __п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед147 от 09.12.2015г.

2728-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Об1608 _м-ци__ __п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед146 от 09.12.2015г.

2727-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Об1607 _м-ци___ _п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед145 от 09.12.2015г.

2726-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Об1606 _м-ци_ ___п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед144 от 09.12.2015г.

2725-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Об1605 _м-ци_ ___п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед143 от 09.12.2015г.

2724-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Об1609 ___ ______п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед142 от 09.12.2015г.

2723-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"к-с с лкд_Об1601_ п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед141 от 09.12.2015г.

2722-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Об1602 ____ _____п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед140 от 09.12.15г.

2721-25.11.2015г.-ДГС"Черни Осъм"Об1604__ ____ п10.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед216 от 11.12.2015г.

2720-25.11.2015г.-ДГС"Черни Осъм"Об1603_м-ци _ п10.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед215 от 11.12.2015г.

2719-25.11.2015г.-ДГС"Черни Осъм"Об1602__ __ __п10.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед214 от 11.12.2015г.

2718-25.11.2015г.-ДГС"Черни Осъм"Об1601__ ___ _п10.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед213 от 11.12.2015г.

2717-04.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Обект 1608 _ _ __ __ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед367 от 08.12.2015г.

2716-04.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Обект 1607 _м-ци __ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед366 от 08.12.2015г.

2715-04.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Обект 1602м-ци____ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед365 от 08.12.2015г.

2714-01.12.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1607 ____ ____п14.12.2015г. в18.12.2015г._ПрекратенаЗаповед329 от 03.12.2015г.

2713-20.11.2015г.-ДГС"Белоградчик"1Об15643п-з тов.п01.12.2015г. в07.12.2015г._ПроведенаЗаповед239 от 02.12.2015г.

2712-25.08.2015г.-ДГС"Монтана"_по-ка_ _Об1_ __ _ п07.09.2015г. в11.09.2015г. _ПроведенаЗаповед105 от 27.10.2015г.

2711-23.10.2015г.-ДГС"Монтана"Об15417_______ __п04.11.2015г. в09.11.2015г._ПроведенаЗаповед107 от 05.11.2015г.

2710-15.07.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1512_ _ _ ____ _п29.07.2015г. в04.08.2015г._ПроведенаЗаповед107 от 30.07.2015г.

2709-27.08.2015г.-ДГС"Говежда"Об15224 _ _ _ _ _ _п11.09.2015г. в17.09.2015г._ПроведенаЗаповед275 от 14.09.2015г.

2708-04.11.2015г.-ДГС"Годеч"Об1539___________ _п17.11.2015г. в24.11.2015г._ПроведенаЗаповед566 от 25.11.2015г.

2707-29.07.2014г.-Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост за срок от 3 години - обект "Гаражна клетка" , собственост на ТП ДГС "Борима"____________ПроведенаЗаповед284от01.09.2015г.

2706-06.11.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1530тов______ п17.11.2015г. в23.11.2015г._ПроведенаЗаповед304 от 23.11.2015г.

2705-28.10.2015г.-ДГС"Лом"п-ка в_Об: 3, 5, 5, 6 __ _ п10.11.2015г. в17.11.2015г._ПроведенаЗаповеди от 11.11.2015г.

2704-04.11.2015г.-ДГС"Годеч" ____Об1541_______ _п17.11.2015г. в24.11.2015г._ПрекратенаЗаповед561 от 24.11.2015г.

2703-04.11.2015г.-ДГС"Годеч"_ ___Об1540_______ _п17.11.2015г. в24.11.2015г._ПрекратенаЗаповед560 от 24.11.2015г.

2702-29.10.2015г.-ДГС"Своге"ГСУ"Ябланица"-2___ _ п13.11.2015г. в19.11.2015г._ПроведенаЗаповед646 от 20.11.2015г.

2701-06.11.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1529_т-с., разт. п17.11.2015г. в23.11.2015г._ПроведенаЗаповед302 от 18.11.2015г.

2700-11.11.2015г.-ДГС"Монтана"тр.свредел_Об1 _ _ п24.11.2015г. в30.11.2015г. _ПроведенаЗаповед 90 от 09.09.2015г.

2699-29.10.2015г.-ДГС"Своге" ГСУ"Ябланица"-1____ п13.11.2015г. в19.11.2015г._ПроведенаЗаповед638 от 16.11.2015г.

2698-29.10.2015г.-ДГС"Своге"п-з и т-не в ГСУ"Бов"_ п13.11.2015г. в19.11.2015г._ПроведенаЗаповед637 от 16.11.2015г.

2697-04.11.2015г.-ДГС"Годеч"__ ___Об1538______ _п17.11.2015г. в24.11.2015г._ПроведенаЗаповед542 от 18.11.2015г.

2697-29.10.2015г.-ДГС"Троян" _____Об1548______ _п11.11.2015г. в17.11.2015г._ПроведенаЗаповед209 от 11.11.2015г.

2696-29.10.2015г.-ДГС"Троян"_ ____Об1547______ _п11.11.2015г. в17.11.2015г._ПроведенаЗаповед208 от 11.11.2015г.

2695-29.10.2015г.-ДГС"Троян"__ ___Об1546______ _п11.11.2015г. в17.11.2015г._ПроведенаЗаповед207 от 11.11.2015г.

2694-29.10.2015г.-ДГС"Никопол"з-не пр.-во _Об15 _ п10.11.2015г. в17.11.2015г._ПроведенаЗаповед107 от 10.11.2015г.

2693-29.10.2015г.-ДГС"Никопол"з-не и п-не_Об14__ п10.11.2015г. в17.11.2015г._ПроведенаЗаповед107 от 10.11.2015г.

2692-29.10.2015г.-ДГС"Никопол"з-не и п-не_Об13__ п10.11.2015г. в17.11.2015г._ПроведенаЗаповед107 от 10.11.2015г.

2691-29.10.2015г.-ДГС"Никопол"з-не и п-не_Об12__ п10.11.2015г. в17.11.2015г._ПроведенаЗаповед107 от 10.11.2015г.

2690-27.10.2015г.-ДГС"Плевен"под.-не на фид.,Об6 п09.11.2015г. в13.11.2015г._ПроведенаЗаповед127 от 10.11.2015г.

2689-27.10.2015г.-ДГС"Плевен"_залесяване _Об5 _ п09.11.2015г. в13.11.2015г._ПроведенаЗаповед126 от 10.11.2015г.

2688-28.10.2015г.-ДГС"Видин"Об15729_ ____ _ _ _ _ п10.11.2015г. в16.11.2015г._ПроведенаЗаповед323 от 10.11.2015г.

2687-28.10.2015г.-ДГС"Видин"Об15728_ _ _ ____ _ _ п10.11.2015г. в16.11.2015г._ПроведенаЗаповед322 от 10.11.2015г.

2686-28.10.2015г.-ДГС"Видин"Об15727_ _ _ ____ _ _ п10.11.2015г. в16.11.2015г._ПроведенаЗаповед321 от 10.11.2015г.

2685-16.10.2015г.-ДГС"Говежда"Об15227с___ _____п03.11.2015г. в09.11.2015г._ПроведенаЗаповед 324от 04.11.2015г.

2684-03.11.2015г.-Годишен план за ползване на дървесина на____________________ _ДП СЗДП и ТП ДГС/ДЛС за 2015г.

2683-19.10.2015г.-ДГС"Лесидрен" _ _Об1528 _ _ _ _ п30.10.2015г . в03.11.2015г._ПроведенаЗаповед297 от 30.10.2015г.

2682-15.10.2015г.-ДГС"Борима" __ __Об1527____ __п27.10.2015г. в02.10.2015г._ПроведенаЗаповед129 от 28.10.2015г.

2681-15.10.2015г.-ДГС"Борима" __ __Об1526_____ _п27.10.2015г. в02.10.2015г._ПроведенаЗаповед128 от 28.10.2015г.

2681-15.10.2015г.-ДГС"Борима"_____Об1525_____ _п27.10.2015г. в02.10.2015г._ПроведенаЗаповед127 от 28.10.2015г.

2680-15.10.2015г.-ДГС"Борима"_____Об1524_____ _п27.10.2015г. в02.10.2015г._ПроведенаЗаповед126 от 28.10.2015г.

2679-15.10.2015г.-ДГС"Борима" ____ Об1523____ __п27.10.2015г. в02.10.2015г._ПроведенаЗаповед125 от 28.10.2015г.

2678-13.10.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15640 _ _ _ _ п26.10.2015г. в30.10.2015г._ПроведенаЗаповед218 от 27.10.2015г.

2677-13.10.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15627 _ _ _ _ п26.10.2015г. в30.10.2015г._ПроведенаЗаповед217 от 27.10.2015г.

2676-13.10.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15621 _ _ _ _ п26.10.2015г. в30.10.2015г._ПроведенаЗаповед216 от 21.10.2015г.

2675-12.10.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1514__ _ _ ___ _ _п23.10.2015г. в27.10.2015г._ПроведенаЗаповед146 от 23.10.2015г.

2674-12.10.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1513__ _ _ ___ _ _п23.10.2015г. в27.10.2015г._ПроведенаЗаповед145 от 23.10.2015г.

2673-12.10.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1515с_ _ _ ___ _ _п23.10.2015г. в27.10.2015г._ПроведенаЗаповед 144 от 23.10.2015г.

2672-07.10.2015г.-ДГС"Миджур"Об15829___________п20.10.2015г. в26.10.2015г._ПрекратенаЗаповед312 от 26.10.2015г.

2671-07.10.2015г.-ДГС"Миджур"Об15848п-з и претов.п20.10.2015г. в26.10.2015г._ПрекратенаЗаповед313 от 26.10.2015г.

2670-12.09.2015г.-ДГС"Монтана"Об15415 _ _____ _ _ п23.09.2015г. в28.09.2015г._ПрекратенаЗаповед92-2от18.09.2015г

2669-12.09.2015г.-ДГС"Монтана"Об15414 _ _ _ ____ _ п23.09.2015г. в28.09.2015г._ПрекратенаЗаповед92-1от 18.09.2015г

2668-06.08.2015г.-ДГС"Монтана"Об15413-1 _ _ __ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед81-2от 25.08.2015г

2667-06.08.2015г.-ДГС"Монтана"Об15412-1 __ _ _ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед83-1от 25.08.2015г

2666-29.09.2015г.-ДГС"Своге"Об15576 _______ ___ _ п12.10.2015г. в16.10.2015г._ПроведенаЗаповед614 от 21.10.2015г.

2665-29.09.2015г.-ДГС"Своге"Об15575 _ _ ______ _ _ п12.10.2015г. в16.10.2015г._ПроведенаЗаповед615 от 21.10.2015г.

2664-07.10.2015г.-ДГС"Миджур"Об15847___________п20.10.2015г. в26.10.2015г._ПроведенаЗаповед310 от 21.10.2015г.

2663-07.10.2015г.-ДГС"Миджур"Об15835___________п20.10.2015г. в26.10.2015г._ПроведенаЗаповед309 от 21.10.2015г.

2662-02.10.2015г.-ДГС"Говежда"Об15226 _ _ __ _ _ _ п19.10.2015г. в23.10.2015г._ПроведенаЗаповед306 от 20.10.2015г.

2661-02.10.2015г.-ДГС"Говежда"Об15226 _ __ ____ _ п19.10.2015г. в23.10.2015г._ПроведенаЗаповед307 от 20.10.2015г.

2660-29.09.2015г.-ДГС"Своге"Об15573 ____ __ __ _ _ п12.10.2015г. в16.10.2015г._ПроведенаЗаповед604 от 15.10.2015г.

2659-29.09.2015г.-ДГС"Своге"Об15574 _ __ _____ _ _ п12.10.2015г. в16.10.2015г._ПроведенаЗаповед605 от 15.10.2015г.

2658-28.08.2014г.-Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост за срок от 5 години , собственост на ТП ДГС "Белоградчик"_______________________________ПроведенаЗаповед324 от 29.09.2015г.

2657-01.10.2015г.-ДЛС"Витиня"Об15629с_ ___ _ _ _ _ п15.10.2015г. в22.10.2015г._ПроведенаЗаповед244 от 16.10.2015г.

2656-29.09.2015г.-ДГС"Плевен"з-не ф-ки Об1 ______ п13.10.2015г. в19.10.2015г._ПроведенаЗаповед337 от 13.10.2015г.

2654-06.08.2015г.-ДГС"Монтана"Об15410-1 _ _ __ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПроведенаЗаповед 80 от 19.08.2015г.

2653-12.09.2015г.-ДГС"Монтана"Об15416 _ ___ __ _ _ п23.09.2015г. в28.09.2015г._ПроведенаЗаповед 96 от 28.09.2015г.

2652-28.09.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1520_ _ _ ______ п12.10.2015г. в16.10.2015г._ПроведенаЗаповед280 от 13.10.2015г.

2651-31.08.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1520 _ _ _ _ ___ _п14.09.2015г. в18.09.2015г._ПроведенаЗаповед280 от 13.10.2015г.

2650-29.09.2015г.-ДГС"Мездра"Об151040 _ _ ____ _ _ п12.10.2015г. в16.10.2015г._ПроведенаЗаповед180 от 12.10.2015г.

2649-29.09.2015г.-ДГС"Мездра"Об151039 _ м-ци ____ п12.10.2015г. в16.10.2015г._ПроведенаЗаповед178 от 12.10.2015г.

2648-29.09.2015г.-ДГС"Мездра"Об151039 _ м-ци ____ п12.10.2015г. в16.10.2015г._ПроведенаЗаповед177 от 12.10.2015г.

2647-29.09.2015г.-ДГС"Мездра"Об151038 _ м-ци ____ п12.10.2015г. в16.10.2015г._ПроведенаЗаповед176 от 12.10.2015г.

2646-29.09.2015г.-ДГС"Мездра"Об151038 _ м-ци ____ п12.10.2015г. в16.10.2015г._ПроведенаЗаповед175 от 12.10.2015г.

2645-23.09.2015г.-ДГС"Враца"Об15933 ____________ п07.10.2015г. в12.10.2015г._ПрекратенаЗаповед139от 12.10.2015г.

2644-15.09.2015г.-ДГС"Годеч"Об1526ст_ ________ _ _п29.09.2015г. в06.10.2015г._ПрекратенаЗаповед514от 07.10.2015г.

2643-15.09.2015г.-ДГС"Годеч"Об1534ст_ ________ _ _п29.09.2015г. в06.10.2015г._ПрекратенаЗаповед515от 07.10.2015г.

2642-23.09.2015г.-ДГС"Враца"Об15933 ____________ п07.10.2015г. в12.10.2015г._ПроведенаЗаповед137 от 08.10.2015г.

2641-23.09.2015г.-ДГС"Враца"Об15932__п-з, претов. п07.10.2015г. в12.10.2015г._ПроведенаЗаповед136 от 08.10.2015г.

2640-01.10.2015г.-ДЛС"Витиня"Об15628с_ _ ____ _ _ п15.10.2015г. в22.10.2015г._ПрекратенаЗаповед239от 08.10.2015г.

2639-15.09.2015г.-ДГС"Годеч"Об1537ст_ ________ _ _п29.09.2015г. в06.10.2015г._ПроведенаЗаповед512 от 07.10.2015г.

2638-15.09.2015г.-ДГС"Годеч"Об1535ст_ ________ _ _п29.09.2015г. в06.10.2015г._ПроведенаЗаповед511 от 07.10.2015г.

2637-12.09.2015г.-ДЛС"Витиня"Об15527 _ ____ _ __ _ п29.09.2015г. в06.10.2015г._ПроведенаЗаповед228 от 30.09.2015г.

2636-12.09.2015г.-ДЛС"Витиня"Об15526 _ _ _ _ _____ п29.09.2015г. в06.10.2015г._ПроведенаЗаповед227 от 30.09.2015г.

2635-15.09.2015г.-ДГС"Годеч"Об1536ст_ ______ _ _ _п29.09.2015г. в06.09.2015г._ПроведенаЗаповед502 от 29.09.2015г.

2634-15.09.2015г.-ДГС"Годеч"Об1532ст_ ______ _ _ _п29.09.2015г. в06.09.2015г._ПроведенаЗаповед501 от 29.09.2015г.

2633-15.09.2015г.-ДГС"Годеч"_ _ ___Об1527_ __ _ _ _п29.09.2015г. в06.09.2015г._ПроведенаЗаповед500 от 29.09.2015г.

2632-07.09.2015г.-ДГС"Чипровци"__o-не __Об2_ __ _ п18.09.2015г. в23.09.2015г._ПроведенаЗаповед514 от 18.09.2015г.

2631-07.09.2015г.-ДГС"Чипровци"_ ___o-не __Об1_ _ п18.09.2015г. в23.09.2015г. _ПроведенаЗаповед513 от 18.09.2015г.

2630-07.09.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15557с_ __ _ _ _ п18.09.2015г. в23.09.2015г._ПрекратенаЗаповед522 от 23.09.2015г.

2629-07.09.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15556с_ _ __ _ _ п18.09.2015г. в23.09.2015г._ПроведенаЗаповед512 от 18.09.2015г.

2628-07.09.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15553с_ __ _ _ _ п18.09.2015г. в23.09.2015г._ПроведенаЗаповед520 от 23.09.2015г.

2627-07.09.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15552с_ _ __ _ _ п18.09.2015г. в23.09.2015г._ПроведенаЗаповед511 от 18.09.2015г.

2626-07.09.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15550с_ _ __ _ _ п18.09.2015г. в23.09.2015г._ПроведенаЗаповед510 от 18.09.2015г.

2625-07.09.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15549с _ _ ___ _ п18.09.2015г. в23.09.2015г._ПрекратенаЗаповед521 от 23.09.2015г.

2624-07.09.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15548с__ _ ____ п18.09.2015г. в23.09.2015г._ПроведенаЗаповед509 от 18.09.2015г.

2623-14.09.2015г.-ДГС"Мездра"з-не т-не на ф-киОб6 п28.09.2015г. в02.10.2015г._ПроведенаЗаповед161 от 28.09.2015г.

2622-14.09.2015г.-ДГС"Мездра"з-не т-не на ф-киОб5 п28.09.2015г. в02.10.2015г._ПроведенаЗаповед160 от 28.09.2015г.

2621-14.09.2015г.-ДГС"Мездра"Об151037 _ __ _ _ _ п28.09.2015г. в02.10.2015г._ПроведенаЗаповед157 от 28.09.2015г.

2620-14.09.2015г.-ДГС"Мездра"Об151036 _ _ _ __ _ п28.09.2015г. в02.10.2015г._ПроведенаЗаповед156 от 28.09.2015г.

2619-14.09.2015г.-ДГС"Мездра"Об151035 _ _ __ _ _ п28.09.2015г. в02.10.2015г._ПроведенаЗаповед155 от 28.09.2015г.

2618-14.09.2015г.-ДГС"Мездра"Об151034 _ _ _ __ _ п28.09.2015г. в02.10.2015г._ПроведенаЗаповед154 от 28.09.2015г.

2617-10.09.2015г.-ДГС"Видин"Об15726 _ _ ______ _ п28.09.2015г. в02.10.2015г._ПроведенаЗаповед278 от 28.09.2015г.

2616-10.09.2015г.-ДГС"Видин"Об15726 _ _____ _ _ _п28.09.2015г. в02.10.2015г._ПроведенаЗаповед277 от 28.09.2015г.

2615-09.09.2015г.-ДГС"Враца"п-не, з-не о-не Об2 _ п25.09.2015г. в01.10.2015г._ПроведенаЗаповед131 от 28.09.2015г.

2614-09.09.2015г.-ДГС"Враца"п-не, з-не о-не Об1 _ п25.09.2015г. в01.10.2015г._ПроведенаЗаповед130 от 28.09.2015г.

2613-04.08.2015г.-ДГС"Лом"_почво.-ка_ _Об2_ _ __ п17.09.2015г. в24.09.2015г._ПроведенаЗаповед114 от 25.09.2015г.

2612-04.09.2015г.-ДГС"Видин"Об15712_ _ _ _ ___ _ _п18.09.2015г. в25.09.2015г._ПрекратенаЗаповед273 от 25.09.2015г.

2611-07.09.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15638с _ _ _ п18.09.2015г. в24.09.2015г._ПроведенаЗаповед200 от 23.09.2015г.

2610-07.09.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15637с _ _ _ п18.09.2015г. в24.09.2015г._ПроведенаЗаповед199 от 23.09.2015г.

2609-07.09.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15630с _ _ _ п18.09.2015г. в24.09.2015г._ПроведенаЗаповед198 от 23.09.2015г.

2608-07.09.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15623с _ _ _ п18.09.2015г. в24.09.2015г._ПроведенаЗаповед197 от 23.09.2015г.

