Държавно горско стопанство „Монтана“

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МОНТАНА“

Контакти

Контакт със звеното:

dgs-montana.szdp.bg
Директор: инж. Александър Александров
Телефон: 096 300 190
Факс:
Електронна поща: dgs-montana@szdp.bg