Monthly Archives: август 2023

СЗДП с още техника по проекта за залесяване

Поредният колесен трактор, марка „John Deere” – 6R215,  бе доставен днес на Северозападно държавно предприятие – град Враца. Машината пристигна с прикачен инвентар – шредер за почистване от храсти и друга растителност. Предприятието закупи техниката за горско-стопанските нужди на държавните горски стоанства, в изпълнение на проект с европейско финансиране: „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Северозападно държавно предприятие – гр.

Доставен бе колесен трактор „KUBOTA“ на ДГС-Берковица по проекта за залесяване на СЗДП

Колесен трактор, марка „Kubota” – M5,  бе доставен на 24 август на Държавно горско  стопанство – Берковица. Заедно с  него пристигна  прикачен инвентар – дискова брана, плуг, фреза, и дискова косачка. С техниката ще се извършват лесокултурни дейности, с което ще се подобри и улесни значително работата на горските служители. Техниката е доставена от фирма „Агро КГ“ ЕООД, в изпълнение на проект с европейско финансиране на Северозападно държавно предприятие – град Враца: „ Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и

Задържаха 9 пр.кубика дърва за огрев, превозвани в  нарушение на Закона за горите

Нарушение на Закона за горите установи мобилен екип на Северозападно държавно пеприятие-Враца в землището на с.Игнатица, на територията на Държавно горско стопанство – Мездра. Представители на дърводобивна фирма  превозвали дърва за огрев от видовете дъб и цер. На 25 август при проверка горските стражари констатирали, че товарен автомобил „Зил“ бил натоварен с 9 пространствени кубически метра дърва, без задължителните контролна горска марка и превозен билет. На извършителите са съставени Констативен протокол и Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/. Дървесината

Горски служител бе уличен в злоупотреба със служебно положение

Мобилен екип на Северозападно държавно предприятие – Враца установи злоупотреба при превоз на дърва за огрев, добити в държавни горски територии в района на дейност на Държавно горско стопанство в обхвата на СЗДП. На 23 август при проверка на транспортираната дървесина, натоварена в два  камиона, горските стражари констатирали несъответствие между превозваното и описаното в превозния билет количество дърва от видовете благун и цер. При контролното измерване в единия автомобил по превозен билет е трябвало да бъдат транспортирани 10 пр.куб.м., а

Разходка и организирано наблюдение на белоглави и черни лешояди в Природен парк „Врачански Балкан“

На 2 септември /събота/, когато се отбелязва Международният ден на лешоядите Фондация „ЕкоОбщност“ и Северозападно държавно предприятие ви канят да вземете участие в разходка и организирано наблюдение на белоглави и черни лешояди в ПП „Врачански Балкан“. Ще бъде преминат маршрут в района на с. Долно Озирово, като общата дължина на прехода е до 8 км при малък наклон на терена. По време на разходката ще могат да бъдат наблюдавани белоглави и черни лешояди, както и други интересни видове птици, обитаващи

Правила при ловуване на дребен пернат дивеч

Ловът на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас, обикновена бекасина и друг пернат и дребен дивеч тази година стартира на 12-ти август, събота. Ловният сезон бе открит официално от министъра на земеделието и храните Кирил Вътев в държавното горско стопанство „София“ до Ловна хижа квартал „Челопечене“.Министър Вътев заяви, че правоспособните лица, имащи право да ловуват в страната, са над 150 хиляди. Той припомни, че трябва да се спазват всички мерки за безопасност, а преди излет се правят пълноценни инструктажи.  Съгласно нормативните разпоредби

Провериха инвентаризацията на горите в стопанствата на Враца, Ботевград, Лесидрен и Ловеч

Приключи първият етап от текущия контрол в прилагането на нормативните и законови промени в стопанисването и управлението на горските територии при изработване на горскостопански планове на 4 горски стопанства в Северозападно държавно предприятие. След проведени процедури по ЗОП за извършване на инвентаризация на горските територии, изготвяне на план за ползване на държавни горски територии, план за опазване на горите от пожари и ловностопански план на горските стопанства –  ДГС Ботевград, ДГС Ловеч, ДГС Враца и ДГС Лесидрен, бяха сключени договори за

Министър Кирил Вътев ще открие ловния сезон за пернат дивеч

На 12 август, събота, министърът на земеделието и храните Кирил Вътев ще открие ловния сезон за пернат дивеч. Откриването ще бъде в 08:00 ч. на територията на Държавно горско стопанство „София“ до Ловна хижа квартал Челопечене, ловна дружина кв.Челопечене. Участие ще вземат заместник-министрите на земеделието храните Георги Тошев и инж. Мирослав Маринов. Източник: Министерство на земеделието

Горски служители от ДГС-Ловеч се погрижиха за блъснати сърна и сръндак

Сърна и сръндак пострадаха при пътнотранспортно произшествие в Ловешко, през нощта на 3-ти август. При проверка по сигнал, подаден на тел. 112 , служители на Държавно горско стопанство Ловеч намериха на място безпомощните животни.   За съжаление сърната умира пред очите на служителите на ДГС Ловеч и е предадена на ловното сдружение, стопанисващо дивеча в района. Сръндакът е заловен и транспортиран за специализирана помощ и наблюдение в Зоопарка на град Ловеч. „Имаме надежда, че здравословното състояние на животното ще се подобри и ще

Колесен трактор „John Deere” бе доставен на Севeрозападно държавно предприятие по проекта за залесяване

Чисто нов колесен трактор, марка „John Deere”,  бе доставен днес на Северозападно държавно предприятие – град Враца. Заедно с трактора пристигна и раздробител на пънове,  марка Ferrirotor”. Машината и прикачения към нея инвентар ще се използват за лесокултурни дейности и са доставени от фирма „Агротрон 2007“ ЕООД. Те са закупени от предприятието в изпълнение на проект с европейско финансиране: „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване