Uncategorized

70 години Лесотехнически университет

Тържествено събрание по случай 70-годишния юбилей на Лесотехнически университет – София, като самостоятелно висше училище, се проведе вчера – 12 януари 2023г. Събитието се състоя в зала 3 на НДК. На него присъстваха министърът на земеделието, г-н Явор Гечев, директорът на „Северозападно държавно предприятие“- инж. Веселин Нинов и др. Тържествено слово произнесoха чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев, ректор на Лесотехнически университет и министър Гечев. Лесотехническият университет в София е с 6 факултета и 30 катедри. Той е водещ учебен и научен

Начална пресконференция на СЗДП-Враца в изпълнение на европейски проект

На 19 януари 2023г ще се проведе начална пресконференция, по повод изпълнението на проект BG16M1OP002-3.035-0003-C01 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Северозападно държавно предприятие“. Проектът се реализира от „Северозападно държавно предприятие“ ДП – град Враца, съгласно подписан Договор № BG16M1OP002-3.035-0003-C01/Д-34-65/23.10.2022г с Министерство на околната среда и водите по Оперативна програма: „Околна среда 2014 -2020г.“. Продължителността на проекта е 13 месеца, с начало

30 ЕЛЕНИ ЛОПАТАРИ СА НАСТАНЕНИ В СЪОРЪЖЕНИЕ В ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ВРАЧАНСКИ БАЛКАН“

На 10 януари 2023 г. в специализирано съоръжение за доотглеждане и разселване на елени лопатари „МЪТНИЦА“ бяха настанени 30 елена. Съоръжението е изградено на територията на Защитена зона (ЗЗ) „Врачански Балкан“, обявена по Директива 2009/147/ЕО на Европейския съвет и на Съвета от 30.11.2009 г. относно опазване на дивите птици. Предназначението му е за осигуряване естествена хранителна база за лешоядите, чрез създаване на основни стада, доотглеждане, адаптация и разселване в природата на елени лопатари. Чрез специализирано оборудване ще се осъществява наблюдение

3 хиляди проверки извърши през декември СЗДП

Близо 3 000 проверки са извършили служители на „Северозападно държавно предприятие“ Враца през месец декември 2022г в държавните горски територии. 448 са проверените обекти за добив на дървесина,  а превозните средства, преминали през инспектиращи мобилни екипи, са 704. Ловците и рибарите, станали обект на проверка са съответно 1 431 и 11 човека. Отделно са били проверени 377 други лица, които са извършвали различни дейности в горските терени. За констатирани нарушения служителите на териториалните поделения са връчили 80 акта по Закона за горите.

Задържаха един кубик дърва за огрев в землището на с.Карлуково

Един пространствен кубик дърва за огрев, натоварени в джип Опел „Фронтера“, задържа мобилен екип на „Севeрозападно държавно предприятие“ днес около 17.30ч. Незаконно добитата дървесина е от видовете габър, благун и мъждрян. На бракониера е издаден Акт за административно нарушение за транспортиране на дървесина без позволително за сеч и превозен билет. Нарушението е установено на горски терен между село Карлуково и град Луковит. Конфискуваната дървесина и превозното средство са предадени на Държавно горско стопанство-Лесидрен.

Елен лопатар бе разселен в село Велчево от местната Ловно-рибарска дружинка

Поредната добра практика в стопанисването на едрия дивеч, на територията на „Северозападно държавно предприятие“, бе реализирана в навечерието на Нова година. Тя бе извършена от Ловно-рибарска дружина в село Велчево, намиращо се на територията на Държавно ловно стопанство „Русалка“ Априлци. На 29 декември 2022г. бяха разселени осем броя елен лопатар, от които 5 броя женски и 3 броя приплоди.  Животните са доставени от Държавно ловно стопанство – Кричим. „Северозападно държавно предприятие“ Враца, от своя страна, предвижда да подкрепи инициативата, като организира осигуряването на допълнително

Заловени са системни нарушители със 7 кубика дървесина

Системни нарушители на Закона за горите бяха заловени със 7 пространствени кубика дървесина от вида цер, незаконно добита в землището на с.Дреновец, община Белоградчик. Мобилен екип на „Северозападно държавно предприятие“ Враца са задържали двама бракониери от с.Арчар и натоварения камион „Газ“-66.Съставен им е един брой Акт за установяване на административно нарушение и един констативен протокол за превозване на дърва за огрев без превозен билет и позволително за сеч. Дървосекачите са стари познайници на горската стража. През месец март, на настоящата година,

Доброто в 17-о издание на Ловната Коледа

Все по-често се чува, че доброто ни е напуснало, че в душите ни се настанява отчуждението и дистанцията помежду ни се увелича. Но  това е неоправдан скептицизъм, доброто го има, особено по светлите празници и ловците го доказаха отново, като участваха в инициативата на в.„Наслука“  Ловната Коледа, която тази година е със 17-о издание. В нея се включиха НЛРС-СЛРБ с дарение за комплекс за социални услуги „Посока – семейство“ в гр. Перник. Благородният жест на родопските ловци от Славейно пък бе за

Поздрав от ръководството на СЗДП-ВРАЦА по случай Коледа и Нова година

ДО ДИРЕКТОРИТЕ И ГОРСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НА ТП ДГС И НА ТП ДЛС УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, В навечерието на един от най-светлите християнски празници – Рождество Христово, отправяме към всички Вас най-сърдечни благопожелания за здраве, просперитет и благополучие!Пожелаваме Ви светлите християнски празници да са началото на едно по-добро бъдеще! Приемете искрената ни благодарност и признателност за професионализма, който проявявате ежедневно в грижата за българската гора, която ни задължава и занапред отговорно да пазим този ценен природен ресурс и национално богатство за идните поколения. Нека

„Северозападно държавно предприятие“Враца подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2014-2020“

  Залесяване на 3 623 дка държавни горски територии, отглеждане на 19 806 дка горски култури и 1 355 дка млади насаждения ще бъде извършено през следващите 13 месеца на територията на „Северозападно държавно предприятие“. Дейностите са част от проект по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020г.“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз по процедура BG16M1OP002-3.035 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“,