Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020г.“

ВАЖНО!

СЗДП – гр. Враца сменя електронната си система за реализация на дървесина

„Северозападно държавно предприятие“ – град Враца съобщава, че от 9 ноември 2022 г е достъпна нова електронна система за реализация на дървесина в реално време чрез криптирана интернет връзка.

Софтуерът е  достъпен чрез уеб страница – https://auction.szdp.bg/publicInfo .

За целта публикуваме Инструкция за регистрация в електронната система и Декларация неразделна част от нея.

Достъпът до електронни търгове за реализация на дървесина може да се извършва само от участници регистрирани по съответния ред.

ИНСТРУКЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Последни новини

За нас

Според административното деление на Република България СЗДП обхваща изцяло областите Видин, Монтана, Враца и Плевен и части от областите Ловеч и София.
Териториалния обхват на Северозападно държавно предприятие включва районите на дейност на следните държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства:
ДГС Берковица, ДГС Говежда, ДГС Монтана, ДГС Лом, ДГС Чипровци, ДГС Белоградчик, ДГС Видин, ДГС Враца, ДГС Мездра, ДГС Оряхово, ДГС Миджур, ДГС Борима, ДГС Лесидрен, ДГС Ловеч, ДГС Никопол, ДГС Плевен, ДГС Троян, ДГС Черни осъм, ДЛС Русалка, ДГС Годеч, ДГС Своге, ДГС Ботевград, ДЛС Витиня. Общата площ на СЗДП е 1 961 426 ха,от които 512 022 ха горски територии , а от тях 289 732 ха са държавна собственост.

ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРОННИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА

Тук можете да проверите електронните превозни билети за транспортиране на дървесина

ГЕОГРАФСКИ ПОРТАЛ

Изпълнителна агенция по горите

Публична интерактивна карта на ИАГ за горите и ловните райони в България

Някои интересни факти

0

Създадени нови гори / дка

0

Mлади насаждения / дка

0

Потушени горски пожара

0

Минерализовани ивици / л.м.

Ловеч2

„ИЗБОР НА СЕДЕМ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦУ И ТП НА СЗДП ДП ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА

Заповед за откриване

Оферта 2022

Покана

Проект на договор 2022

Закупуване на горски територии

Документи

17.03.2022 г.

27.10.2022 г.