2607-07.09.2015г.-ДГС"Никопол" _ Об1515 __ _ _ _ _ п18.09.2015г. в24.09.2015г._ПроведенаЗаповед 89 от 18.09.2015г.

2606-07.09.2015г.-ДГС"Никопол"__Об1515 пк-2 _ _ _ п18.09.2015г. в24.09.2015г._ПроведенаЗаповед 91 от 18.09.2015г.

2605-07.09.2015г.-ДГС"Никопол"__Об1515 пк-1 _ _ _ п18.09.2015г. в24.09.2015г._ПроведенаЗаповед 90 от 18.09.2015г.

2604-04.09.2015г.-ДЛС"Витиня"п-не , о-не Об1_ __ _ п16.09.2015г. в24.09.2015г._ПроведенаЗаповед217 от 17.09.2015г.

2603-31.08.2015г.-ДГС"Видин"_ _ _Об15724 _ _ _ __ _п11.09.2015г. в17.09.2015г._ПрекратенаЗаповед266 от 18.09.2015г.

2602-31.08.2015г.-ДГС"Видин"_ _ _Об15724 _ _ _ __ _п11.09.2015г. в17.09.2015г._ПрекратенаЗаповед265 от 18.09.2015г.

2601-07.09.2015г.-ДГС"Оряхово" _почво._ _Об1_ _ _ п18.09.2015г. в24.09.2015г._ПроведенаЗаповед 45 от 18.09.2015г.

2600-31.08.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1522 _ _ __ _ _ _ п14.09.2015г. в18.09.2015г._ПроведенаЗаповед233 от 15.09.2015г.

2599-24.08.2015г.-ДГС"Видин"_почво._ _Об1_ _ ____ п08.09.2015г. в14.09.2015г._ПроведенаЗаповед262 от 14.09.2015г.

2598-27.08.2015г.-ДГС"Говежда"Об15225 _ _ ____ _ _п11.09.2015г. в17.09.2015г._ПроведенаЗаповед276 от 14.09.2015г.

2597-26.08.2015г.-ДГС"Борима"Обект1522 _м-ци ___п07.09.2015г. в11.09.2015г._ПрекратенаЗаповед107 от 11.09.2015г.

2596-31.08.2015г.-ДГС"Видин"Об15723 _ _ _ ______ _п11.09.2015г. в17.09.2015г._ПроведенаЗаповед259 от 11.09.2015г.

2595-18.08.2015г.-ДГС"Годеч"п-не, з-не о-не Об3 __ п02.09.2015г. в09.09.2015г._ПроведенаЗаповед473 от 09.09.2015г.

2594-18.08.2015г.-ДГС"Годеч"п-не, з-не о-не Об2 __ п02.09.2015г. в09.09.2015г._ПроведенаЗаповед472 от 09.09.2015г.

2593-18.08.2015г.-ДГС"Годеч"п-не, з-не о-не Об1 __ п02.09.2015г. в09.09.2015г._ПроведенаЗаповед471 от 09.09.2015г.

2592-18.08.2015г.-ДГС"Троян"Об1517_ _ ____ _ _ _ _п02.09.2015г. в08.09.2015г._ПрекратенаЗаповед168 от 08.09.2015г.

2591-18.08.2015г.-ДГС"Троян"Об1523_ _ _ _ ____ _ _п02.09.2015г. в08.09.2015г._ПрекратенаЗаповед169 от 08.09.2015г.

2590-18.08.2015г.-ДГС"Троян"Об1526_ _ ____ _ _ _ _п02.09.2015г. в08.09.2015г._ПрекратенаЗаповед170 от 08.09.2015г.

2589-18.08.2015г.-ДГС"Троян"Об1538_ _ _ ____ _ _ _п02.09.2015г. в08.09.2015г._ПрекратенаЗаповед171 от 08.09.2015г.

2588-18.08.2015г.-ДГС"Троян"Об1545_ ____ _ _ _ _ _п02.09.2015г. в08.09.2015г._ПроведенаЗаповед162 от 03.09.2015г.

2587-18.08.2015г.-ДГС"Троян"Об1543_ _ _ ____ _ _ _п02.09.2015г. в08.09.2015г._ПроведенаЗаповед166 от 03.09.2015г.

2586-18.08.2015г.-ДГС"Троян"Об1540_ _ ____ _ _ _ _п02.09.2015г. в08.09.2015г._ПроведенаЗаповед163 от 03.09.2015г.

2585-18.08.2015г.-ДГС"Троян"Об1541_ _ ____ _ _ _ _п02.09.2015г. в08.09.2015г._ПроведенаЗаповед164 от 03.09.2015г.

2584-18.08.2015г.-ДГС"Троян"Об1542_ ____ _ _ _ _ _п02.09.2015г. в08.09.2015г._ПроведенаЗаповед165 от 03.09.2015г.

2583-24.08.2015г.-ДГС"Ловеч"_o-не _ОбIII-2015 _ _ п07.09.2015г. в11.09.2015г._ПроведенаЗаповед266 от 07.09.2015г.

2582-18.08.2015г.-ДГС"Троян"Об1544_ _ _ _____ _ _п02.09.2015г. в08.09.2015г._ПроведенаЗаповед167 от 08.09.2015г.

2581-24.08.2015г.-ДГС"Ловеч"мин.ив _ОбII-2015 _ _ п07.09.2015г. в11.09.2015г._ПроведенаЗаповед265 от 07.09.2015г.

2580-26.08.2015г.-ДГС"Борима"Об1521 _ _____ _ _ _п07.09.2015г. в11.09.2015г._ПроведенаЗаповед104 от 07.09.2015г.

2579-26.08.2015г.-ДГС"Борима"Об1520 _ _____ _ _ _п07.09.2015г. в11.09.2015г._ПроведенаЗаповед103 от 07.09.2015г.

2578-26.08.2015г.-ДГС"Борима"Об1519 ____ __ _ _ _п07.09.2015г. в11.09.2015г._ПроведенаЗаповед102 от 07.09.2015г.

2577-26.08.2015г.-ДГС"Борима"Об1518 _ _____ _ _ _п07.09.2015г. в11.09.2015г._ПроведенаЗаповед101 от 07.09.2015г.

2576-26.08.2015г.-ДГС"Борима"Об1517 _ _____ _ _ _п07.09.2015г. в11.09.2015г._ПроведенаЗаповед100 от 07.09.2015г.

2575-26.08.2015г.-ДГС"Борима"Об1516 _ __ ____ _ _п07.09.2015г. в11.09.2015г._ПроведенаЗаповед 99 от 07.09.2015г.

2574-26.08.2015г.-ДГС"Борима"Об1515 _ __ _ _ ____п07.09.2015г. в11.09.2015г._ПроведенаЗаповед 98 от 07.09.2015г.

2573-26.08.2015г.-ДГС"Борима"Об1514 _ __ _ ____ _п07.09.2015г. в11.09.2015г._ПроведенаЗаповед 97 от 07.09.2015г.

2572-26.08.2015г.-ДГС"Борима" Об1504 _ __ _ _ __ _п07.09.2015г. в11.09.2015г._ПроведенаЗаповед 96 от 07.09.2015г.

2571-21.08.2015г.-ДГС"Плевен"_почво.-ка_ Об4___ п04.09.2015г. в10.09.2015г._ПроведенаЗаповед115 от 07.09.2015г.

2570-17.08.2015г.-ДГС"Берковица"Об15152с _пк-3_ п01.09.2015г. в07.09.2015г._ПроведенаЗаповед227 от 02.09.2015г.

2569-17.08.2015г.-ДГС"Берковица"Об15152с _пк-2_ п01.09.2015г. в07.09.2015г._ПроведенаЗаповед222 от 02.09.2015г.

2568-17.08.2015г.-ДГС"Берковица"Об15152с _пк-1_ п01.09.2015г. в07.09.2015г._ПроведенаЗаповед226 от 02.09.2015г.

2567-17.08.2015г.-ДГС"Берковица"Об15155с _ _ _ _ п01.09.2015г. в07.09.2015г._ПроведенаЗаповед224 от 02.09.2015г.

2566-17.08.2015г.-ДГС"Берковица"Об15154с _ _ _ _ п01.09.2015г. в07.09.2015г._ПроведенаЗаповед223 от 02.09.2015г.

2565-17.08.2015г.-ДГС"Берковица"Об15153с _ _ __ п01.09.2015г. в07.09.2015г._ПроведенаЗаповед225 от 02.09.2015г.

2564-17.08.2015г.-ДГС"Берковица"Об15151с __ _ _ п01.09.2015г. в07.09.2015г._ПроведенаЗаповед221 от 02.09.2015г.

2563-17.08.2015г.-ДГС"Берковица"Об15150с _ _ __ п01.09.2015г. в07.09.2015г._ПроведенаЗаповед230 от 02.09.2015г.

2562-17.08.2015г.-ДГС"Берковица"Об15149с _ _ __ п01.09.2015г. в07.09.2015г._ПроведенаЗаповед220 от 02.09.2015г.

2561-17.08.2015г.-ДГС"Берковица"Об15148с _ _ __ п01.09.2015г. в07.09.2015г._ПроведенаЗаповед218 от 02.09.2015г

2560-17.08.2015г.-ДГС"Берковица"Об15156с _ _ __ п01.09.2015г. в07.09.2015г._ПроведенаЗаповед229 от 02.09.2015г.

2559-17.08.2015г.-ДГС"Берковица"Об15152с _ _ __ п01.09.2015г. в07.09.2015г._ПроведенаЗаповед228 от 02.09.2015г.

2558-18.08.2015г.-ДГС"Миджур"Об15836 _ _ ___ _ _п01.09.2015г. в07.09.2015г._ПроведенаЗаповед262 от 02.09.2015г.

2557-18.08.2015г.-ДЛС"Витиня"т-не151038-151047 п01.09.2015г. в08.09.2015г._ПроведенаЗаповед206 от 01.09.2015г._2

2556-06.08.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15627 _ ___ п18.08.2015г. в24.08.2015г._ПрекратенаЗаповед184 от 27.08.2015г.

2555-06.08.2015г.-ДГС"Миджур"мин.ивици__Об1 _ _ п21.08.2015г. в26.08.2015г._ПрекратенаЗаповед255 от 26.08.2015г.

2554-07.08.2015г.-ДГС"Миджур" _ _Об15835_ _ __ _п21.08.2015г. в26.08.2015г._ПроведенаЗаповед254 от 26.08.2015г.

2553-07.08.2015г.-ДГС"Миджур"_ _Об15834_ _ _ _ _п21.08.2015г. в26.08.2015г._ПроведенаЗаповед253 от 26.08.2015г.

2552-07.08.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1520_ __м-ци_ п20.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед210 от 26.08.2015г.

2551-07.08.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1522_ __м-ци_ п20.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед211 от 26.08.2015г.

2550-13.08.2015г.-ДГС"Борима__ _Об1509 _договаряне ___ _ _ дата 20.08.2015г._Протокол__________от 20.08.2015г.

2549-07.08.2015г.-ДГС"Лесидрен" Об1526_ __ ____ п20.08.2015г. в25.08.2015г._ПроведенаЗаповед209 от 26.08.2015г.

2548-31.07.2015г.-ДГС"Годеч" ___ Об1533п _ __ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПроведенаЗаповед459 от 25.08.2015г.

2547-31.07.2015г.-ДГС"Годеч" ___ Об1531п _ __ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПроведенаЗаповед458 от 25.08.2015г.

2546-31.07.2015г.-ДГС"Годеч"___ Об1528п _ _ _ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПроведенаЗаповед457 от 25.08.2015г.

2545-31.07.2015г.-ДГС"Годеч"_ __ Об1533 _ ___ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПроведенаЗаповед456 от 25.08.2015г.

2544-31.07.2015г.-ДГС"Годеч" _ __ Об1531 _ _ _ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПроведенаЗаповед455 от 25.08.2015г.

2543-31.07.2015г.-ДГС"Годеч"___ Об1528 _ __ _ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПроведенаЗаповед454 от 25.08.2015г.

2542-31.07.2015г.-ДГС"Годеч"_ __ Об1536п _ __ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед453 от 25.08.2015г.

2541-31.07.2015г.-ДГС"Годеч" ___ Об1535п _ __ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед452 от 25.08.2015г.

2540-31.07.2015г.-ДГС"Годеч"_ __ Об1534п _ __ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед451 от 25.08.2015г.

2539-31.07.2015г.-ДГС"Годеч" _ _ Об1532п _ _ _ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед450 от 25.08.2015г.

2538-31.07.2015г.-ДГС"Годеч" _ __Об1527п _ __ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед449 от 25.08.2015г.

2537-31.07.2015г.-ДГС"Годеч" _ _ Об1526п _ __ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед448 от 25.08.2015г.

2536-31.07.2015г.-ДГС"Годеч" _ _ Об1536 _ __ _ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед447 от 25.08.2015г.

2535-31.07.2015г.-ДГС"Годеч" _ _ Об1535 _ __ _ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед446 от 25.08.2015г.

2534-31.07.2015г.-ДГС"Годеч" _ _ Об1534 _ __ _ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед445 от 25.08.2015г.

2533-31.07.2015г.-ДГС"Годеч"___ Об1532 _ __ _ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед444 от 25.08.2015г.

2532-31.07.2015г.-ДГС"Годеч" _ _ Об1527 _ __ _ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед443 от 25.08.2015г.

2531-31.07.2015г.-ДГС"Годеч" _ _ Об1526 _ __ _ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед442 от 25.08.2015г.

2530-07.08.2015г.-ДГС"Миджур" _Об15837_ _ _ __ _п21.08.2015г. в26.08.2015г._ПроведенаЗаповед241 от 24.08.2015г.

2529-07.08.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1525_ ____ __ п20.08.2015г. в25.08.2015г._ПроведенаЗаповед198 от 21.08.2015г.

2528-07.08.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1524_ ____ __ п20.08.2015г. в25.08.2015г._ПроведенаЗаповед197 от 21.08.2015г.

2527-07.08.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1523_ _____ _ п20.08.2015г. в25.08.2015г._ПроведенаЗаповед196 от 21.08.2015г.

2526-07.08.2015г.-ДГС"Лесидрен" Об1521_ _м-ци_ п20.08.2015г. в25.08.2015г._ПроведенаЗаповед195 от 21.08.2015г.

2525-04.08.2015г.-ДГС"Черни Осъм"Об1512_ ___ _ п17.08.2015г. в21.08.2015г._ПрекратенаЗаповед140 от 21.08.2015г.

2524-03.08.2015г.-ДГС"Ботевград"_ Об15434_ __ _ п17.08.2015г. в21.08.2015г._ПроведенаЗаповед140 от 18.08.2015г.

2523-03.08.2015г.-ДГС"Ботевград"_ Об15433_ __ _ п17.08.2015г. в21.08.2015г._ПроведенаЗаповед139 от 18.08.2015г.

2522-03.08.2015г.-ДГС"Ботевград" _Об15432_ __ _ п17.08.2015г. в21.08.2015г._ПроведенаЗаповед138 от 18.08.2015г.

2521-03.08.2015г.-ДГС"Ботевград" _Об15431_ __ _ п17.08.2015г. в21.08.2015г._ПроведенаЗаповед137 от 18.08.2015г.

2520-03.08.2015г.-ДГС"Ботевград" _Об15430_ __ _ п17.08.2015г. в21.08.2015г._ПроведенаЗаповед136 от 18.08.2015г.

2519-03.08.2015г.-ДГС"Ботевград" _Об15429_ __ _ п17.08.2015г. в21.08.2015г._ПроведенаЗаповед135 от 18.08.2015г.

2518-03.08.2015г.-ДГС"Ботевград" _Об15428_ __ _ п17.08.2015г. в21.08.2015г._ПроведенаЗаповед134 от 18.08.2015г.

2517-03.08.2015г.-ДГС"Ботевград" _Об15427_ __ _ п17.08.2015г. в21.08.2015г._ПроведенаЗаповед133 от 18.08.2015г.

2516-03.08.2015г.-ДГС"Ботевград"_Об15426_ _ _ _ п17.08.2015г. в21.08.2015г._ПроведенаЗаповед132 от 18.08.2015г.

2515-21.04.2015г.-ДГС"Видин"__ _ _Об15715 _ __ _ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПроведенаЗаповед 97 от 12.05.2015г.

2514-04.08.2015г.-ДГС"Черни Осъм"Об1511__м-ци_п17.08.2015г. в21.08.2015г._ПропведенаЗаповед139 от 18.08.2015г.

2513-29.07.2015г.-ДГС"Видин"_ ___ Об15718 _ _ _ _ п11.08.2015г. в17.08.2015г._ПроведенаЗаповед218 от 17.08.2015г.

2522-29.07.2015г.-ДГС"Видин"_ _ __ Об15719 _ __ _ п11.08.2015г. в17.08.2015г._ПроведенаЗаповед219 от 17.08.2015г.

2521-29.07.2015г.-ДГС"Видин"_ ___ Об15722 _ _ __ п11.08.2015г. в17.08.2015г._ПроведенаЗаповед220 от 17.08.2015г.

2520-29.07.2015г.-ДГС"Видин"_ __ _ Об15719 _ _ __п11.08.2015г. в17.08.2015г._ПроведенаЗаповед221 от 17.08.2015г.

2519-29.07.2015г.-ДГС"Видин" _ ___ Об15722 _ __ _п11.08.2015г. в17.08.2015г._ПроведенаЗаповед222 от 17.08.2015г.

2518-29.07.2015г.-ДГС"Видин"_ _ __ Об15725 _ ОГТ п11.08.2015г. в17.08.2015г._ПроведенаЗаповед223 от 17.08.2015г.

2517-29.07.2015г.-ДГС"Видин"_ ___ Об15720 _ _ __ п11.08.2015г. в17.08.2015г._ПроведенаЗаповед224 от 17.08.2015г.

2516-29.07.2015г.-ДГС"Видин"_ ___ Об15721 _ _ __ п11.08.2015г. в17.08.2015г._ПроведенаЗаповед225 от 17.08.2015г.

2515-29.07.2015г.-ДГС"Видин"_ __ _Об15720 _ _ _ _п11.08.2015г. в17.08.2015г._ПроведенаЗаповед226 от 17.08.2015г.

2514-07.08.2015г.-ДГС"Миджур" _ _Об15836_ _ __ _п21.08.2015г. в26.08.2015г._ПрекратенаЗаповед236 от 17.08.2015г.

2523-29.07.2015г.-ДГС"Видин" _ _ _ Об15724 _ _ _ _п11.08.2015г. в17.08.2015г._ПрекратенаЗаповед217 от 17.08.2015г.

2522-29.07.2015г.-ДГС"Видин"_ ___ Об15724 _ __ _ п11.08.2015г. в17.08.2015г._ПрекратенаЗаповед216 от 17.08.2015г.

2521-29.07.2015г.-ДГС"Видин"_ ___ Об15723 _ __ _ п11.08.2015г. в17.08.2015г._ПрекратенаЗаповед215 от 17.08.2015г.

2520-29.07.2015г.-ДГС"Плевен"___ Об15НС_ _ __ _п13.08.2015г. в18.08.2015г._ПроведенаЗаповед110 от 13.08.2015г.

2519-29.07.2015г.-ДГС"Плевен" _ _ Об152ОГТ _ _ _ п13.08.2015г. в18.08.2015г._ПроведенаЗаповед109 от 13.08.2015г.

2518-29.07.2015г.-ДГС"Плевен" _ _ Об1513_ _ _ _ _п13.08.2015г. в18.08.2015г._ПроведенаЗаповед108 от 13.08.2015г.

2517-29.07.2015г.-ДГС"Плевен" ___Об1512_ _ _ _ _п13.08.2015г. в18.08.2015г._ПроведенаЗаповед107 от 13.08.2015г.

2516-29.07.2015г.-ДЛС"Русалка"т-п., р-неОб1508 _п12.08.2015г. в19.08.2015г._ПроведенаЗаповед113 от 13.08.2015г.

2515-29.07.2015г.-ДЛС"Русалка"__Об1501 _ __ _ _ п12.08.2015г. в19.08.2015г._ПроведенаЗаповед112 от 13.08.2015г.

2514-29.07.2015г.-ДГС"Никопол" почв.-ка_ _Об11 _п11.08.2015г. в18.08.2015г._ПроведенаЗаповед 79 от 11.08.2015г.

2513-29.07.2015г.-ДГС"Никопол"_ _Об1514 _ __ _ _ п11.08.2015г. в18.08.2015г._ПроведенаЗаповед 78 от 11.08.2015г.

2512-29.07.2015г.-ДГС"Никопол" __Об1513 _ __ _ _ п11.08.2015г. в18.08.2015г._ПроведенаЗаповед 77 от 11.08.2015г.

2511-29.07.2015г.-ДГС"Никопол"__ Об1512 _ __ _ _ п11.08.2015г. в18.08.2015г._ПроведенаЗаповед 76 от 11.08.2015г.

2510-22.07.2015г.-ДГС"Враца" __ _Об15931_ _ __ _п06.08.2015г. в11.08.2015г._ПроведенаЗаповед116 от 07.08.2015г.

2509-22.07.2015г.-ДГС"Враца" __ _Об15930_ _ __ _п06.08.2015г. в11.08.2015г._ПроведенаЗаповед115 от 07.08.2015г.

2508-22.07.2015г.-ДГС"Враца"_ _ _Об15929_ _ _ __п06.08.2015г. в11.08.2015г._ПроведенаЗаповед114 от 07.08.2015г.

2507-22.07.2015г.-ДГС"Враца"__ _ Об15928_ _ _ __п06.08.2015г. в11.08.2015г._ПроведенаЗаповед113 от 07.08.2015г.

2506-22.07.2015г.-ДГС"Враца"_ _ _Об15927_ _ __ _п06.08.2015г. в11.08.2015г._ПроведенаЗаповед112 от 07.08.2015г.

2505-22.07.2015г.-ДГС"Враца" __ _Об15926_ _ __ _п06.08.2015г. в11.08.2015г._ПроведенаЗаповед111 от 07.08.2015г.

2504-22.07.2015г.-ДГС"Враца"__ _ Об15925_ _ _ __п06.08.2015г. в11.08.2015г._ПроведенаЗаповед110 от 07.08.2015г.

2503-22.07.2015г.-ДГС"Враца"_п-з в_Об15924____п06.08.2015г. в11.08.2015г._ПроведенаЗаповед118 от 07.08.2015г.

2502-22.07.2015г.-ДГС"Враца" __ _Об15924__ _ __ п06.08.2015г. в11.08.2015г._ПроведенаЗаповед117 от 07.08.2015г.

2501-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци"_ Об15557 _ _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПрекратенаЗаповед421 от 06.08.2015г.

2500-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци" _Об15556 _ _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПрекратенаЗаповед420 от 06.08.2015г.

2499-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци" _ Об15553 _ _ __ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПрекратенаЗаповед419 от 06.08.2015г.

2498-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци" _ Об15552 _ __ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПрекратенаЗаповед418 от 06.08.2015г.

2497-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци"_ _Об15559 _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПроведенаЗаповед417 от 06.08.2015г.

2496-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци"_ _Об15550 _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПрекратенаЗаповед416 от 06.08.2015г.

2495-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци"_ _Об15549 _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПекратенаЗаповед415 от 06.08.2015г.

2494-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци"_ _Об15548 _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПроведенаЗаповед414 от 06.08.2015г.

2493-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци"_ _Об15547 _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПроведенаЗаповед413 от 06.08.2015г.

2492-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци"_ _ Об15546 _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПроведенаЗаповед412 от 06.08.2015г.

2491-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци" _ _Об15545 _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПроведенаЗаповед411 от 06.08.2015г.

2490-15.07.2015г.-ДГС"Монтана"_ _ _Об15413 _ _ _ п27.07.2015г. в31.07.2015г._ПрекратенаЗаповед 72 от 04.08.2015г.

2489-15.07.2015г.-ДГС"Монтана"_ _ _Об15412 _ _ _ п27.07.2015г. в31.07.2015г._ПрекратенаЗаповед 71 от 04.08.2015г.

2488-15.07.2015г.-ДГС"Монтана"_ __Об15410 __ _ _ п27.07.2015г. в31.07.2015г._ПрекратенаЗаповед 70 от 04.08.2015г.

2487-13.07.2015г.-ДГС"Своге"__ _ __Об15468_ _ _ _п27.07.2015г. в03.08.2015г._ПрекратенаЗаповед509 от 04.08.2015г.

2486-13.07.2015г.-ДГС"Своге" _ _ _ _Об15464_ _ _ _п27.07.2015г. в03.08.2015г._ПрекратенаЗаповед504 от 04.08.2015г.

2485-13.07.2015г.-ДГС"Своге"_ _ _ _ Об15461_ _ _ _п27.07.2015г. в03.08.2015г._ПрекратенаЗаповед505 от 04.08.2015г.

2484-13.07.2015г.-ДГС"Своге"_ __ __Об15460_ _ _ _п29.07.2015г. в04.08.2015г._ПрекратенаЗаповед508 от 04.08.2015г.

2483-13.07.2015г.-ДГС"Своге"__ _ __Об15456_ _ _ _п29.07.2015г. в04.08.2015г._ПрекратенаЗаповед5-7 от 04.08.2015г.

2482-13.07.2015г.-ДГС"Своге"__ _ __Об15455__ ___п29.07.2015г. в04.08.2015г._ПрекратенаЗаповед506 от 04.08.2015г.

2481-13.07.2015г.-ДГС"Своге"Обект 15471 _ _ _ __ _п27.07.2015г. в03.08.2015г._Проведена Заповед503 от 04.08.2015г.

2480-17.07.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15636 _ __ _ п28.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед161 от 03.08.2015г.

2479-17.07.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15632_ _ _ _ п28.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед165 от 03.08.2015г.

2478-17.07.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15629_ _ _ _ п28.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед164 от 03.08.2015г.

2477-17.07.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15626_ _ _ _ п28.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед162 от 03.08.2015г.

2476-15.07.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15622 _ _ _ _ п28.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед160 от 03.08.2015г.

2475-17.07.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15634 _ _ __ п28.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед144 от 28.07.2015г.

2474-17.07.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15631_ _ _ _ п28.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед145 от 28.07.2015г.

2473-17.07.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15633_ _ _ _ п28.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед146 от 28.07.2015г.

2472-17.07.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15630_ _ _ _ п28.07.2015г. в03.08.2015г._ПрекратенаЗаповед151 от 03.08.2015г.

2471-17.07.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15628_ _ _ _ п28.07.2015г. в03.08.2015г._ПрекратенаЗаповед152 от 03.08.2015г.

2470-15.07.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15627 _ _ _ _ п28.07.2015г. в03.08.2015г._ПрекратенаЗаповед149 от 03.08.2015г.

2469-17.07.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15623_ _ _ _ п28.07.2015г. в03.08.2015г._ПрекратенаЗаповед150 от 03.08.2015г.

2468-17.07.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15635 _ _ _ _ п28.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед163 от 03.08.2015г.

2467-17.07.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15621с _ __ _ п28.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед153 от 03.08.2015г.

2466-13.07.2015г.-ДГС"Своге"__ ___Об15472_ _ _ _ _п27.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед494 от 03.08.2015г.

2465-13.07.2015г.-ДГС"Своге" __ _ _Об15470_ _ _ _ _п27.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед495 от 03.08.2015г.

2464-23.07.2015г.-ДГС"Оряхово" _ _Об151106 _ __ _ п04.08.2015г. в11.08.2015г._ПроведенаЗаповед 41 от 04.08.2015г.

2463-13.07.2015г.-ДГС"Своге" _ _ __Об15469_ _ _ _ _п27.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед496 от 03.08.2015г.

2462-13.07.2015г.-ДГС"Своге"__ _ __Об15467_ _ _ __п27.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед497 от 03.08.2015г.

2461-13.07.2015г.-ДГС"Своге" __ _ _Об15466_ _ _ _ _п27.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед498 от 03.08.2015г.

2460-23.07.2015г.-ДГС"Лом"_ __ __ _Об15306 _ _ _ _ п06.08.2015г. вт13.08.2015г._ПрекратенаЗаповед 95 от 04.08.2015г.

2459-13.07.2015г.-ДГС"Своге" ___ __Об15465_ _ __ _п27.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед499 от 03.08.2015г.

2458-13.07.2015г.-ДГС"Своге" _ _ __ Об15463 _ _ __ _п27.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед500 от 03.08.2015г.

2457-13.07.2015г.-ДГС"Своге" __ ___Об15462 _ _ __ _п27.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед501 от 03.08.2015г.

2456-13.07.2015г.-ДГС"Своге" _ _ _ _Об15459_ _ _ _ _п29.07.2015г. в04.08.2015г._ПроведенаЗаповед493 от 03.08.2015г.

2455-13.07.2015г.-ДГС"Своге"___ __Об15458__ _ ___п29.07.2015г. в04.08.2015г._ПроведенаЗаповед489 от 03.08.2015г.

2454-13.07.2015г.-ДГС"Своге" _ _ _ _Об15457_ _ __ _п29.07.2015г. в04.08.2015г._ПроведенаЗаповед490 от 03.08.2015г.

2453-13.07.2015г.-ДГС"Своге"__ _ __Об15454_ _ _ __п29.07.2015г. в04.08.2015г._ПроведенаЗаповед491 от 03.08.2015г.

2452-13.07.2015г.-ДГС"Своге"__ _ __Об15453_ _ _ __п29.07.2015г. в04.08.2015г._ПроведенаЗаповед492 от 03.08.2015г.

2451-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци" _ _Об15560 _ _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПроведенаЗаповед393 от 03.08.2015г.

2450-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци" _ _Об15561 _ _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПроведенаЗаповед394 от 03.08.2015г.

2499-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци" _ _Об15537 _ _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПроведенаЗаповед388 от 03.08.2015г.

2498-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци" _ _Об15551 _ _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПроведенаЗаповед389 от 03.08.2015г.

2498-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци" _ _Об15554 _ _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПроведенаЗаповед390 от 03.08.2015г.

2497-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци" _ _Об15555 _ _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПроведенаЗаповед391 от 03.08.2015г.

2496-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци" _ _Об15558 _ _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПроведенаЗаповед392 от 03.08.2015г.

2495-29.07.2015г.-ДГС"Плевен" _ _ _ Об1512_ _ __ __п13.08.2015г. в18.08.2015г._ПроведенаЗаповед107 от 30.07.2015г.

2494-09.07.2015г.-ДГС"Миджур"__ __Об15829 _ _ _ _ п24.07.2015г. в29.07.2015г._ПрекратенаЗаповед209 от 30.07.2015г.

2493-09.07.2015г.-ДГС"Миджур"__ __Об15827 _ _ _ _ п24.07.2015г. в29.07.2015г._ПрекратенаЗаповед208 от 30.07.2015г.

2492-09.07.2015г.-ДГС"Миджур"__ __Об15825 _ _ _ _ п24.07.2015г. в29.07.2015г._ПрекратенаЗаповед207 от 30.07.2015г.

2491-09.07.2015г.-ДГС"Миджур"___ _Об15834 _ _ _ _ п24.07.2015г. в29.07.2015г._ПрекратенаЗаповед206 от 30.07.2015г.

2490-10.07.2015г.-ДГС"Годеч" __ _ __Об1531п _ _ _ _ п23.07.2015г. в30.07.2015г._ПрекратенаЗаповед408 от 30.07.2015г.

2489-10.07.2015г.-ДГС"Годеч" __ _ __Об1530п __ __ _п23.07.2015г. в30.07.2015г._ПрекратенаЗаповед407 от 30.07.2015г.

2488-10.07.2015г.-ДГС"Годеч" __ _ __Об1529п _ _ _ _ п23.07.2015г. в30.07.2015г._ПрекратенаЗаповед406 от 30.07.2015г.

2487-10.07.2015г.-ДГС"Годеч" __ _ __Об1528п _ _ _ _ п23.07.2015г. в30.07.2015г._ПрекратенаЗаповед405 от 30.07.2015г.

2486-10.07.2015г.-ДГС"Годеч" __ _ __Об1527п _ _ _ _ п23.07.2015г. в30.07.2015г._ПрекратенаЗаповед404 от 30.07.2015г.

2485-10.07.2015г.-ДГС"Годеч" __ _ __Об1526п _ _ _ _ п23.07.2015г. в30.07.2015г._ПрекратенаЗаповед403 от 30.07.2015г.

2484-10.07.2015г.-ДГС"Годеч" __ _ __Об1525п _ _ _ _ п23.07.2015г. в30.07.2015г._ПрекратенаЗаповед402 от 30.07.2015г.

2483-10.07.2015г.-ДГС"Годеч" __ _ __Об1531 _ _ _ __ п23.07.2015г. в30.07.2015г._ПрекратенаЗаповед401 от 30.07.2015г.

2482-10.07.2015г.-ДГС"Годеч" __ _ __Об1528 _ _ _ __ п23.07.2015г. в30.07.2015г._ПрекратенаЗаповед400 от 30.07.2015г.

2481-10.07.2015г.-ДГС"Годеч"_ _ _ __Об1527 _ _ __ _ п23.07.2015г. в30.07.2015г._ПрекратенаЗаповед399 от 30.07.2015г.

2480-10.07.2015г.-ДГС"Годеч"____ __Об1526 _ _ ___ п23.07.2015г. в30.07.2015г._ПрекратенаЗаповед398 от 30.07.2015г.

2479-14.07.2015г.-ДГС"Берковица" п-з,т-не Поз 1 __ п27.07.2015г. в31.07.2015г._ПроведенаЗаповед197 от 27.07.2015г.

2478-09.07.2015г.-ДГС"Миджур"_ ___Об15833 _ _ _ _ п24.07.2015г. в29.07.2015г._ПроведенаЗаповед204 от 27.07.2015г.

2477-09.07.2015г.-ДГС"Миджур" ____Об15826 _ _ _ _ п24.07.2015г. в29.07.2015г._ПроведенаЗаповед203 от 27.07.2015г.

2476-09.07.2015г.-ДГС"Миджур"____ Об15824 _ _ _ _ п24.07.2015г. в29.07.2015г._ПроведенаЗаповед202 от 27.07.2015г.

2475-09.07.2015г.-ДГС"Миджур"__ __Об15823 _ _ _ _ п24.07.2015г. в29.07.2015г._ПроведенаЗаповед201 от 27.07.2015г.

2474-13.07.2015г.-ДГС"Своге"п-з,т-не Обект 15349 _ п27.07.2015г. в31.07.2015г._ПроведенаЗаповед457 от 27.07.2015г.

2473-01.07.2015г.-ДГС"Плевен"Об3_ __о-не____ ___ п24.07.2015г. в30.07.2015г._ПроведенаЗаповед 96 от 24.07.2015г.

2472-30.06.2015г.-ДГС"Ботевград"т-не, тр.-не, р-не_п17.07.2015г. в23.07.2015г._ПроведенаЗаповед118 от 23.07.2015г.

2471-10.07.2015г.-ДГС"Годеч"Об1525 _ _ _ ________ п23.07.2015г. в30.07.2015г._ПроведенаЗаповед386 от 23.07.2015г.

2470-10.07.2015г.-ДГС"Годеч"Об1530 ______ _ _ ___ п23.07.2015г. в30.07.2015г._ПроведенаЗаповед388 от 23.07.2015г.

2469-10.07.2015г.-ДГС"Годеч"Об1529 _ _ _ ________ п23.07.2015г. в30.07.2015г._ПроведенаЗаповед387 от 23.07.2015г.

2468-08.05.2015г.-ДГС"Монтана"Об1 о-не, мин. и-ци_п21.05.2015г. в26.05.2015г._ПроведенаЗаповед 49 от 28.05.2015г.

2467-15.06.2015г.-ДГС"Монтана"__п-з_ Об15409_ __п27.06.2015г. в03.07.2015г._ПроведенаЗаповед 60 от 03.07.2015г.

2466-18.05.2015г.-ДГС"Монтана"Об15408 _ _ ___ _ _ п29.05.2015г. в03.06.2015г._ПрекратенаЗаповед 50 от 03.06.2015г.

2465-18.06.2015г.-ДГС"Монтана"Об15407-1 _ _ _ _ _ п03.07.2015г. в07.07.2015г._ПрекратенаЗаповед60-2 от 08.07.2015г.

2464-02.07.2015г.-ДГС"Троян"Об1538 ___ _ __ __ _ _ п16.07.2015г. в22.07.2015г._ПрекратенаЗаповед134 от 22.07.2015г.

2463-02.07.2015г.-ДГС"Троян"Об1526 ___ _ ___ _ _ _ п16.07.2015г. в22.07.2015г._ПрекратенаЗаповед133 от 22.07.2015г.

2462-02.07.2015г.-ДГС"Троян"Об1517 ___ __ _____ _ п16.07.2015г. в22.07.2015г._ПрекратенаЗаповед132 от 22.07.2015г.

2461-02.07.2015г.-ДГС"Троян"Об1537 ___ __ _____ _ п16.07.2015г. в22.07.2015г._ПроведенаЗаповед131 от 17.07.2015г.

2460-02.07.2015г.-ДГС"Троян"Об1536 ___ ______ _ _ п16.07.2015г. в22.07.2015г._ПроведенаЗаповед130 от 17.07.2015г.

2459-02.07.2015г.-ДГС"Троян"Об1535 ___ ______ _ _ п16.07.2015г. в22.07.2015г._ПроведенаЗаповед129 от 17.07.2015г.

2458-02.07.2015г.-ДГС"Троян"Об1534 _______ __ _ _ п16.07.2015г. в22.07.2015г._ПроведенаЗаповед128 от 17.07.2015г.

2457-08.07.2015г.-ДГС"Мездра"Об151026 __ _ __ _ _ п22.07.2015г. в28.07.2015г._Проведеназаповед128 от 22.07.2015г.

2456-08.07.2015г.-ДГС"Мездра"Об151033 _ _ _ ___ _ п22.07.2015г. в28.07.2015г._ПроведенаЗаповед127 от 22.07.2015г.

2455-08.07.2015г.-ДГС"Мездра"Об151032 __ _ __ _ _ п22.07.2015г. в28.07.2015г._Проведеназаповед126 от 22.07.2015г.

2454-08.07.2015г.-ДГС"Мездра"Об151031 __ __ _ _ _ п22.07.2015г. в28.07.2015г._ПроведенаЗаповед125 от 22.07.2015г.

2453-08.07.2015г.-ДГС"Мездра"Об151030 _ _ __ __ _ п22.07.2015г. в28.07.2015г._ПроведенаЗаповед124 от 22.07.2015г.

2452-08.07.2015г.-ДГС"Мездра"Об151030 _ _ ___ _ _ п22.07.2015г. в28.07.2015г._ПроведенаЗаповед123 от 22.07.2015г.

2451-08.07.2015г.-ДГС"Мездра"Об151029 _ ___ _ _ _ п22.07.2015г. в28.07.2015г._ПроведенаЗаповед122 от 22.07.2015г.

2450-08.07.2015г.-ДГС"Мездра"Об151029 _ _ _ ___ _ п22.07.2015г. в28.07.2015г._ПроведенаЗаповед121 от 22.07.2015г.

2449-08.07.2015г.-ДГС"Мездра"Об151028 _ _ _ ___ _ п22.07.2015г. в28.07.2015г._ПроведенаЗаповед120 от 22.07.2015г.

2448-08.07.2015г.-ДГС"Мездра"Об151027 _ _ _ _ ___ п22.07.2015г. в28.07.2015г._ПроведенаЗаповед119 от 22.07.2015г.

2447-08.07.2015г.-ДГС"Мездра"Об151028 _ ___ _ _ _ п22.07.2015г. в28.07.2015г._ПроведенаЗаповед118 от 22.07.2015г.

2446-08.07.2015г.-ДГС"Мездра"Об151027 _ _ _ ___ _ п22.07.2015г. в28.07.2015г._ПроведенаЗаповед117 от 22.07.2015г.

2445-06.07.2015г.-ДГС"Борима"Об1514 __ _ _ ____ _ п17.07.2015г. в21.07.2015г._ПрекратенаЗаповед 65 от .21.07.2015г.

2444-06.07.2015г.-ДГС"Борима"Об1509 __ _ _ _ ____ п17.07.2015г. в21.07.2015г._ПрекратенаЗаповед 64 от 21.07.2015г.

2443-06.07.2015г.-ДГС"Борима"Об1514 __ _ ____ _ _ п17.07.2015г. в21.07.2015г._ПрекратенаЗаповед 63 от 21.07.2015г.

2442-06.07.2015г.-ДГС"Борима"Об1509 __ _ _ _ ____ п17.07.2015г. в21.07.2015г._ПрекратенаЗаповед 62 от 21.07.2015г.

2441-01.07.2015г.-ДГС"Плевен"Об2_ почво.п-ка____п14.07.2015г. в20.07.2015г._Проведеназаповед222 от 15.07.2015г.

2440-30.06.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1519 _ _ __ __ _ п13.07.2015г. в17.07.2015г._ПроведенаЗаповед144 от 14.07.2015г.

