Териториални поделения

Териториални поделения

Запознайте се с нашите териториални поделения

Последни съобщения

Запознайте се с най-важните съобщения свързани с дейността на северозападно държавно предприятие и неговите териториални подразделения.

АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ  ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ: СЗДП: 0878 011 102   Телефони за сигнали за АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

COVID-19

 Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, с цел ограничаване разпространението на вируса

Гори във фаза на старост (ГФС)

Във връзка с днешна публикация в електронните медии, СЗДП ДП информира, че след направена проверка е установено, че