Конкурс за ученическо творчество  на тема „Лешоядите в Природен парк „Сините камъни“

„Северозападно държавно предприятие“ съобщава, че по повод Седмица на гората – 2024 Дирекция Природен парк „Сините камъни“ обявява Конкурс за ученическо творчество  на тема „Лешоядите в Природен парк „Сините камъни“.

Конкурсът ще се проведе в три категории:

* Рисунка

* Макет, колаж, пано

* Литературно произведение /есе, стихотворение, разказ/.

Мили творци, дайте воля на въображението си, проявете творчество, изявете своя талант в няколко направления. Напишете стихотворение, разказ или есе, нарисувайте рисунка или създайте макет, колаж или пано по Ваш избор.

Условия на конкурса:

* Право да участват имат деца до 12 клас като ще бъдат оценени в 4 възрастови групи: деца от детски градини, както и ученици: до 4 клас, 5- 8 клас, 9- 12 клас.

* Конкурсните творби са без ограничения в техниката и материалите.

* На всяка творба трябва да са обозначени трите имена, клас, училище или детска градина и телефон за връзка.

* Участниците в конкурса се съгласяват творбите им да останат в архива на ДПП „Сините камъни” и да бъдат използвани в дейността на дирекцията.

* Срок за предаване на творбите – 29.03.2024 г.

гр. Сливен, бул. „Цар Симеон” 1 Б, тел./факс 044/66 29 61; 044/62 46 32, e-mail: dppsinite_kamani@abv.bg

Специално жури ще разгледа и оцени творбите като най-добрите ще бъдат наградени и изложени през Седмицата на гората.

Седмицата на гората се отбелязва по традиция от Изпълнителна агенция по горите и нейните подразделения повече от 87 години, а целта на нашия конкурс е децата да покажат своята любов и отношение към природата чрез творба по свой избор.

Обявяването на класираните се участници ще е на 05.04.2024 г. във фейсбук и официалната страница на Дирекция на Природен парк „Сините камъни”.

Награждаването на победителите ще се проведе на 11.04.2024 г. в зала „Божур” на Природозащитен туристически център гр. Сливен към ДПП „Сините камъни”.

„Северозападно държавно предприятие“ е партньор в международния проект „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE), който обединява усилията на 8 партньора от 3 европейски страни. Kоординираща организация е Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора“ и партньори – Фонд за дивата флора и фауна, Фондация ЕкоОбщност, EVN – Електроразпределение Юг ЕАД, Северозападно държавно предприятие – Враца, Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ от България, Фондация за опазване на лешоядите (VCF) от Нидерландия и Milvus group от Румъния.