2439-30.06.2015г.-ДГС"Лесидрен" Об1518 _ _ _ _ _ _ п13.07.2015г. в17.07.2015г._ПроведенаЗаповед143 от 14.07.2015г.

2438-24.06.2015г.-ДГС"Годеч"п-з, тр.-не Об15112__ п08.07.2015г. в15.07.2015г._ПроведенаЗаповед321 от 08.07.2015г.

2437-24.06.2015г.-ДГС"Годеч"п-з,тр.-не Об15111 __ п08.07.2015г. в15.07.2015г._ПроведенаЗаповед320 от 08.07.2015г.

2436-25.06.2015г.-ДЛС"Витиня"Об15425 _ _ ____ _ _ п08.07.2015г. в15.07.2015г._ПроведенаЗаповед175 от 09.07.2015г.

2435-25.06.2015г.-ДЛС"Витиня"Об15424 _ _ _ _ ___ _ п08.07.2015г. в15.07.2015г._ПроведенаЗаповед174 от 09.07.2015г.

2434-25.06.2015г.-ДЛС"Витиня"Об15423 _ _ _ _ _ ___ п08.07.2015г. в15.07.2015г._ПроведенаЗаповед173 от 09.07.2015г.

2433-24.06.2015г.-ДГС"Берковица"Об15142с м-ци __ п06.07.2015г. в10.07.2015г._ПроведенаЗаповед173 от 06.07.2015г.

2432-24.06.2015г.-ДГС"Берковица"Об15143с _ _ _ __ п06.07.2015г. в10.07.2015г._ПроведенаЗаповед174 от 06.07.2015г.

2431-24.06.2015г.-ДГС"Берковица"Об15145с _ _ _ __ п06.07.2015г. в10.07.2015г._ПроведенаЗаповед175 от 06.07.2015г.

2430-24.06.2015г.-ДГС"Берковица"Об15146с _ _ _ __ п06.07.2015г. в10.07.2015г._ПроведенаЗаповед176 от 06.07.2015г.

2429-24.06.2015г.-ДГС"Берковица"Об15144с _ _ _ __ п06.07.2015г. в10.07.2015г._ПроведенаЗаповед177 от 06.07.2015г.

2428-16.06.2015г.-ДГС"Говежда"Об15220-2с _ __ _ _ п30.06.2015г. в06.07.2015г._ПроведенаЗаповед 195 от 01.07.2015г.

2427-16.06.2015г.-ДГС"Говежда"Об15223___ __ _ _ _ п30.06.2015г. в06.07.2015г._ПроведенаЗаповед 196 от 01.07.2015г.

2426-05.06.2015г.-ДГС"Лом"Об1 _ о-не т-ви к-ри. ___ п19.06.2015г. в24.06.2015г._ПроведенаЗаповед 49 от 22.06.2015г.

2425-05.06.2015г.-ДГС"Лом"Об15305_чл.193 от ЗГ _ _п19.06.2015г. в24.06.2015г._ПроведенаЗаповед 48 от 22.06.2015г.

2424-05.06.2015г.-ДГС"Лом"Об15304_ ________ ___ _п19.06.2015г. в24.06.2015г._ПроведенаЗаповед 47 от 22.06.2015г.

2423-05.06.2015г.-ДГС"Лом"Об15303_ __ _________ _п19.06.2015г. в24.06.2015г._ПроведенаЗаповед 46 от 22.06.2015г.

2422-04.06.2015г.-ДГС"Годеч"Об1514 _ _ _ __ _____ _п17.06.2015г. в24.06.2015г._ПрекратенаЗаповед307 от 23.06.2015г.

2421-04.06.2015г.-ДГС"Годеч"Об1513 _ _ _ ____ ___ _п17.06.2015г. в24.06.2015г._ПрекратенаЗаповед306 от 23.06.2015г.

2420-04.06.2015г.-ДГС"Годеч"Об1509 _ _ _ _____ __ _п17.06.2015г. в24.06.2015г._ПрекратенаЗаповед305 от 23.06.2015г.

2419-29.05.2015г.-ДГС"Видин"Об15714_ _ _ _______ _п15.06.2015г. в19.06.2015г._ПрекратенаЗаповед138 от 22.06.2015г.

2418-04.06.2015г.-ДГС"Годеч"Об1518 _ _ ____ _ ___ _п17.06.2015г. в24.06.2015г._ПроведенаЗаповед297 от 18.06.2015г.

2417-04.06.2015г.-ДГС"Годеч"Об1512 _ _ _ ____ ___ _п17.06.2015г. в24.06.2015г._ПроведенаЗаповед296 от 18.06.2015г.

2416-04.06.2015г.-ДГС"Годеч"Об1524 _ _ _ _____ __ _п17.06.2015г. в24.06.2015г._ПроведенаЗаповед295 от 18.06.2015г.

2415-04.06.2015г.-ДГС"Годеч"Об1523 _ _ _ ____ ___ _п17.06.2015г. в24.06.2015г._ПроведенаЗаповед294 от 18.06.2015г.

2414-04.06.2015г.-ДГС"Годеч"Об1506 _ _ ___ __ ___ _п17.06.2015г. в24.06.2015г._ПроведенаЗаповед293 от 18.06.2015г.

2413-18.05.2015г.-ДГС"Монтана"Об15407 _ _ _ _ _ _ _ п29.05.2015г. в03.06.2015г._ПрекратенаЗаповед 54 от 04.06.2015г.

2412-18.05.2015г.-ДГС"Ботевград"Об15325__ ___ _ _ п01.06.2015г. в05.06.2015г._ПроведенаЗаповед 96 от 03.06.2015г.

2411-18.05.2015г.-ДГС"Ботевград"Об15324__ __ __ _ п01.06.2015г. в05.06.2015г._ПроведенаЗаповед 95 от 03.06.2015г.

2410-04.06.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1511с _ _м-ци__ _п15.06.2015г. в22.06.2015г._ПроведенаЗаповед 95 от 16.06.2015г.

2409-04.06.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1510с __ м-ци__ _п15.06.2015г. в22.06.2015г._ПроведенаЗаповед 94 от 16.06.2015г.

2408-11.05.2015г.-Продажба на добита технологична дървесина от трърди широколистни дървесни видове,натоварена на превозно средство, в _____обект 2015 - 10П _______п15.06.2015г. в19.06.2015г._ПроведенаЗаповед180 от 16.06.2015г.

2407-27.05.2015г.-ДГС"Годеч"т-не,п-з,р-не Об15112 п09.06.2015г. в16.06.2015г._ПрекратенаЗаповед286 от 15.06.2015г.

2406-26.05.2015г.-ДГС"Видин"Об15718_ _ __ ____ _ _ п09.06.2015г. в15.06.2015г._ПрекратенаЗаповед134 от 15.06.2015г.

2405-27.05.2015г.-ДГС"Видин"Об15712_ _ _ _______ _п09.06.2015г. в15.06.2015г._ПрекратенаЗаповед115 от 26.05.2015г.

2404-16.04.2015г.-ДГС"Плевен"Об1 отгл., оран, д-не _п30.04.2015г. в05.05.2015г._ПроведенаЗаповед 82 от 30.04.2015г.

2403-27.05.2015г.-ДГС"Плевен" Об151ОГТ _м-ци__ _ _п09.06.2015г. в15.06.2015г._ПроведенаЗаповед 92 от 09.06.2015г.

2402-26.05.2015г.-ДГС"Видин"Об15717_ __ ____ __ __ п09.06.2015г. в15.06.2015г._ПроведенаЗаповед129 от 09.06.2015г.

2401-26.05.2015г.-ДГС"Видин"Об15717_ _ __ ______ _ п09.06.2015г. в15.06.2015г._ПроведенаЗаповед128 от 09.06.2015г.

2400-20.05.2015г.-ДГС"Миджур"Об15829_ __ ______ _п02.06.2015г. в08.06.2015г._ПрекратенаЗаповед167от 09.06.2015г.

2399-12.05.2015г.-ДГС"Борима"Об1511 _ __ ______ __ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед100 от 08.06.2015г.

2398-20.05.2015г.-ДГС"Миджур"Об15827_ __ ______ _п02.06.2015г. в08.06.2015г._ПрекратенаЗаповед129от 19.05.2015г.

2397-20.05.2015г.-ДГС"Миджур"Об15825_ __ ______ _п02.06.2015г. в08.06.2015г._ПрекратенаЗаповед165от 09.06.2015г.

2396-20.05.2015г.-ДГС"Миджур"Об15826_ _____ ___ _п02.06.2015г. в08.06.2015г._ПрекратенаЗаповед164от 09.06.2015г.

2395-20.05.2015г.-ДГС"Миджур"Об15824_ _____ ___ _п02.06.2015г. в08.06.2015г._ПроведенаЗаповед163 от 09.06.2015г.

2394-20.05.2015г.-ДГС"Миджур"Об15823_ _____ ___ _п02.06.2015г. в08.06.2015г._ПроведенаЗаповед162 от 09.06.2015г.

2393-20.05.2015г.-ДГС"Миджур"Об15831чл.193 от ЗГ_п02.06.2015г. в08.06.2015г._ПроведенаЗаповед161 от 09.06.2015г.

2392-13.05.2015г.-ДГС"Ботевград"1 _______Маркиране на насаждения за сеч, изготвяне на карнет- опис,сортиментна ведомост и технолочиен план в _______Об1, 3 ___ __п29.05.2015г. в05.06.2015г. _ПроведенаЗаповеди от 08.06.2015г.

2391-20.05.2015г.-ДЛС"Витиня"Об15322 __ м-ци __ _ п04.06.2015г. в11.06.2015г._ПроведенаЗаповед151 от 05.06.2015г.

2390-21.05.2015г.-ДГС"Чипровци"П-з на д-на в Об1_ п03.06.2015г. в08.06.2015г._ПроведенаЗаповед278 от 08.06.2015г.

2389-18.05.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15626с _ _ _ п28.05.2015г. в04.06.2015г._ПрекратенаЗаповед113 от 05.06.2015г.

2388-18.05.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15625с _ _ _ п28.05.2015г. в04.06.2015г._ПроведенаЗаповед108 от 28.05.2015г.

2387-20.05.2015г.-ДЛС"Витиня"Об15321 __ м-ци _ _ п04.06.2015г. в11.06.2015г._ПроведенаЗаповед150 от 05.06.2015г.

2386-18.05.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15624с __ _ п28.05.2015г. в04.06.2015г._ПроведенаЗаповед107 от 28.05.2015г.

2385-18.05.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15623с __ _ п28.05.2015г. в04.06.2015г._ПрекратенаЗаповед112 от 05.06.2015г.

2384-18.05.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15622с _ __ п28.05.2015г. в04.06.2015г._ПрекратенаЗаповед111 от 05.06.2015г.

2383-18.05.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15621с __ _ п28.05.2015г. в04.06.2015г._ПрекратенаЗаповед114 от 05.06.2015г.

2382-18.05.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15620с __ _ п28.05.2015г. в04.06.2015г._ПроведенаЗаповед106 от 28.05.2015г.

2381-22.05.2015г.-ДГС"Оряхово"Об151104 _ _ _ _ _ п04.06.2015г. в11.06.2015г._ПроведенаЗаповед 36 от 05.06.2015г.

2380-22.05.2015г.-ДГС"Оряхово"Об151105 _ _ _ _ _ п04.06.2015г. в11.06.2015г._ПроведенаЗаповед 35 от 05.06.2015г.

2379-22.05.2015г.-ДГС"Оряхово"Об151105 _ _ _ _ _ п04.06.2015г. в11.06.2015г._ПроведенаЗаповед 34 от 05.06.2015г.

2378-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15351_ _ _ __ _ ___п28.05.2015г. в02.06.2015г. _ПрекратенаЗаповед344 от 04.06.2015г.

2377-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15345_ ___ __ __ _ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПрекратенаЗаповед343 от 04.06.2015г.

2376-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15344_ _ __ ____ _ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПрекратенаЗаповед342 от 04.06.2015г.

2375-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15339_ _ ____ __ _ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПрекратенаЗаповед341 от 04.06.2015г.

2374-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15337_ _ __ ____ _ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПрекратенаЗаповед340 04.06.2015г.

2373-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15336_ _ ____ __ _ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПрекратенаЗаповед339 от 04.06.2015г.

2372-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15338_ ___ __ __ _ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед346 от 04.06.2015г.

2371-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15350_ _ _ _____ _ п28.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед345 от 04.06.2015г.

2370-20.05.2015г.-ДГС"Миджур"Об15832_ ___ ___ _п02.06.2015г. в08.06.2015г._ПроведенаЗаповед157 от 03.06.2015г.

2369-20.05.2015г.-ДГС"Миджур"Об15830_ __ ____ _п02.06.2015г. в08.06.2015г._ПроведенаЗаповед156 от 03.06.2015г.

2368-20.05.2015г.-ДГС"Миджур"Об15828_ __ ____ _п02.06.2015г. в08.06.2015г._ПроведенаЗаповед155 от 03.06.2015г.

2367-20.05.2015г.-ДГС"Миджур"Об15821_ ___ ___ _п02.06.2015г. в08.06.2015г._ПроведенаЗаповед154 от 03.06.2015г.

2366-14.05.2015г.-ДГС"Говежда"Об15220_ _ _ _ _ _ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПрекратенаЗаповед162 от 03.06.2015г.

2365-14.05.2015г.-ДГС"Говежда"Об15217_ _пк-1__ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПрекратенаЗаповед164 от 03.06.2015г.

2364-14.05.2015г.-ДГС"Говежда"Об15216_ _пк-1 __ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПрекратенаЗаповед163 от 03.06.2015г.

2363-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15352_ _ _ _____ _ п28.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед326 от 02.06.2015г.

2362-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15349_ _ _ _____ _ п28.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед325 от 02.06.2015г.

2361-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15341_ _ ____ __ _ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед329 от 02.06.2015г.

2360-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15348_ _ ____ __ _ п28.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед307 от 29.05.2015г.

2359-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15342_ _ __ ____ _ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПроведенаЗаповед330 от 02.06.2015г.

2358-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15343_ _ __ ____ _ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПроведенаЗаповед308 от 29.05.2015г.

2357-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15346_ _ ____ __ _ п28.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед309 от 29.05.2015г.

2356-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15347_ _ ____ __ _ п28.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед324 от 02.06.2015г.

2355-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15340_ _ ____ __ _ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед311 от 01.06.2015г.

2354-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15334_ _ ____ __ _ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед312 от 01.06.2015г.

2353-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15335_ _ __ ____ _ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед321 от 02.06.2015г.

2352-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15333_ _ __ __ ___ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед320 от 02.06.2015г.

2351-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15332_ _ __ __ ___ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед328 от 02.06.2015г.

2350-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15330_ _ __ ____ _ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед319 от 02.06.2015г.

2349-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15328_ _ ____ __ _ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед327 от 02.06.2015г.

2348-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15329_ _ __ ____ _ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед318 от 02.06.2015г.

2347-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15331_ _ __ ____ _ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед319 от 02.06.2015г.

2346-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15327 _ _ __ _ __ _ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед323 от 02.06.2015г.

2345-14.05.2015г.-ДГС"Годеч"т-не,р-не в_Об 15111п27.05.2015г. в03.06.2015г._ПроведенаЗаповед270 от 03.06.2015г.

2344-19.05.2015г.-ДГС"Враца" П-з Об15922_ _ _ __ п01.06.2015г. в05.06.2015г._ПроведенаЗаповед 85 от 02.06.2015г.

2343-19.05.2015г.-ДГС"Враца" П-з Об15921_ _ _ __ п01.06.2015г. в05.06.2015г._ПроведенаЗаповед 84 от 02.06.2015г.

2342-12.05.2015г.-ДГС"Борима"Об1509 _ __ __ __ _ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед 49 от 03.06.2015г.

2341-12.05.2015г.-ДГС"Борима"Об1509 _ __ ______ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед 47 от 03.06.2015г.

2340-19.05.2015г.-ДГС"Враца"Об15921_ ____ _ ___ п01.06.2015г. в05.06.2015г._ПроведенаЗаповед 83 от 02.06.2015г.

2339-19.05.2015г.-ДГС"Враца"Об15922_ _ _ ______ п01.06.2015г. в05.06.2015г._ПроведенаЗаповед82 от 02.06.2015г.

2338-19.05.2015г.-ДГС"Враца"Об15923_ _ ____ ___ п01.06.2015г. в05.06.2015г._ПроведенаЗаповед 81 от 02.06.2015г.

2337-12.05.2015г.-ДГС"Борима"Об1511 _ __ ______ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед 48 от 03.06.2015г.

2336-14.05.2015г.-ДГС"Говежда"Об15220_ _____ _ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПроведенаЗаповед157 от 29.05.2015г.

2335-14.05.2015г.-ДГС"Говежда"Об15219_ __ _ _ _ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПроведенаЗаповед156 от 29.05.2015г.

2334-14.05.2015г.-ДГС"Говежда"Об15217_ _пк-2__ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПроведенаЗаповед155 от 29.05.2015г.

2433-14.05.2015г.-ДГС"Говежда"Об15216_ _пк-2__ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПроведенаЗаповед154 от 29.05.2015г.

2432-14.05.2015г.-ДГС"Говежда"Об15222__ __ __ _ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПроведенаЗаповед149 от 29.05.2015г.

2431-14.05.2015г.-ДГС"Говежда"Об15221__ __ _ __ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПроведенаЗаповед148 от 29.05.2015г.

2430-14.05.2015г.-ДГС"Говежда"Об15219_ _ _ _ _ _ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПроведенаЗаповед153 от 29.05.2015г.

2429-14.05.2015г.-ДГС"Говежда"Об15218_ _ _ _ _ _ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПроведенаЗаповед152 от 29.05.2015г.

2428-14.05.2015г.-ДГС"Говежда"Об15217_ _ _ _ _ _ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПроведенаЗаповед151 29.05.2015г.

2427-14.05.2015г.-ДГС"Говежда"Об15216 _ __ _ _ _ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПроведенаЗаповед150 от 29.05.2015г.

2426-12.05.2015г.-ДГС"Борима"Об1512 _ __ _ __ __ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед 41 от 28.05.2015г.

2425-12.05.2015г.-ДГС"Борима"Об1510 _ __ _ __ __ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед 39 от 28.05.2015г.

2424-12.05.2015г.-ДГС"Борима"Об1513 _ __ ______ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед 38 от 28.05.2015г.

2423-12.05.2015г.-ДГС"Борима"Об1512 _ __ ______ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед 37 от 28.05.2015г.

2422-12.05.2015г.-ДГС"Борима"Об1510 _ __ ______ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед 35 от 28.05.2015г.

2421-05.03.2015г.-СЗДП ДП отдава под наем за срок от 5 г. част от недвижим имот-публична държавна собственост-об.№ 1"Механа", находящ се в административната сграда на ТП ДГС Мездра__п20.04.2015г. в05.05.2015г._ПроведенаЗаповед116 от 21.04.2015г.

2420-07.05.2015г.-ДГС"Троян"Об1526 _ ___ _ _ __ _ п18.05.2015г. в22.05.2015г._ПрекратенаЗаповед105 от 25.05.2015г.

2419-07.05.2015г.-ДГС"Троян"Об1517 _ _ _ _ __ ___ п18.05.2015г. в22.05.2015г._ПрекратенаЗаповед104 от 25.05.2015г.

2418-05.05.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1515 __ ____ _ п18.05.2015г. в22.05.2015г._ПрекратенаЗаповед102 от 25.05.2015г.

2417-08.05.2015г.-ДГС"Ловеч" _ Об1520 _ ____ ___ п22.05.2015г. в26.05.2015г._ПроведенаЗаповед163 от 22.05.2015г.

2416-07.05.2015г.-ДГС"Троян"_ _Об1533 _ _ _ ___ _ п18.05.2015г. в22.05.2015г._ПроведенаЗаповед101 от 18.05.2015г.

2415-07.05.2015г.-ДГС"Троян"_ _Об1532 _ _ _ _ __ _ п18.05.2015г. в22.05.2015г._ПроведенаЗаповед100 от 18.05.2015г.

2414-07.05.2015г.-ДГС"Троян" __Об1531 _ _ _ _ _ __ п18.05.2015г. в22.05.2015г._ПроведенаЗаповед 99 от 18.05.2015г.

2413-07.05.2015г.-ДГС"Троян" __Об1530 _ _ _ _ ___ п18.05.2015г. в22.05.2015г._ПроведенаЗаповед 98 от 18.05.2015г.

2412-07.05.2015г.-ДГС"Троян"__Об1529 _ _ _ _ __ _ п18.05.2015г. в22.05.2015г._ПроведенаЗаповед 97 от 18.05.2015г.

