Лесовъди „заведоха“ в необятния свят на гората ученици от училища в Правец и Ботевград

Представяне на професията „Лесовъд“, защо хората трябва да се грижат за гората, какви животински видове я обитават. Тези и още много други теми беседваха лесовъди от Държавно ловно стопанство „Витиня“ и Държавно горско стопанство-Ботевград с ученици в ОУ“Васил Левски“ – град Правец и ОУ“Никола Вапцаров“ Ботевград.

Уроците по Горска педагогика заинтригуваха третокласници в училището в Правец, с начина на тяхното представяне – под формата на игри лесовъдите Мария Цанова и Никол Стефанова запознаха децата с предмета на дейност на горските служители, обясниха как се възобовява гората и с начините на залесяване, откъде се получават семената на иглолистните и на широколистните дървесни видове, защо и кога се налага извършване на сечи. Петко Маринов пък показа нагледно как се маркират дърветата. Специално внимание бе отделено на животниските видове, обитаващи българските гори. Интерес у подрастващите предизвика представянето на паданли рога от благороден елен. Децата научиха интереси факти за начина на живот на елените и тяхното възпроизводство.

По аналогичен начин протече урокът и в ОУ“Н.Вапцаров“-Ботевград. С помощта на играта „Познай кое животно съм“ второкласници получиха допълнителни знания за животните, а по-обширно за благородния елен и прилепите. Играта „Пиб и Моб“ децата възприеха като пример за хранителната верига, в която нощната пеперуда служи за храна на прилепа. С много вълнение учениците разказаха за своето любимо животно.
Традиционно заниманията приключиха с иработване на картички от природни материали.