Последни новини

За нас

Според административното деление на Република България СЗДП обхваща изцяло областите Видин, Монтана, Враца и Плевен и части от областите Ловеч и София.
Териториалния обхват на Северозападно държавно предприятие включва районите на дейност на следните държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства:
ДГС Берковица, ДГС Говежда, ДГС Монтана, ДГС Лом, ДГС Чипровци, ДГС Белоградчик, ДГС Видин, ДГС Враца, ДГС Мездра, ДГС Оряхово, ДГС Миджур, ДГС Борима, ДГС Лесидрен, ДГС Ловеч, ДГС Никопол, ДГС Плевен, ДГС Троян, ДГС Черни осъм, ДЛС Русалка, ДГС Годеч, ДГС Своге, ДГС Ботевград, ДЛС Витиня. Общата площ на СЗДП е 1 961 426 ха,от които 512 022 ха горски територии , а от тях 289 732 ха са държавна собственост.

ДОКУМЕНТИ ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ

ГЕОГРАФСКИ ПОРТАЛ

Изпълнителна агенция по горите

Публична интерактивна карта на ИАГ за горите и ловните райони в България

Някои интересни факти

0

Създадени нови гори / дка

0

Mлади насаждения / дка

0

Потушени горски пожара

0

Минерализовани ивици / л.м.

Ловеч2

Електронни търгове документи

Декларация-2  

Инструкция-ел.-търгове-1

Сключване на договори за комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на ЦУ и ТП на СЗДП ДП за 2024 г.

Покана за изработване на Документален филм за период от шест години по проект „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE).

Конкурс за предоставяне на стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък (ДУ) „Стакевци” в района на дейност на ТП „ДГС Белоградчик”

„ИЗБОР НА СЕДЕМ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦУ И ТП НА СЗДП ДП ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА

Заповед за откриване

Оферта 2022

Покана

Проект на договор 2022

 

Физическите лица могат да заплащат дървесина по чл.111 от Закона за горите по банкова сметка след заявяване на e-mail. В отговор ще получат  информация за заплащане по банков път.

ДГС Белоградчик – dgs-belogradchik@szdp.bg

ДГС Берковица – dgs-berkovitsa@szdp.bg

ДГС Борима – dgs-borima@szdp.bg

ДГС Ботевград – dgs-botevgrad@szdp.bg

ДГС Враца – dgs-vratsa@szdp.bg

ДГС Говежда – dgs-govezhda@szdp.bg

ДГС Годеч – dgs-godech@szdp.bg

ДГС Лесидрен – dgs-lesidren@szdp.bg

ДГС Ловеч – dgs-lovech@szdp.bg

ДГС Лом – dgs-lom@szdp.bg

ДГС Мездра – dgs-mezdra@szdp.bg

ДГС Миджур – dgs-midzhur@szdp.bg

ДГС Монтана – dgs-montana@szdp.bg

ДГС Никопол – dgs-nikopol@szdp.bg

ДГС Оряхово – dgs-oryahovo@szdp.bg

ДГС Плевен – dgs-pleven@szdp.bg

ДГС Своге – dgs-svoge@szdp.bg

ДГС Троян – dgs-troyan@szdp.bg

ДГС Черни осъм – dgs-cherni-osam@szdp.bg

ДГС Чипровци – dgs-chiprovtsi@szdp.bg

ДЛС Витиня – dls-vitinya@szdp.bg

ДЛС Русалка – dls-rusalka-apriltsi@szdp.bg

 

 

 

Закупуване на горски територии

Документи

17.03.2022 г.

27.10.2022 г.