2411-07.05.2015г.-ДГС"Троян" __Об1528 _ _ ___ _ _ п18.05.2015г. в22.05.2015г._ПроведенаЗаповед 96 от 18.05.2015г.

2410-07.05.2015г.-ДГС"Троян"_ _Об1527 _ _ ___ _ _ п18.05.2015г. в22.05.2015г._ПроведенаЗаповед 95 от 18.05.2015г.

2409-07.05.2015г.-ДГС"Троян"__Об1521 _ _ _ _ __ _ п18.05.2015г. в22.05.2015г._ПроведенаЗаповед 94 от 18.05.2015г.

2408-22.04.2015г.-ДГС"Монтана"Об15406 п-з,тов __п08.05.2015г. в13.05.2015г._ПроведенаЗаповед 43 от 12.05.2015г.

2407-22.04.2015г.-ДГС"Монтана"Об15405 _ _ _ __ _ п08.05.2015г. в13.05.2015г._ПроведенаЗаповед 42 от 12.05.2015г.

2406-07.05.2015г.-ДГС"Мездра"Об151023__ ______ п20.05.2015г. в26.05.2015г._ПроведенаЗаповед 82 от 20.05.2015г.

2405-07.05.2015г.-ДГС"Мездра"Об151025чл.193 о ЗГп20.05.2015г. в26.05.2015г._ПроведенаЗаповед 83 от 20.05.2015г.

2404-07.05.2015г.-ДГС"Мездра"Об151022_______ _ п20.05.2015г. в26.05.2015г._ПроведенаЗаповед 81 от 20.05.2015г.

2403-05.05.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1516 __ ___ _ _ п18.05.2015г. в22.05.2015г._ПроведенаЗаповед101 от 19.05.2015г.

2402-05.05.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1514 ___ __ _ _ п18.05.2015г. в22.05.2015г._ПроведенаЗаповед100 от 19.05.2015г.

2401-24.04.2015г.-ДГС"Враца"Об15914 __ __ _ _ _ _ п11.05.2015г. в15.05.2015г._ПрекратенаЗаповед 74 от 15.05.2015г.

2400-21.04.2015г.-ДГС"Видин"Об15714 _____ __ _ _ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед101 от 14.05.2015г.

2399-23.04.2015г.-ДГС"Берковица"Об15139 _ _ __ _ п11.05.2015г. в15.05.2015г._ПроведенаЗаповед138 от 11.05.2015г.

2398-23.04.2015г.-ДГС"Берковица"Об15140 _ _ _ __ п11.05.2015г. в15.05.2015г._ПроведенаЗапопвед139 от 11.05.2015г.

2397-23.04.2015г.-ДГС"Берковица"Об15141 __ _ _ _ п11.05.2015г. в15.05.2015г._ПроведенаЗаповед141 от 11.05.2015г.

2396-23.04.2015г.-ДГС"Берковица"Об15140 __ _ _ _ п11.05.2015г. в15.05.2015г._ПроведенаЗаповед140 от 11.05.2015г.

2395-21.04.2015г.-ДГС"Видин"Об15712 __ __ ____ _ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПроведенаЗаповед 97 от 12.05.2015г.

2394-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1518п_ _____ ____ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед247 от 12.05.2015г.

2393-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1517п_ ____ _____ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед246 от 12.05.2015г.

2392-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1516п_ _______ __ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед245 от 12.05.2015г.

2391-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1514п_ _______ __ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед244 от 12.05.2015г.

2390-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1513п_ _______ __ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед243 от 12.05.2015г.

2389-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1512п_ ____ _____ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед242 от 12.05.2015г.

2388-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1509п_ ________ _ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед241 от 12.05.2015г.

2387-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1506п_ ____ _____ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед240 от 12.05.2015г.

2386-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1521 _ __________ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед239 от 12.05.2015г.

2385-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1518 _ __________ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед238 от 12.05.2015г.

2384-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1514 _ __________ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед237 от 12.05.2015г.

2383-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1513 _ __________ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед236 от 12.05.2015г.

2382-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1512 _ __________ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед235 от 12.05.2015г.

2381-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1509 _ __________ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед234 от 12.05.2015г.

2380-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1506 _ __________ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед233 от 12.05.2015г.

2379-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15537 __ __ _ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПрекратенаЗаповед251 от 11.05.2015г.

2378-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15532 __ __ _ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗаповед249 от 08.05.2015г.

2377-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15523 __ __ _ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗаповед248 от 08.05.2015г.

2376-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15534 __ __ _ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗаповед247 от 08.05.2015г.

2375-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15521 __ __ _ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗаповед246 от 08.05.2015г.

2374-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15538 __ __ _ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗаповед245 от 08.05.2015г.

2373-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15533 __ __ _ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗапопвед244 от 08.05.2015г.

2372-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15531 __ __ _ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗаповед243 от 08.05.2015г.

2371-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15536 __ __ _ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗаповед242 от 08.05.2015г.

2370-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15535 __ __ _ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗаповед241 от 08.05.2015г.

2369-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци" Об15539 __ ___ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗаповед240 от 08.05.2015г.

2368-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15544 _ _ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗаповед239 от 08.05.2015г.

2367-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15543 ___ _ _ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗаповед238 от 08.05.2015г.

2366-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15542 __ _ __ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗаповед237 от 08.05.2015г.

2365-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15541 __ _ _ _ _п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗаповед236 от 08.05.2015г.

2364-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15540 _ _ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗаповед235 от 08.05.2015г.

2363-24.04.2015г.-ДГС"Враца"Об15920 __ _ __ __ _ п11.05.2015г. в15.05.2015г._ПроведенаЗаповед 67 от 12.05.2015г.

2362-24.04.2015г.-ДГС"Враца"Об15919 __ _ ___ _ _ п11.05.2015г. в15.05.2015г._ПроведенаЗаповед 66 от 12.05.2015г.

2361-24.04.2015г.-ДГС"Враца"Об15918 __ ___ _ _ _ п11.05.2015г. в15.05.2015г._ПроведенаЗаповед 65 от 12.05.2015г.

2360-24.04.2015г.-ДГС"Враца"Об15917 __ _ ___ _ _ п11.05.2015г. в15.05.2015г._ПроведенаЗаповед 64 от 12.05.2015г.

2359-24.04.2015г.-ДГС"Враца"Об15916 __ _ ___ _ _ п11.05.2015г. в15.05.2015г._ПроведенаЗаповед 63 от 12.05.2015г.

2358-24.04.2015г.-ДГС"Враца"Об15915 _ _ _ _ _ _ _ п11.05.2015г. в15.05.2015г._ПроведенаЗаповед 62 от 12.05.2015г.

2357-08.04.2015г.-ДГС"Ботевград"Об15221____ _ _п27.04.2015г. в04.05.2015г._ПрекратенаЗаповед 83 от 05.05.2015г.

2356-08.04.2015г.-ДГС"Ботевград"Об15223__ ___ _п27.04.2015г. в04.05.2015г._ПрекратенаЗаповед 84 от 05.05.2015г.

2355-27.04.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1521 __ _ ___ __ _ п08.05.2015г. в12.05.2015г._ПроведенаЗаповед136 от 08.05.2015г.

2354-17.04.2015г.-ДГС"Троян"Об1 отглеждане____ п30.04.2015г. в05.05.2015г._ПроведенаЗаповед 71 от 04.05.2015г.

2353-21.04.2015г.-ДГС"Видин"Об15716 __ __ __ _ _ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПроведенаЗаповед 93 от 05.05.2015г.

2352-21.04.2015г.-ДГС"Видин"Об15713 ____ _ _ _ _ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПроведенаЗаповед 92 от 05.05.2015г.

2351-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1522п_ _________ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПроведенаЗаповед228 от 07.05.2015г.

2350-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1522 _ ________ _ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПроведенаЗаповед227 от 07.05.2015г.

2349-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1520 _ _______ __ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПроведенаЗаповед226 от 07.05.2015г.

2348-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1517 _ ___ ______ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПроведенаЗаповед225 от 07.05.2015г.

2347-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1516 _ ______ ___ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПроведенаЗаповед224 от 07.05.2015г.

2346-16.04.2015г.-ДГС"Ловеч" Об1520 _ __ _ __ _ _ п28.04.2015г. в05.05.2015г._ПрекратенаЗаповед132 от 05.05.2015г.

2345-17.04.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1515 _____ _ _ п28.04.2015г. в05.05.2015г._ПрекратенаЗаповед 91 от 05.05.2015г.

2344-08.04.2015г.-ДГС"Ботевград"Об15222_ ____ _п27.04.2015г. в04.05.2015г._ПроведенаЗаповед 82 от 29.04.2015г.

2343-08.04.2015г.-ДГС"Ботевград"Об15220____ _ _п27.04.2015г. в04.05.2015г._ПроведенаЗаповед 81 от 29.04.2015г.

2342-15.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Об1злс., м.и-ци _ п30.04.2015г. в05.05.2015г._ПроведенаЗаповед213 от 30.04.2015г.

2341-15.04.2015г.-ДГС"Мездра"Об151024 _ _ __ _ _ п29.04.2015г. в04.05.2015г._ПроведенаЗаповед 70 от 29.04.2015г.

2340-15.04.2015г.-ДГС"Мездра"Об151023 __ _ _ _ _ п29.04.2015г. в04.05.2015г._ПроведенаЗаповед 69 от 29.04.2015г.

2339-15.04.2015г.-ДГС"Мездра"Об151022 _ _ __ _ _ п29.04.2015г. в04.05.2015г._ПроведенаЗаповед 68 от 29.04.2015г.

2338-15.04.2015г.-ДГС"Мездра"Об151021 __ _ _ _ _ п29.04.2015г. в04.05.2015г._ПроведенаЗаповед 67 от 29.04.2015г.

2337-15.04.2015г.-ДГС"Мездра"Об151020 _ __ _ _ _ п29.04.2015г. в04.05.2015г._ПроведенаЗаповед 66 от 29.04.2015г.

2336-15.04.2015г.-ДГС"Мездра"Об151019 _ __ _ _ _ п29.04.2015г. в04.05.2015г._ПроведенаЗаповед 65 от 29.04.2015г.

2335-16.04.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1520 _ __ ____ _ _ п28.04.2015г. в05.05.2015г._ПроведенаЗаповед127 от 28.04.2015г.

2334-16.04.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1519 _ __ _ ____ _ п28.04.2015г. в05.05.2015г._ПроведенаЗаповед126 от 28.04.2015г.

2333-16.04.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1519 _ __ ____ _ _ п28.04.2015г. в05.05.2015г._ПроведенаЗаповед125 от 28.04.2015г.

2332-14.04.2015г.-ДГС"Никопол"Об10отгл. почист._п27.04.2015г. в04.05.2015г._ПроведенаЗаповед 58 от 27.04.2015г.

2331-14.04.2015г.-ДГС"Никопол"Об9_ м. ивици____ п27.04.2015г. в04.05.2015г._ПроведенаЗаповед 58 от 27.04.2015г.

2330-14.04.2015г.-ДГС"Никопол"Об8_отгл. ,почист. п27.04.2015г. в04.05.2015г._ПроведенаЗаповед 58 от 27.04.2015г.

2329-07.04.2015г.-ДГС"Черни Осъм"Об1508 ____ _ п20.04.2015г. в24.04.2015г._ПрекратенаЗаповед 75 от 27.04.2015г.

2328-17.04.2015г.-ДГС"Лесидрен"Обект 1514 ___ _ п28.04.2015г. в05.05.2015г._ПрекратенаЗаповед 79 от 24.04.2015г.

2327-07.04.2015г.-ДЛС"Витиня"Об15220 _ ______ _ п22.04.2015г. в29.04.2015г._ПроведенаЗаповед117 от 23.04.2015г.

2326-07.04.2015г.-ДЛС"Витиня"Об15219 _ _____ __ п22.04.2015г. в29.04.2015г._ПроведенаЗаповед116 от 23.04.2015г.

2325-07.04.2015г.-ДЛС"Витиня"Об15218 _ ____ ___ п22.04.2015г. в29.04.2015г._ПроведенаЗаповед115 от 23.04.2015г.

2324-07.04.2015г.-ДГС"Мездра"Об3_мех. почво._ _ п21.04.2015г. в27.04.2015г._ПроведенаЗаповед 57 от 22.04.2015г.

2323-07.04.2015г.-ДГС"Мездра"Об4_мех. почво._ _ п21.04.2015г. в27.04.2015г._ПроведенаЗаповед 58 от 22.04.2015г.

2322-01.04.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15619 _ _ _ п15.04.2015г. в20.04.2015г._ПроведенаЗаповед 86 от 20.04.2015.

2321-01.04.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15618_ _ __ п15.04.2015г. в20.04.2015г._ПроведенаЗаповед 85 от 20.04.2015г.

2320-01.04.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15617_ __ _ п15.04.2015г. в20.04.2015г._ПроведенаЗаповед 84 от 20.04.2015г.

2319-01.04.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15616_ _ __ п15.04.2015г. в20.04.2015г._ПроведенаЗаповед 83 от 20.04.2015г.

2318-01.04.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15615_ __ _ п15.04.2015г. в20.04.2015г._ПроведенаЗаповед 82 от 20.04.2015г.

2317-01.04.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15614 _ _ _ п15.04.2015г. в 20.04.2015г._ПроведенаЗаповед 81 от 20.04.2015г.

2316-07.04.2015г.-ДГС"Черни Осъм"Обект 1510 _ _ п20.04.2015г. в24.04.2015г._ПроведенаЗаповед 73 от 21.04.2015г.

2315-17.04.2015г.-ДГС"Лесидрен"Обект 1516 __ _ п28.04.2015г. в05.05.2015г._ПрекратенаЗаповед 77 от 22.04.2015г.

2314-07.04.2015г.-ДГС"Черни Осъм"Обект 1509 _ _ п20.04.2015г. в24.04.2015г._ПроведенаЗаповед 72 от 21.04.2015г.

2313-07.04.2015г.-ДГС"Черни Осъм"Обект 1507 ___ п20.04.2015г. в24.04.2015г._ПроведенаЗаповед 71 от 21.04.2015г.

2312-07.04.2015г.-ДГС"Черни Осъм"Обект 1506 __ _ п20.04.2015г. в24.04.2015г._ПроведенаЗаповед 70 от 21.04.2015г.

2311-07.04.2015г.-ДГС"Черни Осъм"Об1505 ____ _ _ п20.04.2015г. в24.04.2015г._ПроведенаЗаповед 69 от 21.04.2015г.

2310-07.04.2015г.-ДГС"Черни Осъм"Об1504 чл.193 _ п20.03.2015г. в24.04.2015г._ПроведенаЗаповед 68 от 21.04.2015г.

2309-10.03.2015г.-Дългосрочен договор за продажба на стояща д-на на корен в __об. № 2015-5П

СЗДП ДГС Ботевград,__________п15.04.2015г. в21.04.2015г._ПроведенаЗаповед112 от 17.04.2015г._Анекс2

2308-05.03.2015г.-Дългосрочен договор - _продажба на стояща д-на на __корен в об.№ 2015-7П на

територията на СЗДП ТП ДГС Ловеч_____________ _ п15.04.2015г. в21.04.2015г._ПроведенаЗаповед111 от 17.04.2015г._Документи2015-7П Свали ТУК

2307-31.03.2015г.-ДГС"Ловеч" _ _ Обект 1518 _ __ _ п20.04.2015г. в24.04.2015г._ПроведенаЗаповед111 от 20.04.2015г.

2306-31.03.2015г.-ДГС"Ловеч" _ _ Обект 1517 _ _ __ п20.04.2015г. в24.04.2015г._ПроведенаЗаповед108 от 20.04.2015г.

2305-31.03.2015г.-ДГС"Ловеч"___ Обект 1517 _ _ _ _п20.04.2015г. в24.04.2015г._ПроведенаЗаповед110 от 20.04.2015г.

2304-31.03.2015г.-ДГС"Ловеч" _ _ Обект 1518 _ __ _ п20.04.2015г. в24.04.2015г._ПроведенаЗаповед109 от 20.04.2015г.

2303-31.03.2015г.-ДГС"Ловеч"__ _ Обект 1516-1 _ _ п20.04.2015г. в24.04.2015г._ПроведенаЗаповед107 от 20.04.2015г.

2302-03.04.2015г.-ДГС"Миджур" __Обект 15820_ _ _ п15.04.2015г. в20.04.2015г._ПроведенаЗаповед 90 от 16.04.2015г.

2301-03.04.2015г.-ДГС"Миджур"_ _Обект 15819_ _ _ п15.04.2015г. в20.04.2015г._ПроведенаЗаповед 89 от 16.04.2015г.

2300-30.03.2015г.-ДЛС"Витиня"_Договаряне _Об15109-2 _дата ___ 15.04.2015г._ПроведенаПротокол от 15.04.2015г.

2299-31.03.2015г.-ДГС"Враца"_П-з об15910_______п15.04.2015г. в21.04.2015г._ПроведенаЗаповед 42 от 16.04.2015г.

2298-31.03.2015г.-ДГС"Враца"_ _ Обект 15913 _ _ _ п15.04.2015г. в21.04.2015г._ПроведенаЗаповед 41 от 16.04.2015г.

2297-31.03.2015г.-ДГС"Враца"_ _ Обект 15912_ ___ п15.04.2015г. в21.04.2015г._ПроведенаЗаповед 40 от 16.04.2015г.

2296-31.03.2015г.-ДГС"Враца"_ _ Об15911 чл.193 _ п15.04.2015г. в21.04.2015г._ПроведенаЗаповед 39 от 16.04.2015г.

2295-31.03.2015г.-ДГС"Враца"_ _ Обект 15910 _ _ _ п15.04.2015г. в21.04.2015г._ПроведенаЗаповед 38 от 16.04.2014г.

2294-30.03.2015г.-ДЛС"Витиня" _ Обект 15217 м-ци п15.04.2015г. в22.04.2015г._ПроведенаЗаповед 109 от 16.04.2015г.

2293-30.03.2015г.-ДЛС"Витиня" _ Обект 15216 м-ци п15.04.2015г. в22.04.2015г._ПроведенаЗаповед 108 от 16.04.2015г.

2292-18.03.2015г.-ДГС"Троян"_ _ Обект 1526 _ ____ п08.04.2015г. в14.04.2015г._ПрекратенаЗаповед 67 от 14.04.2015г.

2291-18.03.2015г.-ДГС"Троян"_ _ Обект 1523 _ ____ п08.04.2015г. в14.04.2015г._ПрекратенаЗаповед 66 14.04.2015г.

2290-18.03.2015г.-ДГС"Троян" __ Обект 1521 _ _ _ _ п08.04.2015г. в14.04.2015г._ПрекратенаЗаповед 65 от 14.04.2015г.

2289-18.03.2015г.-ДГС"Троян"___ Обект 1517 _ __ _ п08.04.2015г. в14.04.2015г._ПрекратенаЗаповед 64 от 14.04.2015г.

2288-18.03.2015г.-ДГС"Троян"_ _ Обект 1525 _ _ _ _ п08.04.2015г. в14.04.2015г._ПроведенаЗаповед 63 от 14.04.2015г.

2287-18.03.2015г.-ДГС"Троян" _ _ Обект 1524 __ _ _ п08.04.2015г. в14.04.2015г._ПроведенаЗаповед 62 от 14.04.2015г.

2286-18.03.2015г.-ДГС"Троян"__ Обект 1522 _ ___ _ п08.04.2015г. в14.04.2015г._ПроведенаЗаповед 61 от 14.04.2015г.

2285-18.03.2015г.-ДГС"Троян" __ Обект 1520 ____ _ п08.04.2015г. в14.04.2015г._ПроведенаЗаповед 60 от 14.04.2015г.

2284-18.03.2015г.-ДГС"Троян" __ Обект 1519 _ _ _ _ п08.04.2015г. в14.04.2015г._ПроведенаЗаповед 59 от 14.04.2015г.

2283-18.03.2015г.-ДГС"Троян" __ Обект 1518 _ _ _ _ п08.04.2015г. в14.04.2015г._ПроведенаЗаповед 58 от 14.04.2015г.

2282-18.03.2015г.-ДГС"Троян" __ Обект 1516 _ _ _ _ п08.04.2015г. в14.04.2015г._ПроведенаЗаповед 57 от 14.04.2015г.

2281-18.03.2015г.-ДГС"Троян" __ Обект 1515 _ ___ _ п08.04.2015г. в14.04.2015г._ПроведенаЗаповед 56 от 14.04.2015г.

2280-18.03.2015г.-ДГС"Троян" __ Обект 1514 _ ___ _ п08.04.2015г. в14.04.2015г._ПроведенаЗаповед 55 от 14.04.2015г.

