Monthly Archives: януари 2023

Румънци се опитаха да изнесат незаконно 1,5 куб.м дърва за огрев

На 24 януари, на територията на ДГС Видин, около 12.25 ч в хода на специализирана опреация за противодействие на незаконна сеч и превоз на дървесина, полицейски служители спрели за проверка три товарни автомобила с марка „Форд Транзит“, с румънски регистрационни номера. Превозните средства били проверени на път Е 79 в близост до с. Срацимирово. Установено било несъответствие между реално транспортираното количество дървесина с отрзеното в превозните билети. Румънците превозвали в трите автомобила по половин кубик дърва повече. Пристигналите на

107 горски пожара на територията на СЗДП през 2022г

107 пожара възникнаха през 2022 г. в държавните гори, стопанисвани от „Северозападно държавно предприятие“, в териториалния обхват на РДГ Ловеч, РДГ Берковица и РДГ София. Те са на обща площ  19 841 дка. Преобладаващите територии, засегнати от огнената стихия, се намират в областите Ловеч и Плевен, където са опожарени 9 940 дка гори. Най-голям брой пожари са потушени на територията на ДГС Лесидрен (17 бр.) и ДГС Плевен (9 бр.), където те са почти два пъти повече  от тези през 2021 г.

Близо 8 хиляди са проверените сечища през 2022г на територията на СЗДП

Около 36 хиляди проверки са извършили служителите на „Северозападно държавно предприятие“ Враца през изминалата 2022г в държавните горски територии. Това показва годишната справка на предприятието. Инспекциите бележат ръст спрямо предходната 2021година, с извършените 7 хиляди  в повече проверки в държавните гори. Общият брой на проверените обекти за добив на дървесина надвишава 7 700,  а превозните средства, преминали през инспектиращи мобилни екипи, са над 10 000. Ловците, станали обект на проверка са над 12 хиляди. Отделно са били проверени около 5 хиляди

Първа пресконференция на СЗДП относно проект с европейско финансиране за дейности по залесяване

Първа пресконференция на „Северозападно държавно предприятие“/СЗДП/Враца, се състоя днес – 19 януари, по повод изпълнението на проект BG16M1OP002-3.035-0003-C01 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Северозападно държавно предприятие“. Събитието се проведе от 11.00ч в хотел „Хемус“ в град Враца. На него присъстваха официални лица, като техническият сътрудник по проекта от Министерство на земеделието – инж. Елена Величкова, областният управител на Враца – Георги

Горски и полиция в съвместна акция за незаконно съхранение на дървесина в община Берковица

На 18 януари служители на Държавно горско стопанство-Берковица, съвместно с РУ на МВР-Берковица, извършиха масирани проверки на 9 адреса в кв.“Раковица“ в град Берковица и в село Замфирово. Акцията е била извършена с цел установяване на незаконно съхранение на дървесина. В 3 от адресите са открити около 4 кубика дърва, като 2 кубика от тях са установени на домашни адреси в село Замфирово. Иззети са 1 кубик дърва и една каруца. Проверени са и две моторни превозни средства.

Над 5 хиляди екземпляра балканска пъстърва са разселени в река Осъм (Троянско) през 2022г.

Около 30 хиляди екземпляра достигна броят на речната риба от вида балканска пъстърва, разселена от Държавно горско стопанство-Троян. Числеността и непрекъснато се увеличава, особено след седмото поред зарибяване през  юни 2022г с над 5 500 броя. По традиция  рибата се закупува от ,,Тошков чарк“ – Родопите. Рибките се пускат в горните течения на планинските потоци на територията, стопанисвана от ДГС Троян. „Правим всичко това с цел подпомагане на развитието на вида, удовлетворяване на риболовците и туристите, гости на нашия край. Този вид

Над 2 600 коледни дръвчета продадоха горските стопанства от СЗДП

Над 2 600 коледни елхи продадоха горските стопанства  от „Северозападно държавно предприятие“ – Враца, през декември 2022 година. От тях 1 209 са закупени със запазена коренова система, а 1460 са отсечени. Най-много елхи, предимно обикновени смърч и ела,  са реализирани на пазара от ДГС Ловеч – 571, следвани от ДГС Троян с 564  броя и ДГС Берковица с 544 дръвчета. Добри продажби отчитат още ДГС Русалка-Априлци и ДГС Черни Осъм. Гражданите, фирмите и различните институции предпочетоха да закупят отсечени елхи, като

70 години Лесотехнически университет

Тържествено събрание по случай 70-годишния юбилей на Лесотехнически университет – София, като самостоятелно висше училище, се проведе вчера – 12 януари 2023г. Събитието се състоя в зала 3 на НДК. На него присъстваха министърът на земеделието, г-н Явор Гечев, директорът на „Северозападно държавно предприятие“- инж. Веселин Нинов и др. Тържествено слово произнесoха чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев, ректор на Лесотехнически университет и министър Гечев. Лесотехническият университет в София е с 6 факултета и 30 катедри. Той е водещ учебен и научен

Начална пресконференция на СЗДП-Враца в изпълнение на европейски проект

На 19 януари 2023г ще се проведе начална пресконференция, по повод изпълнението на проект BG16M1OP002-3.035-0003-C01 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Северозападно държавно предприятие“. Проектът се реализира от „Северозападно държавно предприятие“ ДП – град Враца, съгласно подписан Договор № BG16M1OP002-3.035-0003-C01/Д-34-65/23.10.2022г с Министерство на околната среда и водите по Оперативна програма: „Околна среда 2014 -2020г.“. Продължителността на проекта е 13 месеца, с начало

30 ЕЛЕНИ ЛОПАТАРИ СА НАСТАНЕНИ В СЪОРЪЖЕНИЕ В ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ВРАЧАНСКИ БАЛКАН“

На 10 януари 2023 г. в специализирано съоръжение за доотглеждане и разселване на елени лопатари „МЪТНИЦА“ бяха настанени 30 елена. Съоръжението е изградено на територията на Защитена зона (ЗЗ) „Врачански Балкан“, обявена по Директива 2009/147/ЕО на Европейския съвет и на Съвета от 30.11.2009 г. относно опазване на дивите птици. Предназначението му е за осигуряване естествена хранителна база за лешоядите, чрез създаване на основни стада, доотглеждане, адаптация и разселване в природата на елени лопатари. Чрез специализирано оборудване ще се осъществява наблюдение