Monthly Archives: февруари 2024

„Сдружение ловно рибарско дружество Троян“ отчита стабилизиране популацията на дивеча

С приключване на ловния сезон „Сдружение ловно рибарско дружество Троян“  отчита стабилизиране популацията на дивеча, a при  някои видове дори се увеличава. През 2023 година Сдружението разсели 14 броя елен лопатар в  района на Ловно рибарска дружинка – Велчево. С миналогодишното разселване броят им се увеличи значително. Адаптацията на този вид дивеч в региона се оказва успешна. Наблюдаваният ръст в популацията на благородния елен на територията на Сдружението се  обуславя от ниския процент на отстрел, който е 19 % от планувания. Целта