2279-17.03.2015г.-ДГС"Своге" __ Обект 15219 _ __ _ п30.03.2015г. в03.04.2015г._ПроведенаЗаповед 193 от 09.04.2015г.

2278-17.03.2015г.-ДГС"Своге" __ Обект 15218 _ __ _ п30.03.2015г. в03.04.2015г._ПроведенаЗаповед 192 от 09.04.2015г.

2277-17.03.2015г.-ДГС"Своге" __ Обект 15217___ _ _ п30.03.2015г. в03.04.2015г._ПроведенаЗаповед 191 от 09.04.2015г.

2276-17.03.2015г.-ДГС"Своге" __ Обект 15216 _ _ _ _ п30.03.2015г. в03.04.2015г._ПроведенаЗаповед 190 от 09.04.2015г.

2275-17.03.2015г.-ДГС"Своге" __ Обект 15222 _ ____ п30.03.2015г. в03.04.2015г._ПроведенаЗаповед 196 от 09.04.2015г.

2274-17.03.2015г.-ДГС"Своге"__ Обект 15221 _ ___ _ п30.03.2015г. в03.04.2015г._ПроведенаЗаповед 195 от 09.04.2015г.

2273-17.03.2015г.-ДГС"Своге"__ Обект 15220 _ ___ _ п30.03.2015г. в03.04.2015г._ПроведенаЗаповед 194 от 09.04.2015г.

2272-17.03.2015г.-ДГС"Своге"__ Обект 15226 _ ___ _ п30.03.2015г. в03.04.2015г._ПроведенаЗаповед 200 от 09.04.2015г.

2271-17.03.2015г.-ДГС"Своге"__ Обект 15225 _ ___ _ п30.03.2015г. в03.04.2015г._ПроведенаЗаповед 199 от 09.04.2015г.

2270-17.03.2015г.-ДГС"Своге"__ Обект 15224 _ ___ _ п30.03.2015г. в03.04.2015г._ПроведенаЗаповед 198 от 09.04.2015г.

2269-17.03.2015г.-ДГС"Своге"__ Обект 15223 _ ___ _ п30.03.2015г. в03.04.2015г._ПроведенаЗаповед 197 от 09.04.2015г.

2268-19.03.2015г.-ДГС"Своге"П-з и т-не _ ГСУ"Р-во"_п31.03.2015г. в07.04.2015г._ПроведенаЗаповед 187 от 08.04.2015г.

2267-19.03.2015г.-ДГС"Своге"_П-з и т-не ГСУ"Своге" п31.03.2015г. в07.04.2015г._ПроведенаЗаповед 186 от 08.04.2015г.

2266-19.03.2015г.-ДГС"Своге"_П-з I-ви ГСУ"Бов"____п31.03.2015г. в07.04.2015г._ПроведенаЗаповед 185 от 08.04.2015г.

2265-20.03.2015г.-ДГС"Борима"Об1 о-не,и-не на и-ки_п02.04.2015г. в07.04.2015г._ПроведенаЗаповед 14 от 03.04.2015г.

2264-16.03.2015г.-Продажба на стояща д-а на корен _Обект 2015-9п, СЗДП__първа 31.03.2015г. втора06.04.2015г._______________________________________________________________________ПроведенаЗаповед 99 от 31.03.2015г.

2263-24.02.2015г.-Дългосрочен договор - продажба на___ дървесина на корен за срок от 5 г. на територията на СЗДП ТП ДГС - Чипровци, __________първа 30.03.2015г. втора 03.04.2015г.______________ПроведенаЗаповед 94 от 30.03.2015г.

2262-20.02.2015г.-Дългосрочен договор-продажба на_ __ _дървесина на корен за срок от 5г. на териториятана СЗДП ТП ДГС-Своге,_______________ първа 24.03.2015г. втора 30.03.2015г._____________ПрекратенаЗаповед 93 от 30.03.2015г.

2261-13.03.2015г.-ДГС"Миджур"Обект 15818 _ __ __ _ п25.03.2015г. в31.03.2015г._ПроведенаЗаповед 75 от 01.04.2015г.

2260-24.02.2015г.-ДГС"Видин" Об15711 _ __ _ _____ _ п09.03.2015г. в13.03.2015г._ПроведенаЗаповед 57 от 13.03.2015г.

2259-10.03.2015г.-ДГС"Лесидрен"Н-ва л-ни п-ди Об1_п23.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 72 от 30.03.2015г.

2258-16.03.2015г.-ДГС"Мездра"Об 2015-2 з-не, о-не_п27.03.2015г. в31.03.2015г._ПроведенаЗаповед 45 от 27.03.2015г.

2257-16.03.2015г.-ДГС"Мездра"Об 2015-1 к-не. отгл. п 27.03.2015г. в31.03.2015_ПроведенаЗаповед 44 от 27.03.2015г.

2256-06.03.2015г.-ДГС"Лесидрен"Обект 1512__ ___п23.03.2015г. в27.03.2015г._ПрекратенаЗаповед 71 от 27.03.2015г.

2255-13.03.2015г.-ДГС"Миджур"Обект 15817 _ _ _ _ п25.03.2015г. в31.03.2015г._ПроведенаЗаповед 70 от 26.03.2015г.

2254-16.03.2015г.-ДГС"Оряхово"Обект 151103 ____п27.03.2015г. в03.04.2015г._ПроведенаЗаповед 19 от 30.03.2015г.

2253-13.03.2015г.-ДГС"Миджур"Обект 15816 _ _ _ _ п25.03.2015г. в31.03.2015г._ПроведенаЗаповед 69 от 26.03.2015г.

2252-05.03.2015г.-ДЛС"Витиня"Обект 15109-1 _ _ _ п18.03.2015г. в25.03.2015г._ПрекратенаЗаповед 91 от 26.03.2015г.

2251-13.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15138с _пк-2_п24.03.2015г. в30.03.2015г._ПроведенаЗаповед112 от 24.03.2015г.

2250-13.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15138с _пк-1_п24.03.2015г. в30.03.2015г._ПроведенаЗаповед113 от 24.03.2015г.

2249-13.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15136с _пк-2_п24.03.2015г. в30.03.2015г._ПроведенаЗаповед111 от 24.03.2015г.

2248-13.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15136с _пк-1_п24.03.2015г. в30.03.2015г._ПроведенаЗаповед110 от 24.03.2015г.

2247-12.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15133с _пк-2_п23.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед106 от 24.03.2015г.

2246-12.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15133с _пк-1_п23.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед107 от 24.03.2015г.

2245-13.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15137с______п24.03.2015г. в30.03.2015г._ПроведенаЗаповед114 от 24.03.2015г.

2244-12.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15134с ____ _п23.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед102 от 24.03.2015г.

2243-12.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15131с_м-ци_п23.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед104 от 24.03.2015г.

2242-12.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15130с ___ __п23.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед101 от 24.03.2015г.

2241-12.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15129с ___ __п23.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед103 от 24.03.2015г.

2240-13.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15138с______п24.03.2015г. в30.03.2015г._ПроведенаЗаповед108 от 24.03.2015г.

2239-13.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15136с______п24.03.2015г. в30.03.2015г._ПроведенаЗаповед109 от 24.03.2015г.

2238-11.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15135с______п23.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед100 от 24.03.2015г.

2237-11.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15133с______п23.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 99 от 24.03.2015г.

2236-06.03.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1409 ____ _ п20.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 64 от 21.03.2015г.

2235-06.03.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1507 _ _ _ _ п20.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 76 от 21.03.2015г.

2234-06.03.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1505 _ ___ _ п20.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 74 от 21.03.2015г.

2233-06.03.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1504 _ _ _ _ п20.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 73 от 21.03.2015г.

2232-06.03.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1508 _ ___ _ п20.03.2015г. в27.03.2015г._ПрекратенаЗаповед 72 от 21.03.2015г.

2231-06.03.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1507 _ __ _ _ п20.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 71 от 21.03.2015г.

2230-06.03.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1506 _ _ __ _ п20.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 70 от 21.03.2015г.

2229-06.03.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1505 _ __ _ _ п20.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 69 от 21.03.2015г.

2228-06.03.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1504 _ _ __ _ п20.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 68 от 21.03.2015г.

2227-06.03.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1503 _ __ _ _ п20.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 67 от 21.03.2015г.

2226-06.03.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1430 ____ __ п20.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 66 от 21.03.2015г.

2225-06.03.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1429 _ ___ _ п20.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 65 от 21.03.2015г.

2224-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1518п _ _ _ __ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед155 от 24.03.2015г.

2223-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1517п _ _ __ _ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед154 от 24.03.2015г.

2222-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1516п _ _ _ __ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед153 от 24.03.2015г.

2221-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1514п _ _ _ __ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед152 от 24.03.2015г.

2220-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1513п __ _ _ _ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед151 от 24.03.2015г.

2219-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1512п _ _ _ __ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед150 от 24.03.2015г.

2218-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1509п _ _ _ __ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед149 от 24.03.2015г.

2217-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1506п _ _ _ __ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед148 от 24.03.2015г.

2216-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1518 _ _ _ ___ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед147 от 24.03.2015г.

2215-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1517 _ _ ___ _ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед146 от 24.03.2015г.

2214-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1516 _ _ _ ___ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед145 от 24.03.2015г.

2213-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1514 _ _ _ __ _ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед144 от 24.03.2015г.

2212-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1513 _ _ _ _ __ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед143 от 24.03.2015г.

2211-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1512 _ _ _ _ __ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед142 от 24.03.2015г.

2210-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1509 _ __ _ _ _ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед141 от 24.03.2015г.

2209-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1506 _ _ _ _ __ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед140 от 24.03.2015г.

2208-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1505п _ _ _ _ _ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед139 от 24.03.2015г.

2207-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1505 _ _ _ _ __ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед138 от 24.03.2015г.

2206-09.03.2015г.-ДГС"Плевен"Обект 1509 _ м-ци_ _ п23.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 72 от 23.03.2015г.

2205-05.03.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15521_ _ _ _ п18.03.2015г. в23.03.2015г._ПрекратенаЗаповед140 от 24.03.2015г.

2204-05.03.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15523_ _ _ _ п18.03.2015г. в23.03.2015г._ПрекратенаЗаповед139 от 24.03.2015г.

2203-06.03.2015г.-ДГС"Лесидрен"Обект 1513____ __п23.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 68 от 24.03.2015г.

2202-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1506_пк-2_м-ци _п18.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед 39 от 19.03.2015г.

2201-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1506_пк-1_м-ци _п18.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед 40 от 19.03.2015г.

2200-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1507_пк-2_м-ци_п18.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед 41 от 19.03.2015г.

2199-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1507_пк-1_м-ци_п18.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед 42 от 19.03.2015г.

2198-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1508_пк-1_____ п19.03.2015г. в25.03.2015г._ПроведенаЗаповед 46 от 19.03.2015г.

2197-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1508_пк-2____ _п19.03.2015г. в25.03.2015г._ПроведенаЗаповед 47 от 19.03.2015г.

2196-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1509_пк-1_ ____п19.03.2015г. в25.03.2015г._ПроведенаЗаповед 48 от 19.03.2015г.

2195-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1509_пк-2____ _п19.03.2015г. в25.03.2015г._ПроведенаЗаповед 49 от 19.03.2015г.

2194-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1510_пк-1____ _п19.03.2015г. в25.03.2015г._ПроведенаЗаповед 50 от 19.03.2015г.

2193-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1510_ пк-2 _ ___п19.03.2015г. в25.03.2015г._ПроведенаЗаповед 51 от 19.03.2015г.

2192-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Обект 1506_пк-3__п18.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед 43 от 19.03.2015г.

2191-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Обект 1507_пк-3__п18.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед 44 от 19.03.2015г.

2190-27.02.2015г.-ДГС"Чипровци"_П-з д-на и д-а__ п18.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед117 от 19.03.2015г.

2189-06.03.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1506 _ __ __ _ _ п20.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 39 от 19.03.2015г.

2188-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1510_______ _ _п19.03.2015г. в25.03.2015г._ПроведенаЗаповед 45 от 19.03.2015г.

2187-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1509__м-ци __ _п18.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед 38 от 19.03.2015г.

2186-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1508__м-ци __ _п18.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед 37 от 19.03.2015г.

2185-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1507__м-ци _ __п18.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед 36 от 19.03.2015г.

2184-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1506__м-ци _ __п18.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед 35 от 19.03.2015г.

2183-05.03.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15527_ _ _ п18.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед130 от 19.03.2015г.

2182-05.03.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15526_ _ _ п18.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед129 от 19.03.2015г.

2181-05.03.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15524_ _ _ п18.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед128 от 19.03.2015г.

2180-05.03.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15522_ _ _ п18.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед127 от 19.03.2015г.

2179-05.03.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15525_ _ _ п18.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед124 от 19.03.2015г.

2178-05.03.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15519_ _ _ п18.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед122 от 19.03.2015г.

2177-05.03.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15520_ _ _ п18.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед123 от 19.03.2015г.

2176-05.03.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15518_ _ _ п18.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед121 от 19.03.2015г.

2175-05.03.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15530_ _ _ п18.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед120 от 19.03.2015г.

2174-05.03.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15529_ _ _ п18.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед119 от 18.03.2015г.

2173-05.03.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15528_ _ _ п18.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед118 от 19.03.2015г.

2172-05.03.2015г.-ДЛС"Витиня"Обект 15115-1_ __ _п18.03.2015г. в25.03.2015г._ПроведенаЗаповед 89 от 19.03.2015г.

2171-05.03.2015г.-ДЛС"Витиня"Обект 15114-1 _ _ _ п18.03.2015г. в25.03.2015г._ПроведенаЗаповед 88 от 19.02.2015г.

2170-05.03.2015г.-ДЛС"Витиня"Обект 15113-1 _ _ _ п18.03.2015г. в25.03.2015г._ПроведенаЗаповед 87 от 19.03.2015г.

2169-09.03.2015г.-ДГС"Плевен"Обект 1511 _ ____ _ п23.03.2015г. в27.03.2015г._ПрекратенаЗаповед 70 от 18.03.2015г.

2168-09.03.2015г.-ДГС"Плевен"Обект 1510 _ ____ _ п23.03.2015г. в27.03.2015г._ПрекратенаЗаповед 69 от 18.03.2015г.

2167-27.02.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об2015-1 поч.,отгл.п18.03.2015г. в25.03.2015г.ПроведенаЗаповед 57 от 19.03.2015г.

2166-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1519п _ _ _ _ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед135 от 18.03.2015г.

2165-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1515п _ _ _ _ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед134 от 18.03.2015г.

2164-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1507п _ _ _ _ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед133 от 18.03.2015г.

2163-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1519 _ __ _ _ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед132 от 18.03.2015г.

2162-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1507 _ _ _ __ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед130 от 18.03.2015г.

2161-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1515 _ _ __ _ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед131 от 18.03.2015г.

2160-25.02.2015г.-ДГС"Говежда"Об15214с_м-ци_ _ п12.03.2015г. в18.03.2015г._ПрекратенаЗаповед 85 от 18.03.2015г.

2159-26.02.2015г.-ДГС"Ловеч"Обект 1514 __ _ _ _ _ п17.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед 71 от 17.03.2015г.

2158-26.02.2015г.-ДГС"Ловеч"Обект 1514 __ _ _ _ _ п17.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед 72 от 17.03.2015г.

2157-26.02.2015г.-ДГС"Ловеч"Обект 1516_ _ _ _ _ _ п17.03.2015г. в23.03.2015г._ПрекратенаЗаповед76 от 21.03.2015г.

2156-26.02.2015г.-ДГС"Ловеч"Обект 1513_ _ _ _ _ _п17.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед 70 от 17.03.2015г.

2155-26.02.2015г.-ДГС"Ловеч"Обект 1515 __ _ _ _ _п17.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед 73 от 17.03.2015г.

2154-24.02.2015г.-ДГС"Своге"_П-з и т-не на д-на _ п09.03.2015г. в13.03.2015г._ПрекратенаЗаповед129 от 13.03.2015г.

2153-25.02.2015г.-ДГС"Говежда"Обект 15215с_ __ п12.03.2015г. в18.03.2015г._ПроведенаЗаповед 71 от 13.03.2015г.

2152-25.02.2015г.-ДГС"Говежда"Обект 15213с_ __ п12.03.2015г. в18.03.2015г._ПроведенаЗаповед 70 от 13.03.2015г.

2151-25.02.2015г.-ДГС"Говежда"Обект 15212с_ _ _п12.03.2015г. в18.03.2015г._ПроведенаЗаповед 69 от 13.03.2015г.

2150-24.02.2015г.-ДГС"Видин"Обект 15711 _ __ _ _ п09.03.2015г. в13.03.2015г._ПроведенаЗаповед 57 от 13.03.2015г.

2149-24.02.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1-2015 з-не,о-не_п09.03.2015г. в13.03.2015г._ПроведенаЗаповед 64 от 13.03.2015г.

2148-24.02.2015г.-ДГС"Видин"Обект 15710 _ __ _ _ п09.03.2015г. в13.03.2015г._ПроведенаЗаповед 54 от 09.03.2015г.

2147-24.02.2015г.-ДГС"Видин"Обект 15710 _ _ _ _ _ п09.03.2015г. в13.03.2015г._ПроведенаЗаповед 53 от 09.03.2015г.

2146-24.02.2015г.-ДГС"Своге"Об1501 почво., з-не, п06.03.2015г. в10.03.2015г._ПроведенаЗаповед114 от 11.03.2015г.

2145-23.02.2015г.-ДГС"Никопол"1_( лкд)Обект 4__ п10.03.2015г. в16.03.2015г._ПроведенаЗаповед 27 от 10.03.2015г.

2144-19.01.2015г.-ДГС"Миджур"Обект 15813_ _ _ _ п30.01.2015г. в04.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 30 от 05.02.2015г.

2143-19.01.2015г.-ДГС"Миджур" _Обект 15811_ _ _ п30.01.2015г. в04.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 29 от 05.02.2015г.

2142-19.01.2015г.-ДГС"Миджур"_ _Об15812_ _ __ _ п30.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 28 от 05.02.2015г.

2141-20.01.2015г.-Дългосрочни договори - _________________добив за срок от 5 години на територията на _СЗДП ТП ДГС"Ботевград"1_Обект3__________ _ първа 23.02.2015г. втора 27.02.2015г._ПрекратенаЗапопвед 59 от 04.03.2015г.

2140-20.01.2015г.-Дългосрочни договори - _________________добив за срок от 5 години на територията на _СЗДП ТП ДГС"Лесидрен"1_Обект1___________ _ първа 23.02.2015г. втора 27.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 58 от 04.03.2015г.

2139-20.01.2015г.-Дългосрочни договори - _________________добив за срок от 5 години на територията на _СЗДП ТП ДГС"Видин"1____Обект2____________ _ първа 23.02.2015г. втора 27.02.2015г._ПроведенаЗаповед 50 от 24.02.2015г.

2138-18.02.2015г.-ДГС"Берковица"Обект 15128с_ _п04.03.2015г. в09.03.2015г._ПроведенаЗаповед 66 от 04.03.2015г.

2137-18.02.2015г.-ДГС"Берковица"Обект 15127с_ _п04.03.2015г. в09.03.2015г._ПроведенаЗаповед 68 от 04.03.2015г.

2136-18.02.2015г.-ДГС"Берковица"Обект 15123с__п04.03.2015г. в09.03.2015г._ПроведенаЗаповед 69 от 04.03.2015г.

2135-18.02.2015г.-ДГС"Берковица"Обект 15122с__п04.03.2015г. в09.03.2015г._ПроведенаЗаповед 63 от 04.03.2015г.

2134-18.02.2015г.-ДГС"Берковица"Обект 15121с__п04.03.2015г. в09.03.2015г._ПроведенаЗаповед 67 от 04.03.2015г.

2133-18.02.2015г.-ДГС"Берковица"Обект 15120с__п04.03.2015г. в09.03.2015г._ПроведеноЗаповед 65 от 04.03.2015г.

2132-18.02.2015г.-ДГС"Берковица"Обект 15126с __п04.03.2015г. в09.03.2015г._ПроведенаЗаповед 64 от 04.03.2015г.

2131-15.01.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1505п _ _ _ _ _ п29.01.2015г. в04.02.2015г._ПрекратенаЗаповед81 от 27.02.2015г.

2130-15.01.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1507п _ _ _ _ _ п29.01.2015г. в04.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 83 от 27.02.2015г.

2129-15.01.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1506п _ _ _ _ _ п29.01.2015г. в04.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 82 от 27.02.2015г.

