prszdpbg

About prszdpbg

This author prszdpbg has created 207 entries.

СЗДП е първото държавно предприятие, което защити групов сертификат PEFC  BG 1002 за устойчиво управление на горите

СЗДП ДП с териториални поделения: ТП ДГС-Белоградчик, ТП ДГС-Борима, ТП ДГС-Ботевград, ТП ДГС-Видин, ТП ДГС-Враца, ТП ДГС-Годеч, ТП ДГС-Лесидрен, ТП ДГС-Ловеч, ТП ДГС-Мездра, ТП ДГС-Монтана, ТП ДГС-Никопол, ТП ДГС-Оряхово, ТП ДГС-Плевен, ТП ДЛС“Русалка“-гр.Априлци, ТП ДГС-Своге, ТП ДГС-Троян, ТП ДГС-Черни Осъм и ТП ДГС-Чипровци  е първото държавно горско предприятие в България, което успешно защити своя групов сертификат по стандарт PEFC  BG 1002 за устойчиво управление на горите пред „ЕМ ДЖИ ГЛОБАЛ“ ООД. PEFC(Programme for the Endorsement of Forest Certification)е международна система за

Над  2200 проверки в държавни горски територии през януари 2024

Това показват резултатите от дейността по опазване на горските територии, стопанисвани от Северозападно държавно предприятие – Враца за периода от 1-ви до 31 -ви януари 2024г. Мобилни екипи и горски служители са инспектирали 355 обекта за добив на дървесина, 563 превозни средства, близо 900 ловци и около 400 други физически лица. Общият брой на проверките за месеца в горите е 2 212. За периода са констатирани 51 нарушения на Закона за горите, за които са съставени Актове за установяване на административно

Уроци за гората и дивите животни с деца от Ботевград

Как да различаваме дървесните иглолистни видове смърч и ела, за какво служат техните шишарки, кои са семената на широколистните видове, какви предмети не бива да изхвърляме в природата, как горските служители се грижат за гората и дивите животни. Тези и други теми бяха част от урок по Горска педагогика в ЦДГ „Слънце“ в Ботевград, който се проведе на 10 февруари в двора на детското заведение. Топлото и слънчево време позволи малчуганите от Четвърта подготвителна група „Мечо Пух“ с ръководител Ирен

„Сдружение ловно рибарско дружество Троян“ отчита стабилизиране популацията на дивеча

С приключване на ловния сезон „Сдружение ловно рибарско дружество Троян“  отчита стабилизиране популацията на дивеча, a при  някои видове дори се увеличава. През 2023 година Сдружението разсели 14 броя елен лопатар в  района на Ловно рибарска дружинка – Велчево. С миналогодишното разселване броят им се увеличи значително. Адаптацията на този вид дивеч в региона се оказва успешна. Наблюдаваният ръст в популацията на благородния елен на територията на Сдружението се  обуславя от ниския процент на отстрел, който е 19 % от планувания. Целта

40 деца в Белене учиха за гората и нейните обитатели

Спазването на закона в горите, защо е важно екологичното равновесие, как горските служители се грижат за гората и какви ползи носят дърветата за живите организми, бяха част от темите, които бяха засегнати от горски педагози в Северозападно държавно предприятие и ДГС-Никопол пред деца и ученици в град Белене. Уроците по Горска педагогика бяха изнесени в Детска градина „Знаме на труда“ и в Средно училище „Димчо Дебелянов“, в които участие взеха около 40 деца. Подробно бе обърнато внимание на подрастващите за

Закриваща пресконференция на СЗДП по проекта за залесяване

Закриваща пресконференция по проект BG16M1OP002-3.035-0003-C01 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Северозападно държавно предприятие“ се състоя днес,  23 януари 2024г в хотел „Хемус“ Враца. На събитието присъстваха Областният управител на Враца, г-жа Надя Донкинска, Елена Величкова от Министерство на земеделието и храните, инж. Николай Ненчев -директор на Природен парк „Врачански Балкан“, Николай Йорданов- директор на РИОСВ-Враца, инж. Сашко Каменов – директор

Започва вътрешният одит в стопанствата на СЗДП за сертифициране по стандартите на PEFC за устойчиво управление на горите

Откриваща среща във връзка със стартиране на 5-годишен одит на територията на Северозападно държавно предприятие относно придобиване на сертификати PEFC за устойчиво управление на горите, се състоя днес в сградата на Централното управление на предприятието. Вътрешният одит започва в пет държавни горски стопанства – ДГС Враца, ДГС Мездра, ДГС Плевен, ДГС Ловеч и ДГС Лесидрен. Той ще се осъществи от 22 януари до 1-ви февруари 2024г. Следващата година одитът продължава в други пет териториални поделения. За 5-годишния одитен период ще се

Закриваща пресконференция на СЗДП по проекта за залесяване

Закриваща пресконференция по проект BG16M1OP002-3.035-0003-C01 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Северозападно държавно предприятие“ ще се състои на 23 януари 2024г в хотел „Хемус“-Враца, от 11.00ч. На пресконференцията ще бъдат представени изпълнението на планираните дейности и постигнатите резултати. По проекта бяха заложени лесо-културни дейности, като  залесяване на обща площ от 3623 дка. с около 210 000 бр. фиданки и попълване на площ от

Служители на СЗДП спряха бракониерска сеч в с.Извор

Половин кубик дърва за огрев, от вида дъб, бе конфискуван от служители на СЗДП днес, заедно с каруца и моторен трион. Дървесината е била добита незаконно, без контролна горска марка и позволително за сеч и транспортирана неправомерно – без превозен билет. На бракониера е съставен акт за административно нарушение по Закона за горите. Незаконната сеч е извършена в землището на с. Извор , на територията на Държавно горско стопанство-Белоградчик.

Над 5 хиляди домакинства са си закупили дърва за огрев от складовете на горските стопанства в обхвата на СЗДП през 2023г

Повече от 31 хиляди пространствени кубически метра дърва за огрев за директни продажби на физически лица са предоставили през 2023 г стопанствата от системата на Северозападно държавно предприятие-Враца. 5 184 е броят на домакинствата, които са се включили в списъци, определени от кметовете на населените места. Най-много дърва за огрев са осигурили на хората от Държавно ловно стопанство Витиня – 1576 домакинства са си закупили директно от склада на стопанството дървесина, като отчетените количества са 9 822 кубика. Следва Държавното горско стопанство