Държавно горско стопанство „Лесидрен“

Държавно горско стопанство ``Лесидрен``

Само на 100 км от София в полите на Средна Стара Планина като своеобразен център между градовете Ловеч, Троян и Тетевен се намира село Лесидрен, заобиколено от върховете Васильов(1495м.), Стъргон (1425м.) и Койнец(1155м.). Околните склонове на Стара Планина са привлекателно място за ловци от близо и далеч. Силно изразеният планински релеф е естествено и много предизвикателно трасе за Off road Мотори и ATV четириколки. Лесидрен , разположен в красиво балканско дефиле, на 420 метра надморска височина е богат с красивата природа на този край.Речните корита, съчетани с близост до язовир Сопот, го правят привлекателно място за отдих и туризъм през всички сезони на годината. Климатът е с мека зима и прохладно лято. Средно-годишните валежи са от 750 до 900 л на кв.м. Ветровете духат главно от югозапад и североизток, но има и местен вятър „вечерника“, който духа само от през лятото. Растителността е богата и разнообразна. Южните склонове са обрасли с букови, дъбови и габрови гори. Има и иглолистни гори. Карстовият релеф е подходящ за развитие на алпинизъм.

Контакти

Контакт със звеното:

dgs-lesidren.szdp.bg
Директор: инж. Искрен Савчев
Факс: 06920 22 28
Електронна поща: dgs-lesidren@szdp.bg
Адрес: с.Лесидрен, ПК 5730, ул. Стара планина 97