Monthly Archives: юни 2023

Обновената сграда на ДГС Оряхово вече е факт

Сградата на Държавно горско стопанство-Оряхово бе обновена. Вече близо два месеца горските служители работят в подобрена среда. Ремонтните дейности продължиха три месеца, след проведена обществена поръчка – обява за събиране на оферти. Беше избран изпълнител за извършване на ремонт на фасадата, подмяна на покривната конструкция и монтаж на нова ПВЦ дограма и врати. След извършване на дейностите по саниране на сградата, фасадата й бе обновена с нова минерална мазилка. Ремонтът бе осъществен със собствени средства на ТП ДГС Оряхово. Общата

12 години от създаването на Северозападно държавно предприятие – Враца

12 години от основаването на Северозападно държавно предпприятие се навършват днес. На 28 юни 2011г предприятието е вписано в Търговския регистър, с което стартира дейността му с трима служители. Първият директор е инж. Юри Миков, който управлява ведомството до 2014г. След него предприятието се управлява от инж. Цветко Цветков и инж. Веселин Нинов. Предприятието обединява 21 Държавни горски и две ловни стопнаства. Броят на служителите към днешна дата е 646, от които 122 работници. Вече 12 години СЗДП-Враца изпълнява основната си

Над 800 декара нови гори са залесени от Северозападно държавно предприятие по проекта с европейско финансиране

Над 800 декара нови гори са залесени до края на месец май на територията на Северозападно държавно предприятие от началото на изпълнението на проекта за залесяване с европейско финансиране. Залесителните мероприятия са обхванали повече от 22%  от заложената площ за залесяване, която е 3 623 дка. Засадените дървесни видове са топола, дъб, и горскоплодни дръвчета. Те са залесени в горски територии в обхвата на Държавните горски стопанства в Лом, Монтана, Берковица, Видин, Оряхово и в Държавно ловно стопанство „Русалка“ Априлци.  В

Утвърдени са нови правила за изкупуване на частни гори от държавните горски предприятия

Утвърдени са нови правила за изкупуване на частни гори от държавните горски предприятия. Това става със заповед на министъра на земеделието. Изкупуването се реализира от държавните горски предприятия, с което се извършва увеличаване и комасиране на горските територии и се създават условия за по-ефективното им управление, опазване и поддържане на добро здравословно състояние и жизненост, каквато е основната цел на лесовъдството. Средствата за закупуването и съпътстващите го разходи се осигуряват от целевия фонд „Инвестиции в горите“, който акумулира приходи от дейността на

Здравословното състояние на горските екосистеми бе акцент в съвещанието, проведено в УОГС-Бързия

Съвещание по стопанисване на територията на Учебно-опитно горско стопанство „Бързия“, се проведе на 22 юни 2023 г. Водещи лектори бяха доц. д-р Георги Костов и доц. д-р Христо Михайлов от Лесотехническия университет.  Присъстваха още доц. д-р Мариус Димитров, декан на факултет „Горско стопанство“, асистенти и преподаватели от ЛТУ, както и представители на Регионална Дирекция по горите – град Берковица и от Северозападно държавно предприятие-Враца. На терен бяха посетени три обекта, в които се наблюдаваха насаждения с повреди от мащабния ледолом, който

Мирослав Маринов, бивш директор на ЮИДП, е един от новите зам.министри на земеделието и храните

В Министерството на земеделието и храните са назначени четирима заместник-министри. Мирослав Маринов, който е бил директор на Югоизточно държавно предприятие в град Сливен е един от тях. Притежава дългогодишен управленски опит в сферата на стопанисването и полазването на горите. В периода от 2019 г. до 2021 г. е заемал длъжността изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите. Завършил е Лесотехническия университет – София. Към момента Мирослав Маринов е докторант към ТУ-София.

125 години, посветени  на дивия свят, чества Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ в Шумен

Четиринадесетият Национален ловен събор, посветен на 125-годишнина на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ /НЛРС-СЛРБ/ се проведе на 17 юни, в местността „Кабиюшка кория“ край град Шумен. Събитието протече под мотото „125 години, посветени на дивия запад“. Хиляди ловци и риболовци от цялата страна се настаниха в 120 палатки, предоставени от Министерството на отбраната. Съборът бе открит от кмета на община Шумен – Любомир Христов. Приветствие към всички близо 10 хиляди участници в събора отправи инж. Васил

Лесничеи от стопанствата в СЗДП придобиха сертификати по Горска педагогика

Осемнадесет  служители на Държавни горски и ловни стопанства на територията на Северозападно държавно предприятие-Враца преминаха курс по „Горска педагогика“. Oбучението се проведе от 12 до 15 юни в Почивна база „Боженишки Урвич“ и в намиращата се в непосредственост гора. Лектор бе Д-р инж. Анна Петракиева  – директор на Природен парк „Витоша“, преподавател в Лесотехнически университет-София. В рамките на 4 дни лесовъдите влязоха в обувките на горски педагози и се разходиха в гората, където в съприкосновение с природата, се потопиха в

Съвещание по стопанисване на горите в СЗДП бе проведено на територията на ДГС -Борима

Съвещание по маркиране в горските територии, стопанисвани в обхвата на Северозападно държавно предприятие – Враца, бе проведено на 15 юни на територията на Държавно горско стопанство-Борима. Организатори на горскостопанското мероприятие бяха СЗДП И РДГ-Ловеч. Съвещанието бе водено от  инж. Цветомир Груев – главен експерт в РДГ Ловеч. В него участваха инж. В. Нинов – директор СЗДП ДП гр. Враца, експерти от РДГ Ловеч, представители на РИОСВ Плевен, Община Троян, както и служители от Държавните горски стопанства в Борима, Лесидрен, Ловеч,

Държавно горско стопанство-Ловеч създаде  собствен пчелин

От началото на месец юни Държавно горско стопанство Ловеч започна настаняване на пчелни семейства в новосъздадения тази година държавен пчелин на територията на горския разсадник в село Сливек. Днес бяха настанени последните пчели, като общият брой на пчелните семейства достигна 25. От Горското стопанство имат увереност, че през 2023г.,ще успеят да добият и предложат собствен натурален пчелен мед. „Надяваме занапред да постигаме успехи и да увеличаваме броя на семействата и продукцията!“, каза директорът на ДГС-Ловеч, инж. Младен Миков. Идеята за създаване