Monthly Archives: януари 2024

40 деца в Белене учиха за гората и нейните обитатели

Спазването на закона в горите, защо е важно екологичното равновесие, как горските служители се грижат за гората и какви ползи носят дърветата за живите организми, бяха част от темите, които бяха засегнати от горски педагози в Северозападно държавно предприятие и ДГС-Никопол пред деца и ученици в град Белене. Уроците по Горска педагогика бяха изнесени в Детска градина „Знаме на труда“ и в Средно училище „Димчо Дебелянов“, в които участие взеха около 40 деца. Подробно бе обърнато внимание на подрастващите за

Закриваща пресконференция на СЗДП по проекта за залесяване

Закриваща пресконференция по проект BG16M1OP002-3.035-0003-C01 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Северозападно държавно предприятие“ се състоя днес,  23 януари 2024г в хотел „Хемус“ Враца. На събитието присъстваха Областният управител на Враца, г-жа Надя Донкинска, Елена Величкова от Министерство на земеделието и храните, инж. Николай Ненчев -директор на Природен парк „Врачански Балкан“, Николай Йорданов- директор на РИОСВ-Враца, инж. Сашко Каменов – директор

Започва вътрешният одит в стопанствата на СЗДП за сертифициране по стандартите на PEFC за устойчиво управление на горите

Откриваща среща във връзка със стартиране на 5-годишен одит на територията на Северозападно държавно предприятие относно придобиване на сертификати PEFC за устойчиво управление на горите, се състоя днес в сградата на Централното управление на предприятието. Вътрешният одит започва в пет държавни горски стопанства – ДГС Враца, ДГС Мездра, ДГС Плевен, ДГС Ловеч и ДГС Лесидрен. Той ще се осъществи от 22 януари до 1-ви февруари 2024г. Следващата година одитът продължава в други пет териториални поделения. За 5-годишния одитен период ще се

Закриваща пресконференция на СЗДП по проекта за залесяване

Закриваща пресконференция по проект BG16M1OP002-3.035-0003-C01 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Северозападно държавно предприятие“ ще се състои на 23 януари 2024г в хотел „Хемус“-Враца, от 11.00ч. На пресконференцията ще бъдат представени изпълнението на планираните дейности и постигнатите резултати. По проекта бяха заложени лесо-културни дейности, като  залесяване на обща площ от 3623 дка. с около 210 000 бр. фиданки и попълване на площ от

Служители на СЗДП спряха бракониерска сеч в с.Извор

Половин кубик дърва за огрев, от вида дъб, бе конфискуван от служители на СЗДП днес, заедно с каруца и моторен трион. Дървесината е била добита незаконно, без контролна горска марка и позволително за сеч и транспортирана неправомерно – без превозен билет. На бракониера е съставен акт за административно нарушение по Закона за горите. Незаконната сеч е извършена в землището на с. Извор , на територията на Държавно горско стопанство-Белоградчик.

Над 5 хиляди домакинства са си закупили дърва за огрев от складовете на горските стопанства в обхвата на СЗДП през 2023г

Повече от 31 хиляди пространствени кубически метра дърва за огрев за директни продажби на физически лица са предоставили през 2023 г стопанствата от системата на Северозападно държавно предприятие-Враца. 5 184 е броят на домакинствата, които са се включили в списъци, определени от кметовете на населените места. Най-много дърва за огрев са осигурили на хората от Държавно ловно стопанство Витиня – 1576 домакинства са си закупили директно от склада на стопанството дървесина, като отчетените количества са 9 822 кубика. Следва Държавното горско стопанство

77 обекта за добив на дървесина са проверени от началото на 2024г.

Над 580 проверки в държавните горски територии в обхвата на Северозападно държавно предприятие, са осъществени в първата седмица на Новата 2024-та година. Проверени са 77 обекта за добив на дървесина, 109 превозни средства, над 300 ловци и двама риболовци. Инспектирани са и 87 други физически лица, пребивавали в държавните гори за периода. Разкрити са 8 нарушения на Закона за горите, като са съставени 7 Акта за установяване на административно нарушение. Горските служители са констатирали 120 пр.куб. м незаконно добита дървесина.