prszdpbg

About prszdpbg

This author prszdpbg has created 292 entries.

Близо 2 хил. проверки в държавните гори през месец юни

1959  проверки в държавни горски територии са извършени през месец юни на територията на Северозападно държавно предприятие-Враца. Проверени са 847 обекта за добив на дървесина, 548 превозни средства, 118 риболовци и над 400 други физически лица, пребиваващи в горите. Съставени са девет Акта за установяване на административно нарушение на Закона за горите. Задържани са 30 куб. м. дървесина и 6 пространствени куб.м. дърва за огрев. Конфискувани са още една каруца и един моторен трион.

Двадесет деца участваха в открит урок на тема „Да опазим нашата гора от пожари“ в село Паволче, община Враца

Двадесет деца от лятната занималня към Народно читалище „ Фар – 1930“ в с. Паволче участваха в открит урок по методите на горската педагогика на тема „Да опазим нашата гора от пожари“. Инициативата е част от националната информационно-образователна кампания на Министерство на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите за опазване на горите от пожари сред деца и подрастващи. Открития урок започна с кратък разказ от служителите на Държавно горско стопанство Враца за правилата за безопасност в гората, основните

Държавно ловно стопанство „Витиня“ подготвя запасите от фураж за дивеча през зимата

През летните месеци служителите на ТП ДЛС „Витиня“ усилено се подготвят за предстоящите зимни дни. Предвид променливото време през изминалите години, ловните стопани подсигуряват храната за дивеча още в края на летния сезон. На 2-ри юли беше прибран и грубият фураж за нуждите на видовете благороден елен, елен лопатар, муфлон, дива свиня и тибетски як. Подхранване на територията на ТП ДЛС „Витиня“ се извършва целогодишно, което допринася за устойчивото управление и стопанисване на дивеча и екосистемите, като подпомага здравето, популацията и

41 пожари за първото полугодие на територията на СЗДП

Четиредесет и един низови пожари са регистрирани от началото на 2024 година на територията на Северозападно държавно предприятие- Враца. Няма нито един върхов пожар. Общата засегната площ е над 5 400 дка. В района на дейност на ДГС Лесидрен са възникнали най-много пожари – 8 на брой, като опожарената площ е  2 250 дка. Следват пожарите, възникнали на територията на ДГС Плевен, където за потушени 6 на брой, разпрострели се на 750 дка площ държавни територии. В горите в обхвата на ДГС

Служители на СЗДП запознаха ученици с дейностите по изпълнение на два проекта

Северозападно държавно предприятие – Враца се включи в двудневно обучение на ученици, организирано от Фондация „ЕкоОбщност“ по проект „Младежка регионална инициатива за активизъм за природата“, финансиран от Pepco България, в рамките на програмата  Pepcolandia , изпълнявана в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Събитието е част от дейностите с участието на СЗДП, имащи за цел да разширят познанията за устойчивото управление на горите, като местообитания за редки видове птици и животни, сред които и лешоядите. Двудневното обучение в рамките на

Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица обявява прием на ученици за VIII клас

Лесотехническата професионална гимназия – гр. Берковица обявява прием на ученици за VIII клас по следните СПЕЦИАЛНОСТИ: 1. “ Мебелно производство“ – дуална форма на обучение – 26 ученици 2. „Специализирано обучение и селекционно развъждане на кучета“ – 13 ученици с разширено изучаване на английски език и водач на МПС категория „В“. 3. „Механизация на горското стопанство “ – 13 ученици- водач на МПС категория „В“ и „Ткт“. 4. “ Горско и ловно стопанство“ -26 ученици – разширено изучаване на английски език. СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА

ДЛС „Русалка“ и Община Априлци с инициатива по повод „Зелената седмица“

Държавно ловно стопанство „Русалка“ – град Априлци отбеляза съвместно с Община Априлци „Зелената седмица“, която протече в много държави от 1 до 6 юни. Заедно с възпитаниците на Детска градина „Априлче“, бяха засадени 3 броя фиданки от дървесния вид бреза в парка на кв. „Зла река“. След лесокултурното мероприятие децата и техните учители се насладиха на природата с пикник.

Лесовъди обмениха опит при маркирането и стопанисването на горите на терен в района на дейност на ДГС – Ловеч

Съвещание по стопанисване на горите се състоя на 19 юни на територията на ДГС – Ловеч. Горскостопанското мероприятие е част от провеждащите се на територията на Северозападно държавно предприятие /СЗДП/-Враца ежегодни специализирани обучения за практическо прилагане на различни видове сечи.   В обучението участваха представители на СЗДП, Изпълнителна агенция по горите и Института за гората към БАН, експерти и служители по горите от областите Ловеч и Плевен.    Специалистите лесовъди обмениха опит и добри практики при маркирането и стопанисването на горите. Разгледан

Обучение за практическо прилагане на различни видове сечи се проведе за горските стопанства на територията на РДГ-Берковица

Ежегодни специализирани обучения, под формата на съвещания за практическо прилагане на различни видове сечи, се провеждат на територията на „Северозападно държавно предприятие“. По този повод бе проведено Регионално съвещание по стопанисване на горите в землището на село Драшан в района на дейност на Държавно горско стопанство-Враца. По указания на Изпълнителна агенция по горите- град София в него участие взеха представители на СЗДП, ИАГ, Лесотехнически университет, експерти при Регионална дирекция по горите, директори, зам. директори и лесовъди от Държавни горски стопанства

Над 650 проверени обекти за добив на дървесина от горските служители на територията на СЗДП

Над 2 200 проверки в държавните горски територии в обхвата на Северозападно държавно предприятие, са осъществени през месец май. Проверени са 658 обекта за добив на дървесина, 963 превозни средства, 7 ловци и 14 риболовци. Инспектирани са и 627 други физически лица, пребивавали в държавните гори за периода. Разкрити са 26 нарушения на Закона за горите, за които са съставени Актове за установяване на административно нарушение. Горските служители са констатирали над 31 пр.куб. м незаконно добита дървесина. Конфискувани са 15,5