СЗДП стартира изпълнението на проект „Към климатично интелигентна горска свързаност за едри хищници в Балкано-Карпатско-Динарския регион“

От 01.03.2024 г. в Северозападно държавно предприятие, ДП гр. Враца стартира изпълнението на проект „Към климатично интелигентна горска свързаност за едри хищници в Балкано-Карпатско-Динарския регион“, който е финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Интеррег Дунавски регион 2021 – 2027“. В рамките на проекта СЗДП си партнира с 15 организации от 7 европейски държави, включително WWF България като водещ партньор и Изпълнителна агенция по горите – София.

Една от основните цели на проекта е идентификация и картиране на екологични коридори за едрите хищници в трансграничните горски територии и управлението им при различни сценарии за изменение на климата. Ще се съберат данни, които ще бъдат интегрирани в технологично приложение за устойчиво управление и мониторинг на горските екосистеми, включително създаване на екологични коридори за едри хищници. В пилотни мерки по проекта ще бъдат включени членове на местните общности, което ще допринесе за намаляване на конфликтите между хората и едрите хищници.

Стойността на проекта в частта му за СЗДП е 151 700 евро, от които 121 360 евро са европейско финансиране, 22 755 евро са финансирани от националния бюджет и 7585 евро са от бюджета на СЗДП.

Проектните дейностите ще се изпълняват на териториите на ТП ДГС Берковица, ТП ДГС Белоградчик и ТП ДГС Чипровци.

Крайният срок за изпълнение на проекта е 30.06.2026 г.

https://www.wwf.bg/?13739366/wwf-rukovodi-mejdunaroden-proekt-posveten-na-opazvaneto-na-ekologichni-koridori-za-edri-hishtnici-v-iztochna-evropa

https://interreg-danube.eu/projects/forestconnect/