Държавно горско стопанство „Своге“

Държавно горско стопанство ``Своге``

Рядко и малко странно име носи Своге. Според едни то идва от планинските сводове, надвиснали над градчето, според други означава „С Бога е“, а според трети името идва от думата „Своде“, която на местен диалект означава сбор на няколко реки. Но най-вероятно името на общинския център е произлязло от строданата дума „свождам“, тъй като тук се свеждат, събират три хребета на Западна Стара планина – Понор, Голяма и Мала планина. Също така тук Искър приема водите на река Искрецка и няколко долове.

По голяма част от територията на красивия Искърски пролом се заема от Свогенската община. Името на Своге винаги се свързва с него. С него и с Балкана.

Община Своге се състои от 1 административен център – град Своге и 38 селища.

Община Своге заема площ от 866 кв. км. в Западна България. Разположена е около пролома на река Искър. Намира се на 40 км. северно от столицата на България – град София. Граничи непосредствено със Столична голяма община и общините Костинброд, Годеч, Ботевград, Вършец, Враца и Мездра.

През територията на общината минава ж. п. линията София – Мездра (построена 1896 год.), а така също и няколко оживени автомобилни артерии, които са част от Републиканската пътна мрежа. Историята на град Своге може да се потърси още от античността, и по точно от тракийско време и трябва да се свърже с тракийското племе Трибали, тъй като на мястото на днешния квартал Старо село се предполага, че се е намирало тракийско селище, и некропол, но само провеждането на систематични археологически разкопки може да потвърди сто процента това. Данните от находки, които преди всичко са следствие от иманярска дейност, показват до известна степен твърденията, за съществуването на тракийско селище в района и то не едно а няколко, както и връзките на района с други райони, дори и с гръцкия свят,най вече от монетните находки. В тази връзка трябва да се спомене откритата монета на речния бог Истър, която е уникална сама по себе си, и може би единствена в България. В намиращите се в общината останки от тракийски укрепления, трябва да споменем това до село Заселе, чието име се е запазило до наше време – Метериза, и трите тракийски могили, които в момента са разрушени.

Контакти

Контакт със звеното:

dgs-svoge.szdp.bg
Директор: инж. Сашо Георгиев
Телефон: 0726 253 23
Електронна поща: dgs-svoge@szdp.bg
Адрес: гр. Своге, ПК 2260, ул. Звънче 2