2128-15.01.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1509п _ _ __ _ п29.01.2015г. в04.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 84 от 27.02.2015г.

2127-18.02.2015г.-ДГС"Берковица"Об15124с_м-ци п04.03.2015г. в09.03.2015г.ПроведенаЗаповед70 от 04.03.2015г.

2126-18.02.2015г.-ДГС"Берковица"Об15125с_м-ци п04.03.2015г. в09.03.2015г.ПроведенаЗаповед71 от 04.03.2015г.

2125-15.01.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1509 _ _ _ _ _ п29.01.2015г. в04.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 80 от 27.02.2015г.

2124-15.01.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1507 _ _ _ _ _ п29.01.2015г. в04.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 79 от 27.02.2015г.

2123-15.01.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1506 _ _ _ _ _ п29.01.2015г. в04.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 78 от 27.02.2015г.

2122-15.01.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1505 _ _ _ _ _ п29.01.2015г. в04.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 77 от 27.02.2015г.

2121-26.02.2015г.-ДГС"Лесидрен"Обект 1511 _ _ _ п09.03.2015г. в13.03.2015г._ПрекратенаЗаповед 50 от 04.03.2015г.

2120-16.02.2015г.-ДГС"Мездра"Обект 151018 __ _ п27.02.2015г. в05.03.2015г._ПроведенаЗаповед 37 от 27.02.2015г.

2119-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Обект 15107п _ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 32 от 16.02.2015г.

2118-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Обект 15108п _ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 33 от 16.02.2015г.

2117-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Обект 15109п _ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 34 от 16.02.2015г.

2116-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Обект 15110п _ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 35 от 16.02.2015г.

2115-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Обект 15111п _ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 36 от 16.02.2015г.

2114-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Обект 15113п _ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 37 от 16.02.2015г.

2113-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Обект 15114п _ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 38 от 16.02.2015г.

2112-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Обект 15115п _ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 39 от 16.02.2015г.

2111-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Обект 15116п _ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 40 от 16.02.2015г.

2110-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Обект 15117п _ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 41 от 16.02.2015г.

2109-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Обект 15118п _ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 42 от 16.02.2015г.

2108-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Обект 15119п _ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 43 от 16.02.2015г.

2107-10.02.2015г.-ДГС"Миджур"Обект 15812-1 _ _ п23.02.2015г. в27.02.2015г._ПроведенаЗаповед 51 от 24.02.2015г.

2106-10.02.2015г.-ДГС"Миджур"Обект 15810-1 _ _п23.02.2015г. в27.02.2015г._ПроведенаЗаповед 50 от 24.02.2015г.

2105-10.02.2015г.-ДГС"Миджур"Обект 15806-1 І_ п23.02.2015г. в27.02.2015г._ПроведенаЗаповед 49 от 24.02.2015г.

2104-05.02.2015г.-ДГС"Говежда"Обект 15210 _ _ п20.02.2015г. в25.02.2015г._ПроведенаЗаповед 34 от 23.02.2015г.

2103-06.02.2015г.-ДЛС"Витиня"тов., т-п., разтов. п18.02.2015г. в24.02.2015г._ПроведенаЗаповед 61 от 18.02.2015г.

2102-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Об15106п _ __ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 31 от 16.02.0215г.

2101-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Об15105п _ __ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 30 от 16.02.2015г.

2100-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Об15104п _ __ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 29 от 16.02.2015г.

2099-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Об15103п _ __ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 28 от 16.02.2015г.

2098-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Об15102п _ _ _п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 27 от 16.02.2015г.

2097-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Об15101п _ __ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 26 от 16.02.2015г.

2096-19.01.2015г.-ДГС"Монтана"Об15403-1__ _ _ п30.01.2015г. в05.02.2015г._ПроведенаЗаповед 12 от 02.02.2015г.

2095-29.01.2015г.-Продажба на добита дървесина, натоварена на превозно средство от обект 2015-4П, ДГТ на СЗДП ДП___ първа 10.02.2015г. втора 17.02.2015г._ПроведенаЗаповед 41 от 10.02.2015г.

2094-15.01.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1507_ __ _ п27.01.2015г. в03.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 30 от 06.02.2015г.

2093-15.01.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1506_ _ _ _п27.01.2015г. в03.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 29 от 06.02.2015г.

2092-15.01.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1505_ __ _ п27.01.2015г. в03.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 28 от 06.02.2015г.

2091-15.01.2015г.-ДЛС"Русалка" Обект 1504_ __ _ п27.01.2015г. в03.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 27 от 06.02.2015г.

2090-23.01.2015г.-ДГС"Видин"_Обект 15709 _ _ _ _ п04.02.2015г. в09.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 25 от 09.02.2015г.

2089-22.01.2015г.-ДГС"Говежда" т-п., "Ирели"ООД п06.02.2015г. в11.02.2015г._ПроведенаЗаповед 28 от 06.02.2015г.

2088-22.01.2015г.-ДГС"Говежда"_тов., т-п., р-в._ _п06.02.2015г. в11.02.2015г._ПроведенаЗаповед 27 от 06.02.2015г.

2087-22.01.2015г.-ДГС"Чипровци"п-з.,т-п., на д-на п04.02.2015г. в09.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 38 от 06.02.2015г.

2086-19.01.2015г.-ДЛС"Витиня"Обект 15115_ _ _ п30.01.2015г. в05.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 55 от 05.02.2015г.

2085-19.01.2015г.-ДЛС"Витиня"Обект 15114_ _ _ п30.01.2015г. в05.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 54 от 05.02.2015г.

2084-19.01.2015г.-ДЛС"Витиня"Обект 15113_ _ _ п30.01.2015г. в05.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 53 от 05.02.2015г.

2083-19.01.2015г.-ДЛС"Витиня"Обект 15109_ _ _ п30.01.2015г. в05.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 51 от 05.02.2015г.

2082-19.01.2015г.-ДЛС"Витиня"Обект 15112_ _ _ п30.01.2015г. в05.02.2015г._ПроведенаЗаповед 48 от 02.02.2015г.

2081-19.01.2015г.-ДЛС"Витиня"Обект 15111_ _ _ п30.01.2015г. в05.02.2015г._ПроведенаЗаповед 47 от 02.02.2015г.

2080-19.01.2015г.-ДЛС"Витиня"Обект 15110_ _ _ п30.01.2015г. в05.02.2015г._ПроведенаЗаповед 46 от 02.02.2015г.

2079-19.01.2015г.-ДЛС"Витиня"Обект 15105_ _ _ п30.01.2015г. в05.02.2015г._ПроведенаЗаповед 45 от 02.02.2015г.

2078-05.02.2015г.-Годишен план за ползване на дървесина на ДП СЗДП за 2014г.

2077-22.08.2014г.-СЗДП обявява търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 15 стопански години на 2бр. недвижими имоти -ЧСД, предоставени за управление на ТП ДГС Лесидрен първа 02.10.2014г. втора 17.10.2014г._ПроведенаЗаповед 210 от 02.10.2014г.

2076-19.01.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15604 __ п30.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 44 от 30.01.2015г.

2075-19.01.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15604__ п30.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 43 от 30.01.2015г.

2074-19.01.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15613__ п30.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 40 от 30.01.2015г.

2073-19.01.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15612__ п30.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 39 от 30.01.2015г.

2072-19.01.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15611_ _п30.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 38 от 30.01.2015г.

2071-19.01.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15610_ _п30.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 37 от 30.01.2015г.

2070-19.01.2015г.-ДГС"Миджур"Обект 15815 _ _ п30.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 26 от 02.02.2015г.

2070-19.01.2015г.-ДГС"Миджур"Обект 15814_ __ п30.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 25 от 02.02.2015г.

2069-19.01.2015г.-ДГС"Миджур"Обект 15810_ __ п30.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 24 от 02.02.2015г.

2068-19.01.2015г.-ДГС"Миджур"Об15809_ _ _ _ _ п30.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 23 от 02.02.2015г.

2067-16.01.2015г.-ДГС"Говежда"Об15209 _ _ _ _ п30.01.2015г. в05.02.2015г._ПроведенаЗаповед 23 от 02.02.2015г.

2066-15.01.2015г.-ДГС"Никопол"Об 1-3 п-ка_ _ _ п30.01.2015г. в03.02.2015г._ПроведенаЗаповед 4 от 30.01.2015г.

2065-16.01.2015г.-ДГС"Лесидрен"Обект 1502___ п28.01.2015г. в02.02.2015г._ПроведенаЗаповед 26 от 29.01.2015г.

2064-16.01.2015г.-ДГС"Лесидрен"Обект 1501 _ _ п28.01.2015г. в02.02.2015г._ПроведенаЗаповед 25 от 29.01.2015г.

2063-15.01.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1430_ _ _ п27.01.2015г. в03.02.2015г._ПроведенаЗаповед 17 от 28.01.2015г.

2062-15.01.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1409_ _ _ п27.01.2015г. в03.02.2015г._ПроведенаЗаповед 16 от 28.01.2015г.

2061-15.01.2015г.-ДГС"Плевен"Обект 1508_ _ __ п28.01.2015г. в02.02.2015г._ПроведенаЗаповед 46 от 28.01.2015г.

2060-15.01.2015г.-ДГС"Плевен"Обект 1507_ __ _ п28.01.2015г. в02.02.2015г._ПроведенаЗаповед 45 от 28.01.2015г.

2059-15.01.2015г.-ДГС"Плевен"Обект 1504_ _ __ п28.01.2015г. в02.02.2015г._ПроведенаЗаповед 44 от 28.01.2015г.

2058-15.01.2015г.-ДГС"Плевен"Обект 1503_ __ _ п28.01.2015г. в02.02.2015г._ПроведенаЗаповед 43 от 28.01.2015г.

2057-15.01.2015г.-ДГС"Плевен"Обект 1502_ __ _ п28.01.2015г. в02.02.2015г._ПроведенаЗаповед 42 от 28.01.2015г.

2056-15.01.2015г.-ДГС"Плевен"Обект 1501_ __ _ п28.01.2015г. в02.02.2015г._ПроведенаЗаповед 41 от 28.01.2015г.

2055-15.01.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1508п _ _ _ _п29.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 35 от 30.01.2015.

2054-15.01.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1503п _ __ _ п29.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 34 от 30.01.2015г.

2053-15.01.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1508_ _ _ __ п29.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 33 от 30.01.2015г.

2052-15.01.2015г.-ДГС"Годеч" Обект 1503 _ _ _ _ п29.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 32 от 30.01.2015г.

2051-15.01.2015г.-ДГС"Мездра"Об151015 _п-з__ п27.01.2015г. в02.02.2015г._ПроведенаЗаповед 27 от 28.01.2015г.

2050-15.01.2015г.-ДГС"Мездра"Об151017_ м-ци_ п27.01.2015г. в02.02.2015г._ПроведенаЗаповед 23 от 18.01.2015г.

2049-15.01.2015г.-ДГС"Мездра"Об151016_ м-ци_ п27.01.2015г. в02.02.2015г._ПроведенаЗаповед 21 от 28.01.2015г.

2048-15.01.2015г.-ДГС"Мездра"Об151017_ м-ци_ п27.01.2015г. в02.02.2015г._ПроведенаЗаповед 22 от 28.01.2015г.

2047-15.01.2015г.-ДГС"Мездра"Об151016_ м-ци_ п27.01.2015г. в02.02.2015г._ПроведенаЗаповед 20 от 28.01.2015г.

2046-15.01.2015г.-ДГС"Мездра"Об151015_ _ _ __ п27.01.2015г. в02.02.2015г._ПроведенаЗаповед 19 от 28.01.2015г.

2045-15.01.2015г.-ДГС"Ловеч"_ Об1511-1_ _ ___ п27.01.2015г. в03.02.2015г._ПроведенаЗаповед 26 от 27.01.2015г.

2044-15.01.2015г.-ДГС"Ловеч"_ Об1504-1 _ _ _ _ п27.01.2015г. в03.02.2015г._ПроведенаЗаповед 28 от 27.01.2015г.

2043-15.01.2015г.-ДГС"Ловеч"_ Об1511-1_ __ __ п27.01.2015г. в03.02.2015г._ПроведенаЗаповед 27 от 27.01.2015г.

2042-15.01.2015г.-ДГС"Ловеч"_ Об1504-1 _ _ _ _ п27.01.2015г. в03.02.2015г._ПроведенаЗаповед 29 от 27.01.2015г.

2041-14.01.2015г.-ДГС"Берковица"Об15118 м-ци п26.01.2015г. в30.01.2015г._ПроведенаЗаповед 44 от 26.01.2015г.

2040-12.01.2015г.-ДГС"Мездра"Об151014 __ __ _ п23.01.2015г. в28.01.2015г._ПроведенаЗаповед 13 от 24.01.2015г.

2039-12.01.2015г.-ДГС"Мездра"Об151013 __ __ _ п23.01.2015г. в28.01.2015г._ПроведенаЗаповед 12 от 24.01.2015г.

2038-09.12.2014г.-ДЛС"Витиня"Об15105_ _ _ _ __п08.01.2015г. в15.01.2015г._ПрекратенаЗаповед 22 от 15.01.2015г.

2037-09.12.2014г.-ДЛС"Витиня"Об15108_ ___ ___п08.01.2015г. в15.01.2015г._ПроведенаЗаповед 19 от 09.01.2015г.

2036-09.12.2014г.-ДЛС"Витиня"Об15107_ ____ __п08.01.2015г. в15.01.2015г._ПроведенаЗаповед 18 от 09.01.2015г.

2035-09.12.2014г.-ДЛС"Витиня"Об15106_ ____ __п08.01.2015г. в15.01.2015г._ПроведенаЗаповед 17 от 09.01.2015г.

2034-09.12.2014г.-ДЛС"Витиня"Об15104 _ _ _ _ __п08.01.2015г. в15.01.2015г._ПроведенаЗаповед 16 от 09.01.2015г.

2033-09.12.2014г.-ДЛС"Витиня"Об15103_ _ ___ __п08.01.2015г. в15.01.2015г._ПроведенаЗаповед 15 от 09.01.2015г.

2032-09.12.2014г.-ДЛС"Витиня"Об15102__ м-ци__п08.01.2015г. в15.01.2015г._ПроведенаЗаповед 14 от 09.01.2015г.

2031-09.12.2014г.-ДЛС"Витиня"Об15101 _ м-ци_ _п08.01.2015г. в15.01.2015г._ПроведенаЗаповед 13 от 09.01.2015г.

2030-04.12.2014г.-ДГС"Ловеч"Обект 1510 _ _ ___ п17.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед493 от 18.12.2014г.

2029-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Обект 15116__п19.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед273 от 19.12.2014г.

2028-05.12.2014г.-ДГС"Монтана"Обект 15402_ __п19.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед 2 от 05.01.2015г.

2027-02.12.2014г.-ДГС"Белоградчик"Об15604__ _п15.12.2014г. в22.12.2014г._ПрекратенаЗаповед 13 от 09.01.2015г.

2026-08.12.2014г.-ДГС"Белоградчик"Об15604 _ _ п05.01.2015г. в09.01.2015г._ПрекратенаЗаповед 12 от 09.01.2015г.

2025-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15113_ _ ___п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПрекратенаЗаповед 68 от 14.01.2015г.

2024-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15106_пк-1 _п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПрекратенаЗаповед 67 от 14.01.2015г.

2023-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15105_пк-1 _п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПрекратенаЗаповед 66 от 14.01.2015г.

2022-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15104_пк-1 _п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПрекратенаЗаповед 65 от 14.01.2014г.

2021-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15114___ _ _п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПрекратенаЗаповед 64 от 14.01.2014г.

2020-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15113_ __ __п06.01.2015г. в13.01.2015г._ПрекратенаЗаповед 63 от 14.01.2014г.

2019-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15115__ _ __п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 46 от 08.01.2015г.

2018-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15103__ _ __п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 45 от 08.01.2015г.

2017-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15101_ __ __п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 43 от 08.01.2015г.

2016-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15111_пк-2 _п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 53 от 08.01.2015г.

2015-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15111_пк-1 _п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 52 от 08.01.2015г.

2014-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15110_ __ __п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 51 от 08.01.2015г.

2013-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15108__ _ __п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 50 от 08.01.2015г.

2012-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15106_пк-2 _п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 49 от 08.01.2015г.

2011-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15105_пк-2 _п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 48 от 08.01.2015г.

2010-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15104_пк-2_п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 47 от 08.01.2015г.

2009-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15112_ _ _ _п06.01.2015г. в13.01.2015г._ПроведенаЗаповед 42 от 08.01.2015г.

2008-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15111_ _ __ п06.01.2015г. в13.01.2015г._ПроведенаЗаповед 41 от 08.01.2015г.

2007-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15110 _ __ _п06.01.2015г. в13.01.2015г._ПроведенаЗаповед 40 от 08.01.2015г.

2006-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15109_ ____п06.01.2015г. в13.01.2015г._ПроведенаЗаповед 39 от 08.01.2015г.

2005-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15108 _ _ _ _п06.01.2015г. в13.01.2015г._ПроведенаЗаповед 38 от 08.01.2015г.

2004-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15107_ __ __п06.01.2015г. в13.01.2015г._ПроведенаЗаповед 37 от 08.01.2015г.

2003-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15106_ ___ _п06.01.2015г. в13.01.2015г._ПроведенаЗаповед 36 от 08.01.2015г.

2002-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15105_ ___ _п06.01.2015г. в13.01.2015г._ПроведенаЗаповед 35 от 08.01.2015г.

2001-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15104_ __ __п06.01.2015г. в13.01.2015г._ПроведенаЗаповед 34 от 08.01.2015г.

2000-10.12.2014г.-ДГС"Лесидрен"Об1502 _ __ _ _п06.01.2015г. в12.01.2015г._ПрекратенаЗаповед 12 от 13.01.2015г.

1999-10.12.2014г.-ДГС"Лесидрен"Об1501 __ _ _ _п06.01.2015г. в12.01.2015г._ПрекратенаЗаповед 11 от 13.01.2015г.

1998-05.12.2014г.-ДГС"Монтана"Об15404____ __п19.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед 1 от 05.01.2015г.

1997-05.12.2014г.-ДГС"Монтана"Об15403____ __п19.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед 3 от 05.01.2015г.

1996-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Об15102___ ___ __п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 2 от 05.01.2015г.

1995-05.12.2014г.-ДГС"Монтана"Об15401____ __п19.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед124 от 30.12.2014г.

1994-25.09.2014г.-СЗДП - Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок на 7 броя недвижими имоти-ЧДС, на територията на ТП ДГС"Своге" _първа 28.10.2014г. втора 12.11.2014г._ПроведенаЗаповед260 от 17.11.2014г.

1993-09.12.2014г.-ДГС"Лом"Об15301_пк-1______п29.12.2014г. в05.01.2015г._ПроведенаЗаповед 3 от 05.01.2015г.

1992-09.12.2014г.-ДГС"Лом"Об15301________ __п29.12.2014г. в05.01.2015г._ПроведенаЗаповед 2 от 05.01.2015г.

1991-09.12.2014г.-ДГС"Лом"Об15302___ _ ____ _п29.12.2014г. в05.01.2015г._ПроведенаЗаповед 1 от 05.01.2015г.

1990-09.12.2014г.-ДГС"Лом"Об15301_пк-2___ __п29.12.2014г. в05.01.2015г._ПроведенаЗаповед 4 от 05.01.2015г.

1989-03.12.2014г.-ДЛС"Русалка"Об1503 _____ _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед 93 от 30.12.2014г.

1988-08.12.2014г.-ДГС"Говежда"Об15208 _м-ци_п29.12.2014г. в05.01.2014г._ПрекратенаЗаповед 3 от 08.01.2015г.

1987-25.09.2014г.-СЗДП - Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5г. на недвижим имот - ЧДС, на територията на ТП ДГС"Своге" _първа 28.10.2014г. втора 12.11.2014г._Прекратена

1986-30.05.2014г.-СЗДП обявява търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на недвижим имот - заст от горски разсадник "Загражден" в ТП ДГС Никопол първа 01.07.2014г. втора 16.07.2014г._ПроведенаЗаповед 112 от 02.07.2014г.

1985-24.09.2014г.-СЗДП - Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3г. на 8бр. апартаменти в недвижим имот - ЧДС, предоставени за управление на ТП ДГС"Черни Осъм" _първа 29.10.2014г. втора 13.11.2014г._ПрекратенаЗаповеди от 03.11.2014г.

1984-08.12.2014г.-ДГС"Белоградчик"Об15609__ п05.01.2015г. в09.01.2015г._ПроведенаЗаповед 10 от 05.01.2015г.

1983-08.12.2014г.-ДГС"Белоградчик"Об15608_ _п05.01.2015г. в09.01.2015г._ПроведенаЗаповед 9 от 05.01.2015г.

