Държавно горско стопанство „Черни Осъм“

Контакти

Контакт със звеното:

dgs-cherni-osam.szdp.bg
Директор: инж. Димитър Шишков
Телефон: 0670 60404
Факс: 06962 2377
Електронна поща: dgs-cherni-osam@szdp.bg
Адрес: с. Черни осъм, ПК 5620, обл. Ловеч