Monthly Archives: октомври 2023

Задържани бяха 2 пространствени кубика дърва, превозвани от малолетни

Двама малолетни на възраст 16 и 17 години са заловени да превозват дърва за огрев, в нарушение на Закона за горите. Незаконната сеч е установена от мобилен екип на СЗДП-Враца в землището на село Бежаново  на територията на ДГС Лесидрен. Нарушителите транспортирали два пространствени куб.м дървесина от дъб, без контролна марка и без превозен билет. Със съдействие на служители от ДГС Лесидрен дървата и каруците са задържани с констативен протокол  и са оставени на съхранение в кметство с .Бежаново.

Директорът на СЗДП участва в работна среща с министър Вътев и представители на бизнеса и браншовите организации

Директорът на Северозападно държавно предприятие, инж. Веселин Нинов, участва в работна среща между министъра на земеделието и храните Кирил Вътев и директорите на държавните горски предприятия с представители на дървопреработвателните фирми и браншови организации, която се състоя вчера в сградата на МЗХ. В срещата участваха заместник-министрите Георги Тошев и инж. Мирослав Маринов, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Стоян Тошев. Представителите на бизнеса поставиха въпроси, свързани с категоризацията на сечите и възможностите за използване на повече механизация в дърводобива.

Горски служители и пожарникари овладяха пожар в м.“Копяновец“

150 декара сухи треви и храсти горяха в местността „Копяновец“ през изминалото денонощие на територията на Държавно горско стопанство-Ботевград. Пожарът е локализиран на 15 октомври в землището на село Новачене.Разпространението му в горските територии е предотвратено вчера в 17 ч, съобщи директорът на ДГС-Ботевград, инж. Борислав Котузов. Огнената стихия е обхванала общински и частни гори. В потушаването на пожара участваха екипи на Държавното горско стопанство с 6 автомобила и една пожарна кола на РСПБЗН Ботевград. Предполагаемата причина за бедствието е

Урок по горска педагогика с ученици от СУ“Христо Ботев“-Враца проведоха от ПП“Врачански Балкан“ и СЗДП

Тридесет и шест ученици от СУ „Христо Ботев“- град Враца се включиха в урок по горска педагогика, организиран от служители на Природен парк „Врачански Балкан“ и „Северозападно държавно предприятие“ Враца. В инициативата участваха ученици от екоклуб „Детелини“, с ръководител Гергана Комитска и група за разширена подготовка по „ Човекът и природата“ -учениците от 6-ти „г“ клас, с класен ръководител Мария Йолова. Това е поредното тяхно участие в занимания на природния парк и държавното предприятие. Урокът се проведе на поляната над хижата

Незаконно добити дърва за огрев конфискува мобилен екип на СЗДП

Каруца, с натоварените в нея дърва за огрев и резачка, бяха задържани във вторник от мобилен екип на Северозападното държавно предприятие. Бракониерът е бил заловен в държавна горска територия в землището на град Луковит, в района на дейност на Държавно горско стопанство-Лесидрен. Нарушителят е превозвал един пространствен кубик дървесина от видовете клен, акация и мъждрян. Съставени са  му констативен протокол  и Акт за установяване на административно нарушение. Вещите са предадени на ДГС-Лесидрен за отговорно пазене.

Доставен бе последният трактор по проекта за залесяване на СЗДП

Колесен трактор, марка „John Deere” – 8R340,  бе доставен на 30 септември на Северозападно държавно предприятие – град Враца. Това е дванадесетата машина, закупена от предприятието  в изпълнение на проект с европейско финансиране: „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Северозападно държавно предприятие – гр. Враца“ , по Оперативна програма: “Околна среда 2014-2020г.“ До момента са закупени всички трактори (единадесет на брой)

Демонстрираха раздробяване на пънове на територията на ДГС – Оряхово

Демонстрация на раздробяване на пънове се състоя на 28 септември на територията на Държавно горско стопанство-Оряхово. Тя се проведе на остров „Масата“, където стопанството извършва своите лесокултурни и горско-стопански дейности – почвоподготовка, залесяване, добив на дървесина и т.н. Демонстрацията бе осъществена с фреза за вертикално раздрoбяване на пънове и дънери “Dipperfox“. С помощта на специализираната техника след разрушаване на пъновете не остават отпадъци, а натрошеният материал може да се използва като тор за почвата, за мулчиране, ПДЧ и др. По

Днес започва груповият лов на дива свиня и ловът на местен дребен дивеч

Днес започва груповият лов на дива свиня и ловът на местен дребен дивеч. Министерство на земеделието и храните апелира за стриктното спазване на Закона за лова и опазване на дивеча, както и правилата за безопасност по време на лов и за боравене с ловно оръжие. МЗХ призовава ловците да бъдат отговорни и бдителни, да следват стриктно правилата за провеждане на ловни излети, да не се допускат инциденти, да пазят собствения си живот и този на колегите си. Във връзка с превенцията за