1982-08.12.2014г.-ДГС"Белоградчик"Об15607_ _п05.01.2015г. в09.01.2015г._ПроведенаЗаповед 8 от 05.01.2015г.

1981-08.12.2014г.-ДГС"Белоградчик"Об15606_ _п05.01.2015г. в09.01.2015г._ПроведенаЗаповед 7 от 05.01.2015г.

1980-08.12.2014г.-ДГС"Белоградчик"Об15602_ _п05.01.2015г. в09.01.2015г._ПроведенаЗаповед 6 от 05.01.2015г.

1979-18.12.2014г.-ДГС"Враца"П-з__Об15909 __п07.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 8 от 07.01.2015г.

1978-18.12.2014г.-ДГС"Враца"П-з_ _Об15908 _ п07.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 7 от 07.01.2015г.

1977-18.12.2014г.-ДГС"Враца"П-з__Об15907 __п07.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 6 от 07.01.2015г.

1976-18.12.2014г.-ДГС"Враца"П-з__Об15906 __п07.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 5 от 07.01.2015г.

1975-03.12.2014г.-ДЛС"Русалка"Обект 1503 __ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед 93 от 30.12.2014г.

1974-03.12.2014г.-ДЛС"Русалка"Обект 1507 ___п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед 99 от 30.12.2014г.

1973-03.12.2014г.-ДЛС"Русалка"Обект 1506 _ _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед 97 от 30.12.2014г.

1973-03.12.2014г.-ДЛС"Русалка"Обект 1505 _ _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед 96 от 30.12.2014г.

1972-03.12.2014г.-ДЛС"Русалка"Обект 1504 _ _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед 95 от 30.12.2014г.

1971-03.12.2014г.-ДЛС"Русалка"Обект 1509 _ _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед 94 30.12.2014г.

1972-03.12.2014г.-ДЛС"Русалка"Обект 1502 ___ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед 92 от 30.12.2014г.

1971-03.12.2014г.-ДЛС"Русалка"Обект 1501 ___ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед 91 от 30.12.2014г.

1970-10.12.2014г.-ДГС"Лесидрен"Обект 1508 _ _п06.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 10 от 07.01.2015г.

1969-10.12.2014г.-ДГС"Лесидрен"Обект 1507 _ _ п06.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 9 от 07.01.2015г.

1968-10.12.2014г.-ДГС"Лесидрен"Об1506 м-ци _ п06.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 8 от 07.01.2015г.

1967-10.12.2014г.-ДГС"Лесидрен"Об1505 м-ци _ п06.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 7 от 07.01.2015г.

1966-10.12.2014г.-ДГС"Лесидрен"Об1504 м-ци _ п06.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 6 от 07.01.2015г.

1965-10.12.2014г.-ДГС"Лесидрен"Об1503 м-ци _ п06.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 5 от 07.01.2015г.

1964-09.12.2014г.-ДГС"Плевен"Об1504 ___ ___ _п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПрекратенаЗаповед 4 от 05.01.2015г.

1963-09.12.2014г.-ДГС"Плевен"Об1503__ м-ци _ п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПрекратенаЗаповед 3 от 05.01.2015г.

1962-09.12.2014г.-ДГС"Плевен"Об1502_______ _п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПрекратенаЗаповед 2 от 05.01.2014г.

1962-09.12.2014г.-ДГС"Плевен"Об1501 __ м-ци _ п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПрекратенаЗаповед 1 от 05.01.2015г.

1961-10.12.2014г.-ДГС"Враца"Об15909 _ _ _ _ _ _п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПроведенаЗаповед141 от 30.12.2014г.

1960-10.12.2014г.-ДГС"Враца"Об15908 _ _ _ _ _ _п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПроведенаЗаповед140 от 30.12.2014г.

1959-10.12.2014г.-ДГС"Враца"Об15907 _ _ _ _ _ _п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПроведенаЗаповед139 от 30.12.2014г.

1958-10.12.2014г.-ДГС"Враца"Об15906 _ м-ци _ _п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПроведенаЗаповед138 от 30.12.2014г.

1957-10.12.2014г.-ДГС"Враца"Об15906 _ м-ци _ _п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПроведенаЗаповед147 от 30.12.2014г.

1956-10.12.2014г.-ДГС"Враца"Об15905 _ ____ _ _п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПроведенаЗаповед146 от 30.12.2014г.

1955-10.12.2014г.-ДГС"Враца"Об15904___ м-ци _п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПроведенаЗаповед145 от 30.12.2014г.

1954-10.12.2014г.-ДГС"Враца"Об15903_ __м-ци _п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПроведенаЗаповед144 от 30.12.2014г.

1953-10.12.2014г.-ДГС"Враца"Об15902 _ __ ___ _п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПроведенаЗаповед143 от 30.12.2014г.

1952-10.12.2014г.-ДГС"Враца"Об15901 _ ____ _ _п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПроведенаЗаповед142 от 30.12.2014г.

1951-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15114_____п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед253 от 19.12.2014г.

1950-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15115-2__ _п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед260 от 19.12.2014г.

1949-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15115-1__ _п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед257 от 19.12.2014г.

1948-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15110-2__ _п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед259 от 19.12.2014г.

1947-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15110-1__ _п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед256 от 19.12.2014г.

1946-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15108-2__ _п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед258 от 19.12.2014г.

1945-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15108_ _ _ _п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед255 от 19.12.2014г.

1944-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15109м-ци _п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед268 от 19.12.2014г.

1943-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15107м-ци _п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед266 от 19.12.2014г.

1942-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15106м-ци_п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед267 от 19.12.2014г.

1941-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Обект 15111__п19.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед273 от 19.12.2014г.

1940-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Обект 15102__п19.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед274 от 19.12.2014г.

1939-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Обект 15115__п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед276 от 19.12.2014г.

1938-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Обект 15117 _ п19.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед272 от 19.12.2014г.

1937-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15113_____п19.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед271 от 19.12.2014г.

1936-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15112м-ци_п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед265 от 19.12.2014г.

1935-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15108_____п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед254 от 19.12.2014г.

1934-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15110м-ци_п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед264 от19.12.2014г.

1933-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15101_____п19.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед269 от 19.12.2014г.

1932-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15104_____п19.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед270 от 19.12.2014г.

1931-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15105м-ци_п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед263 от 19.12.2014г.

1930-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15103м-ци_п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед262 от 19.12.2014г.

1929-08.12.2014г.-ДГС"Говежда"Об 15206_ __ __п29.12.2014г. в05.01.2014г._ПроведенаЗаповед327 от 30.12.2014г.

1928-08.12.2014г.-ДГС"Говежда"Об 15205_ __ __п29.12.2014г. в05.01.2014г._ПроведенаЗаповед326 от 30.12.2014г.

1927-08.12.2014г.-ДГС"Говежда"Об 15204_ __ __п29.12.2014г. в05.01.2014г._ПроведенаЗаповед325 от 30.12.2014г.

1926-08.12.2014г.-ДГС"Говежда"Об 15203_ __ __п29.12.2014г. в05.01.2014г._ПроведенаЗаповед324 от 30.12.2014г.

1925-08.12.2014г.-ДГС"Говежда"Об 15202_ __ __п29.12.2014г. в05.01.2014г._ПроведенаЗаповед323 от 30.12.2014г.

1924-08.12.2014г.-ДГС"Говежда"Об 15201_ __ __п29.12.2014г. в05.01.2014г._ПроведенаЗаповед322 от 30.12.2014г.

1923-08.12.2014г.-ДГС"Говежда"Об 15207 _ _ _ _п29.12.2014г. в05.01.2014г._ПроведенаЗаповед328 от 30.12.2014г.

1922-08.12.2014г.-ДГС"Говежда"Об15205-2 _ _ _п29.12.2014г. в05.01.2014г._ПроведенаЗаповед332 от 30.12.2014г.

1921-08.12.2014г.-ДГС"Говежда"Об 15205-1 __ _п29.12.2014г. в05.01.2014г._ПроведенаЗаповед331 от 30.12.2014г.

1920-08.12.2014г.-ДГС"Говежда"Об 15202-2 __ _п29.12.2014г. в05.01.2014г._ПроведенаЗаповед330 от 30.12.2014г.

1919-08.12.2014г.-ДГС"Говежда"Об 15202-1 _ __п29.12.2014г. в05.01.2014г._ПроведенаЗаповед329 от 30.12.2014г.

1918-04.12.2014г.-ДГС"Миджур"Об 15803_ _ ___ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед262 от 29.12.2014г.

1917-04.12.2014г.-ДГС"Миджур"Об 15808 _ _ _ _ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед261 от 29.12.2014г.

1916-04.12.2014г.-ДГС"Миджур"Об 15807 _ _ _ _ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед260 от 29.12.2014г.

1915-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15512_ _ __п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед554 от 19.12.2014г.

1914-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15516_ _ __п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед558 от 19.12.2014г.

1913-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15515_____п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед557 от 19.12.2014г.

1912-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Обект 15514__п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед556 от 19.12.2014г.

1911-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Обект 15513 _ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед555 от 19.12.2014г.

1910-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15511__ __п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед566 от 23.12.2014г.

1909-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15510__ __п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед553 от 19.12.2014г.

1908-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15509__ __п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед552 от 19.12.2014г.

1907-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15508__ __п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед551 от 19.12.2014г.

1906-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15507__ __п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед550 от 19.12.2014г.

1905-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15506____ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед549 от 19.12.2014г.

1904-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15505__ __п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед548 от 19.12.2014г.

1903-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15504__ __п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед547 от 19.12.2014г.

1902-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15503__ __п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед546 от 19.12.2014г.

1901-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15502__ __п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед545 от 19.12.2014г.

1900-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15501___ _п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед565 от 23.12.2014г.

1899-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15517__ __п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед559 от 19.12.2014г.

1898-09.12.2014г.-ДГС"Плевен"Об 1506 _ м-ци _п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПроведенаЗаповед168 от 29.12.2014г.

1897-09.12.2014г.-ДГС"Плевен"Об 1505 _ м-ци _п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПроведенаЗаповед167 от 29.12.2014г.

1896-03.12.2014г.-ДГС"Оряхово"Об 151102 _ __ п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед 46 от 29.12.2014г.

1895-03.12.2014г.-ДГС"Оряхово"Об 151101 _ __ п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед 45 от 29.12.2014г.

1894-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Об 15112_ __ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед169 от22.12.2014г.

1893-04.12.2014г.-ДГС"Мездра"Об 151011_м-ци п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед172 от 23.12.2014г.

1892-04.12.2014г.-ДГС"Мездра"Об 151010_м-ци п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед170 от 23.12.2014г.

1891-04.12.2014г.-ДГС"МездраОб 151009 _ м-ци п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед168 от 23.12.2014г.

1890-04.12.2014г.-ДГС"Мездра"Об 151011 _м-ци п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед171 от 23.12.2014г.

1889-04.12.2014г.-ДГС"Мездра"Об 151010 _м-ци п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед169 от 23.12.2014г.

1888-04.12.2014г.-ДГС"Мездра"Об 151009 _м-ци п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед167 от 23.12.2014г.

1887-04.12.2014г.-ДГС"Мездра"Об 151008 п-з,__ п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед166 от 23.12.2014г.

1886-04.12.2014г.-ДГС"Мездра"Об 151007 п-з,__ п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед165 от 23.12.2014г.

1885-04.12.2014г.-ДГС"Мездра"Об151006п-з,___ п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед164 от 23.12.2014г.

1884-04.12.2014г.-ДГС"Мездра"Об 151012 ____ _ п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед173 от 23.12.2014г.

1883-04.12.2014г.-ДГС"Мездра"Об 151005 _ ____ п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед163 от 23.12.2014г.

1882-04.12.2014г.-ДГС"Мездра"Об 151004 _ ____ п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед162 от 23.12.2014г.

1881-04.12.2014г.-ДГС"Мездра"Об 151003 ____ _ п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед161 от 23.12.2014г.

1880-04.12.2014г.-ДГС"Мездра"Об 151002 ____ _ п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед160 от 23.12.2014г.

1879-04.12.2014г.-ДГС"Мездра"Об 151001 ____ _ п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед159 от 23.12.2014г.

1878-04.12.2014г.-ДГС"Годеч" _Об 1509п_м-ци__ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед300 от 22.12.2014г.

1877-04.12.2014г.-ДГС"Годеч"_ Об 1508п_______п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед299 от 22.12.2014г.

1876-04.12.2014г.-ДГС"Годеч" _Об 1507п_м-ци _ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед298 от 22.12.2014г.

1875-04.12.2014г.-ДГС"Годеч"_ Об 1506п_м-ци _ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед297 от 22.12.2014г.

1874-04.12.2014г.-ДГС"Годеч"_ Об 1505п_м-ци _ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед296 от 22.12.2014г.

1873-04.12.2014г.-ДГС"Годеч" _Об 1503п_м-ци _ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед295 от 22.12.2014г.

1872-03.12.2014г.-ДГС"Годеч"_ Об _1509_м-ци _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед294 от 22.12.2014г.

1871-03.12.2014г.-ДГС"Годеч"_ Об_ 1508_м-ци _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед293 от 22.12.2014г.

1870-03.12.2014г.-ДГС"Годеч"_ Об_ 1507_м-ци _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед292 от 22.12.2014г.

1869-03.12.2014г.-ДГС"Годеч" _ Об _1506_м-ци _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед291 от 22.12.2014г.

1868-03.12.2014г.-ДГС"Годеч" _ Об_1505_м-ци _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенaЗаповед290 от 22.12.2014г.

1867-02.12.2014г.-ДГС"Троян"__Обект 1513_ _ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед170 от 18.12.2014г.

1866-04.12.2014г.-ДГС"Ловеч" _ Обект 1511 ___ п17.12.2014г. в22.12.2014г._ПрекратенаЗаповед500 от 22.12.2014г.

1865-04.12.2014г.-ДГС"Ловеч" _ Обект 1504 _ __ п17.12.2014г. в22.12.2014г._ПрекратенаЗаповед499 от 22.12.2014г.

1864-04.12.2014г.-ДГС"Ловеч" _ Обект 1511 _ __ п17.12.2014г. в22.12.2014г._ПрекратенаЗаповед504 от 22.12.2014г.

1863-04.12.2014г.-ДГС"Ловеч"__Обект 1504 _ __ п17.12.2014г. в22.12.2014г._ПрекратенаЗаповед501 от 22.12.2014г.

1862-04.12.2014г.-ДГС"Миджур"_Обект 15806_ _ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед255 от 18.12.2014г.

1861-04.12.2014г.-ДГС"Миджур"_Обект 15805_ _ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед254 от 18.12.2014г.

1860-04.12.2014г.-ДГС"Миджур"_Обект 15804_ _ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед253 от 18.12.2014г.

1859-04.12.2014г.-ДГС"Миджур"_Обект 15802_ _ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед252 от 18.12.2014г.

1858-04.12.2014г.-ДГС"Миджур"_Обект 15801_ _ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед251 от 18.12.2014г.

1857-02.12.2014г.-ДГС"Троян" Об1503_пк-2 м-ци п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед173 от 18.12.2014г.

1856-02.12.2014г.-ДГС"Троян"_ Об1503_пк-1 _ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед172 от 18.12.2014г.

1855-03.12.2014г.-ДГС"Годеч"_ Об 1503_м-ци __ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед171 от 18.12.2014г.

1854-02.12.2014г.-ДГС"Троян"_ Об1503_м-ци _ _п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед170 от 18.12.2014г.

1853-02.12.2014г.-ДГС"Троян"_ Обект 1512 _ _ _п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед169 от 18.12.2014г.

1852-02.12.2014г.-ДГС"Троян"_ Обект 1511_ __ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед168 от 18.12.2014г.

1851-02.12.2014г.-ДГС"Троян"_ Обект 1510_ __ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед167 от 18.1.2014г.

1850-02.12.2014г.-ДГС"Троян"_ Обект 1508_ _ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед166 от 18.12.2014г.

1849-02.12.2014г.-ДГС"Троян"_ Обект 1507_ _ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед165 от 18.12.2014г.

1848-02.12.2014г.-ДГС"Троян"Об1506_пк-2 м-ци п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед164 от 18.12.2014г.

1847-02.12.2014г.-ДГС"Троян"Об1505_пк-2 м-ци п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед163 от 18.12.2014г.

1846-02.12.2014г.-ДГС"Троян" Об1504_пк-2 м-ци п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед162 от 18.12.2014г.

1845-02.12.2014г.-ДГС"Троян" Об1502_пк-2 м-ци п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед161 от 18.12.2014г.

1844-02.12.2014г.-ДГС"Троян_ Об1501_пк-2 м-ци п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед160 от 18.12.2014г.

1843-02.12.2014г.-ДГС"Троян" _ Обект 1506_пк-1 п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед159 от 18.12.2014г.

1842-02.12.2014г.-ДГС"Троян" _ Обект 1505_пк-1 п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед158 от 18.12.2014г.

1841-02.12.2014г.-ДГС"Троян" _ Обект 1504_пк-1 п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед157 от 18.12.2014г.

1840-02.12.2014г.-ДГС"Троян" _ Обект 1502_пк-1 п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед156 от 18.12.2014г.

1839-02.12.2014г.-ДГС"Троян" _ Обект 1501 _пк-1 п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед155 от 18.12.2014г.

1838-02.12.2014г.-ДГС"Троян" _ Обект 1506_м-ци п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед154 от 18.12.2014г.

1837-02.12.2014г.-ДГС"Троян" _ Обект 1505_м-ци п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед153 от 18.12.2014г.

1836-02.12.2014г.-ДГС"Троян" _ Обект 1504_м-ци п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед152 от 18.12.2014г.

1835-02.12.2014г.-ДГС"Троян" _ Обект 1502_м-ци п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед151 от 18.12.2014г.

1834-02.12.2014г.-ДГС"Троян" _ Обект 1501_м-ци п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед150 от 18.12.2014г.

1833-02.12.2014г.-ДГС"Троян" _ Обект 1509_ __ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед149 от 17.12.2014г.

1832-04.12.2014г.-ДГС"Годеч" _ Обект 1511п _ __ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед288 от 19.12.2014г.

1831-04.12.2014г.-ДГС"Годеч"Обект 1510п_м-ци_ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед287 от 19.12.2014г.

1830-04.12.2014г.-ДГС"Годеч"Обект 1504п_м-ци_ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед286 от 19.12.2014г.

1829-04.12.2014г.-ДГС"Годеч"Обект 1502п_м-ци_ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед285 от 19.12.2014г.

1828-04.12.2014г.-ДГС"Годеч"Обект 1501п_м-ци_ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед284 от 19.12.2014г.

1827-03.12.2014г.-ДГС"Годеч" Обект 1511 _м-ци _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед283 от 19.12.2014г.

1826-03.12.2014г.-ДГС"Годеч" Обект 1510 _м-ци _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед282 от 19.12.2014г.

1825-03.12.2014г.-ДГС"Годеч" Обект 1504 _м-ци _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед281 от 19.12.2014г.

1824-03.12.2014г.-ДГС"Годеч" Обект 1502 _м-ци _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед280 от 19.12.2014г.

1823-03.12.2014г.-ДГС"Годеч" Обект 1501 _м-ци _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед279 от 19.12.2014г.

1822-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15119_ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед168 от 17.12.2014г.

1821-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15118_ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед167 от 17.12.2014г.

1820-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15117_ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед166 от 17.12.2014г.

1819-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15116_ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед165 от 17.12.2014г.

1818-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15115_ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед164 от 17.12.2014г.

1817-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15114_ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед163 от 17.12.2014г.

1816-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15113_ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед162 от 17.12.2014г.

1815-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15111_ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗапповед161 от 17.12.2014г.

1814-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15110_ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед160 от 17.12.2014г.

1813-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15109_ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗапповед159 от 17.12.2014г.

1812-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15108_ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед158 от 17.12.2014г.

1811-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15107_ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед157 от 17.12.2014г.

1810-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15106_ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед156 от 17.12.2014г.

1809-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15105 _ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед155 от 17.12.2014г.

1808-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15104 _ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед154 от 17.12.2014г.

1807-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15103 _ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед153 от 17.12.2014г.

1806-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15102 _ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед152 от 17.12.2014г.

1805-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15101__ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед151 от 17.12.2014г.

1804-02.12.2014г.-ДЛС"Витиня" парт.1501-1517 _ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповеди от: 19.12.2014г.

1803-04.12.2014г.-ДГС"Л