Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020г.“

Последни новини

За нас

Според административното деление на Република България СЗДП обхваща изцяло областите Видин, Монтана, Враца и Плевен и части от областите Ловеч и София.
Териториалния обхват на Северозападно държавно предприятие включва районите на дейност на следните държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства:
ДГС Берковица, ДГС Говежда, ДГС Монтана, ДГС Лом, ДГС Чипровци, ДГС Белоградчик, ДГС Видин, ДГС Враца, ДГС Мездра, ДГС Оряхово, ДГС Миджур, ДГС Борима, ДГС Лесидрен, ДГС Ловеч, ДГС Никопол, ДГС Плевен, ДГС Троян, ДГС Черни осъм, ДЛС Русалка, ДГС Годеч, ДГС Своге, ДГС Ботевград, ДЛС Витиня. Общата площ на СЗДП е 1 961 426 ха,от които 512 022 ха горски територии , а от тях 289 732 ха са държавна собственост.

ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРОННИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА

Тук можете да проверите електронните превозни билети за транспортиране на дървесина

ГЕОГРАФСКИ ПОРТАЛ

Изпълнителна агенция по горите

Публична интерактивна карта на ИАГ за горите и ловните райони в България

Някои интересни факти

0

Създадени нови гори / дка

0

Mлади насаждения / дка

0

Потушени горски пожара

0

Минерализовани ивици / л.м.

Ловеч2

Закупуване на горски територии

Документи

17.03.2022 г.

27.10.2022 г.